Page 1

WERKNEMERSKAART LUMC Wij bewaken de kwaliteit van processen binnen het LUMC

WERKPROCES

Werknemers bewaken de kwaliteit van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Werknemers weten wat hun taken zijn en maken heldere werkafspraken met collega’s en leidinggevenden. Werknemers dragen kennis over aan collega’s zodat zij vervangbaar zijn bij afwezigheid of vertrek. Werknemers informeren leidinggevenden als de capaciteit op de werkvloer onvoldoende dreigt te worden. Wij verbeteren de werkprocessen van het LUMC Werknemers denken na over het verbeteren van werkprocessen en de structuur van het LUMC. Werknemers nemen initiatief en dragen ideeën aan bij leidinggevenden, collega’s en medezeggenschap. Werknemers kijken kritisch naar hun werkwijze en resultaten en zoeken naar verbetering.

Een goede werknemer zijn,

Wij streven doelen na Het LUMC is voor alle werknemers een plezierige en interessante plek om te werken. Het LUMC levert goede prestaties door het combineren van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

DOELEN

Wij hebben arbeidsvoorwaarden op maat

wat betekent dat voor medewerkers van het

ARBEIDSVOORWAARDEN

LUMC?

Wij bewaken onze grenzen Werknemers prioriteren werkzaamheden waardoor ze bij drukte hun tijd kunnen bewaken. Werknemers zorgen dat ze psychisch en lichamelijk fit genoeg zijn om hun taken goed uit te voeren. Werknemers stellen leidinggevenden tijdig op de hoogte in het geval ze overbelast dreigen te worden. Werknemers gaan niet naar het werk als ze psychisch of lichamelijk niet in staat zijn om te werken.

Wij werken mee aan de doelen van het LUMC Werknemers kennen de missie en de visie van het LUMC, en zetten zich in om deze te realiseren. Werknemers combineren de doelen van hun afdeling met de doelen van het LUMC als geheel. Werknemers blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen hun afdeling en binnen het LUMC.

Wat betekent dat inhoudelijk?

Wij zijn verantwoordelijk Werknemers doen waarvoor ze zijn aangenomen. Werknemers houden zich aan gemaakte afspraken met leidinggevenden, collega’s en patiënten. Werknemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en schuiven dit niet af op anderen. Werknemers voelen zich verantwoordelijk voor het gemeenschapsgeld dat omgaat in het LUMC. Werknemers zijn verantwoordelijk voor de balans tussen hun werk en privé-leven.

Werknemers gaan in gesprek met leidinggevenden om individuele afspraken te maken. Werknemers vullen in overleg met leidinggevenden werkplek en -tijden flexibel in, als taken dit toelaten. Werknemers maken duidelijke afspraken met elkaar over werkverdeling en roosters.

Wat betekent dat voor onze werkwijze?

Wij communiceren helder en open Werknemers gebruiken klare taal en zeggen wat ze bedoelen. Werknemers luisteren naar elkaar, spreken elkaar op persoonlijke wijze direct aan en roddelen niet. Werknemers houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in het LUMC.

UITGANGSPUNTEN

COMMUNICATIE

Wij communiceren over ons functioneren Werknemers geven en krijgen complimenten van collega’s en leidinggevenden. Werknemers geven feedback aan elkaar en leidinggevenden. Werknemers staan open voor feedback van collega’s en leidinggevenden.

Wij zijn representatief Werknemers geven het goede voorbeeld aan elkaar, aan leidinggevenden en aan patiënten. Werknemers vertegenwoordigen met trots het LUMC, zowel intern als extern.

Wij hebben een actieve en flexibele werkhouding

CULTUUR

Wij houden ons aan regels en voorschriften Werknemers houden zich aan de voor hen geldende beroepscodes. Werknemers volgen voorschriften op voor een veilige omgeving, voor werknemers en patiënten. Werknemers maken melding van fouten.

VERPLICHTINGEN

Werknemers nemen initiatief en beperken hun werkzaamheden niet tot hun formele takenpakket. Werknemers werken samen, helpen elkaar en zijn flexibel inzetbaar, ook buiten hun eigen afdeling. Werknemers staan open voor veranderingen, inhoudelijk en organisatorisch. Wij zijn positief, betrokken en behulpzaam Werknemers genieten van hun werk en gaan gemotiveerd naar het LUMC. Werknemers hebben oog voor gezondheid en welzijn van collega’s en steunen elkaar.

Wij werken aan onze ontwikkeling en inzetbaarheid

Deze kaart biedt een overzicht van de werknemersrol van medewerkers in het LUMC. De linkerkant van de kaart biedt een inhoudelijk kader, met doelen, uitgangspunten en verplichtingen. De rechterkant geeft een aantal werkwijzen weer die medewerkers gebruiken om hun werknemersrol goed in te vullen. De kaart is gemaakt op basis van acht denksessies met medewerkers van het LUMC. Gelijktijdig aan de denksessies zijn er op Albinusnet polls gehouden over het thema werknemerschap. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

in opdracht van:

DESKUNDIGHEID

Werknemers zorgen dat hun vakkennis en -kunde actueel is, bijvoorbeeld door scholing en opleiding. Werknemers besteden hun persoonlijk budget, zowel voor hun professionele als persoonlijke ontwikkeling. Werknemers gebruiken het jaargesprek om afspraken te maken over hun ontwikkeling binnen het LUMC. Werknemers gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen zodat ze gemotiveerd blijven en niet vastroesten. Wij helpen anderen zich te ontwikkelen Werknemers delen kennis en ervaring met elkaar, bijvoorbeeld door deel te nemen aan overleggen. Werknemers stimuleren elkaar nieuwe dingen te leren en zich te blijven ontwikkelen. Werknemers begeleiden nieuwe collega’s zodat ze goed en snel ingewerkt zijn.

gemaakt door:

© 2011

10082-werknemerskaart-lumc-s  

COMMUNICATIE Werknemers denken na over het verbeteren van werkprocessen en de structuur van het LUMC. Werknemers nemen initiatief en dragen...

10082-werknemerskaart-lumc-s  

COMMUNICATIE Werknemers denken na over het verbeteren van werkprocessen en de structuur van het LUMC. Werknemers nemen initiatief en dragen...

Advertisement