Page 1

WISSEL

4/2008

In dit nummer: De sportzomer van Gert-Jan Wassink ARGO jeugdpagina Loper in the picture De route van RenĂŠ Boxem Even voorstellen ... het bestuur Column Uw gat te lijf


Van de redactie De baan van Argo mocht dan drie weken gesloten zijn: fanatieke lopers vormden groepjes, liepen in de snikhitte in Griekenland of op een Alp ergens in Frankrijk. En zo onderhielden wij op laptopjes onder parasols onze schrijfconditie. We vinden het erg fijn te kunnen melden dat we weer een ‘redactielid jeugd’ hebben. Sinds het vertrek van Leonie Vrieze misten we een schrijver voor deze specifieke groep. We zijn dan ook blij dat jeugdtrainer Theo van Bergen het stokje overneemt. Een bonus is dat hij door zijn trainerschap dicht bij de jeugd van Argo staat. Van zijn hand is het interview met jeugdlid Lieke ­Hiddink. In deze nazomerse Wissel besteden we ook ruim aandacht aan Gert-Jan Wassink, onze clubcoryfee. Hij vertelt over zijn ambities en hoe hij zich voorbereidt op een wedstrijd. En verder natuurlijk de vaste rubrieken. Groep onder de Loep heeft deze keer plaatsgemaakt voor een voorstelrondje van het nieuwe (interim-)bestuur. Veel leesplezier!

Colofon Redactie Marelle Boxem, René Boxem, Katinka Wetzels, Gerard Smeitink en Theo van Bergen Fotografie o.a. Iwan van Aken Vormgeving Frans Hesselink Ontwerpbureau Drukwerk Preduxion Doetinchem Redactieadres Wannedreef 25, 7006 LR Doetinchem Tekst bij voorkeur digitaal ­aan­leveren uiterlijk 8 november 2008, per e‑mail naar: wissel.argo@orange.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te ­korten of te herschrijven. Uw advertentie in clubblad Wissel? E-mail Henny Metz op sponsoring@argoatletiek.com

Van de voorzitter Beste leden,

“Ie ziet tur better uut daj al wel us edaone hebt,” is het eerste wat mijn moeder zegt als ik na de vakantie even bij mijn ouders langs ga. Nog net op tijd realiseer ik me dat verweer zinloos is. “Vakantie doet een mens goed,” spreekt mijn mond, maar mijn hoofd besluit met ingang van morgen de training weer te hervatten. Mijn vader, 73 alweer, komt thuis van de sportschool die blijkbaar geen vakantie kent. “Voorzitter van Arrego?” is zijn begroeting, maar het vraag­ teken slaat wederom op mijn te dikke bruine kop en dito lijf en leden. Dan komt mijn broer – die mijn verval al geaccepteerd heeft – binnen en begint, zeer terecht, over de fantastische prestaties van een aantal Argonauten deze zomer. Plotseling realiseer ik me dat er heel veel meer werk aan de winkel is dan eindelijk weer eens in vorm komen … Want Argo is een prachtige club met enorm veel mogelijkheden. Maar die kan niet bestaan zonder enthousiaste leden die hun beste beentje voor zetten. En gelukkig hebben we er daar vele van, zo mocht ik in korte tijd ondervinden. De sponsorcommissie bijvoorbeeld is voornemens op 23 oktober een sponsor­ avond te organiseren met als titel “Bewustwording van je gezondheid in samenhang met je business”. Een geweldig initiatief, waarin duidelijk wordt dat ‘netwerken’ ook kan in de gezonde buitenlucht en niet per se hoeft plaats te vinden in rokerige VIP-lounges.

Sponsoravond Op donderdag 23 oktober 2008 organiseert de sponsorcommissie van Argo Atletiek een avond voor en door sponsoren in Baan 9. Het doel van deze avond is natuurlijk bestaande sponsoren een leuke en informatieve avond te bezorgen, maar ook nieuwe sponsoren aan te trekken. De sponsorcommissie is buitengewoon enthousiast over dit idee. Henny Metz vertelt: “Veel mensen willen zich wel aan een club verbinden als je daar kunt netwerken. Het idee is geboren om iets te doen met het unieke karakter van een atletiekvereniging. Daarom hebben we ook gekozen voor het thema ‘gezondheid’, want binnen Argo zijn er bijvoorbeeld weinig tot geen rokende leden.” Ida Jacobs schuift aan: “Inderdaad, en netwerken kun je hier uitstekend. Er zijn veel

Kab DI ADV 180x131 geen geel:Kab DI ADV 190x135

De redactie van de Wissel is de volgende die me aan het werk zet. Er moet natuurlijk kopij komen en dat gaat niet vanzelf. Met veel plezier blader ik nog eens een paar oude Wissels door en constateer ook hier dat ze met liefde zijn gemaakt. Dit geldt tevens voor de website en er is zelfs een heuse Hyves­ pagina, waarop je een mooi filmpje van Gert-Jan Wassink kan vinden. Het bestuur gaat zich de komende tijd buigen over vele zaken, maar één ding staat nu al vast. Alleen met uw steun gaat het lukken om deze mooie vereniging te laten blijven wat het is. Een thuisbasis voor jong en oud met faciliteiten voor toppers en recreanten. Helaas is er ook droevig nieuws. Er zijn twee leden van Argo overleden: Gerrit Hettelaar en José Leuverink-Meijer. Daarnaast is Gerrit van Eck, echtgenoot van Argolid Ans van Eck, op 5 augustus overleden. Namens het bestuur wens ik iedereen veel sterkte bij het verwerken van deze verliezen. Henk Woolschot, voorzitter Argo Atletiek

leden met een eigen bedrijf of een leidinggevende rol bij een bedrijf. Verder is het natuurlijk uniek dat je zelfs tijdens het sporten kunt netwerken, al zul je daarvoor wel een basisconditie moeten opbouwen”. De commissie heeft een imponerende lijst sprekers gestrikt. Naast de bekende sportarts Leo Heere staat ook cardioloog Willem Terpstra op het programma.

Didam Doetinchem Emmeloord Gouda Kampen Leidschendam Tilburg Urk Warnsveld

08-10-2007

10:43

Henny: ”Inderdaad aansprekende namen, maar wij gaan dan ook voor een topavond. Sponsors willen natuurlijk wel waar voor hun geld, en dat is mogelijk bij Argo. Er is zeer veel talent en dat willen we laten zien. Daarom is Gert-Jan ­Wassink een van de sprekers.” Natuurlijk komt de vereniging zelf ook aan het woord over wat Argo Atletiek de sponsoren te ­bieden heeft. Bas Waterham vertelt over het sportieve gedeelte en de sponsorcommissie neemt vanzelfsprekend de sponsormogelijkheden voor haar rekening. Geïnteresseerden voor deze avond kunnen zich opgeven bij de sponsor­ commissie. Stuur een e-mail naar sponsoring@argoatletiek.nl met vermelding van naam van het bedrijf en contactpersoon.

Pagina 1

Uw financiële coach

Parallelweg 29, Didam Tel: (0316) 22 15 08 didam@kabaccountants.nl www.kabaccountants.nl

K A B

-

V E R S T A N D

V A N

Z A K E N


Nieuws Onze trainster Saskia Meiland verhuisde in augustus naar Amsterdam. Zij is gestopt als trainster bij AV Argo. Saskia trainde in het afgelopen jaar vooral de zaterdaggroep. De trainersgroep overlegt nog over de definitieve invulling voor deze groep. Vooralsnog verzorgt Flora de trainingen. Met het vertrek van Saskia wordt de vraag om trainers of assistenttrainers voor de recranten-loopgroepen steeds nadrukkelijker. Atleten, zet de stap en meld je aan bij je trainer!

In Memoriam Gerrit Hettelaar

Het trainingsprogramma van het najaar wordt gericht op de afstanden van de Halve Marathon van Doetinchem op 26 oktober. Hans Legebeke is gestopt met de training op de donderdagavond. Sinds 21 augustus is Anton Zaalmink trainer van de recreanten­ groep van 19.15 tot 20.30 uur. Per 1 augustus heeft Argo Atletiek een nieuwe ledenadministrateur in de persoon van Mirjam Manenschijn. Zij verzorgt ook de wedstrijd­ inschrijvingen van de jeugd. Post via Postbus 93, 7000 AB Doetinchem. Telefoon 0314 334829. Mail mirjam.manenschijn@telfort.nl

[* 27-06-1943

Gerrit van Eck overleden

Gerrit Hettelaar was een rustige, evenwichtige man. Zijn leven werd in belangrijke mate bepaald door z’n passie voor zijn gezin en zijn functie als directeur van Acel bv (centrale verwarming, elektrotechniek, telecommunicatie en klimaatbeheersing), zijn bedrijf, waar hij met recht trots op was.

Gerrit van Eck, echtgenoot van Argolid Ans van Eck is op dinsdag 5 augustus jl. overleden. We wensen Ans veel sterkte, ook namens de dinsdag- en zondagochtendgroep.

In zijn spaarzame vrije tijd speelde hij graag een partijtje tennis en op zondagochtend liep hij met zijn trainingsmaatje Piet Sluyter bij voorkeur zijn rondjes door de bossen in de omgeving van Zeddam en Doetinchem. Op 1 januari 2000 (1 maand na Piet) werd Gerrit lid van AV Argo en trainde hij op dinsdag maar vooral met de donderdagavondgroep. Gerrit had het er erg naar zijn zin en kon op de sympathie en

F H

Ontwerpbureau bno

Bel dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Veel kleine en grote bedrijven uit uiteenlopende branches gingen u voor!

MULTIMATE DOESBURG

Edisonstraat 28 6902 PK Zevenaar 0316-343403

Verhuellweg 1b 6984 AA Doesburg 0313-478558

[* 23-03-1962

www.franshesselink.nl

U voelt wel wat voor kostenverlaging? U denkt dat uw processen efficiënter kunnen? U voelt niet voor hoge kosten?

Een baken in uw logistiek proces

Frits de Wind – Heuvelwijk 5 – 7047 CC Braamt – 06-52055160 www.fdwla.com

het respect van zijn club­genoten rekenen. Hij stond open voor nieuwe inzichten en zich wijzigende omstandig­heden en was bereid daar ook de praktische consequenties uit te trekken. Hij was dan ook actief betrokken bij de verbouwing van ons clubgebouw en reageerde positief toen hij werd benaderd als sponsor (van o.a. materiaal) en als aannemer. Van zijn praktische suggesties en specifieke technische kennis heeft AV Argo als vereniging

nuttig, zinvol en dankbaar gebruik mogen maken.In 2005 werd bij Gerrit een ernstige vorm van kanker vastgesteld. Hij onderging in de daaropvolgende tijd in Duitsland een aantal zware behandelingen. Zijn fysieke conditie verslechterde echter, wat hem overigens niet belette de geplande renovatie van ‘zijn’ Acel bv zo optimaal mogelijk te begeleiden. Gerrit heeft, drie dagen voor zijn vijfenzestigste verjaardag en drie dagen vóór de feestelijke heropening van zijn zaak, de ongelijke strijd tegen zijn ziekte helaas verloren. Argo Atletiek verliest in Gerrit een aimabel mens en sympathiek sportman. Namens Argo Atletiek: Gerard Schepers, Ton Davina

In memoriam José Leuverink-Meijer

Frans Hesselink

O MULTIMATE ZEVENAAR

† 24-06-2008]

José, echtgenote van Hans en moeder van hun beider zonen Roy en Mike, voelde zich gelukkig in de evenwichtige geborgenheid van haar gezin. Haar ‘mannen’ waren alles voor haar en hun bezigheden en prestaties waren, nadat ze op 1 oktober 1999 lid geworden was van AV Argo, dan ook regelmatig gespreksonderwerp tijdens en na de trainingen. Vanwege de verschillende werktijden van haar en haar man vond ze het prettig om zich, op de voor haar gunstige momenten, sportief te kunnen uitleven. Ze voelde

† 11-07-2008] 

zich binnen AV Argo perfect thuis. Eerst bij de minst snelle groep op zaterdagmorgen, later vooral bij de dinsdagochtend- en zondagochtendrecreanten. Ze gaf aan die momenten op de voor haar kenmerkende bescheiden wijze warmte en kleur. José legde makkelijk contact en had een open blik en warme belangstelling voor anderen en voor wat er om haar heen gebeurde. Ze wist intens te genieten van voor haar o zo belangrijke dingen als harmonie, gezelligheid en de natuur. Realistisch als ze was, maakte ze er voor haar omgeving geen geheim van dat ze in januari 2007 ernstig ziek geworden was en dat ze haar kans op herstel niet bijzonder groot inschatte. Voor haar vormde deze vaststelling overigens geen enkele belemmering om zich snel gewonnen te geven en ze besloot volop te genieten van de

tijd die haar nog gegeven was. De dinsdag- en zondagochtendgroep hebben haar en haar gezin in de laatste moeilijke anderhalf jaar naar vermogen geprobeerd te steunen. José mocht regelmatig op een bezoekje, bloemetje, kaartje of telefoontje rekenen en haar aanwezigheid op onze Nieuwjaarsbrunch in januari jl. was zowel voor haarzelf als voor ons een speciale verassing en een onvergetelijk moment. José heeft op 11 juli 2008 haar ongelijke strijd helaas moeten opgeven. We verliezen in haar een dappere, buitengewoon ‘gewone’ vrouw en sympathieke sportcollega. We zullen haar niet vergeten. “Vreemd is het, de pijn van een vriendin die vertrekt en slechts stilte achterlaat.” De dinsdag- en zondagochtendgroep


De sportzomer van Gert-Jan Wassink Argonaut Gert-Jan Wassink kende een fantastische sportzomer. Tijdens de NK 5000 meter pakte hij zilver in een fantastische PR tijd van 14.18.58. En hij was zelfs heel dicht bij goud. Daarmee mocht hij voor Nederland uitkomen op de 3000 meter in een internationale wedstrijd in Griekenland. Tijd om eens uitgebreid stil te staan bij dit pareltje van Argo. Gert-Jan, we hebben je in vele kleuren zien lopen de laatste tijd, maar na het blauw-wit van Argo is het Oranje toch verreweg de mooiste kleur. Wat voor gevoel is dat om met ‘Nederland’ op je shirt te lopen? “Het oranje shirt geeft echte power aan je lichaam. Het voelt alsof je net wat extra’s kunt geven en wat dieper kunt gaan. Ik zat tijdens de Europacup constant in de kopgroep en liep een heel controlerende race. Ik liep in een tactische race een tijd van 8.16 en gaf de laatste 800 meter alles. Dat ik die in 2.05 gelopen heb, daar heeft dat oranje shirt mede voor gezorgd, daar ben ik van overtuigd. Ik train ontzettend veel en je hoopt dat je als senior ooit in het oranje mag lopen. Dat ik gevraagd werd voor de 3000 meter tijdens de Europacup was voor mij een supergaaf moment waar ik best lang op heb gewacht. Het was voor mij ook de bevestiging dat ik goed bezig ben en op de juiste manier train. Maar ik zie dit pas als het begin: ik ben een strever en heb als doel ooit de Olympische spelen

te behalen. Deze mooie interland is hopelijk de start van een mooie carrière. Mijn eerstvolgende grote doel is het behalen van het EK. Verder hoop ik natuurlijk dat ik op veel internationale wedstrijden kan starten om ervaring op te doen. Het gaat er tijdens deze wedstrijden harder aan toe en er komt veel meer bij kijken. In de komende vier jaar wil ik mij ontwikkelen naar olympisch loper. Hopelijk lukt dit op de marathon, want daar liggen voor mij de mogelijkheden. Maar voor ik op de marathon start wil ik eerst op de halve marathon onder de 1.04 hebben gelopen. Anders heb ik op de Olympische Spelen niets te zoeken.” Kijk ook op: www.gertjanwassink.nl www.worldrunning-athletics.nl/ athletes/wassink www.atletiekschool.nl www.gertjanw85.hyves.it

Persoonlijke records 800 m 1.57.01 1500 m 3.53.34 3000 m 8.12.34 5 km 14.17.31 10 km 30.23 15 km 47.17 21,1 km 1.07.23

Gert-Jan Wassink bereidt zich voor

Highlights 2008 NK 10 km weg: 9e Europacup Landen 3000 meter (Portugal): 5e NK 5000 meter baan: zilver EAAF Premium Meeting ­T hessaloniki (Griekenland): 7e 5000 meter Heusden- Zolder: nieuw PR 14.17.31

Gert-Jan Wassink is 22 jaar en sinds 2002 een trotse Argonaut. Hij traint op de atletiekschool in Apeldoorn. Als je hem tijdens een wedstrijd ziet lopen – zo makkelijk, zo snel – denk je: hoe doet –ie dat? Waar zit het hem in? Talent? Natuurlijk. Hard en veel trainen? Logisch. Maar de voorbereiding op een wedstrijd is minstens zo belangrijk, aldus Gert-Jan. Want die bepaalt hoe hij presteert. We laten hem zelf aan het woord. Ik begin al twee weken van tevoren. Voor een grote wedstrijd zoals een NK ben ik extra alert op mijn uren slaap per nacht (minimaal tien), het eten, en de trainingen. Verder denk ik goed na over mijn warming-up en kijk ik hoe andere atleten zich voorbereiden. Twee weken van tevoren train ik alles ‘op ritme’. Dat wil zeggen: technisch zo goed mogelijk. De juiste afstemming van voetplaatsing,

arminzet en lichaamshouding zorgen voor een perfecte voorwaartse snelheid. De week van de wedstrijd doe ik nog een keer een iets hardere training. Ik laat mijn lichaam wennen aan de verzuring die ook tijdens een wedstrijd optreedt. Zo raakt mijn lichaam hieraan gewend en bevorder je het herstel daarvan; je prikkelt als het ware even alle systemen. De week van de wedstrijd probeer ik veel koolhydraten te ‘stapelen’. Tenminste, als ik een lange afstand moet lopen. Ik eet pannenkoeken, pasta’s en aardappelproducten. Verder zorg ik dat mijn ijzerwaarden goed zijn en dat ik genoeg vitamines en mineralen in mijn lichaam heb. Daar slik ik voedingsupplementen voor. De wedstrijddag probeer ik vijf uur voor de start wakker te zijn. Dan ontbijt ik met uit zes sneeën witbrood met appelstroop, honing of pindakaas. Soms drink ik een kop koffie maar meestal zo’n drie glazen

jus d’orange. Drie uur voor de wedstrijd eet ik mijn tweede maaltijd: drie a vier sneeën wit brood. Een uur voor de start eet ik nog een banaan en 15 minuten voor de start nog een supergel van Born. In het verleden gooiden onverwachte gebeurtenissen mijn voorbereiding nogal eens in de war. Zo stond ik geregeld vóór een wedstrijd in de file. Daar baalde ik flink van. Nu ga ik op tijd van huis. Dan kan ik voor de wedstrijd nog even lekker zitten en relaxen voordat ik met mijn warming-up begin. Die bestaat altijd uit dezelfde onderdelen. Ik begin met 20 á 30 minuten heel rustig inlopen. Daarna schud en zwaai ik al mijn spieren los. Rekken doe ik niet want dan haal ik de spanning van mijn spieren af en die heb ik juist nodig voor de wedstrijd. Dan doe ik loopscholing om de juiste wedstrijdspanning op mijn spieren te zetten en mijn coördinatie op scherp te zetten. Vervolgens nog wat versnellingen en dan begin ik aan de wedstrijd. Na de wedstrijd vul ik meteen mijn energiewaarden weer aan. Meestal eet ik snel wat en drink ik veel water en sportdrank. Lopen in het buitenland is een heel ander verhaal. Dat is natuurlijk luxe, want ik zit in een hotel. Daar halen ze me dan twee uur voor de wedstrijd op en zetten me op de atletiekbaan af. Maar het is ook schakelen. Vaak krijg je twee warme maaltijden op een dag. Dat ben je niet gewend, dus is het belangrijk zoveel mogelijk te doen wat je anders ook zou doen. Dus niet anders of schandalig veel gaan eten omdat het eten in een hotel zo goed is. Meestal neem ik mijn eigen brood en tussendoortjes mee. Zo krijg ik geen last van mijn maag door apart en vet eten. Je ziet dat een wedstrijdvoorbereiding voor mij tot in de puntjes is uitgestippeld. Dat is belangrijk want hij helpt me bij het behalen van mijn persoonlijke doelen! Gert-Jan Wassink


ARGO JEUGD De Nachtwacht

Vaders Marco Kok en Henk Massen waren allebei nachtwacht tijdens het Argo-jeugdkamp voor pupillen en D-junioren op 28 en 29 juni. Helaas pasten hun leuke maar lange verslagen niet helemaal in de Wissel. Daarom (en om het spannend te maken) staat er maar een deel hier in de Wissel. De rest kun je lezen op onze website bij jeugd – evenementen. Door Henk Massen Op zaterdagavond aangekomen werd er al gekscherend aan mij gevraagd of ik dit vaker had gedaan. Aangezien ik kwam met makkelijke stoelen met dikke kussens (voor de kille nacht), een radio om niet in slaap te vallen door de stilte, een puzzelboekje en een joekel van een zaklamp niet zo verwonderlijk natuurlijk. Maar ik dacht: ‘Beter goed voorbereid dan kou lijden op een stoel en in een doodstille omgeving en dan in slaap vallen’. Hoera, alles en iedereen was met de tentjes geïnstalleerd en de nachtwachtstoelen onder de veranda van het clubgebouw waren neergezet. De eerste groep pupillen kwam rond 22.30 uit de stad teruggelopen en het feest op het terrein kon beginnen. Chips en drinken in de kantine en dan met z’n allen naar buiten, het donkere veld op. Zaklampen ophalen en pret hebben. De junioren kwamen, doordat de film later was begonnen, rond half één nog een keertje het veld op. Die waren natuurlijk nog lang niet moe, zeiden ze vol goede moed. (..)Het werd 1.00 uur, het werd 2.00 uur, en een of andere lolbroek een eind verder weg

Clubkampioenschappen jeugd

moest even een paar strijkers (grote rotjes dus) afsteken. En daar stond in een klap weer tien tot vijftien man buiten de tenten. Komt er nog meer vuurwerk was direct de vraag. Nee helaas, zeiden wij, dit is een tussendoortje van iemand ergens hier in de buurt. Zo, en nu maar weer proberen de hele boel weer aan het slapen te krijgen. De kinderen die echt door slaap geveld waren sliepen gewoon door, maar de rest was klaarwakker. Zo heb je als nachtwacht tenminste wat te doen, en dat is juist leuk! (voor de rest van zijn verslag: zie de website!) Door Marco Kok Ook van mijn zijde vind ik dat het een fantastische ervaring is geweest. Schoorvoetend zei ik: ‘Ja, ik doe wel mee’, toen Manfred mij vroeg op de jeugddag in Gemert. Niet wetende wat er verder nog op de agenda zou staan dat weekend. ‘s Ochtends al helpen met een tentje opbouwen voor je dochter, ‘s middags de inzet van je eega bij de onderdelen en dan ‘s avonds/‘s nachts weer van de partij om ‘een stukje wacht te lopen’. Nu weet je precies hoe dat zal gaan met de jonge girls en boys van deze tijd. Slapen dat kennen ze niet. Zo antwoordden de meiden dat zij van plan waren slechts één uur te gaan slapen; van zes tot zeven ‘s ­morgens. Natuurlijk zouden zij dat op die manier niet gaan redden, dus moest de nachtwacht ingrijpen. Ook tegen overijverige trainers/begeleiders by the way, die ook ‘s nachts zeer actief bleken te zijn. (voor de rest van zijn verslag: zie de website!)

Kom met je familie op zaterdag 27 september naar de atletiekbaan van Argo, want dan is de laatste baanwedstrijd van 2008! Hier kun je aan iedereen laten zien wat je kunt. Heb je nog nooit aan baanwedstrijden meegedaan? Dan is dit je kans! Het eerste onderdeel begint om half elf. Er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 3, en er is voor iedereen een oorkonde. De prijsuitreiking is om 15.30 uur. Je kunt gratis meedoen! De onderdelen zijn: Pupillen: sprint 600m (meisjes) en 1000m (jongens), verspringen, kogelstoten, balwerpen en estafette. Junioren: sprint 200m, 800m en 1000m, kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen, hoogspringen, verspringen, estafette.

Kamp 2008 De tienkamp in het bos achter het Slingeland Ziekenhuis begon nat. Gelukkig was er voor ieder kind een blauwe regencape. Er waren verschillende onderdelen zoals spijkerslaan, zandzakken vullen, zaklopen, balgooien en nog veel meer. Ik stond bij het spel balgooien. Vooral de blauwe, zware bal was een uitdaging om hem in een van de emmers te krijgen. De fluitbal vond ook iedereen erg leuk, alleen floot hij niet. Uiteindelijk begon de zon weer te schijnen en was het warm. Voor iedereen was er drinken en een lekker snoepje. Rond vier uur liepen we, sommige toch een beetje moe, weer richting het Argo terrein. In de kantine was er nog een prijsuitreiking. Sommige doken gelijk de tent in en andere gingen even lekker douchen. Vervolgens gingen de hulp­ ouders weer naar huis en kon het feest beginnen. Simone Bannink

DGUEJ OGRA Jeugdatletiekdag Hoi allemaal, Het is zondag 15 juni en we ­moeten vroeg opstaan. Vandaag doe ik voor het eerst mee met een atletiekwedstrijd, de jeugdatletiekdag in Gemert. Mijn zusje mag als introducee ook meedoen en vindt het net als ik erg spannend. We vertrekken met een bus vol argonauten vanaf de Bezelhorst en onderweg legt ­Manfred uit wat we gaan doen, ­worden er moppen verteld en uiteraard liedjes gezongen. Vanuit het hele land hebben zich meer dan 125 ploegen van 4 personen ingeschreven. Ik zit in een groep met Kaya, Merel en Samantha en wij moeten balwerpen, 40 meter sprinten en verspringen. Tussendoor zijn er in het fundorp nog extra onderdelen op grote luchtkussens en kunnen we op de foto met Melissa Boekelman en Robin Korving. Bij de prijsuitreiking blijkt dat wij het als argonauten erg goed hebben gedaan. Maar liefst drie ploegen van Argo zijn in de prijzen gevallen. Op de weg terug zijn we nog bij McDonalds wezen eten en rond een uur of half negen zijn we weer terug in Doetichem. Ik heb een hartstikke leuke dag gehad en ga me zeker inschrijven voor meer wedstrijden.   Dewi en Kaya Müller

Oproep leden en ouders Wij zijn op zoek naar ouders of leden, die de Wedstrijd Organisatie Commissie van Argo willen helpen bij wedstrijden voor de jeugd. Het gaat om drie keer per jaar een zaterdag op onze eigen baan. Argo Atletiek verzorgt bij voldoende deelname op onze eigen locatie een jurycursus. Ook kunt u een cursus volgen tot scheidsrechter (atletiek), wedstrijdleider of starter. Wij hebben u echt nodig !

Even kwekken met …

Lieke Hiddink, 18 jaar, traint bij de wedstrijdloopgroep van Stefan Scanu. Hoe ben je begonnen met hardlopen? “Het begon aan de keukentafel. Ik geloof dat ik 14 jaar oud was. Ik weet nog dat mijn vader tegen mijn broertje zei: “Kom we gaan een keertje hardlopen”. Mijn broertje zag dat niet zo zitten. Ik zei: “Ik wil wel mee, mij lijkt dat wel leuk”. Dat hebben we toen gedaan en het ook volgehouden. Op een gegeven moment ben ik elke zondag met mijn tante gaan lopen. Het ging niet om snelheid, maar om steeds iets verder te komen. Op een verjaardag besloten we om mee te doen aan de Dam tot Damloop. Vanaf die tijd ben ik serieus met het hardlopen bezig gegaan. Ik heb samen met mijn tante veel getraind en we zijn ook mee gaan doen met wedstrijdjes in de buurt. We probeerden steeds dichter bij die 16 kilometer te komen. In 2005 liepen we met nog een aantal andere familieleden de Dam tot Damloop. Daarna bleven we samen hardlopen. Op een gegeven moment werd dat minder omdat ik

op zaterdagavond uit begon te gaan en dan zondagochtend niet meer zo vroeg wakker was. Ik liep nog wel eens alleen, maar niet meer drie keer in de week. Eigenlijk werd het steeds minder. Tot mijn vader op een gegeven moment zei: “Ga je mee naar de Gerard Tebrokeloop in Aalten?” Ik had al een tijd niet meer gelopen maar dacht: “Waarom ook niet”. Die wedstrijd heb ik toen gelopen en daarna dacht ik: “Misschien kan ik wel eens bij een atletiekvereniging in de buurt gaan kijken.” Ook omdat ik wilde stoppen met volleybal. Zo ben ik bij in de zomer van 2007 Argo terechtgekomen. Ik vind het vooral erg leuk dat het individualistisch is maar dat we toch in een groep trainen. Wat is je favoriete training? 200’tjes of een training met een mix van 200 en 400 meters. De training is afwisselend op de baan en in het bos, ik ben blij dat die afwisseling er is. Op welk parcours loop je het liefst? Met een wedstrijd loop ik het liefst op een verharde weg, of een hard zandpad. Thuis vind ik het juist wel lekker om in het bos te lopen waar het een beetje rustig is. Heb je een favoriet sportmenu? Ik eet het liefst iets van pasta voor het sporten. En ik probeer altijd ruim van tevoren te eten of niet zoveel. Want ik kan niet zo goed tegen hardlopen met een heel volle maag. Waar heb je op loopgebied een hekel aan? Aan heel hoge bulten in een wedstrijdparcours. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik ben daar gewoon niet goed in!


De route van …

René Boxem Kilder is een leuk kerkdorp dat op ongeveer 7 kilometer van Doetinchem ligt. De wegen tussen Doetinchem en Kilder zijn op een paar plaatsen afgesneden door de komst van de A18. Sporen daarvan zijn nog te zien. Let maar eens op de doodlopende wegen. De route loopt om Kilder heen. Niet te ver, meestal is de kerktoren nog te zien. Start: parkeerplaats bij Bulsink Meubelen, Wehlseweg 4 in Kilder of parkeerplaats bij zaal Teunissen, Hoofdstraat 2 in Kilder. Afstand: ongeveer 7 km. Kenmerken: 90% asfalt, 10% zandpaden. De omgeving: landelijk, open, ­s chuilen kan eventueel in schuren bij boerderijen. Eten en drinken: in het centrum van Kilder is een snackbar. Let op: open wo. t/m zo. van 12.00-18.00. Ernaast is een Spar. Ga vanaf de parkeerplaats eerst rechts richting Wehl en dan na 50 m gelijk links de Rinkomseweg op. Na 100m links het zandpad in. Na 700m gaat het pad weer over in asfalt. Volg de weg naar links. Je komt nu uit op de weg tussen Beek en Kilder. Steek die over en ga links het fietspad op. Na een klein stukje ga je linksaf de Boskant op. Deze weg slingert zich naar de weg tus-

sen Kilder en Zeddam (N815). Steek deze schuin over en loop verder op de Kelreweg. Die gaat over in een zandpad. Neem de eerste weg links. Dit is de Julianaboom. Je komt nu bij een T-kruising. Dit is de Doetinchemseweg. Ga rechts het fietspad op. Volg dit ongeveer 300 m. Hier steek je over en gaat schuin de Oud Doetinchemseweg op. Die loopt dood op de A18. Je loopt langs het oude bedrijfspand van bouwbedrijf Elshof. Ga de eerste afslag links de Rozenpasweg op. Deze weg buigt mee met de A18. Je komt bij een T-kruising. Ga hier linksaf (rechtsaf kun je naar Dichteren). Aan de rechterkant staat ‘De Rozenpas’, een aardig opgeknapt huis. Achter het huis ga je rechts, de Zinderberg op. Volg die ongeveer 1 kilometer. Halverwege kom je bij de Molenweg. Ook die loopt dood. Je kunt de molen van Kilder zien. Blijf wel rechtdoor lopen. Links zie je de nieuwbouw van Kilder. Uiteindelijk kom je weer op de N815 uit. Vlakbij is Bulsink. NB: afsluitend even bij de Bikkerij in Kilder naar binnen om de kool­ hydraten weer aan te vullen. De route is ook leuk als fietstochtje. Veel loopplezier!

Loper in the

Nieuwe schrijver jeugdpagina

Theo van Bergen

picture Renée van Bijsterveld

Sporten deed Renée vroeger niet bewust, maar ongemerkt was ze toch wel sportief bezig. Ze fietste vooral met haar ‘pa’. Eerst de Achterhoek verkennen. Daarna als extraatje, ook met pa, naar Frankrijk. Ongetraind, maar met veel doorzettingsvermogen. Dan praat je over 1300 km en met een bepakte fiets. Haar vader was leraar Frans. Van die taal moest ze natuurlijk niets hebben. Dus heeft ze nu een eigen bedrijf. Als vertaler Frans. In de stad, uit de stad Tot 1991 genoot ze van de hoofdstad. Ze woonden naast een café, erg gezellig allemaal, totdat het een muziekcafé werd. Genoeg van de herrie werd er naar iets stillers uitgekeken. Door het fietsen met haar vader dacht Renée aan de Achterhoek. Nadat ze hier was neergestreken ging ze de omgeving verkennen. Natuurlijk met partner en niet in de auto, maar weer op de fiets. Vanaf de gezinsuitbreiding met zoon Mick (nu 13 jaar) stond de fiets buitenspel. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ze is ondertussen met Mick in twee dagen naar Amsterdam gefietst. In de toekomst staat Frankrijk misschien op het programma. Lopen Zo’n acht jaar geleden werd Renée door een vriendin op Argo geattendeerd. Een hardloopster was geboren. Ze traint drie keer in de week, waarvan ze één training

bij René Boxem afwerkt. Slaat ze een keer over, dan bekruipt haar toch een rotgevoel. Daar herken je de sportster aan. Een mijlpaal: de Montferlandrun, 15 km volbracht. Ze vindt Argo een leuke club en heeft er vrienden aan over­ gehouden. Maar ze mist een beetje een doelgroeptraining om naar een wedstrijd toe te trainen. Genieten In Amsterdam ging ze graag even naar zee, dat is hier een gemis. Ze gaat graag op vakantie naar zonnige oorden met zee en hoge golven. Op 12-jarige leeftijd zwom ze in ZuidFrankrijk in een openluchtzwembad 5 km. Van een binnenzwembad moet ze niets hebben. Ook kan ze genieten van een lekkere maaltijd, het liefst kookt ze dan voor een groep vrienden.

Tot dit voorjaar schreef Leonie Vrieze vaak stukjes voor de jeugdpagina. Jammer genoeg kon ze dat niet meer doen, daarom zetten we een oproepje voor een nieuwe schrijver in de Wissel. We vinden het erg leuk

Praktijk Oefentherapie Cesar

Ida Jacobs • Orthopedische klachten: rug, nek/schouder, heupen, knieën, voeten enz. • Neurologische klachten: hernia, whiplash, c.v.a. enz. • Zwangerschaps klachten: urineverlies, bekkenpijn enz. • Sensomotoriek: grove en fijnemotoriek, schrijfproblematiek enz. • Sportspecifieke klachten: 100% vergoed advies en begeleiding. en­ door ziektekost

ver zekeraar In het medischcentrum van Dichteren, Willy Brandtplein 16B Direct toegankelijk, zonder ver wijzing art s 7007 LB Doetinchem

Bel voor een afspraak: (0314) 36 02 23 www.cesarjacobs.nl

om iedereen te kunnen vertellen dat jeugdtrainer Theo van Bergen dat wel wilde worden. De Wisselredactie is daar heel blij mee, want hij heeft veel contact met de jeugd, is gezellig en enthousiast en kan ook leuk schrijven (vinden wij). Voor wie hem nog niet kent: Theo is 46 jaar en traint sinds 1995 bij de langeafstandgroep. Hij doet mee aan wedstrijden vanaf 10 kilometer en loopt meestal één marathon per jaar. Daarnaast zwemt en spint hij (op een fiets, dus). Hij is een groot supporter van de Graafschap. Sinds 1997 traint hij vooral de B- en C-pupillen, maar ook de A’tjes op zaterdag. Hij wil graag volgend seizoen de cursus assistent-looptrainer volgen zodat hij op zaterdagmorgen ook looptraining kan geven aan de jeugd. Welkom, Theo!


Even voorstellen … Het bestuur Sinds kort heeft Argo een nieuw bestuur. De meeste bestuursleden zijn echter al jaren lid van Argo en kennen de club goed. Wie zijn deze mensen? Henk Woolschot Voorzitter Henk Woolschot woont samen met vrouw Marian en dochters Maaike en Liset op een boerderij in Zelhem. De baan ligt voor hem dus op loopafstand. “Toen de baan er kwam, in 1994, was ik net lid geworden. Daarvoor heb ik altijd gevoetbald. Maar mijn favoriete training is in de vrije natuur. Ook aan trimloopjes doe ik graag mee, al val ik zelden in de prijzen. Maar mijn beste tijd moet nog komen! Wel kan ik hier met trots vermelden dat ik de felbegeerde ‘Snelste Woolschot bokaal’ vijf keer op rij heb gewonnen en dat hij nu dus definitief in mijn bezit is.” Momenteel werkt hij als manager bij ICT-bedrijf Capgemini.

Trots op de club “Voor mijn werk ben ik regelmatig in het buitenland, in het bijzonder in India. Hardlopen is dan vrijwel onmogelijk door de drukke programma’s en de infrastructuur in de steden daar. En dan vergeet ik gemakshalve de hitte en de smog.” De komende tijd wil hij proberen zijn reisjes te beperken. “Natuurlijk om weer meer te gaan trainen, maar ook om deze fantastische club bestuurlijk op de rails te houden. Daarin heb ik het volste vertrouwen, want de club staat er in alle opzichten goed voor.” Kees Post Sinds een klein jaar is secretaris Kees Post met vroegpensioen en heeft dus tijd om de dingen te doen die hij leuk vindt, zoals hij zelf zegt. Daarvoor werkte hij een kleine 38 jaar in het onderwijs, op het Graafschap College. Hij is een jaar of acht lid van Argo. “Daarvoor liep ik al wel voor mezelf, terwijl ik ook nog tenniste. Toen ik om een aantal redenen met tennissen moest stoppen ben ik helemaal overgestapt op hardlopen. Eerst op maandag-

avond bij René Boxem, later ook op de donderdagmorgen bij Janneke Metzemaekers.

Het volste ­vertrouwen “Mijn vrouw Corry liep daar al een paar jaar. In die tijd ging ik flink vooruit en deed ik mee aan onder andere de Zevenheuvelenloop en de Montferlandrun.” Helaas kreeg Kees in 2004 een hernia. “Na de operatie mocht ik een jaar lang niet hardlopen. Wat heb ik dat toen gemist. Inmiddels ben ik qua conditie en snelheid weer helemaal de oude, zij het dat mijn lichaam na een kilometer of tien aangeeft dat het niet verder wil. Daar heb ik me intussen bij neergelegd en ik geniet nu van elke meter die ik wél kan lopen.” Besturen is voor hem niet nieuw, want hij heeft ervaring in verenigings- en schoolbesturen, gemeenteraad en kerkenraden. “Vandaar dat ik het heb aangedurfd me te melden voor de post van secretaris. Ik hoop dat ik veel voor Argo kan betekenen.” Edwin Robat Penningmeester Edwin Robat is 36 jaar en woont samen met Esther in Doetinchem. Ze hebben twee kinderen: Babette van bijna 7 en Bauke van 4. Edwin: “Van mijn zesde tot mijn zesentwintigste voetbalde ik. Daarna heb ik nog wat andere sporten uitgeprobeerd, zoals squash en spinning, maar ik kwam er echter snel achter dat ik toch liever in de buitenlucht bezig ben. Daarom ben ik ongeveer vier jaar terug aan het lopen geslagen. In het begin voor mezelf en sinds 2006 met heel veel plezier bij Argo.” Hij begon in de basisgroep en traint sindsdien op de woensdagavond bij Carla van Zantvoort. “Ik probeer drie keer in de week te lopen: een keer bij de club en twee keer voor mezelf. Heel af en toe pak ik een wedstrijdje in de buurt mee.” Hij werkt bij de gemeente Arnhem.

“Ik heb ervaring opgedaan in diverse financiële functies bij de verschillende diensten. Nu houd ik me bezig met financiën op het gebied van investeringsprojecten bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit is mijn debuut als (interim-)penningmeester bij een vereniging. Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen om alles goed te laten ­verlopen.” Dinand Woolschot Nog een Woolschot in het bestuur, eveneens Zelhemmer: vice-voorzitter Dinand Woolschot. Hij is 38 en loopt nu 14 jaar bij Argo. “In het dagelijks leven ben ik unit manager bij Getronics PinkRoccade. Overdag geef ik leiding aan een dertigtal ICT-professionals.” Hij is getrouwd met Ausra (ook lid bij Argo) en heeft twee kinderen: Laurel van zes en Iwar van vier. “Regelmatig neem ik ze mee naar wedstrijden. De kinderen vinden het zelfs al leuk om af en toe mee te doen. Wellicht dat ze ooit nog eens gaan trainen bij Argo.

Ik doe graag iets terug Er lopen nu vijf Woolschotten bij de club, toch nog een aantal minder dan de Hulsclan.” Op dit moment loop ik op een individueel schema om toch nog een keer te kijken of ik dat grote, zware lichaam van mij een versnelling hoger kan laten lopen. De tijden die ik in de jaren 90 liep zal ik waarschijnlijk niet meer halen. Wel wil ik dit jaar een poging doen om de Montferlandrun onder de 55 minuten te lopen.” Hij heeft niet veel ervaring met bestuursfuncties, maar is een Argo-man in hart en nieren. “Naast fanatiek loper was ik een aantal jaren trainer. Hardlopen is mijn grote passie. Argo heeft mij altijd de gelegenheid gegeven mijn hobby uit te oefenen zoals ik dat wilde. Graag doe ik iets terug. Deze bestuursfunctie geeft me de kans iets terug te doen. Ik ga er dan ook met volle energie tegenaan.”

V.l.n.r staand: Kees Post, Edwin Robat, Henk Woolschot. Zittend: Dinand Woolschot, Hans Legebeke, Jan Manenschijn. Hans Legebeke Bij Argo is trainerscoördinator Hans Legebeke geen onbekende. Als trainer van diverse groepen begeleidde hij al veel lopers. Hij heeft daarnaast een ander leven. “Dat deel ik met Thea, ook een trouwe loopster bij Argo. Onze beide dochters hebben inmiddels een eigen bestaan opgebouwd.” Hans is afdelingshoofd services bij de gemeente Doetinchem. Op sportief terrein was hij breed actief: badminton, zwemmen, squash en wat fietsen en tennissen. Maar hij liep ook geregeld hard, sinds 2000 bij Argo.

Belangrijk dat ­iedere loper zich thuisvoelt “Graag loop ik regionale wedstrijden. Momenteel draai ik mee in de groep 50- tot 55-jarigen en ben nog altijd blij met de prestaties. Al moet

ik nog steeds enkele Argo-atleten uit mijn leeftijdsklasse voor laten gaan.” Na enkele jaren wilde hij meer doen binnen de vereniging en meer weten van de hardloopsport. “Voor mij lag een rol als looptrainer het meest voor de hand. Ik heb toen de cursus van de KNAU gevolgd. Ik sta nog steeds achter deze stap, want recreanten trainen is hartstikke leuk. En wil een vereniging blijven draaien, dan is het ook nodig dat de leden een bijdrage leveren aan de activiteiten.” Vanaf 2008 is hij trainerscoördinator van trainersgroep Masters, en nu dus lid van het bestuur. “Ik wilde in eerste instantie niet te veel vrijwilligerswerk oppakken. Maar ik heb als trainerscoördinator al veel met het bestuur te maken, vandaar. Ik wil me ook heel graag inzetten voor de vereniging. Ik vind het belangrijk dat iedere loper zich er thuisvoelt.”

Jan Manenschijn Jeugdcoördinator Jan Manenschijn is sinds 1995 actief als vrijwilliger bij de jeugd. Eerst als begeleider en kort daarop als trainer. Samen met Arie Reugebrink begon hij ‘aan een geweldig periode bij de junioren D’, aldus Jan. “Tot twee maal toe werden we geplaatst voor het Nederlands kampioenschap in de competitie.” Sinds 2003 is hij trainer van de ABC-junioren. “Verder ben ik ongeveer tien jaar bestuurslid en heb de taak van jeugdcoördinator. Ook heb ik tien jaar actief in de jeugdcommissie mee gedraaid. Ik ben getrouwd met Mirjam (ledenadministratie en uitwedstrijd-secretariaat). We hebben twee jongens, Niels en Lars, ook jaren lid geweest. Verder hoor ik sinds kort ook bij de club van 50+’ers.” De achtergrond van de kersverse bestuursleden is heel verschillend, maar wat ze delen is een grote gedrevenheid, liefde voor de atletiek en trots op de club.


Koffie met courgette Baan 9. Erg gezellig! Hoogtepunt en afsluiting was een speech door - hoe kan het ook anders - Benno Huntink. Gewapend met een courgette (door Berna vers uit eigen tuin voor de lopers geplukt) als microfoon roemde hij trainers Saskia en Flora voor hun inzet. Toen Saskia meedeelde dat ze naar Amsterdam zou verhuizen barstte Benno los in een soort lofzang, zoals alleen hij dat kan. Twee enveloppen en dito zoenen bezegelden een hele gezellige ochtend. Zaterdag 26 juli was de laatste trainingochtend voor de vakantie. Daarna gingen de poorten van Argo drie weken dicht. Maar dat kon natuurlijk niet zonder de jaarlijkse koffietafel ‘na’, ook deze keer georganiseerd door Ben en Berna Lebbink. Ruim voor de laatste sporters met natte haren de

kantine in kwamen, was Berna al in de weer met broodjes, hardgekookte eieren en allerlei soorten beleg. Dat er door de naderende vakantie minder lopers dan normaal waren mocht de pret niet drukken. Dik twintig leden en trainers schoven langs het sfeervolle buffet naar de lange tafel in het midden van

Dus ik naar de winkel. En na wat passen van diverse broekjes viel mijn keus op een stemmig zwarte tight met een rood biesje. Een ritsje achter maakte het compleet. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij mij gaat het om het gevoel. Het moet gelijk goed zitten. En deze zat als gegoten. Strak. Snel! En zo voelde ik me ook aan de start van de eerste wedstrijd kort daarna. Snel! De broek was snel en stond hip. De eerste kilometers vlogen om; ik liep de sterren van de hemel. Tot dat ene moment.

Veter zoals op de figuur 1. Maak bij de een na laatste ogen niet weer een kruis maar ga direct naar boven. Er ontstaat dan een lusje. Kruis nu de veters en steek ze door de lusjes. Deze oplossing hebben de meeste hardloopschoenen. De hoogste gaten zitten wat meer naar achteren. Een oplossing voor gewone schoenen is de volgende (figuur 2). In plaats van het gebruik van de extra oogjes bovenaan, kun je ook in 1 oog een lusje maken. Voorwaarde is dan dat de veter niet te dik is.

Figuur 1

Veel lopers hebben problemen met hun teennagels. Ze zijn pijnlijk, soms gebarsten of gescheurd. Incidenteel worden ze blauw omdat er een bloedblaar ontstaat onder de nagel. Dit kan er zelfs toe leiden dat de nagel er af gaat …

Schijn bedriegt Ik heb een nieuwe broek! Ja, een nieuwe hardloopbroek. De oude was versleten en uit de mode. Hij zat nog wel lekker, maar volgens mijn vrouw kon het echt niet meer.

Heel ontspannen sloop hij vanachter naar me toe. Mijn tegenstander, mijn vijand. Jong, fris en een loopstijl om niet aan te zien. Alles wat hij had, had ik dus niet. Tergend langzaam, om mij te pesten, haalde hij me in. Hij hield even in, schuin voor me. Ik moest hem wel zien. Toen liet hij zich weer terugzakken. Ik dacht: nu heb ik je. Maar nee, weer kwam hij bij me lopen. Ik probeerde te versnellen, maar hij ging gemakkelijk mee. Hij zakte daarna nog een keer terug om daarna over me heen te gaan en definitief bij mij weg te lopen.

zijn felheid allang verloren, net als de print; roze bloemetjes! Afkeer kwam bij me op. Daar kon je toch niet in lopen! Je kon daar toch niet sneller in lopen? Toch niet sneller dan in mijn nieuwe, flitsende tight? Na de derde keer was bij mij alle euforie van de nieuwe broek de grond in geboord. Ik kwam over de finish, terneergeslagen, stil. Pas thuis kleedde ik me om. De tight ging in de wasmand. De glans leek minder. De tight was weer een tight. Zoals alle anderen. Grit

Ik werd als het ware drie keer ingehaald. Dat op zich was al erg. Maar het meest frustrerende aan alles was wat hij aan had. In het bijzonder zijn broek. Het was een soort van voetbalbroek. Te groot en met wijde pijpen. De grijsachtige kleur had al

Uw gat te lijf

Losse veter deel 3

Door het gebruiken van het kriskras veteren zorg je ervoor dat de veter de schoen – en dus de voet – vastzet. Let op: de veter gaat daarbij van onder naar boven. Laatste tip: platte veters gaan ­minder gemakkelijk los dan ronde.

Vooropgesteld: slecht zittende schoenen zullen altijd slecht zitten en problemen geven. Wat je ook aan de schoen verandert. Niet meer voor het lopen gebruiken! Goede schoenen kunnen wel enigszins aangepast worden. Bijvoorbeeld door beter veteren. Teennagels worden blauw doordat de voet in de schoen naar voren en achteren schuift tijdens het lopen. De nagels krijgen dan telkens een opdonder. Vooral daar waar de nagel net gevormd is, is zwak. Dus voorkom schuiven. Trek de schoen echter niet strak aan bij de tenen, maar juist om het bovendeel. Daardoor fixeer je je voet bovenin de schoen, blijft je hak beter in het hakgedeelte en schuif je niet meer naar voren.

Figuur 2

De zomerzon verzwakt als het jaar zijn einde nadert. Tijdens dit sterven overdenk ik steevast mijn leven. In een film hoorde ik onlangs iemand reppen over ‘het gat’. Daarmee bedoelde hij het gat tussen je gedroomde en je werkelijke leven. Dat mocht niet te groot worden. Voorwaar! Het liefst loop ik ‘hard’ door de binnenlanden die ik als mijn achtertuin tracht te beschouwen. Helaas hebben rationele denkers menig karrenspoor tijdens de afgelopen ruilverkaveling van de kaart geveegd. Enige compensatie vind ik in aangelegde weggetjes waarbij het zachte zand heeft plaatsgemaakt voor betonnen sporen, waartussen het gras eigenwijs naar daglicht verlangt. Langs zo’n traject trof ik hen tijdens een rek- en strekbeurt aan. Midden zeventig schatte ik hen, maar het zou me ook niet verbaasd hebben als ze de tachtig reeds gepasseerd waren, deze krasse oudjes. De man, gekleed in een beduimelde overall, klom behendig van een tractor die minimaal de helft van zijn eigen leeftijd bereikt had. Het lukte de vrouw niet meer om kaarsrecht te staan. Met een aandoenlijk gerimpelde glimlach reikte ze hem een thermoskan aan. Hij bedankte haar beleefd en genoot zichtbaar van de – wat anders? – ­koffie die ze samen dronken. Een ongetwijfeld dagelijks ritueel. Nog even dacht ik dat hij de thermoskan ook zelf had kunnen meenemen, maar daarmee miste ik uiteraard alles wat er in dit kleine tafereel verborgen zat: veiligheid, contact, ja liefde. Morgen is mijn zomervakantie ten einde. Als de mailbox honderden berichten opgeeft, zal ik met vaste hand de deleteknop hanteren. Niets of niemand zal mij regeren behalve de koffie die ik op vaste tijden nuttig, hopelijk uit de hand van een liefhebbende collega. En u? U mag mij bellen. Ik kom u de koffie elke dag brengen, omdat ik sterk vermoed dat dit de meeste vreugde schenkt. Ga naast uw limiet uw gat eens te lijf. Bert Woolschot


Halve marathon van Doetinchem Op zondag 26 oktober organiseert Argo voor de 24 e keer de halve marathon van Doetinchem. Start en finish zijn op onze eigen baan.

Programma • 11.00 u Halve marathon en 15 km. • 11.10 u 7500 m jeugd t/m 13 • 11.25 u 1000 m jeugd 8 t/m 11 • 11.25 u 2500 m jeugd 12 t/m 15

Voorinschrijving (sluit op 22 ­oktober 2008) en inschrijving via www.argoatletiek.nl Inlichtingen: Henk Momberg (0314) 622879 en www. Argoatletiek.nl

Net als voorgaande jaren gaat de wedstrijd door het mooie buiten­ gebied van Doetinchem.

Clubgebouw: Baan 9, Sportpark ‘de Bezelhorst’ Bezelhorstweg 87, Doetinchem Tel. (0314) 36 59 59 Postadres: Postbus 93, 7000 AB Doetinchem Ledenadministratie: Mirjam Manenschijn 0314 334829 mirjam.manenschijn@telfort.nl Bestuur Voorzitter Henk Woolschot 0314-624573 Penningmeester Edwin Robat 0314-333161 Secretariaat Kees Post 0314-332722 Contactpersonen commissies WOC Ton Jansen (0315) 32 48 52 Materiaalcommissie André Jorissen (0314) 36 51 85 Onderhoudscommissie Gerrit Hofstra (0314) 33 42 63 Jeugdcommissie Karin Pasterkamp (0314) 78 56 81

Trainers

Technisch trainers pupillen Theo van Bergen (0314) 32 73 07 Manfred Vels (0314) 34 64 58 Jolande Frederiks (0314) 36 44 87

Technisch trainers senioren/junioren Jan Manenschijn (0314) 33 48 29

Looptrainers Hans Legebeke (0314) 34 62 33 Carla van Zantvoort 06 13209928 René Boxem (0314) 32 42 31 Flora Jonkman (0314) 35 49 05 Henk Lubberdink (0314) 34 42 39 Janneke Metzemaekers (0314) 66 40 07 Stefan Scanu (0544) 37 92 59 Gerard Schepers (0315) 32 51 14 Bas Waterham (0314) 33 39 03 Willem Wassink (0314) 65 25 78 Niels Weijers (0314) 34 41 56 Anton Zaalmink (0314)341840 Looptrainers sportief wandelen Wendelien Eding (0314) 32 73 71 Janneke Metzemaekers (0314) 66 40 07

• 4 oktober Unicefloop, Wageningen 2,5-5-7,5-1012,5-15 km • 5 oktober Kaakanonsloop, Groenlo 2,5-5-10-15 km • 11 oktober Halve marathon, Loenen 5-10-21,1 km • 5-12-19 oktober Herfstlopen, Wehl 1,5-3-5-10 km • 19 oktober Marathon Amsterdam 2,5-5-21,1-42,2 km • 31 oktober Halve marathon, Doetinchem 1-2,5-7,5-15-21,1 km • 2 november Grote Veldloop, Vorden 2,5-7,5-15 km • 1-8-15-22 november Novembercross, Aalten 1-2-6-10-15 km • 16 november Zevenheuvelenloop Nijmegen 15 km • 7 december Montferlandrun, ‘s-Heerenberg 1-7,5-15 km

Loopkalender 2008

Website: www.avargo.nl E-mailadres: wissel.argo@orange.nl

Sponsorcommissie Henny Metz 05443 75131 Baancoördinator Arie Reugebrink (0314) 34 11 47 Coördinator schoolsportdagen Ben en Berna Lebbink (0314) 62 28 58

Namen & nummers

ARGO

Wissel november 2008  

De Wissel is het clubblad van Argo atletiek uit Doetinchem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you