Page 1

DE STERRENSCHOOL 2.2

DE STERRENSCHOOL 2.2

Naar een digitale doorbraak Functionele eisen aan de Sterrenschool-ict


Welke organisaties hebben De Sterrenschool 2.2 mogelijk gemaakt?

Wat is de Sterrenschool?

De Sterrenschool is een innovatief kindcentrum waar kinderen van nul tot twaalf vijfsterrenonderwijs genieten. Onderwijs en opvang werken onder één dak intensief samen aan de ontwikkeling van de kinderen. De Sterrenschool profileert zich met de volgende vijf sterren:

Waar vind ik een Sterrenschool? Op dit moment werken in Nederland een aantal scholen en kinderopvangorganisaties in meer of mindere mate volgens het concept de Sterrenschool. Een aantal anderen wil dit binnenkort gaan doen. Het actuele overzicht is te vinden via www.desterrenschool.nl

1 Het hele jaar open, van zeven tot zeven De Sterrenschool is het hele jaar open, dagelijks van zeven tot zeven uur. Ouders kunnen – binnen wettelijke grenzen - kiezen of hun kind vier of vijf dagen per week op de Sterrenschool verblijft. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen, ook door medewerkers. Hiermee geeft de Sterrenschool ouders de ruimte hun werk en privéleven te combineren.

4

5

Nadruk op taal, rekenen en lezen

Binding met de buurt

De Sterrenschool leert kinderen alles wat ze nodig hebben om klaar te zijn voor de 21ste eeuw. Kinderen ontwikkelen alle 21st century skills, zowel op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel en creatief gebied. Op elk van deze gebieden formuleren onderwijs en opvang gezamenlijk leerdoelen in drie dimensies: kennis, vaardigheden en gedrag. Dankzij deze drie dimensies hebben de gewenste vaardigheden en gedrag een basis in kennis. De Sterrenschool legt in het curriculum de nadruk op taal, rekenen en lezen. Deze vakken zijn cruciaal voor het succes in het vervolgonderwijs. Vakspecialisten geven kinderen hierin les en coachen de andere medewerkers in het lesgeven ervan.

In de buurt vervult de Sterrenschool een spilfunctie. De faciliteiten zoals mediatheek en werkruimtes staan open voor gebruik door buurtbewoners. Ook worden er op de Sterrenschool door verschillende aanbieders aanvullende diensten aangeboden, al naar gelang de behoefte van de omwonenden. De Sterrenschool betrekt de buurt ook bij de inhoud van het onderwijs.

2 Kinderen leren in één klimaat Op de Sterrenschool werken kinderopvang en onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind. Medewerkers hebben regelmatig contact en zijn – dankzij de Sterrenschool-ict – direct op de hoogte van relevante informatie over het kind. Op de Sterrenschool geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het kindcentrum voor kinderen een veilige, vertrouwde en consistente omgeving is. De Sterrenschool biedt ook voor- en vroegschoolse educatie.

3

Vier boeken over de Sterrenschool Het idee van de Sterrenschool is uitgewerkt in tot nog toe vier elkaar opvolgende boeken, die door verschillende denktanks zijn gemaakt. Het eerste boek De Sterrenschool uit 2008 legt het basisidee neer. Een tweede denktank heeft dit basisidee verdiept, vooral door de rol van de kinderopvang verder uit te werken. Dit denkwerk staat - samen met een handleiding voor implementatie van de Sterrenschool - in het tweede boek De Sterrenschool 2.0 uit 2010. Eveneens in 2010 verscheen de Sterrenschool 2.1. Hier werkt een derde denktank de architectuur van de gepersonaliseerde leerreis uit.

Dit boek - De Sterrenschool 2.2 - bouwt hier weer op voort en beschrijft welke ict de Sterrenschool nodig heeft om alle sterren te laten stralen. Daarmee is deze ict nog niet beschikbaar, maar is het wel duidelijk hoe deze moet worden gebouwd.

Wie hebben er meegedacht?

Sterrenschool 2.2 (2011)

Sterrenschool 2.1 (2010)

De Sterrenschool is een work-in-progress. Met dit boek ronden wij het werk van de vijfde denktank af. Hiernaast een overzicht van alle denktanks en hun leden.

Frank van Amerongen, ThiemeMeulenhoff

Jaap van Loon, ThiemeMeulenhoff Martin de Goffau, ParnasSys Marieke Hochstenbach, Creative Learning Lab Jeroen Kroon, Afas ERP Software Henk Lamers, Microsoft Eduard Beck, Microsoft Michael van Wetering, Kennisnet Rob in ’t Zand, nul25 Henk Pullen, Sterrenschool Almere Hout-Noord Paulien van Roon, Almeerse Scholen Groep San Helfferich, Montessori Lyceum Flevoland Jan Overweg, Almere Kennisstad Lotte de Rooij, Almere Kennisstad

Jan Bulsink, APS Martin de Goffau, ParnasSys Jeroen Kroon, AFAS ERP Software Henk Lamers, Microsoft Willem van der Lugt, Stichting Prisma Jan Overweg, VGPO HAAL Tom van der Poel, Partou Lotte de Rooij, zelfstandig adviseur Hans Theeboom, Almeerse Scholen Groep Michael van Wetering, Stichting Kennisnet

Sterrenschool 2.0 (2010) ‘concept’ Marianne Boschman, Platoo Helga Fidder, Leerplein 055 Leo Huijssoon, Partou Toine de Kort, SKOBOS Hanneke van de Meerendonk, Kindwijzer Jan Overweg, Almere Kennisstad Mariet Schilperoort, Van Beekveld & Terpstra Sjaak Scholten, Archipel Cor Schuurman, Tinteltuin Joop Vlaanderen, V0S/ABB, Initiatiefgroep

Andere Tijden Noortje Wiezer, TNO

Sterrenschool 1.0 (2008) ‘implementatie’ Frans Bruinsma, SKOBOS Susanne Dijkstra, Partou Jelly Drijfhout, Kindwijzer Rob Gründemann, TNO Anja Hol, Kinderopvang Humanitas Matthijs Leendertse, TNO Jan Littink, VOS/ABB, Initiatiefgroep

Andere Tijden Hans van der Most, Leerplein 055 Henk Mulder, Archipel Lotte de Rooij, Almere Kennisstad Aimée de Wilde, Ministerie OCW

Body Bosgra, Onderwijsuitgever Ton Duif, AVS Meindert Eijgenstein, Stichting Prisma Antoinette Erdmann, Dotcomschool Henk Hendriks, Van Beekveld & Terpstra Marieke Huber, SBO Henkjan Kok, IJsselgroep Jo Koot, Prisma Kees Swart, Stichting SPOOR Frans Schouwenburg, Kennisnet

Dit boek gaat ervan uit dat de lezer bekend is met de Sterrenschool en de architectuur van de gepersonaliseerde leerreis. Deze boeken zijn te bestellen en digitaal in te zien op www.desterrenschool.nl en www.deargumentenfabriek.nl.

Maatwerk voor ieder kind Kinderen verschillen van elkaar, qua leertempo, leerstijl of belangstelling. De Sterrenschool komt aan deze verschillen tegemoet door kinderen geen jaarklassensysteem aan te bieden maar gepersonaliseerde leerreizen. Deze zijn afgestemd op de kenmerken en ontwikkeling van het individuele kind. Binnen de leerreizen neemt digitaal leren een belangrijke plaats in. Zo kunnen kinderen de lesstof tot zich nemen op de manier die het beste bij hen past en net zo vaak herhalen als nodig.

5.3

39 | NAAR EEN DIGITALE DOORBRAAK

11019-ict-sterrenschool-2.2-os-s  
11019-ict-sterrenschool-2.2-os-s  

D E S T E R R E N S C H O O L 2 . 2 Functionele eisen aan de Sterrenschool-ict D E S T E R R E N S C H O O L 2 .2

Advertisement