Page 1

Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

BIOENERGI VEGÅRDSHEI:

Kronprinsparet åpnet biovarmeanlegg SIDE 18

BIOVARME:

”Biovarmeenergipakke” kan løse kraftkrisen SIDE 8 PELLETS:

Seier

FJERNVARME:

for miljøet og lommeboka

Miljøvinner på Lillestrøm SIDE 19 BIOGASS:

Naturlige nettbusser

SIDE 4

Nå går det rett i gass Les mer på siste side.

SIDE 10


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

FORORD:

En fornybar og allsidig energikilde

NoBio er en interesseforeningen for norsk bioenergibransje og tilbyr medlemskap til bedrifter, organisasjoner, offentlige enheter og enkeltpersoner. For mer informasjon: Tel: 23 36 58 70 www.nobio.no C MEDIA ER ET MEDIEFORETAK SOM PRODUSERER AVIS- OG WEBBILAG I SKANDINAVIA. WWW.CMEDIA.NO

Prosjektleder/salg: Thomas Lillebror Finne, Are Jerstad Tekst: Eva Holte, NoBio Foto: Morten Brakestad, Jan Erik Solberg Johansen, Stella Pictures Design, layout og repro: Mari Oshaug, Oshaug Design Trykk: Schibsted Trykk Distribusjon: Aftenposten For mer informasjon om bilag, kontakt Thomas L. Finne på telefon: 469 24 001 / 21 37 70 75, mail: thomas@cmedia.no

Riktig valg av oppvarming betyr økt trivsel og penger spart. Bytt til pellets i dag og oppdag hvilke fordeler det gir både deg og miljøet. Energihuset har norges største utvalg av pelletskaminer, og selger trepellets av høyeste kvalitet fra Pemco Trepellets.

Jerikoveien 18, 1067 Oslo, Tlf. 94 16 80 00, www.energihuset.no

2


Juridisk rådgiving for Nobio-medlemmer www.adeb.no

Rådgiving >>

Om oss >>

Kontakt oss >>

Som et ledd i vår betydelige satsing innenfor klimarett og fornybar energi tilbyr vi medlemmer i NoBio markedets beste juridiske tjenester for din bedrift.

Arntzen de Besche er et av landets ledende advokatfirmaer med nærmere 100 advokater og kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Thomas Nordby

Kontakt oss for en skriftlig eller muntlig vederlagsfri og uforpliktende konsultasjon og problemidentifikasjon. Vi holder jevnlig kurs for Nobios medlemsbedrifter, www.nobio.no.

VÅRE KONTORER:

Vi er et bredt internasjonalt orientert forretningsjuridisk advokatfirma og våre advokater er anerkjente spesialister innenfor ulike fagområder og bransjer. Les mer på www.adeb.no

OSLO — 23 89 40 00

TRONDHEIM — 73 87 12 00

tlf. 98 29 46 01 thomas.nordby@adeb.no

Espen Bakken

tlf. 98 29 46 51 espen.bakken@adeb.no

Dag Erlend Henriksen

tlf. 98 29 45 33 dag.erlend.henriksen@adeb.no

Henrik Bjørnebye

tlf. 98 29 45 53 henrik.bjornebye@adeb.no

STAVANGER — 52 87 45 00


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Vi var opptatt av å ha en varmekilde som kunne stå på hele dagen mens vi begge var på jobb Hans A. Haave

PELLETSPIONERENE I BRUMUNDDAL

Seier for miljøet

og lommeboka

4


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Slik får du ”råd”

Pemco Trepellets

Norges største aktør innen produksjon og salg av miljøvennlig energi basert på trepellets. Behagelig for deg – behagelig for miljøet! Pemco Trepellets hjelper deg å fyre miljøvennlig – uten at det koster deg noe ekstra. Vårt mål er at det både skal være trygt og billig å ta vare på naturen. Det er derfor stadig flere husholdninger og bedrifter velger våre pellets og pelletsløsninger. Vi bruker ren sagflis og kutterspon som råvare når vi skal lage trepellets. Skogen er vårt ”oljefelt” hvor vi får tak i råstoffet til pelletsproduksjonen. Pellets er dermed et rent naturprodukt som inngår i naturens kretsløp. Forbrenningen av trepellets er CO2-nøytralt og bidrar ikke til global oppvarming. Pemco Trepellets leverer ferdig varme og damp til bedrifter. For oss innebærer dette at vi tar hånd om alt fra prosjektering, myndighetskontakt og investering til drift, service og vedlikehold. Du betaler kun for den energien som forbrukes, og du vil oppleve at myndighetene ved Enova setter pris på ditt miljøvennlige varmevalg. De gir nemlig gode, økonomiske støtteordninger til dem som satser på biobrensel. Vi på vår side vil gå gjennom hele energiforbruket til bedriften din, slik at vi sammen finner fram til de mest optimale løsningene. Dersom du har vannbåren varme og allerede har en oljekjel, er det fullt mulig å bytte ut selve brenneren eller installere en separat varmesentral for konvertering til pellets. Etterpå sørger vi selvfølgelig for at det nye biobrenselanlegget ditt fungerer slik det skal. Det er med andre ord enkelt å bytte til Pemco Trepellets! Eller som vaktmester Odd Arne Myrbakken ved Jønsberg Landbruksskole sier det:

Det har klart lønt seg å skifte fra olje til pellets. Torbjørn Haug

”Fra den dagen vi fikk kontakt med Pemco Ferdig Varme til varmeleveransen startet har alt gått på skinner, takket være en god organisasjon. Alt ”bare flyter” uten bekymring, og ved driftsstans fungerer det automatisk med oljekjelen som reserve og alarm til servicepersonell. Dessuten vil jeg trekke frem rask levering av pellets. Vi kjenner oss helt enkelt trygge med Ferdig Varme og er dessuten fornøyde med at fyringskostnadene har sunket betydelig.”

Fyring med Pemco Trepellets er enkelt, rimelig og gir behagelig varme. Du vil ikke merke at du har skiftet varmekilde – men det vil miljøet! For mer informasjon ring tlf: 62 36 18 00 eller send en e-post til pellets@pemco.no

5


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

VEDOVN:

Kos deg med god samvittighet!

Vi leverer trepellets i bulk og storsekk, ta kontakt med oss for priser. For mer informasjon: Telefon 400 05 269 - post@gbio.no - www.gbio.no

6


www.dovrepeisen.no

Forskningsresultatene viser at riktig installasjon av ildstedet og ved av god kvalitet er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring.

Effektiv og miljøvennlig vedfyring Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden. Deretter en fordamping og forbrenning av gassene. Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes når veden varmes opp. Vanninnhold og størrelse på vedstykkene er derfor de viktigste faktorene. Store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted. Små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker. Ved av god kvalitet kan også gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel. Veden bør derfor tilpasses til det ildstedet som benyttes, eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper. Kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold. Ref. 0054 NOBIO/ Dovrepeisen

DOVRE BS8 ZAFIR Varmeeffekt: 2500 - 12500 W

Opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen. Små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok opptenningsperiode (minst 10 minutter) for å sikre små utslipp.

En god opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig. Ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindre stykker (2 – 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk. Les bruksog monteringsanvisningen nøye før du installerer ildstedet. Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998. De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring. Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder. I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terrawatt timer) årlig etter 2020. Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klima mål. Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsningen på området.

PEGASUS LEG Varmeeffekt: 2500 - 7000 W

Kilde: utdrag fra artikkel av Edvard Karslvik – Klima og kuldeteknikk SINTEF Energi AS

Transportbransjen vil ha miljøvennlig biodiesel og jetfuel fra trevirke Det norske selskapet Xynergo planlegger produksjon av syntetisk biodrivstoff basert på trevirke, og opplever utålmodighet blant aktører i bil- og flybransjen.

Xynergo arbeider målbevisst for å utvikle et prosjekt for lønnsom produksjon av 2. generasjons biodrivstoff i Norge. – Vi har fortrinn i Norge på grunn av kompetanse innen biomasseforsyning, prosessindustri og energi. Samtidig er det viktig å erkjenne at et slikt prosjekt er avhengig av myndighetene for å oppnå lønnsom produksjon. Incentivordninger, skatte- og avgiftspolitikk og direkte støtte er alle virkemidler for å sikre at vi gradvis beveger oss fra fossilt til miljøvennlig drivstoff, sier Rasmussen. Xynergo arbeider dessuten

med å få på plass flere investorer for å styrke grunnlaget for utviklingsarbeid og langsiktig drift.

• Råstoff til produksjonen, høstet på en bærekraftig måte, vil ikke bidra til redusert CO2 opptak i skogen • Biodrivstoff vil erstatte fossilt drivstoff og dermed bidra til at Norge når sine klimamål • Produksjonen av biodrivstoff kan kombineres med lagring av CO2 og dermed bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren • Produksjonen har høy energiutnyttelse (sammenlignet med f.eks strømproduksjon fra biomasse) forutsatt effektiv bruk av overskuddsvarmen • 2. generasjons biodiesel har høy kvalitet, og krever ikke ny og kostbar infrastruktur

Bilimportøren Harald A. Møller AS og SAS er klare

Med støtte fra Transnova, har Xynergo inngått et samarbeid med Harald A. Møller AS og flyselskapet SAS for å vurdere markeds- og miljøeffekten ved bruk av 2. generasjons biodrivstoff i det norske markedet. – Et syntetisk biodrivstoff er avgjørende for fremtidens luftfart. Vi har strenge sertifiserings- og sikkerhetskrav til drivstoff. Sammen med ny flyteknologi er dette måten luftfart kan bli bærekraftig på, sier Helge Hafstad, miljøsjef for SAS i Norge. – Syntetisk biodrivstoff for fly vil være sertifisert i løpet av 2011. Paul Hegna, direktør for Informasjon, Miljø og Samfunnsansvar i Harald A. Møller, er også

opptatt av mulighetene dette produktet gir. – Syntetisk biodiesel gjør det mulig å utvikle ny motorteknologi som kombinerer det beste med dieselmotorer med det beste fra bensinmotorer. Slike motorer krever drivstoff som er mye renere enn de produktene som er på markedet i dag.

Xynergo AS, Norske Skog Follum, 3505 Hønefoss Tel: 32 11 21 00 • mail@xynergo.com • www.xynergo.com

F’design

– Vi opplever et økende antall henvendelser fra virksomheter som ønsker å benytte miljøvennlig biodrivstoff som ledd i sitt klima- og miljøarbeid, sier administrerende direktør Ellen Cathrine Rasmussen i Xynergo, et selskap som er eid av Norske Skog og flere skogeierselskaper.

• 2. generasjons biodiesel og jetfuel produseres av trevirke og er derfor ikke i konflikt med matvareproduksjon


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Bioenergi og CO2 kret 8 Utdanning og professorat

7 Forskning på Kjeller 6 Solfangere

1 2 Flis

4 Varmepumpe

Kjempetermos

3 Bioolje

5 Deponigass

.

KILDE: Akershus Energi

1

Skogeiersamvirket kan bioenergi Skogen er Norges viktigste bioenergikilde. Skogeiersamvirket består av ca. 40 000 skogeiere som bidrar med økt produksjon av skog som kan brukes til fornybar energi, og dermed reduksjon av CO2-utslippene. De siste årene har skogeierandelslagene satset betydelige ressurser på å bygge seg opp til å bli de ledende leverandørene i Norge. Gjennom utvikling av logistikkløsninger og høy kompetanse i alle ledd, kan skogeiersamvirket tilby kvalitetsflis gjennom hele året. Skogeiersamvirket skal være den sentrale leverandøren av flis til norske bioenergianlegg. Sammen med våre leverandører og kunder bidrar vi til leveranser av biobasert varme til konkurransedyktige betingelser. Vil du vite mer om bioenergi fra skogen eller hva skogeiersamvirket kan levere, er det bare å ta kontakt med ditt lokale skogeierandelslag. Vi kan bioenergi fra skog!

Allskog BA 81 55 99 80 Glommen Skog BA 62 43 53 00 Mjøsen Skog BA 61 26 30 00 Havass Skog BA 69 81 27 00 Viken Skog 32 10 30 00 AT Skog BA 35 58 82 00 Vestskog BA 97 15 14 15 Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA 57 72 32 80

8

”Biovarmeenergipakke”

kan løse kraftkrisen


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

tsløpet

3

Miljøregnskapet går opp i Nes kommune i Akershus Da det for et års tid siden ble forbudt å deponere næringsavfall, mistet Nes kommune på Romerike en viktig inntektskilde.

Tilbakeføring av aske

4

Nå er de på veg til å ta igjen de tapte inntektene: Nes kommune skal blant annet være vertskommune for Oslo kommune når de skal bygge sitt biogassanlegg for Oslo-regionen.

Sånt lukter gode penger og godt miljø! Det som skjedde var at da deponiforbudet inntrådte i 2009 mistet vi våre faste inntekter og måtte se etter andre inntektskilder. Det første skrittet i den retning var at vi etablerte ett samarbeid med Veidekke/Wilhelmsen & Sønner om å sortere og deponere bunnaske fra forbrenningsanlegg tilhørende Oslo kommune, forteller teknisk sjef Arild Skogholt.

5

– Parallelt med dette oppdraget ønsket Oslo kommune å opprette et biogassanlegg på Østlandet. Vi ble med på anbudskonkurransen og vant. Nå er vi vertskommune for et anlegg til en verdi av 500 millioner kroner som skal stå ferdig i 2012. Alt matavfallet fra Oslo kommune vil bli kjørt til Nes kommune og omgjort til biogass og biogjødsel. Biogassen skal gå til Oslos egne kjøretøy, og biogjødselen vil gå til landbruket. Og hva skjer med det gamle avfallsdeponiet i Nes? Jo, der vil metangassen komme til nytte i det nye biogassanlegget.

2

MED OSS FÅR IDEEN DIN BÆREKRAFT! Bak det høytidelige navnet Det Kongelige Selskap for Norges Vel står fagfolk med beina på jorda klare til å hjelpe deg hele veien med dine prosjekter.

I vinterhalvåret kan biovarme erstatte strømimport av sterkt forurensende kullkraft og atomkraft.

Vi gir prosjektbistand til prosjekter innen jord- og skogbruk hvor det planlegges å satse på bioenergi, sier seniorrådgiver Johan Ellingsen og utdyper: - Vi planlegger og organiserer, hjelper deg med å skrive søknader, som ofte er svært intrikate i formen, og tar regnskapsoppfølging og rapportering. Dermed kan du føle deg trygg på at du ikke behøver å gi opp din lyse idé på grunn av praktiske vanskeligheter eller byråkratiske hindre! Norges Vel har lang erfaring med denne type organisering. – Vi har et verdifullt nettverk og gode kontakter innen landbruket. Vi er interessert i alle typer planleggingsoppdrag i denne sektoren og synes kanskje biogassanlegg basert på husdyrgjødsel og matavfall er spesielt interessant, avslutter Johan Ellingsen. For mer informasjon se www.norgesvel.no

Cato Kjølstad

9


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Å kjøre på biogass koster oss mer både av tekniske investeringer og i drivstoff, men dette er en kostnad vi gjerne tar. Ståle Nistov

Dyr strøm - Sats på bioenergi

Les mer på: innovasjonnorge.no/bioenergiprogrammet 10

Vi gir lokale ideer globale muligheter


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

BIOGASS:

Naturlige nettbusser Fordelene ved biodrivstoff Visste du at:

Dette mener NoBio:

STOPP NYE AVGIFTER PĂ… BIODRIVSTOFF

11


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Hvor mye er en kWh, GWh og TWh?

Bygdøy skole

Et skoleeksempel for miljøet

Pelletsvarme – helt enkelt! Janfire Jet – komplett pelletsvarmesystem Enkelt – trygt – rimelig

Pellets og fliskjeler fra østerisk produsent med lang export erfaring. Løsninger tilpasset norske forhold med fuktig flis. Komplette anlegg fra 15 KW til 5 MW.

6200 Stranda

12

Tlf: 70 26 13 10 E-post: info@vike.no www.vike.no

janfire norge www.nok.no / T 62 70 07 80


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

FREMTIDENS DRIVSTOFF?

Biodrivstoff er det beste alternativet til fossilt drivstoff. Samtidig er det økende motstand mot å bruke råstoffer som kan benyttes til næringsmidler eller som beslaglegger dyrkbar jord.

Biodrivstoff trenger ikke oppta dyrkbar mark. Weyland AS har utviklet en teknologi som gjør det mulig å fremstille etanol av råvarer som inneholder cellulose, som for eksempel, skogsavfall, landbruksavfall, rivningstrevirke, papir osv. Ny teknologi gjør det mulig å redusere klimautslippene med opptil 90 % i forhold til bensin og diesel.

Fremtiden er nå! Med støtte fra våre samarbeidspartnere Statoil, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Sarsia Seed, Sparebanken Vest og FSG, har vi bygget et avansert pilotanlegg i Bergen. Når anlegget starter opp i løpet av høsten 2010 kan vi produsere ca. 500 liter etanol av trespon per dag. Dette er et langt teknologisk skritt i retning av å bygge fullskala industrielle produksjonsanlegg, noe som er en viktig forutsetning dersom etanol skal bli et reelt alternativ til bensin. Målet med teknologien er å fremstille tilnærmet CO2-nøytralt drivstoff til priser som kan konkurrere med fossilt brennstoff.

Storkontrakt til Lindum AS Lindum AS ønsker å gi Drammenserne et mer miljøvennlig kollektivtilbud og renere luft. Det har de nå fått mulighet til. Selskapet vant nemlig anbudsrunden om å bygge et biogassanlegg for de ni kommunene i Drammensregionen. Kommunene trengte en aktør som kunne hente og behandle avløpsslammet fra renseanleggene deres. Slammet skal bli til drivstoff og oppvarming – til beste for innbyggerne. - Lindum har arbeidet med håndtering av avløpsslam i 15-20 år. Med bygging av dette anlegget vil Lindum endelig realisere sine mål om biogassproduksjon basert på avfallslam fra hele 180 000 innbyggere, sier administrerende direktør Pål Smits fornøyd. - Anlegget vil være et solid fundament i Lindums satsning på behandling av matavfall og slam lokalt i vestregionen. Anlegget skal stå klart i annet kvartal 2011. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 80 millioner NOK og skal produsere biogass med et energiinnhold på 16 GWh per år, tilsvarende årsbehovet for 2000 personbiler eller 90 busser. ENOVA vil støtte prosjektet med 8 millioner kroner.

- Biogassen som produseres, skal brukes til energiformål, enten hos stasjonære brukere eller som drivstoff i større kjøretøy, senere forhåpentligvis også til privatbiler, sier Pål Smits. - Er det ikke kostbart å gjøre kjøretøyene teknisk i stand til å gå på biogass i stedet for diesel og bensin? - Nei, disse ekstrakostnadene er heldigvis blitt lavere. Som kjent er fylkeskommunene ansvarlige for kollektivtransporten, og de har også pålagt seg selv et krav om å redusere utslippene av klimafarlige gasser. Disse utslippene er store ved fossilt drivstoff, små ved biogass. Investeringene som trengs er beskjedne – men effekten på miljøet er stor! sier Pål Smits. Bærekraft og klimavennlige løsninger er mer enn festtaler hos Lindum, som lager biogass og biovarme av kloakkslam og matavfall. Biorestene etter utråtningen vil inneholde både næringsstoffer og organisk materiale som vil bli benyttet som gjødsel i landbruk og som råstoff inn i ulike vekstmedier. Nå jobber selskapet med å etablere et tilsvarende anlegg for matavfall. Lindum har i mange år levert gass som produserer til strøm og varme til et boligfelt.

For mer informasjon, ring telefon +47 32 21 09 00 eller se www.lindum.no

13


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

OPPVARMING:

Se hva du sparer! Priser på oppvarming av boliger øre/ kWh (inkl. avgifter) 2007 2008 2009 2010 Elkraft Fyringsolje Pellets sekk Pellets bulk

75.0 74.8 69.9 47.9

89.3 98.9 72.7 50.0

85.9 79.8 73.8 50.0

107.0 89.8 76.8 54.8

OVNER, KJELER OG KAMINER:

Hot stuff!

15


Gløder for miljøgevinster Renovasjonsselskapet GLØR IKS går inn på eiersiden i NTNUknoppskuddet MemfoACT. – Vi gjør dette fordi vi vil oppgradere GLØRs biogass til drivstoffgass for busser, lastebiler og personbiler, sier daglig leder Inge Morten Haave.

MATAVFALL OVER GRENSEN

MemfoACT har utviklet membraner som gjør biogass om til verdifullt drivstoff til bruk i kjøretøy. Nå reiser selskapet 25 millioner norske kroner fra industripartnere og investorer for å gjøre avfall på tanken til et nytt norsk industrieventyr.

Byen Borås i Sverige tar gladelig imot matavfall fra sin norske vennskapsby Molde. Metangassen fra maten brukes til drivstoff i bussene i Borås. Arne Buseth, informasjonskonsulent i RIR – Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap – skulle gjerne sett at også norske busser gikk på biogass fra dem. Det hadde vært fint om vi hadde utnyttet matavfallet lokalt også, sier han. – Biogass er jo et mye mer miljøvennlig alternativ enn bensin. RIR dekker sju kommuner i Møre og Romsdal og er det eneste selskapet i fylket som sorterer ut maten. Matavfall er ganske kraftige saker, sier Buseth og forteller at bare ett kilo matavfall kan omdannes til så mye biogass at det tilsvarer en halv liter bensin. – Eller sagt på en annen måte: På et bananskall kan en buss kjøre hundre meter! RIR arbeider hele tiden for at avfallet vårt skal komme til nytte. – Per i dag mener vi at biogass til drivstoff er den beste utnyttelsen av matavfall, sier Arne Buseth.

GLØR vil også være med på utviklingen som både gir miljøgevinst og verdiskapning. Innovasjon Norge støtter MemfoACT-prosjektet med 5,3 millioner kroner og GLØR er i dag en av tre pilotbedrifter i Norge som tester ut MemfoACTs patenterte karbonmembranteknikk for å lage drivstoffgass. – Vi tror at biogass blir ett av fremtidens drivstoff og vil være med på å bidra til at denne teknologien blir realisert, sier Haave og forteller at GLØR nå eier ti prosent av MemfoACT.

For mer informasjon se: www.rir.no Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100 - 58 - 0 - 5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50 - 14 - 0 - 0

Annonse

Matavfall leveres fra innbyggerne i 27 kommuner. Energiinnholdet utvinnes i form av biogass, og den næringsrike komposten kan brukes som gjødsel og binder CO2 til jorda.

Globale pionerer på Elverum Det er krevende å være pionér, spesielt når ikke alt går som planlagt. Dette har Hera Vekst og folk på Elverum smertelig fått erfare. På Hera Vekst AS forvandles matavfall fra 27 kommuner til biogass og næringsrik gjødsel. Dette gir betydelige miljø- og klimamessige gevinster i forhold til for eksempel å kjøre husholdningsavfall til forbrenningsanlegg i Sverige.

Men Jønsberg er optimist. - Vi vet fra et tilsvarende anlegg i Danmark at ganske lavt luktutslipp er mulig, og alle involverte parter arbeider målrettet med å få dette til også på Elverum også. Gjenbruk av ressurser er og blir vårt overordnede mål og det eneste riktige å gjøre. Komposten fører næringsstoffer tilbake til jorden, og binder betydelige mengder CO2, noe som er til gavn for klimaet. Når anlegget på Hera Vekst kjører for fullt , vil det også være mer lønnsomt enn de fleste andre alternativer, sier han.

Lang tids problemer med vond lukt har likevel inntil nå overskygget de miljø- og klimamessige fordelene. Styreleder for Hera Vekst, Bjørn Erik Jønsberg, sier: - Teknologien vi benytter er globalt sett nyskapende med et meget stort potensial. Men vi er pionérer i Norge og har hatt problemer med å produsere uten å forårsake sjenerende lukt. Dette skyldes til dels anleggets plassering tett ved Elverum, dels at fremgangsmåten har måttet bli tilpasset det kalde norske vinterklimaet. I tillegg har vi hatt en ond sirkel hvor forskjellige ulemper dessverre har forsterket hverandre.

Aikan-teknologien som benyttes på Hera Vekst, er levert av den prisbelønnede danske cleantech-virksomheten Solum Gruppen. Et tilsvarende anlegg har vært drevet med suksess og uten luktproblemer i Danmark siden 2003. Aikan-teknologien har globalt potential fordi den på enkelt vis muliggjør å utvinne verdifull biogass og gjødsel fra avfall. Dette skjer i en lukket prosessmodul uten behov for å flytte avfallet mens det forarbeides. Aikan-teknologien kan forarbeide alle typer organisk avfall , uansett hvor godt det er sortert. Hera Vekst eies av SØIR, GIR og Solum Gruppen i fellesskap.

For mer informasjon ring telefon 37 09 09 00 eller se www.heravekst.no


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Aktive skogeiere gjennomførte energiomlegging

-Vi skynder oss langsomt

Møt en ny generasjon energileverandører! Det er blant annet kyr som har gjort det mulig for Lyse å kunne tilby et helt klimanøytralt drivstoff. Biogass stammer fra nedbrytningen av biologisk materiale som husdyrgjødsel, nærings- og matavfall og avløpsslam. Biogass er derfor 100% klimanøytral og reduserer utslipp fra veitransport betydelig, for eksempel forsvinner partikkelog CO2-utslipp helt. I dag er ca 5% av gassen i Lyses gassnett biogass. I årene framover skal dette økes betraktelig. Det skal både vi og våre nye leverandører sørge for! lyse.no FASETT

17


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

Kronprinsparet er gode p책 bioenergi

I forsetet p책 fjernvarme

18


Hele dette bilaget er en annonse for NoBio

VI TAR MILJØ PÅ ALVOR Nordens ledende leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk. www.ramboll.no

MER FJERNVARME MINDRE UTSLIPP For hver kWh fjernvarme som produseres i Trondheim, spares miljøet for 130 gram CO2. På årsbasis tilsvarer dette hele 71 500 tonn! Da skjønner du sikkert hvor bra det er for miljøet at vi bygger ut stadig mer fjernvarme, både i Norge og Sverige. Det handler om å utnytte ressurser som ellers ville gått til spille.

www.trondheimenergi.no

19


Det går rett i gass De nye biogassbussene våre er nå på veien. Biogass er fremstilt av 100 % fornybart organisk avfall, er klimanøytral og bidrar dessuten til bedre luftkvalitet. Dette er ett av flere klimavennlige tiltak vi gjør for å bidra til et bedre miljø i hovedstadsregionen. Les mer om biogass på ruter.no

Bioenergi - Grønnere fremtid  

Utgitt av Nobio i Aftenposten- planlegging, idéutvikling, gjennomføring, prosjektledelse og annonsesalg er utført av Are Jerstad