Page 1

ARENA NÆSTVED

2016 2017 2018 2019 NØGLETAL


Arena Næstved åbnede i november 2015 med en flot gennemførsel af VM i Kvindehåndbold. I januar 2017 blev ny formand udpeget, ny bestyrelse nedsat og en ny organisation med en direktør i spidsen etableret. Herefter har vi arbejdet på at løfte husets kompetencer for at skabe bæredygtig forretning og udvikle Arena Næstved fra udelukkende at være facility house til også at være indholdsleverandør. Der er gode aktiver at bygge på; et stort og i hovedtræk velfungerende hus, samarbejder om flotte håndbold- og basketball begivenheder samt et tæt og godt netværk af lokale idrætsforeninger. Og nu kører vi så arenaen i stilling som venue for store koncertnavne, samtidig med at vi udbygger lokale og landsdækkende samarbejder med både ideelle og kommercielle samarbejdspartnere. I denne lille pixibog tegner vi med nøgletal et øjebliksbillede af hvad Arena Næstved er skabt af – og hvilke lysere horisonter vi skuer mod. Jeg håber den kan bidrage til et godt og nuanceret indblik i den færd vi er på. Carsten Haurum Bestyrelsesformand Juni 2018


INDHOLD Arena Næstveds visioner Mission og værdigrundlag En rivende udvikling i overskrifter Arenaen i tre bevægelser Lønomkostninger "NIF’s Rulleskøjteafdeling ruller i Hal1 uge efter uge – og det bliver vi ved med, vi er nemlig #cool på hjul! Vi tager også del i det nye fede initiativ med frivillige til events, og tjener penge til klubkassen" Heidi Witting, NIF Rulleskøjteafdeling

Organisationsdiagram Aktivitetsfordeling Brugertal Udvalgte arrangementer Økonomisk udvikling


ARENA NÆSTVEDS VISION

Arena Næstved skal være det foretrukne sted på Sydsjælland for hele og store begivenheder indenfor sport, koncerter og anden kultur. Vi skal skabe oplevelser til et bredt publikum og attraktive b2b events til erhvervslivet. Vi vil være katalysator for stolthed - og skabe forventningsglæde fra billetkøb til arrangement. Arena Næstved skal bidrage toneangivende til regionens positive selvforståelse. Dette sker ved at lave events og andet indhold, både i og udenfor egne fysiske rammer, samt ved at samarbejde med mange forskellige private, offentlige og kommercielle aktører.


MISSION Arena Næstved skal med tusindtallige publikummer og hundredvis af deltagere understøtte at Sydsjælland er et attraktivt område for events. Vi har økonomi, kompetencer, netværk og profil til dette. Arena Næstved er desuden et mødested for kommunens og områdets brugere af idræt og kultur. Såvel de foreningsdrevne som de uorganiserede skal mødes i fællesskaber hos os. Både bredden og minoriteter skal trives.

VÆRDIGRUNDLAG Arena Næstved huser og arrangerer aktiviteter, hvor mødet mellem mennesker og husets indhold skaber værdier - som videreføres i mere musik og idræt, mere kultur og fællesskab. Arena Næstved faciliterer kvalitetsoplevelser med diversitet i kunstnerisk kvalitet, elite og folkelighed, alder, køn, etnicitet, geografi og sociale baggrunde. Dette baseret på en virksomhed af sund økonomi. Vores værdier videreudvikles gennem forenede idrætsudøvere, folkelige fællesskaber og store kulturoplevelser.


IMPLEMENTERINGSTIDEN KRÆVER, AT 2018 BETRAGTES SOM ET TRANSFORMATIONSÅR.

EN RIVENDE UDVIKLING I OVERSKRIFTER Fra forening til Forretning

Arena Næstved har i 2017 taget hul på en stor turn around. Et vendepunkt, hvor nye kompetencer indføres i organisationens portefølje, nye eventtyper aktiveres og udliciterede forretningsområder hjemtages.

NY PARTNERSKABSAFTALE MED NÆSTVED KOMMUNE INDGÅET I MAJ 2018

ARENA NÆSTVEDS ADMINISTRATION ER FLYTTET UD TIL FOYEREN

ARENA NÆSTVED ER I 2017 BLEVET EN SUND FORRETNING, DER I BASISDRIFTEN GENERERER OVERSKUD RESULTAT 2017 OVERSKUD PÅ 364 T.KR.

RESULTAT 2016 UNDERSKUD PÅ 5,2 MIO.KR

EGENKAPITAL 31.12.2017 15,9 MIO.KR.


SAMMEN MED LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN ER SKET EN AFGØRENDE OMLÆGNING AF LÅN I MAJ 2018,

ARENA NÆSTVED I TRE BEVÆGELSER

TO MEDARBEJDERE HAR FÅET NYE STILLINGER

FRA FACILITATOR TIL KURATOR FRA UDSTILLER TIL UDVIKLER FRA LUKKET TIL ÅBEN ORGANISATION

TO NYE EVENTORIENTEREDE JOBS SLÅET OP I SLUTNINGEN AF 2017, BESAT KORT EFTER NYTÅR. JAN ’17 CARSTEN HAURUM NY FORMAND > NY BESTYRELSE > AUG. 17 JAKOB BRIXVOLD NY DIREKTØR.

"Efter en svær start er det en fornøjelse at se og opleve at Arena Næstved nu folder hele potentialet ud. Arenaen er et aktiv for hele kommunen og nu går det kun en vej, fremad." Byrådsmedlem Helge Adam Møller


LØNOMKOSTNINGER 2016-2019 - med udvalgte nedslag

Juni 2017 Årsværk ca. 8 bruttoløn alt inkl. 348 tkr. = 43.500kr i snit/md

Maj 2018 Årsværk ca. 10 bruttoløn alt inkl. 381 tkr. = 38.100kr i snit/md

Maj 2019 Årsværk ca. 11,5 bruttoløn alt inkl. 448 tkr. = 39.000kr i snit/md


AKKUMULEREDE LØNOMKOSTNINGER TKR.

ÅR


ORGANISATIONSDIAGRAM I DAG Bestyrelse Formand Carsten Haurum + 6 medlemmer

Advisoryboard 12 medlemmer

Direktør

Venueoperatør Andreas Linsdell

Op til 200 frivillige

Jakob Brixvold

ca. 2 praktikanter

Team Event

Team SSS

Team ID

Team TEQ

Team ORG

Flemming Waldorf

Loise Greve

Fie Frøling

Kim Petersen

Tina Wonge

1 løst ansat

Op til 40 løstansatte

1 flex 1 seniorjob 2 faste 5 løse


Koncerter 6%

Skoler 20%

Folkeoplysning 46%

Sport 19% B2B 10%

AKTIVITETSFORDELING 2016-2019

Arena Næstved skal være det fælles samlingssted for alle Næstveds beboere, derfor har vi fokus på de mange typer brugere


BRUGERTAL OPGJORT PERS.

200,000

2016

150,000 100,000 50,000

6 Ite m

6 Ite m

Ko nc er te r

B2 B

2017 Sp or te ve nt s

Fo lk eo pl ys ni ng

Den flotte ramme og professionelle organisation 150,000 hos Arena Næstved og Team Fog har, sammen med den store lokale 100,000 opbakning, gjort det oplagt for Danmarks Basketball Forbund at indgå 50,000 en ny, langsigtet aftale – hvor vi håber at fortsætte trenden med et ubesejret 0 landshold i Næstved. Rasmus Winkel, Danmarks Basketball Forbund

Sk ol er

PERS. 200,000

Ko nc er te r

B2 B

Sp or te ve nt s

Sk ol er

Fo lk eo pl ys ni ng

0


BRUGERTAL PROGNOSE 200,000

2018

150,000 100,000 50,000

2019

150,000 100,000 50,000

6 Ite m

K on ce rt er

B 2B

NIF Fodbold er med i mange af Arena Næstveds nye tiltag, bl.a. fælles klubfaciliteter. Vi er også samarbejdspartnere på nogle koncerter og omkring frivillige kræfter ved events mv. Og så er vi ved at bringe et helt nyt festkoncept til byen sammen. Arena Næstved er et særdeles spændende hus. Jeg tror personligt på, at Arena Næstved kommer til at samle byen. For Arena Næstved har rammerne til at samle.

6 Ite m

K on ce rt er

B 2B

Sp or te ve nt s

Sk ol er

Fo lk eo pl ys ni ng

0

Sp or te ve nt s

Fo lk eo pl ys ni ng

200,000

Sk ol er

0

Christian Wennicke, Formand, NIF Fodbold


2016

UDVALGTE ARRANGEMENTER

Stort Loppe & Kræmmermarked Christian Bitz - yogaevent Næstved Glam Rock Festival Net Party

2017

Lad os tage et kig på hvad der skete i 16/17 og hvad vi kan se frem til i 18/19

Nik & Jay DGI Verdensholdet IMANI EVITA Bøllebob og Smukke Sally Status Quo


2019 Helmut Lotti Hvam & Øgendahl Lyset over Skagen 2018

"Typisk" Jonathan Spang

DGI Inter. Gymnastik show

John - En hyldest til John Mogensen

Gilli, Kesi og Benny Jamz Kim Larsen Rasmus Seebach Club Crazy Arena Lars Lilholt / Back to Back Scarlet Pleasure Blues Paradise Festival Blichfeldt Jule Gospel

Nu sker der noget i Arena Næstved! Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle fortæller om det flotte program og vores store oplevelser i arenaen til venner og familie i hele Danmark. Vi har i mange år manglet netop sådan en stor arena på Sydsjælland. Nu er det op til os selv at få det optimale ud af den Magnus Heunicke, Folketingspolitiker


ØKONOMISK UDVIKLING

OMSÆTNING

RESULTAT

EGENKAPITAL

LANGFRISTET GÆLD

LEJE INDTÆGTER

SPONSORATER

F&B INDTÆGTER & OMKOSTNINGER

ARRANGEMENT INDTÆGTER & OMKOSTNINGER

DRIFTSTILSKUD

EJENDOMS OMKOSTNINGER

2016/2017 ER REGNSKABSTAL. 2018/2019 ER BUDGETTAL.


OMSÆTNING MIO. KR M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr.

RESULTAT

ÅR

MIO. M.Kr. KR

M.Kr. M.Kr. M.Kr.

ÅR


EGENKAPITAL MIO. KR.

M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr. M.Kr.

LANGFRISTET GÆLD ÅR MIO. KR M.Kr

"Som udviklingsfond ser Lokale- og Anlægsfonden med tilfredshed på udviklingen i Arena Næstved. En dedikeret ledelse udlever visionerne om at blive et markant mødested for kultur- og idrætsliv. En markant arena kræver en fokuseret opbakning fra borgere, foreningsliv, erhvervsliv og politikere - Det oplever vi nu, løfter sig." Esben Danielsen, Direktør for Lokale- og Anlægsfonden

M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr

ÅR


LEJEINDTÆGTER MIO. KR M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr

SPONSORATER

ÅR

MIO. M.Kr. KR

M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr ÅR


FOOD & BEVERAGE INDTÆGTER & -OMKOSTNINGER MIO. KR

M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr

ÅR

ARRANGEMENTSINDTÆGTER & -OMKOSTNINGER MIO. KR

M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr ÅR


DRIFTSTILSKUD MIO. Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr

ÅR

EJENDOMSOMKOSTNINGER MIO. KR M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr M.Kr

ÅR


Fotograf RenĂŠ Kongsgaard


Fotograf Martin Nordstjerne


Arena Næstveds nøgletal  
Arena Næstveds nøgletal  
Advertisement