Page 1

Feitenkaart geneesmiddelenonderzoek

533 24%

Fase II

Fase III

Klinisch

Onderzoek van geneesmiddelen in langdurig, gecontroleerde grootschalige onderzoeken: ‘Hoe doet het middel het vergeleken met een placebo of indien mogelijk met bestaande middelen en wat zijn bijwerkingen? Kan het middel geregistreerd worden?’

Klinisch

Fase IV

Het aantal wetenschappelijke publicaties met een eerste auteur uit Nederland

Bron: Gegevens afgeleid van J. Hoekman en H. Lambers Heerspink, Rapport Benchmarkstudie fase I, 2011

Gemiddelde doorlooptijd bij aanvragen voor klinisch onderzoek

151

150

100

98

50

0

2006

2008

Bron: Nefarma Clinical Trial Database (NCTD), 2011

178

2010

De verschillende financiers van geneesmiddelenonderzoek

Gebruik

Onderzoekers in Nederland publiceren steeds meer over geneesmiddelenonderzoek

200

Geneesmiddelenonderzoek wordt publiek en privaat gefinancierd*

Fase III

Het starten van geneesmiddelenonderzoek kost in Nederland steeds meer tijd

aantal dagen

Farmaceutische bedrijven Clinical Research Organisations Academische ziekenhuizen en hun onderzoeksinstituten Topklinische en perifere ziekenhuizen Huisartsen en apothekers

Farmaceutische bedrijven Onderzoekers bij ziekenhuizen en universiteiten Patiëntenverenigingen Gezondheidsfondsen

Fase II

Onderzoek van geregistreerde geneesmiddelen in de praktijk: ‘Wat zijn bijwerkingen op de lange termijn, hoe effectief is het bij een brede groep en voor welke ziekten is het middel nog meer effectief?’

32%

Uitvoering

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelen­ onderzoek?

Geldstroom

Partijen

1e geldstroom

Het Ministerie van OCW

2e geldstroom

ZonMw en NWO

3e geldstroom

Ministeries, de Europese Unie en not-for-profit organisaties

4e geldstroom

Profitorganisaties en farmaceutische bedrijven * Gegevens over wie wat precies betaalt aan wie, zijn niet beschikbaar

De uitgaven aan geneesmiddelenonderzoek in Europa nemen toe

De farmaceutische industrie financiert de helft van het geneesmiddelenonderzoek* in Nederland De verschillende financiers van geneesmiddelenonderzoek

R&D uitgaven door de farmaceutische industrie in Europa mld euro

aantal

30

2.000

27

Niet-industrie

25 21,9

1.500 20

533

47%

1.000

53%

500 Industrie

0

Bron: Gezondheidsraad, Wie betaalt, bepaalt?, 2009

10%

Onderzoek van geneesmiddelen bij patiënten: ‘Hoe goed werkt het middel, wat is de effectiviteit, welke dosis is nodig?’

Definitie

1995

1999

2003

2007

17,8

15 10 5 0

2000

Bron: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, key data 2011 update

Bron: CCMO Jaarverslag 2010 Bron: Nefarma Clinical Trial Database (NCTD), 2011

18%

Fase I

Bron: The Pharmaceutical Industry in Figures, key data 2011 update, EFPIA

Fase I

Klinisch

Verschillende partijen doen geneesmiddelenonderzoek

Bron: CCMO Jaarverslag 2010

Overig

Er zijn verschillende initiatiefnemers voor geneesmiddelenonderzoek

Fase 0

bevestigen

Aantal beoordeelde dossiers geneesmiddelen­onderzoek, ingedeeld naar fase, 2010

16%

Pre-klinisch

Eerste onderzoek bij mensen om na te gaan hoe het middel wordt verdragen: ‘Hoe reageren proefpersonen op het middel?’

Nederland is betrokken bij alle fasen van onderzoek

Fase IV

Onderzoek met nieuwe, te verwachten werkzame stoffen in het laboratorium: ‘Wat doet het middel, wat gebeurt er?’

Bron:CCMO Jaarverslag 2010

Aangrijpingspunten voor nieuwe geneesmiddelen Nieuwe concepten voor de inzet van geneesmiddelen Werkingsmechanismen van geneesmiddelen Veiligheid van geneesmiddelen Effectiviteit van geneesmiddelen Optimale inzet van geneesmiddelen

Geneesmiddelenonderzoek is er in soorten en maten

verkennen

Geneesmiddelenonderzoek is wetenschappelijk onderzoek naar:

2005

2010

* Dit gegeven betreft aantallen onderzoeksdossiers en zegt niets over de grootte van het onderzoek en/of de omvang van de financiering

Kwaliteit

in opdracht van:

Financiën

10

20

30

40

50

60

procenten

De verdeling van R&D geld over de verschillende soorten geneesmiddelenonderzoek, 2009 procenten

100

Auto-industrie Electrotechnische industrie Chemische industrie Ruimtevaartindustrie Gezondheidszorg Voedingsindustrie

Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan alle deskundigen voor hun denkwerk.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

mld euro

25,2

Pre-klinisch

Pre-klinisch

80

Fase III*

60 40

Bron:Europese Commissie, The 2010 EU Industrial R&D Investment scoreboard

Bron:Europese Commissie, The 2010 EU Industrial

Farmaceutische industrie en biotech

8,1

Fase I

15,4

Fase II

63

Klinisch

39,5 20 11,4

Gebruik

Gebruik

0

Fase III *

Overig

Overig 0,4% * inclusief goedkeuring

gemaakt door:

© 2012

Bron: PhRMA, Annual Membership Survey 2011

0

Uitgaven aan R&D in de wereld per sector, 2010

Bron: The 2010 EU R&DEuropese Investment Commissie, scoreboard Industrial R&D Investment scoreboard

Verenigd Koninkrijk Italië Frankrijk Duitsland NEDERLAND Zwitserland België Spanje Zweden Tsjechië Polen Finland Denemarken Noorwegen Ierland Oostenrijk Griekenland Portugal

Gegevens afgeleid van J. Hoekman en H. Lambers Heerspink, Rapport Benchmarkstudie fase I, 2011

Bron: Gegevens afgeleid van J. Hoekman en H. Lambers Heerspink, Rapport Benchmarkstudie fase I, 2011

Het aandeel publicaties in één van de zes toptijdschriften, 2007

Het meeste onderzoeksgeld gaat naar fase III-onderzoek

De farma-sector investeert wereldwijd relatief veel in onderzoek

Binnen Europa publiceren Nederlandse onderzoekers relatief vaak in internationaal vooraanstaande tijdschriften

11123-FK-geneesmiddelen-s  
11123-FK-geneesmiddelen-s  
Advertisement