Page 1

-SARPSBORG I FARGERSentrale utsmykninger 1


2


SIDE:

INNHOLD:

5

Søknad

6

Prosjektbeskrivelse

7

Plan

8

Deltagere

9

Inspirasjon fra Oslo

10 - 11

Bilder

12-13

Disponerte vegger

14 -15

St.Marie gate 49

16 -17

St.Marie gate 2

18 -19

St.Marie gate 30

20 -21

Bilder

22 -23

Areal pr vegg

24-25

Budsjett

26 - 27

Bilder

28 - 30

Bilder fra Danmark

Blant alle våre oppfinnelser for massekommunikasjon er det fortsatt bildet som snakker det mest universelle språket. Walt Disney

3


4

Viktor Hansen


SØKNAD OM TILSKUDD FRA TUSENÅRSJUBILEETS “STIMULERINGSPOTT” (Sist revidert jan.2014). For å få nok informasjon til å sende søknad må du sette deg inn i formål, kriterier, krav til søker og søknad. Dette finner du i vedtekter for tilskuddsordningen.

Sarpsborg i Farger- Sentrale utsmykkninger. Hovedforening/lag/privatpersoner:Victor, Milan, Marco, Catherine, Jørn, Olav, Anders Navn leder/privatperson: Are Buraas Adresse: Lundgårdsvei 40a Postnummer: 1710 Poststed: Sarpsborg Tlf. arb: Mobil: 920 84 506 E-post: are_buraas@hotmail.com Girokonto for overføring av tilskudd: 6129.13.31245 Regnskapsadresse: Lundgårdsvei 40a Prosjektnavn:

En kort beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til:

Prosjektet innebærer dekorering av 3 vegger i Sarpsborg sentrum med byhistoriske og kreative motiver. Det søkes om midler til utstyr og muligheten til å Beskriv hvordan tiltaket bidrar til å nå målsettingene for stimuleringspotten og imøtekommer verdiene til tusenårsjubileet:

Dette er et prosjekt som vil gi innbyggere og turistene en visuell opplevelse innen historieformidling og bidrar til kreativ byutvikling. Dette for å modernisere Sarpsborg by og engasjere til fjerning av nulltoleranse ovenfor offentlig visuell kunst og vise kvaliteten til lokale kunstnere. Oppstart av tiltaket, og dato/periode for gjennomføringen:

Motivene planlegges frem til utføringen under sommer perioden 2014. Søknadsbeløp:

58.259kr

Det stilles krav om at minst 50% av prosjektkostnadene dekkes av andre enn tusenårsjubileet. Redegjør for hvordan dette løses:

Dette løses ved rabatter og frivillig arbeidskraft.

SKAL VEDLEGGES: Detaljert prosjektbeskrivelse Framdriftsplan Budsjett og finansieringsplan

Sted

dato

underskrift leder

5


PROSJEKTBESKRIVELSE: Jeg søker om tilskudd fra tusenårsjubileets “stimuleringspot” til å starte et prosjekt som innebærer dekorering av vegger i det offentlige rom. Jeg ønsker å starte og ferdiggjøre prosjektet innen sommerhalvåret 2014. Mitt navn er Are Buraas, 29 år fra Alvim, og er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo avdeling grafikk og har en Master of Art. Jeg arbeider innen mange forskjellige stilarter som design, tegning, grafikk, maleri og graffiti og har laget denne søknaden for å gi litt liv til byen. Jeg vil være prosjektleder og vil være ansvarlig for at alt blir gjort i riktig rekkefølge og at vi leverer et kvalitetsikkert produkt. Jeg deltar i alt fra planlegging, preparering og utsmykking av veggene, samt dialog med grunneiere. <<Sarpsborg i farger- Sentrale utsmykkinger>> er et dekoreringsprosjekt i Sarpsborg sentrum som har som formål å fremheve byens kulturelle identitet, historisk så vel som samtidsmessig. Filosofien bak prosjektet er å skape en sterker identitet i byen slik at utenforstående letterekan se historien til hvem vi Sarpinger er og hvor vi kommer ifra. Samtidig ønsker vi å gjøre våre medborgere bevisste og stolte av byen vi bor i. Farger og motiver er en viktig kilde til glede og begeistring! Med dette i fokus ga jeg i høst ut et hefte hvor jeg tok intitativ til å sette lys på grå vegger i Sarpsborg og mangel på offentlige dekoreringer i bybildet. <<Sarpsborg i grått - en by uten farger>> var et samarbeid med enhet kultur, team kulturproduksjon, under byfesten Stedsans Sarpsborg, 2013. Jeg tok for meg historien til offentlig veggkunst og graffiti i Sarpsborg. (Vedlegg). Jeg har søkt godkjenning fra grunneiere til å dekorere veggene i søknaden. Motiver, uttrykk og teknikker varierer siden det er forskjellige lokale artister som deltar. Grunneiere vil ha god dialog med meg og holdes oppdatert med planer og ideer fra prosjektstart til endt utsmykking. For å dekke kostnadene i prosjektet har jeg ordnet rabatter for å komme nærmere egenandelen på 50% av prosjektkostnaden samt at prosjektet dekkes noe av frivillig arbeid. Varigheten på motivene kan variere etter malingen som blir brukt og fargene kan falme etter 10år. Med dette prosjektet kan vi knytte kontakter med grunneiere og lettere søke andre prosjekter og oppdatere tidligere utsmykkinger med nye prosjekter. Vi ønsker et levende bybilde som forandrer utseende og skaper nye opplevelser. Dette prosjektets resultat vil bli brukt til et nytt prosjekt neste år. Mit mål er å komme i kontakt med kommunen og starte dekorering av underganger og fler private vegger i det offentlige rom.

6


PLAN: Planen er å pryde veggene med dekorasjoner som egner seg for hvert område og underveis dokumentere dette med fotografier og video. Vårt mål er å kunne bruke sluttproduktet til å vise hvor flott Sarpsborg kan bli med bruk av litt mer farger i bybildet. Visjonen er å gjøre byen mer attraktiv og gi den en opprusting frem mot byjubileet 2016. Det er mange dyktige artister i nærmiljøet som jobber i store formater og ønsker å delta i prosjektet. Disse har alle bakgrunn innen kreative fag og ønsker å være en del av utformingen av et fargerikt Sarpsborg. Utøverne innen prosjektet har forskjellige teknikker og utrykk. Dette gjør at stilarten varierer i bybildet slik at hvert arbeid skaper sin egen opplevelse. Jeg har satt av 3 måneder totalt til disposisjon for planlegging og dekorering av veggene. Under perioden vil jeg samle deltagerne/frivillige og presantere veggene vi har til rådighet, samt ha møter i studioet jeg har ved A-porten Kunstsenter. Der holdes en workshop for idemyldring og planlegging innen oppgavene vi har. Dette skjer fortløpende så fort søknaden er godkjent.

I dette prosjektet velger jeg Sarpsborg sentrum med hovedfokus på østre bydel, fordi det har et stort potensiale for kreativ utvikling innen offentlig kunst. Dette vil gjøre bydelen mer attraktiv og vil skape kunstneriske opplevelser for publikum.

7


DELTAGERE/FRIVILLIGE: Deltagerene/frivillige vil bidra med skisser, ideer, planlegging, klargjøring og utførelse av utsmykkingene. Det vil også være mulighet å bruke andre frivillige artister i noen produksjoner. Victor Hansen Victor er 21år fra Hafslundsøy og studerer Illustrasjon ved Norges Kreative Høyskole. Han bidrar i de fleste prosjektene og er med som artist og hjelper. Milan Benza Milan er 26år fra Sandesund og tar Bachelor i illustrasjon ved Académie Royale des BeauxArts 2014. Han bidrar i de fleste prosjektene og er med som artist og hjelper. Catherine Plunkett Catherine er 45år fra Minneapolis i USA og er bosatt i Lisleby. Hun arbeider som media lærer for Kulturskolen i Fredrikstad. Og har studert ved Minneapolis College of Art and Design. Hun bidrar i noen av prosjektene og er med som artist, hjelper og dokumentasjon. Jørn Bjercke Jørn er 27år fra Lande, og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Akademiet og tok Bachelor 2013. Han bidrar i noen av prosjektene og er med som artist og hjelper. Olav Tokerud Olav er 28år fra Eidsberg og er utdannet 2år fra Strykejernet Kunstskole, og er utdannet faglærer innen Tegning,form og farge ved Høyskolen i Oslo og Akershus 2013. Han bidrar i noen av prosjektene og er med som artist og hjelper. Marco Zimberlin Marco er 27år fra Kurland og har utdannet seg som fotograf ved Oslo fotokunstskole og jobber som fotograf og freelancer. Han skal dokumentere prosjektet og bidrar med hjelp. Anders Gustavsson Anders er 31 år fra Opstad og har 4 år utdannelse ved industrial design på University of Technology, Sydney. Han bidrar som leder for deltagerene/frivillige og lærer dem teknikker for klargjøring av veggene før utsmykkingene. Hver deltager mottar et honorar på 4000kr for deltagelsen, og er en symbolsk sum som innsatsen for offentlig kunst i Sarpsborg. Frivillige velger å gjøre arbeidet gratis for å komme nærmere egenandelen på 50% av prosjektkostnaden.

8


LIGNENDE PROSJEKT FRA OSLO: Utdrag fra Østkantliv.no: urbane kunstnere. Av BJØRN BRATTEN. vimeo.com/71583972 De maler Tøyens gavl-vegger. De venter ikke på midler fra den såkalte Tøyen-Lambda-pakken, de bare maler i vei, og kan allerede vise til flere fire-fem-etasjers høye veggmalerier både i Kolstadgata, Sørligata og Jens Bjelkes gate på Tøyen, et lavt og langt et på Enerhaugen, og denne uka, faktisk i dag, fredag, fullføres ett i Schüblers gate, også på Tøyen, bare et steinkast fra Munch-museet.

Veggene står jo bare der ubrukt, så vi aktiverer dem. Så har vi partnere på liften og på malingen, noe som gjør det litt lettere for oss, og vi får midler fra grasrotandelen i tippemidlene. Ellers er det hele basert på partnerskap og frivillighet, sier Viktor Gjengaar.

— Nei, vi har aldri ventet på myndighetene, vi mener det er deres oppgave å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom, sier Viktor Gjengaar i Urban Samtidskunst til Østkantliv web-tv. — Disse gavlveggene har de aldri tatt tak i, og da sitter vi ikke med lua i hånda og venter, men tar initiativet. — Dette prosjektet i Schüblers gate har dere lagt i Munch-museets nærhet med overlegg? — Vi har hatt et engasjement for Tøyen i et par år nå. Vi jobber mye i bydel gamle Oslo, hvor vi føler det er både flotte vegger, mangfold til oppførelse av disse vegmaleriene og et publikum som kanskje ikke har det samme forholdet til kunst som andre folk. Viktor Gjengaar bekrefter at kunstnerne ikke tar seg betalt. — Så hvem får betalt og er det gårdeierne som betaler? Grasrotmidler — Nei, de som har de flotteste veggene her i bydelen, får det gratis. Men der hvor vi ikke har tatt initiativet og noen henvender seg til oss, må gårdeieren betale en egenandel. Men disse veggene står jo bare der, og vi synes det er feil å ta betalt av de som bor der.

2. August 2013 ble kjempemaleriet til den spanske maleren Aryz fullført i Schüblers gate, et steinkast unna Munch-museet. (Foto: Urban Samtidskunst)

9


10

Catherine Plunkett


Olav Tokerud

11


Veggmaleri pĂĽ gavl i Jens Bjelkes gate fra Urban Samtidskunst.. (Foto: Terese Bratten, Ă&#x2DC;stkantfilm)

12


DISPONERTE VEGGER: Jeg har klart å få godkjenning på 3 vegger av totalt 6stk. Huseiere har lest prosjektbeskrivelsen og godkjent å stille veggen til disposisjon for prosjektet: <<Sarpsborg i farger- Sentrale utsmykkinger>> Grunneiere får dialog med Prosjektleder Are Buraas og vil mota planleggingen av utsmykkingene før dekoreringen startes. Godkjent: Ja Adresse: St.Marie gt 30 Huseier: Betongbygg Kontaktprs: Arne Skard e-mail: arne.skard@betongbygg.no Tlf: 908 80 151 Nabo eiendom: Bjørn Hansen Tlf: 69153689

Godkjent: Ja Adresse: St. Marie gt 2 Huseier: Trond Flatøy Kontaktprs: Trond Flatøy e-mail: trond@opes.as Tlf: 911 69 247 Vaktmester A-porten kunshus: Jan Groth-Hansen Tlf: 905 41 758 Godkjent: Ja Adresse: St.Marie gt 49 Huseier: Wai Ming Chi Kontaktprs: Wai Ming Chi e-mail: chiwaiming@hotmail.com Tlf: 41420895

13


14


St.Marie gate 49 Langs Pellygata.

Adresse: St.Marie gt 49 Huseier: Wai Ming Chi Kontaktprs: Wai Ming Chi e-mail: chiwaiming@hotmail.com Tlf: 41420895 Dekorere denne veggen sentralt i østre bydel med innslag av helleristninger og historie. Veggen ligger åpen og syns godt for kollektivreisende og beboere. Veggen kan inneholde lokale helleristninger i stort format, eller innslag av andre bygistoriske innspill.

Veggen må høytrykkspyles, sparkles der det trengs reparasjon. Sparkelen kan også brukes til å lage effekter og former som er med på å skape relief på veggen. Etter det trengs veggen å grunnes før utsmikkingen startes.

IDEÈR: HISTORIE LOKALE HELLERISTNINGER Utstyrsliste Planlegging: 2 uker Arbeidstid: 2 uker Veggareal: 80m2 Grunning: 16liter Sparkel: 50m2 Sprabokser: 50stk Maling: 40L Høytrykk: 3dager Lift: 1uke

BRONSEALDEREN MENNESKET SENTRALT

15


16


St.Marie gate 2 A-porten Kunsthus

Adresse: St. Marie gt 2 Huseier: Trond Flatøy Kontaktprs: Trond Flatøy e-mail: trond@opes.as Tlf: 911 69 247 Dekorere veggen ned mot A-porten kunsthus med motiv av fossen som flyter ned bakken som representerer sarpsfossen, malt av forskjellige kunstnere og teknikker. Veggen kan ha innslag av tømmerfløting, industri og historiske innspill fra området. Deltagerene gjør jobben gratis som en dugnad for Kunstnersenteret A-porten og andre kvalifiserte. Noen av kunstnerene i A-porten er med å dekorere veggen. Konseptet er at vi får mange versjoner av fossen i en helhet og intressante tolkninger innen historie og fantasi. Veggen må høytrykkspyles, sparkles og tettes der det trengs reprasjon. Sparkelen kan også brukes til å lage effekter og former som er med på å skape relief på veggen. Etter det trengs veggen å grunnes før utsmykkingen startes.

IDEÈR: LAKS SURFING STRØM Utstyrsliste Planlegging: Arbeidstid: Veggareal: Grunning: Pussmørtel: Sprabokser: Maling: Høytrykk:

2 uker 2 uker 180m2 36liter 50kg 100stk 80liter 3dager

VIKINGTID INDUSTRI SNORRE MEKTIG

17


18


St.Mariegate 30

Ved inngangen til Borgarsyssel.

Huseier: Betongbygg a/s Kontaktprs: Arne Skard e-mail: arne.skard@betongbygg.no Tlf: 908 80 151 Dekorere veggen ved utgangen av Sarpsborg sentrum Øst som ligger godt plassert langs Kirkegata. Veggen kan ha motiver med innslag av industrien på borregaard eller som en arena for å sette søkelyset på borgarsyssel museum. Dette er en plass hvor det periodevis forkommer bilkø og derfor egner som skueplass for eksempelvis bilister på vei inn og ut av byen. Veggen ligger ikke meget synlig for bilistene om de ikke er i stillestående kø. Veggen trenger ingen prepasjoner før dekorering. Men trenger en lift til å male motivet i høyden.

IDEÈR: ILLUSJON SUREALISTISK INDUSTRI Utstyrsliste Planlegging: Arbeidstid Veggareal: Grunning: Sprabokser: Maling: Høytykk: Lift:

SARPSBORG 2 uker: 2 uke 75m2 7,5liter 50stk 40liter 1dag 1 uke

HISTORIE INFORMATIVT

19


20

Jørn Bjercke


Milan Benza

21


22


23


BUDSJETT: Montana Mail order:

Honorarer og frivillige:

Deltagere motar et honorar på 4000kr, men de kan velge å jobbe som frivillig for å spare utgifter for prosjektet. Victor Hansen: Frivillig. Milan Benza: Frivillig. Catherine Plunkett: Frivillig. Jørn Bjercke: Frivilig. Olav Tokerud: Frivillig. Marco Zimberlin: Frivillig. Anders Gustavsson: Frivillig

- 4000kr - 4000kr - 4000kr - 4000kr - 4000kr - 4000kr - 4000kr

Total utgift: Total frivillig:

0kr 28000kr

200 spraybokser. (ordinær pris: 46kr pr stykk) Rabatt: 39kr pr stykk ved kjøp av 100+ bokser. Kostnad: Rabatt pris:

200 x 46 = 9200kr 200 x 39 = 7800kr

Total Rabatt: 9200 - 7800 = 1400kr

Fosby Utleie: Vi trenger lift til å male i høyden på to av veggene. vi har satt av 15 dager totalt.

Honorar drifting: Jeg kommer til å bruke mye tid på planlegging, møter og preparering av veggene. Jeg har satt av 3mnd og trenger inntekt for å kunne drifte prosjektet. For å nærme meg 50% egenutgifter velger jeg å ikke ta full betaling i Juni og August. Juni:

10000kr

Juli:

10000kr

August:

3000kr 7000kr

Mat: Pizza noen ganger under møter og arbeid av vegger for arbeidsinnsatsen. Paradis pizza: Stor pizza 150kr 9stk

24

Dette er spraybokser som er tilpasset veggmaleri og er med å forenkle jobben og skape fler utrykk på alle vegger.

Kostnad: 150 x 9 = 1350kr

Kontakt person: Andreas Bangsrud e-mail: andreas.bangsund@fosby.no Tlf: 69132500 15 dager. (ordinær pris pr døgn1800kr) Rabatt: 800kr . 1000kr pr døgn. Leie: Rabatt pris:

1800 x 15 = 27000kr 1000 x 15 = 15000kr

Total Rabatt: 800 x 15 = 12000kr

Høytrykkspyling:

Veggene behøver å vaskes før eventuelt sparkling og maling påføres. Cramo Fredrikstad: 324kr pr dag. 7dager. Leie kostnad: 324 x 7 = 2268kr

Pensler: Pensler: 60pr sett Total Pensler: 60 x 10 = 600kr


BUDSJETT: Coop Obs Bygg: Grunning:

Besparelser - : Montana: Fosby: Frivillige: Arbeidstid:

1400kr 12000kr 28000kr 17000kr

St.Marie gate 2: 180m2 / 5 = 36L St.Marie gate 49: 80m2 / 5 = 16L St.Marie gate 30 75m2 / 5 = 15L (trenger bare 1 strøk) 75m2 / 10 = 7,5 Total grunning: 36 + 16 + 7,5 = 59,5L

Total spart:

58400kr

Kostnad grunning: 899kr x 6 = 8990kr

Montana: Fosby: Grunning: Maling: Pussmørtel: Slemmer: Pensler: Arbeidstid: Mat:

7800kr 15000kr 8990kr 10788kr 436kr 395kr 600kr 13000kr 1350kr

Total utgift:

58259kr

Veggene trengs grunning før prosjekt start. 10 liter koster 899kr. 1L maling dekker 10m2. 2 strøk dekker 5m2.

Maling:

Dekorering med primærfarger av murmaling. 10 liter koster 899kr. 1L maling dekker 10m2. 2 strøk dekker 5m2. 20 liter av:

rød: gul: blå: grønn: Maling hvit: Maling sort: Kostnad Maling:

899kr x 2 = 1798kr 899kr x 2 = 1798kr 899kr x 2 = 1798kr 899kr x 2 = 1798kr 899kr x 2 = 1798kr 899kr x 2 = 1798kr 1798 x 6 = 10788

Mur behandling: Det trengs å sparkles litt på alle vegger, vi trenger å dekke ca 50m2 totalt. Hey’di mur og pussmørtel 25kg sekk. En sekk koster: 109kr

Utgifter + :

Budsjett totalt: Bespart: Utgifter:

58400kr 58259kr Total budsjett: 141kr __________________ __________________

Total Kostnad: 109kr x 4stk = 436kr Slemmer: 79kr Total Slemmer : 79 x 5= 395kr

25


26

Are Buraas


Are Buraas

27


BILDER FRA DANMARK: Jeg gav en oppgave til en venn av meg som bor i danmark om å gå ut og ta noen bilder av nærmiljøet sitt. Jeg fikk disse bildene tilbake etter noen timer. Det er mye farger og de er mer åpne for farger rundt seg enn her i Sarpsborg. Her kan dere se noe av hva han observerte:

28


29


Sarpsborg i farger sentrale utsmykkninger  

Søknad Sarpsborg 2016.

Sarpsborg i farger sentrale utsmykkninger  

Søknad Sarpsborg 2016.

Advertisement