Katalog 2019

Page 1

SPECIALISTEN PÅ GLIDVALLA BORSTAR SICKLAR TILL LÄNGDSKIDÅKNING OCH ALPINSKIDÅKNING


ItSwe® är ett svenskt varumärke som tillhandahåller högkvalitativa och innovativa produkter för krävande användare inom främst idrotterna längdskidåkning och alpinskidåkning. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, nytänkande, hög prestanda och tillförlitlighet. Produkterna tillverkas på ett sätt som minimerar deras miljöpåverkan. I våra vallor finns ingen fluor som ingår i grupperna av högfluorerande kolväten PFOS (förbjuden sedan 2008) och PFOA (som förbjuds 2020). Genom vårt nära samarbete med NB Nordic Sport Products säkerställer vi en stark marknadsnärvaro. För mer information om våra produkter och rekommendationer besök www.nbnordic-sport.com eller ställ er fråga till info@nbnordic-sport.com NYHETER 2018-2019 Alla produktserier finns som och passar för alla typer av snöförhållanden. Varje enskild produkt har också vid testning visat sällsynt bra glidegenskaper vid vissa specifika förhållanden. Dessa finns angivna på respektive produkt. Med våra nya vallor blir det enkelt för alla att glidvalla med toppresultat. Det behövs endast en av varje produkt så täcker man in alla typer av snöförhållanden. För elitvallaren eller den som vill vara mycket precis i sin glidvallning finns också vallor för mer exakta typer av förhållanden. Flytande glidvallor Nu lanserar vi våra nya flytande glidvallor som testats fram under de senaste två åren och som visat sig ge sällsynt bra glidegenskaper i de flesta fören. Här finns allt från fluorfria flytande paraffiner till ultrahögfluor liksom Racing Additives/Topping i form av flytande fluorpulver, fluorspray och fluorgel. Alla flytande produkter är mycket enkla att applicera. Ingen invärmning behövs och minimalt med restprodukter genereras vid borstning/polering. De finns som förutom Fluorgel. För elitvallaren eller den som vill vara mycket precis i sin glidvallning finns också vallor för mer exakta typer av förhållanden. ÖVRIGT 2018-2019 Fasta glidvallor Alla våra fasta produkter har utvecklats ytterligare från en redan hög nivå. Våra fasta produkter som värms in i belaget har relativt låga smältpunkter, speciellt våra Fluorpulver. Detta bidrar till mindre rökutveckling vid invärmning vilket ger en bättre miljö runt den som vallar. Viktigt är dock att alltid bära gasmask/andningsmask vid all vallning som ger ång-, och dammutveckling. Alla fasta glidvallor finns som

-

-


GLIDVALLASERIER OCH PRODUKTER FF – Fluor Free Finns som flytande-, och fast paraffin i

-

-

FF presterar bäst vid låg luftfuktighet, kallt och strävt före.

Flytande Paraffin Lufttemperatur Gul-

+10°C / -5°C

Röd-

0°C / -14°C

Grön-8°C / -25°C För alla snöförhållanden Bäst vid luftfuktighet 0-55%


Paraffinkloss Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Violett -4°C / -15°C | Kall och delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 0-55%


MF – Medium Fluor Finns som flytande-, och fast paraffin i

-

-

MF presterar bäst vid låg / medium luftfuktighet.

Flytande Paraffin Lufttemperatur Gul-

+10°C / -5°C

Röd-

0°C / -14°C

Grön-8°C / -25°C För alla snöförhållanden Bäst vid luftfuktighet 35-85%


Paraffinkloss Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Rosa +7°C / -5°C | Fallande snö eller nysnö. Violett -4°C / -15°C | Kall och delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Röd, Grön, Violett är bäst vid luftfuktighet 30-55% | Rosa är bäst vid luftfuktighet 0-55%


HF – High Fluor Finns som fast paraffin i Det finns två olika typer, Kloss respektive Stick. Stick passar extra bra då man vill rubba/krita in paraffin. HF presterar bäst vid medium / medium-hög luftfuktighet.

Paraffinkloss Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Rosa +7°C / -5°C | Fallande snö eller nysnö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall och delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Röd, Grön, Orange, Violett är bäst vid luftfuktighet 50-75% | Rosa är bäst vid luftfuktighet 50-100%


Paraffinstick Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Rosa +7°C / -5°C | Fallande snö eller nysnö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall och delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Röd, Grön, Orange, Violett är bäst vid luftfuktighet 50-75% | Rosa är bäst vid luftfuktighet 50-100%


UHF – Ultra High Fluor Finns som flytande-, och fast paraffin i Finns också som smutsavvisande i fast form med tillsats av grafit. Fasta paraffiner levereras i tre olika former, Kloss, Stick och Pulver. Stick passar extra bra då man vill rubba/krita in paraffin. Pulver gör det lätt att fördela paraffinet över belaget och det är också lättare att smälta. Detta är speciellt bra vid applicering av hårda paraffiner. UHF presterar bäst vid hög luftfuktighet.

Flytande Paraffin Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinkloss Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinstick Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinpulver Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinkloss med Grafit = Smutsavvisande Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinstick med Grafit = Smutsavvisande Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Paraffinpulver med Grafit = Smutsavvisande Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -5°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -25°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -10°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -15°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Toppingprodukter Racing Additive (”Topping”) UHF – Ultra High Fluor och FF – Fluor Free Finns som flytande fluorpulver, fluorspray och fasta som fluorpulver och fluorklossar. De finns alla som

-

-

Flytande Pulver Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -7°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

+3°C / -12°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -23°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Violett -4°C / -18°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Fluorspray Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -7°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

+3°C / -12°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -23°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Violett -4°C / -18°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Röd och Violett är bäst vid luftfuktighet 55-100% | Grön är bäst vid luftfuktighet 40-100%


Fluorpulver Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -7°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

-2°C / -14°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår. Grön-

-8°C / -23°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +3°C / -12°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -18°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Röd, Orange och Violett är bäst vid luftfuktighet 55-100% | Grön är bäst vid luftfuktighet 40-100%


Fluorpulver LDR Lufttemperatur -4°C / -20°C LDR – Long Distance Race – Pulver speciellt framtaget för långlopp. Extra hög slitstyrka. För alla snöförhållanden | Sällsynt bra glidegenskaper vid kall, delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%

Fluorpulver Grafit = Smutsavvisande Lufttemperatur | Info Orange +3°C / -12°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -4°C / -18°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Bäst vid luftfuktighet 55-100%


Fluorkloss Lufttemperatur | Info GulRöd-

+10°C / -3°C | För alla snöförhållanden | Våt och smältande snö.

0°C / -16°C | För alla snöförhållanden | Delvis omvandlad till omvandlad snö. Hårda spår | Smutsavvisande Grön-

-6°C / -21°C | För alla snöförhållanden | Nötande, konstgjord och kall snö. Orange +5°C / -9°C | Ny och inte helt omvandlad snö. Violett -3°C / -17°C | Kall & delvis omvandlad till omvandlad snö. Gul, Orange och Violett är bäst vid luftfuktighet 55-100% | Röd är bäst vid luftfuktighet 35-100% | Grön är bäst vid luftfuktighet 10-55%

Speed Booster är en fluorkloss speciellt framtagen för att öka prestandan/höja hastigheten hos alla paraffiner som värms in i belaget. Rubba/krita in ett lager på belaget och värm sedan in paraffinet. Bäst vid luftfuktighet 45-100%


Fluorgel En specialprodukt som tagits fram för extrema förhållanden av smältande, våt snö och mycket hög luftfuktighet. Den kan användas helt "själv" men presterar bäst om den läggs uppe på en bas av ett högfluorparaffin. Bäst vid luftfuktighet: 50 - 100%


Bas-, & Kallpulver - FluorFritt Lufttemperatur för samtliga varianter -10°C / -35°C Polar Extreme är ett speciellt framtaget FluorFritt Bas-, & Kallpulver som finns i tre olika utföranden. Alla tre används som en hård bas närmast belaget för att paraffin och topping ska ges en bra grund att binda till belaget. Denna ökar vallningens nötningsbeständighet markant. Polar Extreme kan också användas som ett sistalager där den förstärker den underliggande vallningen och ger en mycket hög nötningsbeständighet. Polar Extreme rekommenderas som åkpulver närmast snön vid extremt låga temperaturer och mycket nötande snö. Polar Extreme finns i följande tre utföranden: Hard | Används vid normala förhållanden. Hard Antistatic | Har en tillsats som motverkar statisk elektricitet som kan uppkomma mellan belag och snö vid fram för allt extremt torra förhållanden. Hard Carbon | Har en tillsats av grafit och är smutsavvisande. Alla tre utförandena är bäst vid luftfuktighet 10-45%


Rengöring Ski Base Glide Fluor Cleaner är ett speciellt framtaget fluorrengöringsmedel. Att avlägsna fluorprodukter är svårt då dessa binder hårt till skidans belag. Ski Base Glide Fluor Cleaner rengör belaget effektivt innan nästa glidvallning. Stryk ut ett tunt lager över skidans glidyta/glidytor. Låt verka några minuter. Dra 2-3 drag längs glidytorna i skidans åkriktning med en fin / ultrafin stålborste eller en fin mässingsborste. Stryk sedan ut ett lager till över glidytan/glidytorna och torka av med en ren trasa/papper.

ECO BASE CLEANER Ett ekologiskt rengöringsmedel – ”Vallaväck” för alla typer av belag. Efter påföring med trasa/papper eller liknande så torkas ytan ren/torr med en trasa/papper.


BORSTSORTIMENT Rektangulära platta borstar – Racingserien 117 x 72 mm Ultrafint Stål

Fint Stål

Tagel Hård

Nylon Mediumhård

Nylon Hård

Nylon Fin

Kombiborsteborste Ultrafint Stål / Nylon Mediumhård

Blandstråborste Mässing och Nylon Hård


Kombiborsteborste Mässing Fin / Nylon Hård

-Ultrafint Stål Första-, eller andraborste efter sickling. Hårt paraffin borstas med fördel bort först med stålborste med grövre stål och sedan denna. Borsten kommer ned i den finaste slipade strukturen. Öppnar upp strukturen. Det ultrafina stålet river inte i mikrostrukturen utan lämnar efter sig en matt yta som endera är en bra yta för fortsatt vallning eller som lätt poleras upp till en blank yta med nylonborste. Passar bra till stålsicklade belag. -Fint Stål Borste med fint stål. Öppnar upp strukturen. Fint stål passar utmärkt till stålsicklade belag. -Tagel Hård Rensar strukturen efter vallning med paraffin eller pulver. -Nylon Hård För slutpolering. -Nylon Mediumhård För slutpolering. -Nylon Fin För slutpolering. Når längst ner i den finaste slipade strukturen. -Blandstråborste Mässing och Nylon Hård Förstaborste efter sickling eller istället för sickling. -Kombiborste Ultrafint Stål / Nylon Mediumhård För urborstning och polering. -Kombiborste Mässing Fin / Nylon Hård För urborstning och polering.


Ovala platta borstar – Pro Racingserien 210 x 90 mm Ultrafint Stål

Fint Stål

Mediumfint Stål

Grovt Stål med blå nylonkant

Tagel Hård

Nylon Hård

Nylon Fin


-Ultrafint Stål En mycket populär borste bland våra kunder. Som en av våra kunder uttryckte det: -Jag är förälskad i den! Ett bättre betyg går inte att få. Första-, eller andraborste efter sickling. Hårt paraffin borstas med fördel bort först med stålborste med grövre stål och sedan denna. Borsten kommer ned i även den finaste slipade strukturen. Öppnar upp strukturen. Det ultrafina stålet river inte i mikrostrukturen utan lämnar efter sig en matt yta som endera är en bra yta för fortsatt vallning eller som lätt poleras upp till en blank yta med nylonborste. Passar bra för stålsicklade belag. -Fint Stål Borste med fint stål. För rensning av belag efter sickling. Öppnar upp strukturen. Fint stål passar utmärkt till stålsicklade belag. -Mediumfint Stål Öppnar upp strukturen efter sickling och rensar belaget. -Grovt Stål med ytterring av Nylon Mediumhård För rensning av belag efter sickling eller istället för sickling. Följ efter med Ultrafint Stål så öppnas strukturen upp även för den finaste slipade strukturen. -Tagel Hård För att borsta ur belaget eller för att polera tex fluorpulver. -Nylon Hård För slutpolering. -Nylon Fin För slutpolering. Når längst ner i den finaste slipade strukturen.


Roterande borstar – Pro Racingserien – enkelborst 115 mm

Ultrafint Krusat Stål

Tagel Hård

Tagel Fin Korta Borst Nylon Hård

Nylon Mediumhård Nylon Fin

-Ultrafint Krusat Stål Första-, eller andraborste efter sickling. Hårt paraffin borstas med fördel bort först med stålborste med grövre stål, Oval Pro Racing Grovt Stål, och sedan denna. Borsten kommer ned i även den finaste slipade strukturen. Öppnar upp strukturen. Det ultrafina stålet river inte i mikrostrukturen utan lämnar efter sig en matt yta som endera är en bra yta för fortsatt vallning eller som lätt poleras upp till en blank yta med nylonborste. Når längst ned i den finaste slipade strukturen. Passar också bra för stålsicklade belag. -Tagel Hård Efter sickling.


-Tagel Fin Korta Borst Efter sickling. -Nylon Hård För slutpolering. -Nylon Mediumhård För slutpolering. -Nylon Fin För slutpolering. Når längst in i den finaste slipade strukturen.

Roterande borstar – Pro Racingserien – dubbelborst 115 mm

Tagel Hård / Tagel Fin Korta Borst

Ultrafint Stål / Tagel Hård

Tagel Fin / Nylon Mediumhård

Tagel Hård / Nylon Fin

Nylon Fin / Nylon Mediumhård

Nylon Fin / Nylon Extra Hård


-Ultrafint Krusat Stål / Tagel Hård Efter sickling, börja med tagel sedan några drag i riktning från ”tip-to-tail” med det ultrafina stålet. En mycket effektiv borste. Kommer längst ned i den finaste slipade strukturen. -Tagel Hård / Tagel Fin Korta Borst För rensning av belag efter sickling: Även för polering av tex fluorpulver. -Tagel Hård / Nylon Fin Tagel efter sickling och sedan polering med nylon. -Tagel Fin / Nylon Mediumhård Tagel efter sickling och sedan polering med nylon. För borstning av fluorpulver, fluorkloss eller flytande fluorprodukter. Borstning med först tagel och sedan polering med nylon. -Nylon Fin / Nylon Mediumhård För slutpolering. -Nylon Fin / Nylon Extra Hård För slutpolering. Den extra hårda nylonen kan användas istället för sickling.


Handtag till Roterande borstar – Pro Racingserien Enkelhandtag Handtaget i svarvad aluminium är ergonomiskt utformat för att passa bra i handen för att klara långa arbetspass med minimal ansträngning. Handtaget är avtagbart från rotoaxeln. Det innebär att man inte behöver spänna och lossa skruvdragarens chuck vid byte av borste utan man tar enkelt av handtaget och genomför rotoborstebytet. Sparar mycket tid.

Dubbelhandtag

Handtaget i svarvad aluminium är ergonomiskt utformat för att passa bra i handen för att klara långa arbetspass med minimal ansträngning. Handtaget är avtagbart från rotoaxeln. Det innebär att man inte behöver spänna och lossa skruvdragarens chuck vid byte av borste utan man tar enkelt av handtaget och genomför rotoborstebytet. Sparar mycket tid. Med den extra lång axel kan man placera två enkelborstar för att tex borsta en snowboard på ett snabbt och effektivt sätt. Med två dubbelborstar på den långa axeln får man hela fyra olika borst på samma rotoaxel vilket är helt unikt. Det sparar tid då det inte behövs några rotoborstbyten för att göra en längdskida helt färdig!


Plexiglassicklar Sickel i 6 mm plexiglas av högsta kvalitet. Diamantslipad för bästa skärpa och effektivitet. Mycket styv för bästa resultat av sicklingen. Olika radier i de fyra hörnen används till att rensa styrspår. Hål för upphängning. Passar till både längd och alpint.

Styrspårssickel i 5 mm plexiglas av högsta kvalitet. Varje stjärna är skuren i olika radier. Passar för alla på marknaden förekommande styrspår. Långsidan används för sickling av belagets kanter. Långsidan får inte användas för sickling av belaget.


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-1 0 -1 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5 -1 6 -1 7 -1 8 -1 9 -2 0 -2 1 -2 2 -2 3 -2 4 -2 5

förväntningarna.

ItSwe® glidvallor är tillverkade av material som paraffiner oc h fluor, helt fria från P FO A oc h P FO S, inte bara i enlighet med gällande strängaste lagstiftning, utan oc kså i linje med de mest kraftiga ekologiska

De flesta vädersiter anger normalt vilken luftfuktighet som förväntas.

FF har bäst prestanda vid luftfuktighet 0 -5 5 %

MF har bäst prestanda vid luftfuktighet 3 0 -5 5 %

HF har bäst prestanda vid luftfuktighet 5 0 -7 5 %

UHF har bäst prestanda vid luftfuktighet 5 5 -1 0 0 %

Med lägre luftfuktighet fungerar generellt sett vallor med lägre fluorhalt bättre. Det innebär att en TO P RACING-vallning oc kså kan betyda att en lågfluor eller fluorfri produkt fungerar mest optimalt.

Alla vallor presterar bra vid alla luftfuktigheter men har exc eptionella prestanda vid de för varje produkt rekommenderade luftfuktighetsintervallen.

Alla vallor är utvec klade för att tillsammans ge en optimal prestanda. Alla är blandningsbara med varandra.

Notera att det finns fler färger än Gul, Röd oc h Grön. Dessa används för att ytterligare förfina prestandan av glidvallningen vid spec iella vissa fören. Se respektive produkt.

Vid snöfall (oc h nysnö yngre än c a 8 timmar) läggs alltid rosa paraffin oc h gult pulver, spray eller kloss, allt för bästa prestanda.

Vid myc ket sträng kyla (ned till -3 5 °C), torrt oc h myc ket nötande förhållanden fungerar alla P olar Extreme som åkparaffin.

I botten läggs alltid ett lager av P olar Extreme Hard, Hard Antistatic eller Hard Carbon. Allt efter vilket före som gäller. Dessa binder åkparaffin oc h toppingar på ett bra sätt oc h säkerställer lång hållbarhet.

Rekommendationer/instruktioner

Gul, Röd, Grön passar alla typer av snöförhållanden. Var oc h en har oc kså exc eptionell bra prestanda vid vissa spec ifika förhållanden, se repektive produkt.

ENK ELT = FLYTANDE ELLER EX TRA BRA SLITSTYRK A = VÄRMS IN

LUFTTEMP ERATUR (°C)

TRÄNING & MO TIO N = MF = MEDIUM FLUO R ELLER FF = FLUO R FREE

RACING = HF = HIGH FLUO R

TO P RACING = UHF = ULTRA HIGH FLUO R

REK O MMENDERAD P RO DUK T / AMBITIO NSNIVÅ

Vallaschema - ItSwe® - 2018/2019


ItSwe® – Glidvallaprodukterna för längd-, och alpinskidåkning som gör vallningen enkel för alla och tumma aldrig på prestanda och kvalitet. Ett av våra mål är att vi ska leda utvecklingen av högpresterande glidvallor som minimerar miljöpåverkan. Det målet har vi uppnått genom att vi sedan starten inte använt någon fluor som ingår i grupperna av högfluorerande kolväten PFOS (förbjuden sedan 2008) och PFOA (som förbjuds 2020). Alla våra vallor är fria från gifter med negativ effekt på miljö och hälsa. Vi är därför stolta att stå för att alla ItSwe® vallor är tillverkade av material som paraffiner och fluor, helt fria från PFOA och PFOS, inte bara i enlighet med gällande strängaste lagstiftning, utan också i linje med de mest kraftiga ekologiska förväntningarna. Genom vår unika uppbyggnad av paraffin och bindning mellan paraffin och fluor så skapas ett optimalt förhållande vid överföringen till skidans belag oavsett vallning med fluorfri valla eller valla med fluor i. Denna gör glidvallningen hållbar och ger bra glidegenskaper i alla fören. Alla våra produkter är framtagna för att tillsammans, som en enhet, leverera en maximal prestanda. Alla produkter går att använda ihop med produkter från andra tillverkare men ger absolut bäst effekt vid användning tillsammans med övriga produkter inom ItSwe® vallaprogram. Varför heter alla våra produkter UHP – Ultimate High Performance? Jo av den enkla anledningen att de alla är utvecklade för att prestera på topp inom sina respektive områden. Sätt oss gärna på prov. För att säkerställa att våra produkter är UHP – Ultimate High Performance så använder vi oss endast av de bästa råvarorna som finns att tillgå. Den fluor som vi använder i våra produkter håller högsta kvalitet. Det finns på marknaden en stor mängd olika kvaliteter av fluor varav många är billiga och ger sämre prestanda. Vi har serier av produkter med lägre fluorhalt liksom en serie helt utan fluor där också alla råvaror är de bästa som går att finna. Genom att välja glidvallor från ItSwe® garanteras du alltid råvaror och färdiga produkter av bästa kvalitet, är miljövänliga och att de tillverkas i en produktionsanläggning som genomsyras av ordning och reda. Vi tummar inte på något. UHP – Ultimate High Performance = ItSwe®. Alla produkter testas och körs av de mest krävande användarna med goda resultat. ItSwe® – Borstar för längd-, och alpinskidåkning med maximal prestanda, effektivitet och av högsta kvalitet som ger ett perfekt resultat på kort tid. Alla borstar, Platta liksom Roterande är tillverkade till sin helhet i Sverige och enbart av material i högsta kvalitet. Att tillverka en vallaborste kräver erfarenhet, kunskap, noggrannhet och en för ändamålet anpassad produktionsanläggning. Allt detta finns hos ItSwe®. Att borstarna tillverkas med precision och med de bästa materialen gör att de kan arbeta maximalt dvs göra det de är anpassade för i glidvallningen och på kortast möjliga tid. Som roterande borstar finns borstar med enbart en typ av borst på borstryggen. Vi har också dubbelborstar som således har två olika borst på samma borstrygg. Med dubbelborstarna reduceras antal rotoborstebyten när man glidvallar. Itswe® – Rotoborstehandtag finns i två utföranden. Ett för en borste på och ett för två borstar på. Handtaget är avtagbart från rotoaxeln. Det innebär att man inte behöver spänna och lossa skruvdragarens chuck vid byte av borste utan man tar enkelt av handtaget och genomför rotoborstebytet. Detta sparar dyrbar tid för användaren.


Med vårt rotoborstehandtag med extra lång axel kan man placera två enkelborstar för att tex borsta en snowboard på ett snabbt och effektivt sätt. Med två dubbelborstar på den långa axeln får man hela fyra olika borst på samma rotoaxel vilket är helt unikt. Det sparar tid då det inte behövs några rotoborstbyten för att glidvalla en längdskida helt färdig! Alla produkter testas och används av de mest krävande användarna med goda resultat. ItSwe® – Plexiglassickel i 6 mm plexiglas av hög kvalitet som diamanslipats för maximal skärpa. Den passar lika bra till längd som alpint. Med sin tjocklek på 6 mm är risken minimal att den böjs under sickling vilket är viktigt för att inte belaget skall riskera att förstöras. De fyra hörnen är skurna med olika radier och användas till att rensa skidans styrspår. Hål för upphängning. ItSwe® – Styrspårs-, och kantsickel – ”Stjärnsickel” – är tillverkad i 5 mm plexiglas av högsta kvalitet. Varje ”stjärna” är skuren med olika radier allt för att passa alla på marknaden förekommande styrspår. Långsidan används till att sickla skidans kanter. Den ska inte användas till att sickla belaget.


Utgåva 2018121 ItSwe® och NB Nordic Sport Products reserverar sig för alla eventuella skriv-, och/eller faktafel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.