Page 1

Bolnički farmaceut - neizostavan  član zdravstvenog tima Dragana Rajinac, KCS


Bolnička farmacija • Deo struke koji ima najveći potencijal za razvoj – Kvantitativni  – Kvalitativni

• U svetu ekspanzija od 80tih godina prošlog veka, zbog razvoja  kliničke farmacije • Uzor: SAD, Kanada, Australija, V.Britanija, Holandija • 2008.g FIP Basel, globalne preporuke za razvoj bolničke farmacije • 2014.g revizija FIP preporuka i izrada evropskih preporuka • : http://www.youtube.com/watch?v=l6Nzmd7oZlM


Usluge bolničkog farmaceuta • Nabavka i izdavanje lekova i med. sredstava • Izrada magistralnih i galenskih lekova • Sprovođenje racionalne farmakoterapije


Nabavka i izdavanje lekova i med. sredstava • Izrada planova nabavke • Nabavka • Skladištenje • Izdavanje  • Zauzima 70-90% radnog vremena


gotovi lekovi      i      medicinska sredstva


Izrada magistralnih i galenskih lekova • Magistralni lek – lek izrađen po posebnoj  proskripciji za pojedinačnog pacijenta • Galenski lek  – mala proizvodnja za potrebe bolnica –  izrada lekova kojih nema na tržištu

• Rekonstituisanje citotoksičnih lekova


Odeljenje za izradu lekova

Izrada infuzionih rastvora

Magistralna izrada

Kontrolna laboratorija


Sprovođenje racionalne farmakoterapije • Davanje informacija o lekovima • Učešće u izradi protokola lečenja • Klinička farmacija –  individualna terapija  pacijenta


Klinička farmacija u bolničkoj farmaciji • Aktivno učešće u propisivanju terapije (vizite,  konsultacije i sl)  • Korekcija propisane terapije (interakcije, doze, režim  davanja) • Praćenje primene leka (uputstva za pravilnu primenu  leka, praćenje nivoa leka u krvi, praćenje parametara  infekcije) • Rad sa pacijentima (uzimanje anamneze primene  lekova, saveti pri otpustu iz bolnice)


Bolnička/klinička farmacija u Srbiji Potrebe za većim brojem farmaceuta koji su stručno  edukovani, komunikativni i spremni da donose odluke vs Zakonska regulativa: 1 farmaceut na 200 bolničkih postelja • Trenutno: 64 bolnice ≈ 200 farmaceuta • Bez KCS i VMA: 62 bolnice ≈ 130 farmaceuta

2. Dragana Rajinac  
2. Dragana Rajinac  

Bolnicki farmaceut - neizostavan clan zdravstvenog tima

Advertisement