Page 1

WISSEL

3/2008

In dit nummer: De Tour ARGO jeugdpagina Runarchery Stroombroek De route van Ruud Spaargaren De kantinecommissie Snot en Conconi


Wissel

Van de voorzitter

Alweer de laatste Wissel voor de zomervakantie. Neem hem in de koffer mee, en geniet bij de gedachte: straks mag ik weer! Let even op de datum voor inleveren van kopij voor de volgende Wissel, want die is sneller dan je denkt, nl. op 7 augustus. Wij wensen ieder‑ een een ontspannen vakantie, met of zonder hardlopen, maar in ieder geval: zonder blessures!

Beste leden,

Van de redactie

Colofon Redactie Marelle Boxem, René Boxem, Katinka Wetzels, Gerard Smeitink en Leonie Vrieze Vormgeving Frans Hesselink Ontwerpbureau

Redactieadres Wannedreef 25, 7006 LR Doetinchem Tekst bij voorkeur digitaal ­aan­leveren uiterlijk 6 augustus 2008, per e‑mail naar: wissel.argo@orange.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te ­korten of te herschrijven. Uw advertentie in clubblad Wissel? E-mail Henny Metz op sponsoring@argoatletiek.com

F Frans Hesselink Ontwerpbureau bno www.franshesselink.nl

O

Tussen de vorige Wissel en deze waren er weer de nodige ontwikkelingen. In de vorige Wissel is al kort gemeld dat Easy Running de kledinglijn voor ons gaat verzorgen. Ook hebben we toen al melding kunnen maken van sponsoring van het trainerscorps, ook door Easy ­Running, nu in samenwerking met Van Dam Makelaardij. Intussen is deze ­kleding aan de trainers verstrekt. Omdat er in de begroting voor dit jaar een post was opgenomen voor het kleden van de trainers, heeft het bestuur besloten om deze gelden over te hevelen naar de wedstrijdkleding voor de jeugd. Dat betekent dat de jeugd het nieuwe shirt kan kopen voor een bedrag van tien euro in plaats van 17,50. Deze actie loopt van 16 mei 2008 (de dag dat de kleding werd gepresenteerd) tot 16 augustus 2008. In de jaarvergadering heeft u kunnen horen dat de financiële positie van de vereniging een goede is. Dat betekent niet dat ook alles is gerealiseerd zoals we het zouden willen. Soms moet ik als voorzitter constateren dat het bestuur wellicht teveel wil in een korte termijn. We moeten ons als vereniging realiseren dat het uitgezette beleid een periode omvat tot 2010. Toch ben ik van mening dat we op de goede weg zijn.

Drukwerk Preduxion Doetinchem

H

Tijdens de training op 4 juni jongstleden is ons gewaardeerd lid Piet Braam getroffen door hartfalen. Na ruim een week van onzekerheid en strijd is hij ons op 13 juni ontvallen. Vanaf deze plaats wens ik zijn echtgenote Hennie, zoon Tim, alsook de zondaggroep van Gerard heel veel sterkte in de komende tijd. Daar waar nodig en mogelijk zullen wij ondersteuning verlenen.

De Tour: fenomeen bij Argo Atletiek

René Boxem zocht naar een moge­ lijkheid om zijn passie voor het wielrennen te combineren met het lopen. Het moest een mini­ competitie worden voor in de groep. Een soort Tour de France leek hem wel wat, liefst in de periode voor de zomervakantie. Hij bouwde de etappes van de Tour om naar loopafstanden: een proloog, vlakke etappes, bergetappes of een ploe­ genachtervolging. Een sprintetappe of de tactische lange etappe. Het zit er allemaal in. Net zoals de gele trui en een puntenklassement. Je kunt ook punten verdienen met je aanwezigheid. Ben je er altijd, dan stijg je mee in het klassement. Na elke etappe wordt het klasse­ ment opgemaakt. De tijden worden

Op de avond voor de estafette werd in het clubgebouw de nieuwe website gepresenteerd. Het is een site geworden waarmee we gezien mogen worden. Ook de reacties na de presentatie waren zeer positief. Ik nodig u dan ook graag uit om volop deze site www.avargo.nl te bezoeken en verdere invulling te geven. Hier is een woord van dank op zijn plaats aan al die mensen die op welke manier dan ook een bijdrage aan de totstandkoming van deze site ­hebben geleverd.

Ook andere trainers hebben onder­ tussen het idee overgenomen, en ook dit jaar kun je weer op een paar avonden meedoen. Er gaan stem­ men op om volgend jaar voor alle Argo-lopers een Tour te organi­ seren. Dat zou nog eens wat zijn. Een klassement van misschien wel honderd leden!

Kab DI ADV 180x131 geen geel:Kab DI ADV 190x135

Intussen zijn er in het realiseren van het talententeam ook de nodige ontwikkelingen. Ik heb u in de jaarvergadering kort een schets gegeven hoe het bestuur deze ontwikkeling ziet en gestalte wil geven. Steeds meer aandachtsgebieden worden ingevuld. In een van de volgende Wissels kom ik hier nog op terug. Op 17 mei jl. organiseerden het WOC en vele vrijwilligers weer de 5 x 5 estafette. 48 teams liepen het bekende rondje, met als toetje een stukje baggeren langs de sloot. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor een perfecte organisatie.

omgezet naar punten, degene met de meeste punten staat bovenaan. Pas in de laatste etappe wordt alles omgerekend naar tijd. Aanwezig­ heidspunten worden omgezet naar bonificatieseconden. En uiteindelijk wordt degene die als eerste binnen­ komt de winnaar. Als afsluiting is er sinds een paar jaar een barbecue.

Didam Doetinchem Emmeloord Gouda Kampen Leidschendam Tilburg Urk Warnsveld

08-10-2007

10:43

Kijk voor nieuws over de tour en voor geweldige verslagen ook op de website onder wedstrijden – overzicht – Tour 2008.

Vakantiesluiting In week 31, 32 en 33 zijn er wegens vakantiesluiting geen trainingen. De baan en het clubgebouw zijn gesloten. De trainers proberen voor en na de bouwvak aanwezig te zijn, maar soms zullen trainingen samengevoegd worden.

Pagina 1

Uw financiële coach

Rest mij om u voor de komende periode een goede vakantie te wensen. Tot de volgende Wissel, Willem Wassink, voorzitter Argo Atletiek

Parallelweg 29, Didam Tel: (0316) 22 15 08 didam@kabaccountants.nl www.kabaccountants.nl

K A B

-

V E R S T A N D

V A N

Z A K E N


Nieuws

In Memoriam Piet Braam (*09-09-1955

Argo wil assistent-trainers gaan inzetten bij de recreanten. In de cursus tot assistent-trainer word je in een kort programma meer bij­ gebracht over trainingsleer en het begeleiden van recreantengroepen. Wil je meer weten: informeer bij de trainer of trainerscoordinator.

Bas, René en Hans verzorgden in week 20 en 21 weer Conconi­testen. De reacties van de circa 120 deelne­ mers zijn heel positief. Ook waarde­ ren ze de opzet van de test, want de resultaten geven een goed inzicht in de trainingsinzet. De Conconitest komt begin oktober weer terug. Om de halve marathon van ­Doetinchem onder de aandacht te brengen bij de atleten van Argo Atletiek worden de trainingen van de senioren­groepen volop gericht op deze fantastische loop. Ook gaan de trainers verkennende duurlopen organiseren. Bij enkele trainingsgroepen gaat weer een Tour draaien. De trainers willen de Tour volgend jaar zomer voor alle seniorenen van de vereniging aanbieden.

kddg

hX]ddahedgiYV\de YZYZZacZbZg]ZZ[i]Zikda\ZcY Yjjgadde

bZiZg

]dgYZc kZgheg^c\Zc `d\Zagda$`d\Zah idiZc

W

Z\ZegZhiZZgYdeYZdcYZgYZaZc heg^ci

^_6G<DViaZi^Z`

/

bZiZg

]dd\heg^c\Zc WValZgeZc$heZZglZgeZc

6iaZi^Z`

9^eadbV

Tijdens de schoolsportdagen krij­ gen de deelnemende kinderen dit jaar een diploma waarop hun pres­ taties zijn vermeld. Ben en Berna hebben er maar liefst 2500 laten drukken. Onze huisstijlontwerper Frans Hesselink heeft hem weer mooi vormgegeven.

De sponsorcommissie heeft nieuwe leden: Henny Metz (coördinatie), Ida Jacobs en Diny Hartjes. Welkom! In verband met wensen van de jeugd, de kantinecommissie en de trainers wordt de kantine in de komende maanden aangepast. Er komt een computer te staan, er wordt een jeugdhoek gemaakt, er komt een duidelijke trainers­ informatiehoek met whiteboard (te gebruiken bij de trainingen), de televisie gaat werken, er komt een bank en een jeugdtafel, bestuur en sponsorcommissie krijgen een eigen plek voor hun informatie aan de leden, en er is een EHBO-hoek. Kortom: er gaat het nodige gebeu­ ren. We kunnen best nog wat handjes gebruiken. Zaterdag 12 juli is een doedag voor Baan 9. Wil je ook een paar uurtjes meewerken? Meld je aan bij Ingrid ­Reurings (0314) 34 36 48, i.reurings4@kpnplanet.nl, Dianne Kiffen, Ab Verkaik of kantinecomm@argoatletiek.nl. Kun je op deze zaterdag niet, maar je wilt wel een paar uur met ons aan de kantine werken, laat het ons weten.

U voelt wel wat voor kostenverlaging? U denkt dat uw processen efficiënter kunnen? U voelt niet voor hoge kosten? Bel dan voor een vrijblijvend kennismakings‑ gesprek. Veel kleine en grote bedrijven uit uiteenlopende branches gingen u voor!

MULTIMATE ZEVENAAR

MULTIMATE DOESBURG

Edisonstraat 28 6902 PK Zevenaar 0316-343403

Verhuellweg 1b 6984 AA Doesburg 0313-478558

Een baken in uw logistiek proces

Frits de Wind – Heuvelwijk 5 – 7047 CC Braamt – 06-52055160 www.fdwla.com

Het leek Piet Braam, fysiek een forsgebouwde, markante man met een drukke baan, indertijd verstandig om naast aan zijn maatschappelijke carrière aan zijn conditie te gaan werken. Mede op aanra‑ den van oud-collega en vriend Willem Stemerdink werd Piet, samen met echtgenote Hennie, op 1 augustus 2003 lid van AV ARGO. Hij voelde zich met zijn loyale instelling en zijn droge, onderkoelde humor weldra prima thuis bij de recreanten‑ groep op de zondagochtend. Hij kreeg daar ook met grote regelmaat de lachers op zijn hand. Sterker nog: de looptrai‑ ningen konden wat hem betreft niet vroeg genoeg beginnen. Hij kwam, gewoontegetrouw, immers toch vrijwel altijd al wat later dan de anderen. Bovendien vond hij dat dit euvel eerder aan Hennie dan aan hem te verwijten viel. Net als in zijn beroep pro‑ beerde hij zijn sportieve capa‑ citeiten naar vermogen opti‑

† 13-06-2008) Integendeel, hij had er lak aan. Met zijn relativerend vermo‑ gen konden in het bijzonder de minder snelle loopmaatjes op zijn sympathie en belangstel‑ ling rekenen.

maal uit te buiten. Hij schepte er intens plezier in wanneer hij op de korte afstanden van zijn vrouw wist te winnen. Op de langere afstanden was immers precies het tegenovergestelde het geval. Wat voor Piet aanlei‑ ding was om extra te genieten van wéér eens iets extra’s bij de koffie. En als het maar even lukte graag nóg eens en nóg eens! Je vond Piet nooit terug in de top van de uitslagenlijsten.

Toen twee weken geleden de trainingen voor de Texelrun begonnen was ook Piet weer van de partij. Een speciaal loopshirt in de juiste maat was al voor hem geregeld. Helaas heeft hij de voorbereidingen voor deze ludieke wedstrijd niet af mogen maken. Zijn trainingsmaatjes hebben inmiddels totaal verbijsterd en verslagen moeten accepteren dat zij in september zonder Piet zullen starten en finishen. Argo Atletiek en in het bijzon‑ der de zondagochtendgroep verliezen in Piet een heel bijzondere sportvriend. Het hardlopen en trainen zonder hem zal voor ons niet meer ‘als vroeger’ zijn. De recreantengroep van zondagen dinsdagochtend

Over de website Op de site vindt u een aantal nieuwe mailadressen. Ze zijn gelinkt aan de persoonlijke mailadressen van bestuursleden, commissieleden, trainers, etc. Let op: de adressen zijn niet geschikt voor ­persoonlijke mails. Ze gaan namelijk meestal naar meerdere personen.

De adressen: bestuur@argoatletiek.nl ledenadministratie@argoatletiek.nl baancoordinator@argoatletiek.nl woc@argoatletiek.nl onderhoudcomm@argoatletiek.nl jeugdcomm@argoatletiek.nl

kantinecomm@argoatletiek.nl sponsoring@argoatletiek.nl jeugdtrainers@argoatletiek.nl seniorentrainers@argoatletiek.nl sportiefwandelen@argoatletiek.nl algemeen: info@argoatletiek.nl wissel@argoatletiek.nl schoolsport@argoatletiek.nl


Afgang

Laatst stond ik te kijken naar een voetbalwedstrijd. Je kent dat wel: zaterdagochtend, erg vroeg, regenachtig en koud. Een stevige oostenwind waaide over het open veld. De twee pupillenteams deden hun best om het warm te krijgen. De wedstrijd ging aardig gelijk op, zonder doelpunten. In de tweede helft veranderde dat. De ballen vlogen bij één ploeg het doel in alsof er geen tegenstander was. Het ging al snel naar de dubbele cijfers. Als loper zag ik het algauw: de spelertjes konden het letterlijk niet bijbenen. Hoe hard de coach z’n spelers ook aanmoedigde, de jongens en meisjes waren niet meer vooruit te branden. Moedeloos gaf hij langzaam toe aan deze hopeloze strijd. Een van de jongens, een stevige blonde met krullen, probeerde nog wel wat, maar was telkens te laat. Hijgend stond hij bij te komen na elke korte sprint. Met zijn handen op de knieën keek hij de bal na die weer richting doel ging. Met gebogen hoofd liep hij terug naar de middenstip. Het team werd volledig weggespeeld. Omstanders, diep weggescholen in hun warme jassen, keken machteloos toe. Ik sprak een jongeman aan die naast me stond. Ik zei dat het toch een schande was dat die jongens nog geen 35 minuten konden voetballen. Dat het met hun conditie toch wel erg droevig was gesteld. Nee, een beetje hardlopen was voor hen al te veel. Ze gingen liever spelletjes doen op de PC of zomaar wat rondhangen. Waarschijnlijk brachten de ouders hen ook nog met de auto naar school! En dan nu verbaasd zijn over zo’n afstraffing. De scheidsrechter floot af. De man naast me keek pissig naar me, zei niets, draaide zich om en liep het veld op. Hij sloeg zijn arm om een huilend jongentje, één brok ellende. Het was het jongetje met de blonde krullen. Grit

De kantine commissie

“Samen draag je de vereniging”

Na het vertrek van Gerard en Elly als hoeders van de kantine zat Argo een beetje met de handen in het haar. Want om een kantine te mogen draaien moet je papieren hebben. Gerard en Elly hadden die, maar wie nog meer? Karin en Bob Pasterkamp brachten uitkomst. Samen met Ab Verkaik en Hans Griffioen vormen ze nu de kantine­commissie. Wie zijn ze, wat doen ze, en vooral: waarom doen ze het? Eigenlijk was het de bedoeling dat Karin en Bob vooral op papier actief zouden zijn, omdat ze al veel tijd staken (en steken) in de jeugd­ commissie. Maar ze konden het toch niet laten hun handen te laten wap‑ peren. Karin, moeder van Sjoerd (12) en Anne (4): “Ik deed al vrijwilligers‑ werk toen ik zestien was. Dat heb ik met mijn opvoeding meegekregen.

Sfeer bij Argo ­bevalt prima Later zat ik in de OR, of assisteerde ik bij de leesles van onze kinderen. Toen onze oudste pupil bij Argo werd, begon ik met sportief wande‑ len – later nordic walking – en werd ik meteen lid van de jeugdcommis‑ sie. Om gezondheidsredenen loop ik even niet, maar ik wil het wel weer gaan oppakken.” Druk Haar man Bob loopt sinds 2000 bij Argo. Hij is nog steeds actief lid, loopt af en toe een wedstrijdje, zit samen met Karin in de jeugdcom‑ missie, en sinds afgelopen jaar dus in de kantinecommissie. Hij werkt in de horeca en haalde samen met Karin de nodige papieren. “Het was handig dat wij ze al hadden, ja. Vooral het certificaat sociale hygiëne dat erbij zit, is van belang als je een kantine wilt kunnen draaien.“ Bob heeft het druk. “Zeker op dit moment, omdat ik ben begonnen met een studie. Mijn werk voor Argo doe ik vanuit liefde voor de club. Maar je moet er tijd voor maken.”

Friet Ze brengen ook nieuwe ideeën in. Zo hadden ze een snackwagen geregeld voor tijdens de stedenwedstrijd voor junioren Bob: “Zeker bij wedstrij‑ den komt er veel kijken. Dan is het leuk om wat extra’s te doen, om te experimenteren. En kinderen ­hebben nou eenmaal honger na een wedstrijd. Alleen moet je dan niet met groente aankomen, want daar zitten ze gewoon niet op te wachten. Alleen hebben wij geen accommo‑ datie en ­apparatuur om te frituren, vandaar dat we de frietwagen heb‑ ben geregeld. Weet je wat ik er het leukste aan vond? Dat mensen zich op zo’n moment spontaan aanbieden om je te helpen. Theo van Bergen bijvoorbeeld (jeugdtrainer, red.) had geregeld dat Aviko ons sponsorde met 60 kilo friet! Onze gasten von‑ den de frietkar geweldig. Wijchen heeft zelfs spontaan het grasveld opgeruimd omdat ze vonden dat ze zo geweldig werden opgevangen. Heerlijk toch. Leden waarderen zulke initiatieven ook merken we, want we krijgen tijdens wedstrij‑ den regelmatig aanbiedingen om te helpen. Het is leuk als mensen dat doen.’ Leuk werk Ab Verkaik is recreant sinds 1995. Hij was ooit organisator van de de schoolsportdagen, verzorgde het

materiaal tijdens de wedstrijden, kluste, en zat op zijn trainingsdagen altijd al in de bardienst. Ab zorgt dat de boel draait, houdt bijna dagelijks de voorraden, administratie en het geld bij. Hij regelt eigenlijk alles, behalve het rooster. Ab: “Ik heb altijd in de zorg gezeten, als psychi‑ atrisch verpleegkundige. Misschien heeft dat er iets mee te maken dat ik het leuk vind om te helpen. Tijdens wedstrijden is de kantine een centrale plek. De Woc zit er, je hebt er de lunch, ­koffie. Wij zorgen dat alles klaar is. Ik vind het gewoon leuk werk.” Prima sfeer Hans Griffioen is sinds vijf jaar lid van Argo. Hij loopt twee keer in de week bij de club en op zaterdag voor zichzelf. Hoe en wanneer is hij lid van de kantinecommissie geworden? Hans: “Op het moment dat Gerard Schepers ermee stopte was ik vrijwilliger kantinedienst. Toen heb ik gezegd dat ik er nog wel wat bij wilde doen. De sfeer bij Argo bevalt me prima, daar wil je wel iets voor terugdoen. Ik maak de roosters voor vrijwilligers, ben hun aanspreekpunt, regel afzeggingen en zoek nieuwe vrijwilligers. Verder help ik bij avonden en wedstrijden. Laatst heb ik patat staan bakken in de snackwagen bij een jeugdwed‑ strijd.”

Suggesties De kantinecommissie krijgt regel‑ matig vragen van leden en probeert daar ook iets mee te doen. Ab: “Iemand vroeg laatst naar bouillon. Dan proberen we dat te regelen.” Bob: “Suggesties zijn welkom! Hoe meer er meedenken hoe liever. Wel moet het natuurlijk passen in de faciliteiten. We hebben een combi-magnetron, een gasstel en een tosti-ijzer. We zijn nu bezig het assortiment uit te breiden met tos‑ ti’s, broodje Ba Pao, en een soepje. Veel mensen komen rechtstreeks uit hun werk naar de training. Die willen wat hartigs.” Karin: “We moeten wel kijken naar wat je á la minute klaar kunt maken, en naar de houdbaarheid, natuurlijk. Bob: “Een broodje gezond kan niet, van‑ wege de verse producten.” Plannen Maar de commissie heeft meer plannen. De kantine moet aantrek‑ kelijk worden voor de jeugd, vinden ze. Karin: “Nu verzamelen ze zich voor wedstrijden buiten poort, des‑ noods in de regen. Ik zeg: vertrek lekker vanuit de kantine, en kom ook na de training. De pupillen drinken tegenwoordig al een glaasje limo in de kantine.” Wat zijn de ambities? Ab: “Behalve een computer waar de uitslagen direct op te zien zijn, een werkende tv en een whiteboard,

willen we een gezellige ronde tafel met krukken en hangbanken. Ook zorgen we voor een beetje sfeerver‑ lichting en muziek. De jeugd heeft dan een eigen hoekje, komt hopelijk makkelijker naar binnen. Maar ook ouderen kunnen hier op hun gemak zitten. We zijn al druk bezig het spul bij elkaar te krijgen. Op 12 juli beginnen we met schilderen en na de vakantie proberen we dan het grootste gedeelte klaar te hebben.”

Hoe meer er mee­ denken hoe liever Bob: “Als commissie kunnen we veel willen, maar we hebben de leden daarbij nodig. Dat gebeurt ook. Ze steken hun handen uit de mouwen. Maar als we de hoek permanent open willen hebben, moeten er meer mensen bij.” Karin: “Als ieder van de leden één keer per jaar niet meetraint maar een avondje kantine draait, zijn we uit de brand. Met bijna 700 leden zou dat prachtig zijn. Samen draag je de vereniging, toch?”


ARGO JEUGD Lanzarote, here we come!

Op 26 april, om half twee ’s nachts stond er een groep van elf Argo‑ nauten plus trainer te wachten bij de poort van Argo Atletiek. Niet om gezellig te kletsen, maar om richting vliegveld Pardeborn te rijden en daar het vliegtuig naar Lanzarote te pak‑ ken! Daar gingen we een trainings‑ kamp van negen dagen afwerken. Na een paar uurtjes rijden bereikten we, nog niet helemaal wakker, het vliegveld. Om zes uur stegen we op, richting Lanzarote en om kwart over negen plaatselijke tijd landden we. Daar stond een medewerkster van Club La Santa, zoals het com‑ plex heette waar we verbleven, op ons te wachten. Na een halfuurtje rijden kwamen we aan. Om vijf uur mocht het echte werk beginnen: het trainen. Vanwege de warmte de eerste paar dagen (elke dag rond de 33°C) begonnen we ‘s ochtends om acht uur met de ochtendtraining en ’s avond om half acht met de avondtrai‑ ning. Na een paar dagen waren we de warmte al iets meer gewend en kon er ’s avonds wat eerder getraind worden. Ondanks de warmte en hier en daar wat pijntjes werden de trai‑ ningen goed afgewerkt. Tussendoor deden we lekker kalm aan, vaak aan het zwembad.

Op Koninginnedag deden twee teams van zes atleten mee aan een mini‑ triatlon. Team Argo en team BTA gingen de strijd aan. Uiteindelijk won Team Argo, met team BTA vlak daar‑ achter. Na Koninginnedag hadden we een vrije dag, dus een klein feestje mocht er wel wezen. Op een paar Argonauten na deed iedereen aan de karaoke mee, met Van Kinderen voor Kinderen tot de Vengaboys! Na de rust dag hebben we nog drie dagen goed getraind. Zondagavond was het helaas weer tijd om terug te vliegen naar Nederland. Na een lange reis, met een tussenstop in Londen, kwamen we ’s ochtends weer aan in Nederland. Daar werden we op Schiphol opgewacht door een aantal trouwe ouders die ons weer naar huis brachten. Het waren negen warme, maar wel zeer geslaagde dagen! De Lanzarotegangers: Anders van Riesen, Dennis Weijers, Niels Weijers, Matthijs Weijers, Frank Egberink, Koen Vossers, Koen Wiersma, Remi Rondeel, Lieke Hiddink, Saskia van Bergen, \ en trainer Stefan Scanu.

Even kwekken met … A2-pupillen Benthe, Kimberly en Mayke, zijn drie gezellige meiden van 10. Ze komen na hun training de kantine in. We schieten ze aan. Mayke en Benthe vertellen dat ze net iets leuks hebben gedaan. “We heb‑ ben chocolade-eieren gezocht, op het veld. Niels had ze verstopt.” Deze drie meiden trainen iedere maan‑ dagavond en zaterdagmorgen. Ze doen verschillende onderdelen zoals kogelstoten, hoog- en verspringen. Kimberly vertelt: “Bij kogelstoten doe je de kogel in je nek en als je gooit strek je je arm.” Benthe en Mayke vullen elkaar aan over het verspringen. Je moet een aanloop nemen en vanaf één been springen in de bak. Je mag niet met je voeten op de zwarte balk komen. Naast de trainingen hebben ze wedstrijden en die zijn niet meteen naast de deur. Kimberly: “We gaan weleens naar Ede of Tilburg voor een indoor. We doen daar verschillende athliekonderdelen en de punten daarvan worden bij elkaar opgeteld.” Mayke vertelt dat ze een keer een beker heeft gewonnen. Benthe, Kimberly en Mayke bedankt voor het gesprek!

Nieuwkomerrr… Mike is elf en hij is net aan atletiek begonnen op de donderdagavond. Op school had Mike in de gaten dat hij wel goed was in atletiek. Hij is vervolgens een paar keer wezen meetrainen en het was leuk. Mike: “het leukste vind ik hordenlopen, hoogspringen, verspringen en speer‑ werpen. Bij speerwerpen hebben we eerst een aantal keren de speer in de grond gestoken en daarna mochten we hem werpen.” Mike vind heeft al vriendjes gemaakt in zijn groep en hij vindt dat hij een leuke trainer heeft. Maar zijn grote voorbeeld is Bram Som. Heel veel plezier en een sportieve gezellige tijd bij Argo, Mike!

DGUEJ OGRA Zwemmend ­Argonautje

Schoolsportdag door kinderogen Zeker in de zomer kun je op de atle‑ tiekbaan van Argo honderden kinde‑ ren tegelijk tegenkomen. Geen leden van de club, maar hele klassen die hun schoolsportdagen bij ons komen doorbrengen. Zoals altijd onder de perfect georganiseerde leiding van Ben en Berna Lebbink.

hai argo, 13 april had ik een zwemloop in Venray dat was super maar toch erg spannend. eerst 150 meter borstcrole dat ging sneller dan ik dacht want ik dacht dat het heel zacht ging. maar na afloop wist ik wel beter. en daarna ook nog 1000 meter hardlopen. moet je voor stellen je doet je badpak aan en je hardloop broek onder je zwempak. en daar na hup het bad uit en je schoenen goed aan maar hoe dat is afgelopen... dat ging dus snel in je schoenen stappen wat we van tevoren geoefend hebben maar mijn schoenen zaten iets te los hoe dat is gekomen ??? misschien was het de spanning van de wedstrijd of de spanning van de veters hihi. maar toen ik de schoenen aan hat heb ik mijn hardloop trui lopent aan gedaan maar bijna gestruikeld en het was erg koud   dus argo ga ook eens naar een zwemloop toe. het was ondanks alles wel een 2de prijs waard. mijn finch tijd was 08:13    Groetjes,   Marije van Aken. ik ben pupil a 2 jaars bij de argo en ik zwem bij de ndd-zwemvereniging.

Op 3 juni was de bovenbouw van De Wegwijzer in Doetinchem te gast bij Argo Atletiek. Hoe ze het vonden? De 26 kinderen van groep 7 geven hieronder hun impressie

Sportdag is:

l zijn v r o e g op s cho o de fiets meenemen ho er a … v o ch tig … spor t we er veel ouders die meefietsen een diploma kr ijgen een ijsje! at l eti e k ! de volgende dag spierpijn lekker bewe gen gezellig met iedereen vee veel lachen l ver schillende spor ten veel mensen en kinderen superleuk een fantastische organisatie hard werken n is moe zijn al s het afgelope mijn vader, die kwam kijken pauze en limonade tpark spor ten op een mooi spor sportkleren aantrekken fietsen door de b o s s en v an de K r uis b er g n e t e w z g r h e el e z w o e gen en Sportdag is … ARGO!


De route van …

Ruud Spaargaren Ik loop circa zes jaar bij Argo, op de maandagavond. Voorheen was ik ook vaak op de woensdag- of donderdagochtend aanwezig, maar in verband met mijn werk kan dat niet meer. Mijn route heb ik per toeval ontdekt. Het is een ronde van 6 kilometer. Als je een halve marathon wilt lopen: begin bij het Argo-terrein. Inclusief de route is dat ongeveer de juiste afstand. Het Boelekeerlspad, een initi‑ atief van buurtbewoners voert langs watergangen, waaronder de ­Halsche Vloed, poelen, landerijen, oude en nieuw aangelegde natuur. Het pad is genoemd naar de ‘boele­ keerl’, een boeman waarmee in vroeger tijden kinderen angst werd aangejaagd. Zo hielden de volwass‑ sen ze weg bij de putten, sloten en poelen. “De boelekeerl zit onder ‘t vlonder, doarumme meug i-j nooit dichte bi-j ‘t water of bi-j de kolk kommen.” De route is zeer afwis‑ selend. Bos, landerijen, en vennen. Op internet is hierover van alles te vinden. Zie www.boelekeerlspad. nl. Zeker de moeite waard, geschie‑ denis en ontstaan zijn leuk om te weten.

Start: parkeerplaats Argo Lengte: 6 kilometer Kenmerken: bos, landerijen, vennen Horeca: geen De route Vanaf Argo neem je de achteruit‑ gang door de poort. Ga richting fiet‑ senmaker via de Woninkhaagseweg, onder het tunneltje door en rechtsaf fietspad aanhouden. Daarna linksaf de Turfweg in, vanaf hier alsmaar rechtdoor (ca. 5 km). Ook het zand‑ pad blijven volgen en rechtdoor aanhouden, dit is weer verharde weg. Aan de linkerzijde is een kleine parkeerplek: ‘Besseldersbos’. Hier start de ronde. Genieten maar! Houd de gele pijltjes aan en je komt op dezelfde plek weer uit.

Loper in the

Als hij dacht dat hij verkeerd zat, moest hij een heel stuk terugrijden. Of hij kwam door spooksteden en moest er niet aan denken om zonder benzine komen te staan. Naar andere landen mag hij ook graag gaan, zoals Canada, Engeland en Ierland. Maar de Ierse pubs zitten niet op hem te wachten, want een bierdrinker (met Ierse hoeveelheden) is hij niet.

picture Rens Korevaar bracht z’n eerste 46 jaar in Den Haag door. Daarna verruilde hij het drukke westen voor het rustige oosten. Inmiddels woont hij vijf jaar in Doetinchem en mist de zee niet. Sporten heeft hij altijd al in het bloed gehad. We hebben het over het roemruchte ADO waar hij bij de amateurs voetbalde, met onder andere Tsjeu La Ling. Tijdens de thuiswedstrijden van ADO zat hij altijd op de tribune. In 1976, tegen PSV, werd zijn fiets gestolen. De liefde was hiermee meteen over: hij is nooit meer bij een wedstrijd geweest. Maar Rens bleef sportief. Zo deed hij eind jaren 70 aan tafeltennis. Aan motivatie geen gebrek. En tegenstanders die denigrerend over zijn aangeboren handicap deden liet hij alle hoeken van de tafel zien. Dertig jaar Lopen is iets wat bij hem hoort: hij doet het al 30 jaar. ‘Trainen’ was vroeger een vies woord, deed hij alleen als er een wedstrijd op het programma stond. Want als hij trainde, dan over de duinen, dus zwaar. Daarna niets meer tot de volgende wedstrijd. Maar hij trainde nog wel een paar jaar met Haag Atletiek mee. Hij schopte het tot halve marathons, deed mee aan de Nacht van Groningen en de halve marathon van Utrecht. Rens is Argo-lid geworden omdat hij dan consequent gaat, én voor de gezel‑ ligheid, maar niet meer om wed‑ strijden te lopen. Hij traint alweer drie jaar op de woensdagavond met veel plezier bij Carla. Meer dan lopen Er is meer dan lopen voor Rens. Lezen doet hij graag, en fotografe‑ ren, hij houdt van strandwandelin‑ gen. Muzikaal is Todd Rundgren z’n favoriet. Hiervoor is hij al vaak in Amerika geweest. Hij was back‑ stage te vinden dankzij de pas van de fanclub. Al wel een tijdje geleden, in 1995 voor het laatst.

Naar zee en terug Hij heeft Den Haag in de loop der jaren zien veranderen; de sloper heeft ook daar z’n werk gedaan. Zijn lagere school en havo hebben het loodje gelegd. Toch ligt Den Haag hem aan het hart. Hij gaat op zaterdagochtend nog wel eens terug (dan is het het rustigst). En elke vrijdag wordt weekkrant Den Haag Centraal bij hem bezorgd. Hij maakte er foto’s van en stuurde ze op naar z’n Amerikaanse ‘vrienden’. Bedanken kennen Amerikanen minder. “Maar goed, dit was mijn wederdienst,” .

Reizen Hij reed de eerste lange weg van Amerika, Route 66, van oost naar west. Had hij twee vakanties voor nodig. TomTom bestond nog niet.

Praktijk Oefentherapie Cesar

Ida Jacobs • Orthopedische klachten: rug, nek/schouder, heupen, knieën, voeten enz. • Neurologische klachten: hernia, whiplash, c.v.a. enz. • Zwangerschaps klachten: urineverlies, bekkenpijn enz. • Sensomotoriek: grove en fijnemotoriek, schrijfproblematiek enz. • Sportspecifieke klachten: 100% vergoed advies en begeleiding. en­ door ziektekost

ver zekeraar In het medischcentrum van Dichteren, Willy Brandtplein 16B Direct toegankelijk, zonder ver wijzing art s 7007 LB Doetinchem

Bel voor een afspraak: (0314) 36 02 23 www.cesarjacobs.nl


Eerste Runarchery Stroombroek groot succes! kreeg het al eventjes benauwd toen ze zagen dat een aantal goed geoe‑ fende handboogschutters hun pijlen met groot gemak in het doel schoot. De schutters keken op hun beurt weer op van de soepele loopstijl van onze Argonauten. De wedstrijd kon duidelijk nog alle kanten op! Zouden de hardlopers het moeten afleggen tegen de handboogschutters, of zou een hardloper toch voor een veras‑ sing gaan zorgen?

Het Markant Outdoorcentrum in Braamt was op 12 mei het decor voor de eerste Runarchery Stroom‑ broek. Runarchery is een nog vrij onbekende tak van sport, die hardlopen combineert met hand‑ boogschieten. Op de zeer warme tweede Pinksterdag (28°C) gingen 32 atleten, waarvan 14 Argonau‑ ten, met elkaar de strijd aan. Het parcours bestond uit vier rondes van 700 meter. Iedere ronde moes‑ ten de atleten drie pijlen schieten op speciale runarcheryborden.

Voor iedere pijl die ze mis schoten moesten ze 135 meter extra lopen in de strafronde. Om half 10 werd het parcours vrijgegeven door de organisatie en konden de atleten beginnen met hun warming-up. Een enkele Argonaut

Snot en Conconi

het eten. André Dickmann, die als laatste arriveerde op de schiet‑ plaats, schoot alledrie z’n pijlen raak. Waardoor hij de laatste plaats inruilde voor de eerste plaats. Die gaf hij niet meer uit handen en hij kwam uiteindelijk als eerste over de finish in de snelste tijd van de dag. De van oorsprong handboogschutter was hiermee de terechte winnaar van de Runarchery Stroombroek 2008. Van de 27 geschoten pijlen miste hij er slechts drie!

De ochtend stond in het teken van de voorrondes. In vier series van acht atleten werd er gestreden om een plekje in de halve finale. Maar liefst negen Argonauten bleven overeind in het loop- en schietgeweld. Saskia van Bergen was hierbij de ­grootste verassing. De enige vrouw van het deelnemersveld wist met haar sterke uithoudingsvermogen en iets mindere schietkwaliteiten door te dringen naar de halve finale. Om kwart over een was het tijd voor de halve finales. Het niveau van de wedstrijd lag nog steeds bijzonder hoog. Het boogschieten ging de ‘onervaren schutters’ ook zicht‑ baar beter af. De combinatie van vermoeidheid en geconcentreerd schieten is een vak apart. De felle zon en hoge temperatuur maakte dit extra lastig. Drie Argonauten wisten de halve finale te overleven: Han Disveld, Stefan Scanu en Theo van Bergen. Na een kleine pauze waarin de finalisten nog even hun rust konden pakken, ging voor de laatste maal het startschot voor de finale. De acht overgebleven atleten moesten nog één keer alles op alles zet‑ ten om een plekje op het podium te bemachtigen. In de eerste ronde zorgde Han ervoor dat het veld werd gerekt tot een lang lint. Het boogschieten gooide echter roet in

Han Disveld was de grote verassing van de dag. Met één raak geschoten pijl en veel doorzettingsvermogen werd hij derde. De complete uitslagen staan op www.runarchery-stroombroek.nl. Foto’s www.fotocarlo.nl.

Een aantal Argonauten liep hem, de afgelopen week, maar hoe hij heette was minder bekend: de Conconitest. Vernoemd naar de Italiaanse biochemist Francesco Conconi. Hij ontwikkelde, in samenwerking met vooraanstaande Italiaanse langeafstandstrainers, een eenvoudige methode om de trainingstoestand van een atleet in kaart te brengen. Trainer René Boxem legt uit: “Met de Conconitest bepaal je het punt waar je lichaam bij inspanning melkzuur gaat vormen in je spieren, het zogenaamde ‘verzuren’. Dat is het moment waarop je niet meer efficiënt loopt. Als je dit omslag‑ punt kent, kun je vrij nauwkeurig bepalen met welke hartfrequentie of loopsnelheid je het meest effectief traint om je uithoudingsvermogen te verbeteren.” De Conconitest bestaat uit een duurloop waarbij de loopsnelheid heel geleidelijk wordt opgevoerd. “De snelheid wordt bepaald door het lopen op een gemarkeerd parcours met behulp van geluidssignalen. De loper draagt een hartslagmeter die de hartfrequentie registreert. Na de test worden de gegevens via een computer in een grafiek verwerkt. Daarmee bepaal je dan het omslag‑ punt.”

Gerard Weenink, loper bij de basis‑ groep van Bas en Hans, heeft de test aan den lijve ervaren. Nog nahijgend van de zaterdagochtendtraining zitten we in Baan 9 voor een korte impressie. Waarom is hij de Conconi­ test eigenlijk gaan doen? Gerard: “Ik had er nog nooit van gehoord, tot Bas en Hans er na een training over vertelden. Mijn belangrijkste moti‑ vatie was ijdelheid, haha. Ik ben dan wel 65, maar ik wil niet helemaal achteraan lopen. Ik wilde weten wat het uitgangspunt is voor mijn con‑ ditie en progressie etc. Weten waar ik wat dat betreft sta. Ik was best een beetje zenuwachtig, want ik was benieuwd hoe ik het ervan af zou brengen. Maar ik dacht ook: ‘Ik ga er niet als eerste uit. Ik zal me het snot voor de ogen lopen!’

De spanning was gauw weg, want ik moest me concentreren op de piep‑ jes. De eerste ronde ging redelijk, maar de omstandig­heden waren zwaar: het was warm, vochtigheids‑ graad 70%. Ik probeerde vooral om controle over mijn ademhaling te krijgen. Na vier rondjes had ik een kurkdroge mond. Ik had eer‑ der moeten drinken, dat deed ik toen pas. Maar ik blijk toch nog een gemiddelde snelheid van 13,2 km per uur te hebben gehaald. Niet gek. Uiteindelijk was ik van de acht lopers de derde die eruit ging.” Van tevoren had hij het er met Hans over gehad. “Tien rondjes, dat loopt de jeugd,” zei hij. Ik dacht: ‘Als ik er nou eens zeven kan halen.’ Bij het begin van dat zevende rondje ging het licht uit, dus toen ben ik gestopt, maar mijn grootste voldoening is dat ik hem toch maar mooi gelopen heb. Qua leeftijd stond ik op eenzame hoogte, haha, want gemiddeld waren de deelnemers 15 tot 20 jaar jonger dan ik. Ik ga de test in het najaar weer doen om te kijken of ik vooruit‑ gang heb geboekt. Ik word dan ook na de basiscursus lid van Argo. Móet ik wel lopen.” In het najaar is er weer een ­C onconitest. Loop opnieuw mee en kijk of je vooruit gegaan bent!


En we nemen nog één slok… Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Tijdens inspanning verliezen we daar een deel van. Vochtverlies betekent: vermindering van prestaties, en dat begint al bij één procent! Neem loper A. Voor een training weegt hij 75 kilo. Direct erna nog 73. Tijdens de training dronk hij 750 ml. Procentueel is zijn lichaamsvochtverlies 2,7% van zijn lichaamsgewicht. Zijn totale vochtverlies is 2,75 liter. A had dus 750-1000 ml per uur moeten drinken om prestatieverlies tegen te gaan. Valt mee, denk je dan. Helaas kan je maag- en darmstelsel maar 500-800 ml per uur doorgeven aan het bloed. Voor loper A duurt het dus nog drie uur voordat zijn vochthuishouding weer op peil is! Wat moet je drinken? Water gaat snel door de maag, maar blijft lang in je darmen hangen, met een klotsende buik als gevolg. Datzelfde krijg je met hypotone drankjes. Die kun je beter bij een korte inspanning of erna innemen.

Hypertone drankjes zijn sterker geconcentreerd dan je bloed en blijven dan ook langer in je maag. Je moet ze wel verdunnen, want ze leveren veel energie maar vertragen de vochtopname. Voor en tijdens inspanning niet echt aan te bevelen. Lopers nemen ze ook wel tegen het eind van de inspanning. Juist voor energie in die laatste kilometers. Maar: de opname gaat trager, dus veel erbij drinken. Isotoon Is het drankje isotoon, dan kun­nen je darmen het snel doorgeven, want de samen­stelling komt heel dicht bij die van je bloed. In de meeste isotone drankjes zit ook 40-80 gr kool­hydraten. Dat komt goed uit want je lichaam kan per uur maar 60 gram koolhydraten opnemen. Dat is niet veel. Dus voordat je weggaat moet die tank al barstensvol zitten. In isotone drankjes zitten ook nog mineralen, waaronder natrium. Trainen Je lichaam moet wennen aan de inname van vocht tijdens inspan­

Na mijn cafébezoek is er nóg tijd. Als ik over het plein slenter, ont‑ dek ik een nest hardlopers. Ziet er van afstand geanimeerd uit. “Hey, stukjesschriever” roept een van de lopers die in mij uw briljante columnschrijver herkent. U begrijpt

dat ik de gelegenheid te baat neem om aan te schuiven. Gezellig. Al ras blijkt dat ik niet in een groepje passanten geraakt ben, maar in een min of meer georganiseerde club latente talenten. Het woord gemeenschap zingt door mijn hoofd, ook al omdat een bebaarde, enigszins schreeuwerige man het gespreksonderwerp steeds op slinkse wijze in één richting manoeuvreert. Wellicht gebrek aan gemeenschap, denk ik nog. Ik vraag me af wat deze mensen hier – maandelijks? wekelijks? dáge‑ lijks? – samenbrengt. Tassen of trainingspakken ontwaar ik niet. De groep heeft zich intussen aan baardmans ontworsteld en snijdt allerhande luchtige onderwerpen

jammer!), en als eindsprinter Edwin Robat (21:17). Na afloop samen nog even wat gedronken en afgespro‑ ken: volgend jaar weer!

ning. Dat moet je dus trainen. Bijvoorbeeld door elke 15 minuten 200ml te drinken. Voor een duur­ loop van drie uur heb je 2,4 liter nodig! Ook hier geldt: de tank moet vol zijn. Drink 2 tot 3 uur voor zo’n inspanning 500-700 ml isotone drank. Een kwartier voor je start nog eens 200-350 ml. Is de inspanning langer dan 60 minuten? Dan minimaal 750-1200 ml per uur drinken. Na afloop zo snel mogelijk je vochthuishouding weer op peil brengen. Drink dan minimaal 500 ml water of isotone drank. Herstel Tegenwoordig zijn er ook herstel­ drankjes voor na de inspanning. Ze zijn niet isotoon, dus blijven langer in je maag. Voordat je ze neemt wel eerst het vocht aanvullen! Pas dan de hersteldrank. Vitargo Gainers Gold is zoiets. In deze drankjes zitten naast koolhydraten ook vitaminen, mineralen en eiwitten. Die zorgen voor een snel herstel van de spierschade.

Een nest voorjaar Als ik mijn zoontje op een kant-enklaar verjaardagspartijtje in een nieuwbouwwijk heb afgezet, ligt de zaterdagmiddag voor me open als een onvermoede schat. Ik koester elk moment. De cappuccino met rijke schuimlaag, de corpulente volkskrant, de flarden van gesprek‑ ken die ik in een huiselijk café opvang. Op het Simonsplein staat het prille voorjaar de eerste terras‑ bezoekers reeds toe.

Twee keer de 5 x 5

aan. Ik heb niet de indruk dat men aandachtig naar elkaar luistert. Hoeft misschien ook niet. Ergens in de Velswijkse binnenlan‑ den wacht een doodstille tuin op me met geiten en kippen die niets anders doen dan zich druk maken over hun voedselvoorziening. Ik probeer mijn vertrek van het terras handig te timen. Onhandig stoot ik daarbij een glas frisdrank van een wankel tafeltje. Onder schaterge‑ lach verlaat ik het gezelschap. Ach, het is tenslotte voorjaar. Bert Woolschot

Sportieve groet, Ingrid Heersink Henk Mengers, AVA 70 Het is een goede gewoonte dat een deel van de wedstrijdatleten van het Aaltense AVA 70 met de 5x5 estafet‑ teloop meedoet. De traditie schrijft voor dat er vroegtijdig een formulier in de kleedkamer van AVA opge‑ hangen wordt. Men kan zich daarop aanmelden voor het lopen en tevens voor het achteraf Chinezen. De belangrijkste overwegingen zullen we dus nooit weten.

Argonaut Ingrid Heersink Zaterdag 17 mei. De 5x5 staat weer op het programma. Een Argowed‑ strijd waar je gewoon aan mee móet doen. Het speelt zich allemaal af op en rond onze baan, je ontmoet veel bekenden, en het is altijd gazellie, weer of geen weer. Hoewel het dit jaar wat meer moeite kostte een team samen te stellen, lukt het een week voor tijd toch. Van de organi‑ satie begreep ik dat sowieso veel teams zich laat aanmeldden, maar uiteindelijk toch nog weer 49 teams! Een aantal originele Gazellies waren geblesseerd of konden gewoonweg niet. Voor wie niet weet wie die originele Gazellies zijn, vertel ik het nog even: Wendy Boerboom, Margot Groenedijk, Helen Huls, Marijke Weijers, Carla van Zantvoort en ondergetekende. Ruim zes jaar geleden startten de meesten van ons bij de beginnersgroep van Piet Ketelaar en we zijn nu aardig geset‑ teld op de dinsdagavond en zater‑ dagmorgen. Lopen is hartstikke leuk, de après run minstens zo leuk en op zaterdag bijna twee keer zo lang als onze training! Ze moeten ons er bijna uit zetten … altijd een Gazellie begin van het weekend. Tegen 13.00 uur kwam ik bij Argo

waar de lopers zich verzamelden in en rondom Baan 9. Ik had nog even snel een kruidcake gebakken. Een goed initiatief om de clubkas te spekken, volgens mij ooit bedacht door Gerard en Elly Schepers. Toen we er alle vijf waren zetten huis­fotograaf Ben Lebbink en zijn lieftallige assistente Berna ons op de inmiddels vertrouwde groeps‑ foto, met als ‘tijd’ op het bord boven ons 20:08 (liep ik dat maar, ik kon er acht minuten bij tellen …). De foto konden we zoals altijd aan het einde van de 5x5 alweer ophalen, een leuk aandenken. Het miezerde wat, maar dat mocht de pret niet drukken. Speaker Harry was even enthousi‑ ast als altijd, de sfeer was prima, we gingen gewoon lekker lopen. Jo Weijers, onze eerste loper, zette een prima tijd neer, 25:02, wel via een alternatieve route. Nog nooit ver‑ toond, aan het eind van het parcours op de baan niet linksaf slaan maar rechtsaf ;-)). Met als gevolg dat hij daar vastliep en over het midden van het veld terugliep. We stonden met open mond te kijken … wat gebeurt hier? Daarna was het de beurt aan Carla, die lekker liep: 29:57, en na haar volgden ik (28:08), José Geling (30:04, net niet onder de 30 minuten,

Twee dames- en drie herenteams waren vroegtijdig op de Bezelhorst aanwezig om gefotografeerd te worden. Als simpele loper heb je er geen invloed op wie als teamleden gezamenlijk op de foto komen. Het AVA-Sanhidrin beslist in al hun wijs‑ heid de teamindelingen. Mijn team is samengesteld op basis van leeftijd. 262 jaar verminderd met vijfeneen‑ half jaar kruipen geeft de enorme loopervaring weer (ondergetekende liep pas na anderhalf levensjaar). De AVA-oudjes hebben het goed gedaan: gemiddeld ruim 20,5 minuut per loper geeft aan dat de loopsport niet leeftijdsgebonden is. Dit jaarlijkse evenement heeft een goede toekomst voor zich. Als er nog meer een ‘familiedag’ van gemaakt wordt (oppas cq. activitei‑ ten voor kleine kinderen), kan deze dag nog verder doorgroeien. Henk Mengers, Senior-lid AVA 70 Uitnodiging: ARGO-leden, kom ook eens bij een AVA 70 wedstrijd. Aalten is makkelijk te vinden!


Uitgelezen Lornah Kiplagat Het meisje van de nacht Lornah Kiplagat (1974) is de bekendste Keniaanse en Neder‑ landse topatlete. Ze werd wereld‑ kampioen veldlopen en halve marathon, won topmarathons,

Clubgebouw: Baan 9, Sportpark ‘de Bezelhorst’ Bezelhorstweg 87, Doetinchem Tel. (0314) 36 59 59 Postadres: Postbus 93, 7000 AB Doetinchem Ledenadministratie: Mina van Eersel (0314) 38 20 63 vaneersel@wxs.nl Bestuur Voorzitter Willem Wassink (0314) 65 25 78 Penningmeester Gerard van Eersel (0314) 38 20 63 Secretariaat Marianne Smeitink (0314) 35 43 43 Contactpersonen commissies WOC Ton Jansen (0315) 32 48 52 Materiaalcommissie André Jorissen (0314) 36 51 85 Onderhoudscommissie Gerrit Hofstra (0314) 33 42 63 Jeugdcommissie Karin Pasterkamp (0314) 78 56 81

• 15 juli Walfortloop Aalten 1-2-6 km

Trainers

• 12 augustus Zomeravondloop Aalten 1-2-6-10 km

Technisch trainers pupillen Theo van Bergen (0314) 32 73 07 Manfred Vels (0314) 34 64 58 Jolande Frederiks (0314) 36 44 87

Technisch trainers senioren/junioren Jan Manenschijn (0314) 33 48 29 Michael Hulman (0315) 32 96 13

Looptrainers Hans Legebeke (0314) 34 62 33 Carla van Zantvoort 06 13209928 René Boxem (0314) 32 42 31 Flora Jonkman (0314) 35 49 05 Henk Lubberdink (0314) 34 42 39 Janneke Metzemaekers (0314) 66 40 07 Stefan Scanu (0544) 37 92 59 Gerard Schepers (0315) 32 51 14 Bas Waterham (0314) 33 39 03 Willem Wassink (0314) 65 25 78 Niels Weijers (0314) 34 41 56 Looptrainers sportief wandelen Wendelien Eding (0314) 32 73 71 Janneke Metzemaekers (0314) 66 40 07

• 29 juli Besselinkschansloop Lichtenvoorde 2,1-6,3 km • 5 augustus Zomeravondloop Winterswijk 2,2-6 km

• 3 september Rozendaalse Veldloop Rozendaal 2,1-5,5-12 km • 6 september Hanzeloop Warnsveld 2,5-5-10-21,1 km • 14 september Bridge to Bridge Arnhem 2-5-10-16,1 km • 14-21 september Najaars‑ bosloop Beek 1-2-5-10 km • 21 september Dam tot Dam‑ loop Zaandam 16,1 km • 21 september Stadsmarathon Groningen • 12 oktober Marathon Eindhoven

Loopkalender 2008

Website: www.avargo.nl E-mailadres: wissel.argo@orange.nl

topatleet te worden, hun families uit de armoede te halen, zichzelf te ontplooien en te emanciperen. De boeiende biografie Lornah Kiplagat - Het meisje van de Nacht beschrijft haar jeugd, haar ongenadig harde trainingsdiscipline, de titanenstrijd tussen Kenianen en Ethiopiërs en het harde leven in Afrika: vijf van de tien kinderen van het gezin Kip‑ lagat stierven bij de geboorte. De ondertitel ‘Het meisje van de nacht’ kreeg ze doordat ze aanvankelijk voor het aanbreken van de dag ging trainen, want lopen was zogezegd taboe voor meisjes. Die titel is al lang niet meer van toepassing, want nu krijgt ze overal in Kenia een Vipbehandeling. Het boek is geschreven voor de verschrikke‑ lijke rassenrellen naar aanleiding van de frauduleuze verkiezingen van 27 december 2007. Geschreven door M.Knippen.

Sponsorcommissie Dianne Kiffen (0313) 48 27 91 Baancoördinator Arie Reugebrink (0314) 34 11 47 Coördinator schoolsportdagen Ben en Berna Lebbink (0314) 62 28 58

Namen & nummers

ARGO

vestigde wereldrecords op de weg. Olympische medailles ontbreken nog. Ze dwingt ook bewondering af met haar sociale inzet voor de kansarme meisjes in Kenia. In 2000 opende zij haar High Alti‑ tude Training Centre. Hier biedt zij kansen aan Keniaanse meisjes om

Wissel september 2008  

De Wissel is het clubblad van Argo atletiek uit Doetinchem.

Wissel september 2008  

De Wissel is het clubblad van Argo atletiek uit Doetinchem.

Advertisement