Page 1

Uitgave 29, april 2019

Area gaat het dak op

In deze uitgave van de Areander:

Welkom bij de Balans

Huurprijsbeleid 2019-2021

Handen uit de mouwen tijdens AreaDoet


Aandacht Voor je ligt een mooie nieuwe uitgave van onze Areander. Met ook dit keer heel veel nieuws. Belangrijk is het artikel waarin we aandacht besteden aan de huuraanpassing die dit jaar op 1 juli plaatsvindt. We zitten bepaald niet stil. Area is op veel fronten bezig. In het kader van duurzaamheid hebben wij de komende jaren een forse taak te realiseren. En dat doen we met verve. Onze woningen zijn al gemiddeld label B, maar we zijn er nog lang niet. Daarom leggen we op zeker 5000 van onze woningen zonnepanelen. Binnen drie jaar willen we dit project volledig afronden. Zijn we al bij jou geweest? Maar we kweken ook aandacht voor duurzaamheid. Bij onze bewoners en bij onze medewerkers, die wij ‘groene goeroes’ noemen. Zij zijn trekkers van een bijzondere, nieuwe en noodzakelijke beweging. In de rubriek ‘Op de groene stoel’ delen mensen hun verhalen en ideeën over duurzaamheid. We willen stappen zetten naar een betere leefbaarheid voor nu en in de toekomst. Aandacht voor leefbaarheid geven we ook op een andere manier vorm. Zo werken onze medewerkers tegenwoordig samen in wijkteams. Elk wijkteam is verantwoordelijk voor een werkgebied van circa 1500-2000 woningen. Zij zijn het gezicht van Area, het aanspreekpunt, in de wijk. De opbouw van zo’n nieuwe structuur kost veel tijd, maar langzaam maar zeker zien we steeds meer resultaten: dat ga je zeker merken! En verder in deze Areander onder meer: een sfeerverslag van AreaDoet, hoe speelgoed een nieuw leven krijgt in de SwopShop en blikt Ruud Dame terug op zijn jaren als voorzitter van de Bewonersraad van Area. Veel leesplezier! Norbert Verheijen | manager wonen

Delen

Mensen

Leven

Samen

Wonen

Area houdt je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die zich afspelen in en rondom de organisatie. Hier vind je informatie over hoe wij wonen laten leven.

Elk mens heeft een eigen verhaal. In ‘mensen’ vertellen medewerkers en bewoners van Area hun bijzondere, unieke en bindende verhalen.

Wat maakt het leven aangenamer, eenvoudiger, prettig of geeft het juist meer diepgang? Wanneer is een huis je thuis? Je leest het in de rubrieken van ‘leven’.

We zoeken voortdurend samenwerking met bewoners, organisaties en bedrijven die hetzelfde willen als wij: een schone, veilige en leefbare omgeving. Mens en organisatie vinden elkaar in ‘samen’.

(Bijzondere) projecten en woningen van Area staan hierin centraal.

Memo

Op de groene stoel

pagina 3-4

pagina 14

Huurprijsbeleid

Ruud, bedankt!

pagina 6

pagina 21

Tip Groene Goeroes pagina 24

Welkom bij de Balans

De Bewonersraad pagina 11

Ruil je speelgoed bij SwopShop

Handen uit de mouwen tijdens AreaDoet

pagina 12

pagina 18

pagina 8

Area gaat het dak op pagina 5

Gezicht in de wijk pagina 16


Area Memo

Uitbreiding van Ons Huiz

Voorkomen is beter dan…

Goed nieuws! Vanaf 26 maart is Ons Huiz uitgebreid met het woningbezit van Woonmeij. Door de uitbreiding wordt het voor woningzoekenden nog makkelijker om een passende woning in de regio te zoeken. Het woningaanbod op www.onshuiz.nl groeit van 8.000 naar 13.000 woningen. Doordat Woonmeij deelneemt aan Ons Huiz komen er ruim 5.000 woningen in de gemeentes Meierijstad (regio’s Schijndel en Sint-Oedenrode) en Sint-Michielsgestel bij.

Veel mensen denken dat als je een woning huurt, de verhuurder (Area) alle schade vergoedt in- en om het huis. Toch is dit onterecht. Stel je zet per ongeluk een pan op het aanrecht en beschadigt daarmee het aanrechtblad. Dan moet je zelf de reparatiekosten betalen. Waarom? Omdat hier sprake is van een fout die voorkomen had kunnen worden: een verwijtbare fout.

Welkom Op www.onshuiz.nl vind je gratis jouw huurwoning in de regio Uden, Meierijstad en Sint-Michielsgestel.

Wanneer vergoedt Area wel de schade? Het aanrecht, de wastafel en de kookplaat vallen wel onder het gehuurde. Echter de verzekering van Area vergoedt alleen de herstelkosten wanneer er sprake is van een schadevoorval dat niet voorzienbaar was. Aantonen van schade Wanneer je als huurder Area aansprakelijk stelt, dan is het belangrijk dat je kunt aantonen dat de schade door schuld of nalatigheid van de zijde van Area (of door partijen die voor Area werken) is veroorzaakt. Meld de schade zo snel mogelijk, maak foto’s van de schade en spreek de persoon en/of bedrijf direct aan die de schade heeft veroorzaakt. pagina 3 | Delen


De Japanse duizendknoop De Japanse duizendknoop is in het verleden vanuit oost-AziÍ als tuinplant in Europa ingevoerd, maar al snel werd deze exoot ook in het wild aangetroffen. Deze exotische woekerplant vormt in natuurgebieden een ernstige bedreiging voor de diversiteit aan planten. Sterke groeikracht De duizendknoop heeft een zeer sterke groeikracht, waardoor andere planten overwoekerd raken. Bovendien groeien de wortels van de duizendknoop zelfs door verhardingen en funderingen heen– onder de grond is hij drie keer zo groot als boven de grond. Schade aan woningen De plant heeft al woningen aangetast, die zo beschadigd waren dat ze ontruimd moesten worden. Het venijn van deze woekerende plant is dat hij alles overleeft.

Duizendknoop in jouw tuin? Mocht je de duizendknoop aantreffen in jouw tuin dan kun je contact opnemen met Dolmans via: 073- 657 39 40. Zorgvuldigheid Dolmans heeft het juiste bestrijdingsmiddel in huis om de plant te kunnen en mogen bestrijden. De middelen die je in tuincentra vindt, werken namelijk niet. Bovendien moet de plant apart afgevoerd worden, anders verspreidt deze zich alsnog. Zorgvuldigheid is erg belangrijk. Wil je meer weten over de Japanse Duizendknoop? Bekijk dan het volgende filmpje. Gemeente Uden Woon je in de gemeente Uden en denk je dat je de Japanse duizendknoop in je tuin hebt? Geef dit door aan de gemeente Uden via: duizendknoop@uden.nl. Zij komen dan bij je langs en kunnen zo ook de groeilocaties in kaart brengen.


Area gaat het dak op! Tussen 2018 en 2021 legt Area bij zoveel mogelijk woningen zonnepanelen zonder huurverhoging. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Tenten Solar kreeg de opdracht van Area om bij bewoners zonnepanelen te plaatsen. Elke dag zijn de mannen van Tenten Solar in de weer om daken van zonnepanelen te voorzien. “De meeste bewoners die we spreken, zijn enthousiast”, zegt Yoran Emaus, werkvoorbereider bij Tenten Solar. “Ze besparen niet alleen geld, maar vinden het ook waardevol dat ze bijdragen aan een beter milieu. Mensen die het kaartje nog niet invulden voor zonnepanelen, gaan toch overstag wanneer ze de positieve geluiden van hun buren horen. Het is bijzonder cadeau dat Area haar bewoners aanbiedt.” Koen van den Elzen, uitvoerder, en zijn team voorzien elke dag vier huizen van zonnepanelen. “Gemiddeld zijn we een dagdeel per woning aan het werk, waarvan tweeëneenhalf uur in huis”, zegt Koen van den Elzen, uitvoerder. “Soms duurt dit langer, bijvoorbeeld wanneer we werken met kabelgootjes in dezelfde kleur als de muren, zodat de kabels niet zichtbaar zijn.”

Mensen zien vooral op tegen de werkzaamheden in huis”, gaat Koen verder. “Wij denken dan ook zoveel mogelijk mee. Stel iemand wil een gootje perse niet op een bepaalde plek, dan bekijken we hoe dit anders op te lossen. Natuurlijk laten we alles netjes achter wanneer we klaar zijn. De meesten zeggen achteraf dat de werkzaamheden meevielen. En dat de zonnepanelen meteen werken, vinden ze allemaal een pluspunt.” Sinds kort gebruikt Tenten Solar een verreiker om de panelen op het dak te krijgen. “Nu kunnen we het kleine percentage woningen waar we moeilijk op het dak konden, ook voorzien van panelen. Vrijwel iedereen kan meedoen,” legt Yoran uit. Als werkvoorbereider is Yoran gemiddeld twee dagen per week aanwezig bij projecten van Area. Bewoners kunnen bij hem terecht met vragen en klachten. “Voordat ik zoek naar een oplossing, luister ik naar iemands verhaal. Met dit verhaal ga ik naar monteur en daarna trek ik pas een conclusie. Negen van de tien keer begrepen mensen elkaar niet goed. Wanneer iets dan opnieuw wordt uitgelegd, is het vaak al opgelost.”

pagina 5 | Wonen


Huurprijsbeleid 2019-2021 Net zoals andere jaren past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Deze aanpassing is gebaseerd op het huurprijsbeleid van Area. “Het uitgangspunt van het beleid is dat we streven naar een betaalbare huurprijs, die past bij de kwaliteit van de woning. We kijken hierbij ook naar de totale woonlasten”, licht Norbert Verheijen, manager wonen bij Area, toe. In dit artikel zoomen we in op het huurprijsbeleid 2019-2021 en wat dit betekent voor onze bewoners. Het nieuwe huurprijsbeleid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Bewonersraad van Area, die het proces kritisch heeft gevolgd. Het resultaat is een gezamenlijk gedragen voorstel dat wordt bekrachtigd met een ‘Lokaal Huurakkoord’. “De belangrijkste afspraak in het huurprijsbeleid is dat we een matige huurverhoging aanhouden”, onderstreept Norbert. “We kijken zowel naar de huur, als naar de totale woonlasten (huur en energielasten). Area draagt actief bij aan het verlagen van de energiekosten van de huurder door woningen goed te isoleren en veel zonnepanelen te leggen. Op deze manier combineren we veel minder CO²-uitstoot met minder kosten voor de huurder.” Bekijk ook het filmpje over het huurprijsbeleid van Area door op de bovenstaande afbeelding te klikken.


Gelijke woning, gelijke huur Het kan voorkomen dat een nieuwe huurder meer of minder huur betaalt dan iemand die al in een soortgelijke woning woont. “Dit komt door wijzigingen in ons beleid van de afgelopen jaren om huren betaalbaar te houden”, zo verklaart Norbert het verschil. “Veel huurders vinden dit oneerlijk. Begrijpelijk vinden wij. Daarom spraken we met de Bewonersraad af dat we de huur van gelijke woningen (in dezelfde straat) meer gelijk maken. De streefhuur is hierbij leidraad. De streefhuur is de huur van een woning die Area vraagt als de woning wordt aangeboden aan een nieuwe huurder. Inflatievolgend huurbeleid Voor 2019 volgen we het uitgangspunt van een inflatievolgend huurbeleid. Die bedraagt dit jaar 1,6%. Huurders die een lagere huur hebben dan de streefhuur, krijgen in kleine stapjes een huurverhoging. In 2019 betekent dit voor deze groep naast de inflatievolgende huurverhoging van 1,6% een extra verhoging van 1%. Daarnaast is er een groep huurders die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurverlaging. Dit omdat zij momenteel meer huur betalen dan het door ons bepaalde huurbedrag. "Ons streven is dan dat bewoners met een laag inkomen in 2021 niet meer betalen dan de door ons bepaalde streefhuur. Mensen met een hoog inkomen (€ 42.436,- en hoger) krijgen in totaal een huurverhoging van 4,11%. “Dit is de minimale verhoging voor inkomensafhankelijke huurverhoging die wettelijk mogelijk is”, benadrukt Norbert.

Gelijkwaardige partner “Samen met Area gingen we om tafel voor het huurprijsbeleid 2019-2021 van Area", zegt Koos Michilsen namens de Bewonersraad. "Als Bewonersraad vinden we het vooral belangrijk dat er aandacht is voor: een goede kwaliteit van wonen voor een betaalbare prijs; gelijke huren voor gelijke woningen en dat er meer duidelijkheid komt over de streefhuur. Area heeft ons vanaf het begin meegenomen in het bepalen van het huurprijsbeleid. We voelen ons een gelijkwaardige partner. Onze adviezen zijn meegenomen in een goed onderbouwd huurprijsbeleid voor de komende drie jaar, waar wij als Bewonersraad achterstaan. Natuurlijk blijven wij de praktische uitvoering van dit beleid op de voet volgen." Maatwerk Soms is maatwerk nodig; je kunt dan altijd met Area contact opnemen. Een paar voorbeelden zijn de volgende: • Mensen die problemen (gaan) hebben met het betalen van de huur kunnen altijd contact met ons opnemen; samen kijken we naar een oplossing. • Senioren die een grote gezinswoning achterlaten kunnen € 3.000,- verhuissubsidie krijgen als ze naar een appartement verhuizen.

pagina 7 | Delen


Welkom bij de Balans


De grote glazen deuren openen zich automatisch wanneer je de ontmoetingsruimte, de Balans in de Flatwijk in Uden binnenloopt. Een hartelijk welkom. In de grote ontmoetingsruimte nodigen gezellige zitjes je uit om plaats te nemen. Hier en daar zitten buurtbewoners met elkaar te kletsen en drinken koffie. Rechts in een hoekje zit een jonge ondernemer uit de buurt achter zijn laptop. In de grote open keuken zijn vrijwilligers druk met de voorbereidingen van de lunch. Achter de schuifwand links snuffelen de dames van de naaiclub tussen bergen kleurige stoffen. En waar vroeger de huismeester zat, is nu een multifunctionele ruimte met een biljart en een tweedehands kledingwinkeltje. Begin januari 2019 opende de Balans, na een flinke renovatie, opnieuw haar deuren. De ingang is verplaatst meer richting de bewoners. Er is meer licht, het is ruimer en de grote open keuken maakt nieuwsgierig naar wat er op het menu staat. Niet alleen flatbewoners zijn welkom in de Balans maar de hele omgeving tot aan Uden-Zuid. Volgens Willeke van der Doelen van Area is het gebouw gastvrijer geworden. “We hopen dat de vernieuwde Balans een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk. Een plek voor jong en oud, waar buurtgenoten elkaar beter leren kennen.”

Klik op de foto voor een filmpje over de Balans. Wijkonderneming Oranjerijk In de Balans werden al activiteiten georganiseerd zoals; biljarten, bridge, kaarten, kienen, spelletjesmiddag voor ouderen en dammen en schaken. Maar daarnaast is ook de wijkonderneming Oranjerijk begonnen. Oranjerijk heeft samen met de gemeente, ONS welzijn en Area opgetrokken om de Balans en de activiteiten die daar plaatsvinden meer aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van bewoners. “Als wijkonderneming Oranjerijk betrekken we bewoners bij de wijk en sporen hen actief aan om in en om de Balans van alles te gaan ondernemen”, vertellen Willeke van Area, Mieke Kox van gemeente Uden, en Willeke van der Heijden van ONS welzijn. “Ons motto is: ‘Meedoen en samenwerken’. Maar hoe mooi is het wanneer je, door bij ons (werk) ervaring op te doen, er een echte baan aan overhoudt?” Regie over eigen leven Doriene van Katwijk is hiervan het levende voorbeeld. “In augustus 2016 kwam ik in Uden wonen. Via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kwam ik in contact met ONS welzijn; ik zocht naar een zinvolle dagbesteding. Het project in de Balans stond nog in de kinderschoenen. Al snel kwam ik in de keuken terecht. Langzaam breidden mijn werkzaamheden verder uit. Op dit moment volg ik zelf een opleiding als jobcoach. pagina 9 | Leven


Wanneer ik over acht maanden klaar ben, ga ik hier zelf mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, begeleiden.” Dankzij wijkonderneming Oranjerijk heeft Doriene weer de regie over haar eigen leven gekregen. “Mijn eigen ervaring wil ik omzetten tot iets positiefs, zodat ik anderen kan helpen.” Doriene draagt de Balans als ontmoetingsruimte een warm hart toe. Ze is hier graag. “Mensen zijn hier omdat ze hier willen zijn. Niet omdat het moet.” Win-win “Het geld dat we hier verdienen, gaat terug naar de wijkbewoners”, legt Mieke uit. Dankzij de inzet van verschillende wijkbewoners kun je nu ook in de Balans taallessen volgen, shoppen in de tweedehandswinkel, gebruikmaken van de lunch of het diner en op vrijdag kun je naar de wijkkapper.

"Sama Allashi volgde via Oranjerijk een verkorte opleiding tot kapper. Ondanks dat ze hiermee nog geen volleerd kapster is, knipt ze elke woensdag en vrijdag in de Balans mensen uit de buurt. Mensen kunnen voor een minimaal bedrag naar de kapper én Sama doet meer ervaring op, wat haar kans op de arbeidsmarkt vergroot.” Wijkteam Area in de Balans Het wijkteam van Area is ook op een vast tijdstip in de week in de Balans. Shanti Paragh en Annegred Laurant zitten allebei in het wijkteam en zijn het gezicht van Area voor onder meer de Flatwijk. “We zoeken de verbinding met de wijk en willen de bewoners nog beter leren kennen. De Balans is een prettige omgeving om mensen op een laagdrempelige manier te ontmoeten", aldus de dames.

Op maandagochtend van 9.00 – 12.00 uur is het wijkteam van Area aanwezig in de Balans. "Bewoners kunnen bij ons terecht met vragen over wonen en leven", vertellen Shanti en Annegred. "Voorbeeld: stel iemand vindt het lastig om via internet een reparatieverzoek in te dienen. Dan helpen we deze bewoner bij het invullen van zo’n verzoek en laten we zien welke stappen hij moet volgen voor het indienen van een reparatieverzoek."


Bericht van

Van harte welkom op de Algemene Huurders Bijeenkomst De bewonersraad nodigt jou als huurder van harte uit op onze Algemene Huurders Bijeenkomst op aanstaande woensdag 22 mei. Locatie: IBN Vergadercentrum - Hockeyweg 5 5404 NC Uden Inloop/ontvangst: vanaf 18.00 uur met soep, broodjes, koffie en thee. Aanvang programma 19.00 uur. Na afloop van het programma (+ 20.30 uur) is er voor ieder die dat wil wat te drinken en zijn er snacks. Programma Hoe dat er uitziet, vermelden we in de uitnodiging, die in de loop van april op onze site (www.bewonersraad-area.nl) staat en die we ook per e-mail versturen. Zeker is dat deze avond in het teken staat van belangrijke, actuele thema’s.

De aanwezigen (waaronder naar wij hopen ook jij) willen we bij het programma betrekken. Hoe? Dat laten we je nog weten ………… Om alles gestructureerd te laten verlopen. leidt een voorziter het programma. Meld je aan Dat kan vanaf nu bij ons secretariaat: Per email : info@bewonersraad-area.nl Per brief : Bewonersraad Area - Slotje 3 - 5461 HM Veghel Vermeld s.v.p. met hoeveel je/jullie komen en of wij vervoer voor je moeten regelen. Graag ook je telefoonnummer vermelden. We zien uit naar je komst! Namens de bewonersraad, Koos Michilsen | Communicatie

pagina 11 | Samen


Ruil je speelgoed bij Swopshop In veel gezinnen met jonge kinderen struikel je bij binnenkomst over speelgoed. Net als met kleertjes, groeien kinderen snel uit hun speelgoed. Na een paar keer dezelfde puzzel leggen, is het jonge grut toe aan een nieuwe uitdaging. Maar wat moet je met al dat speelgoed waarnaar niet meer wordt omgekeken? En hoe zorg je voor een leuke én betaalbare vervanging? In de Shopshop in Veghel kun je speelgoed ruilen tegen ander speelgoed. Het moet er wel goed uitzien en compleet en schoon zijn. Wie speelgoed brengt, spaart daarmee Swopmunten. Lever deze munten in en je kunt weer ander speelgoed meenemen. Een kinderhand is snel gevuld… Het is donderdagochtend. Miranda Keijzers is vrijwilligster bij de Swopshop. Sinds de winkel open is, heeft ze nog niet stilgezeten. “Vanmorgen zijn er al drie klanten geweest. Twee hebben speelgoed ingeleverd en weer iets anders uitgekozen voor de munten. Nummer drie kwam alleen speelgoed brengen. Nu ben ik druk om het binnengekomen speelgoed schoon te maken en in te pakken. Het oog wil ook wat, toch?”


Stralend kindergezichtje is goud waard Miranda werkt om de vrijdag in de Swopshop en is invalskracht. Wanneer de winkel open is, zijn er minimaal twee vrijwilligers aanwezig. “We leren van elkaar en ondersteunen elkaar. Plus met twee is een stuk gezelliger dan alleen!” Toen Miranda’s dochter nog niet naar school ging, nam ze haar gewoon mee als ze dienst had. “Sanne vond het hier fantastisch. En ik was blij dat ik geen oppas hoefde te regelen.” Werken als vrijwilligster bij de Swhopshop geeft Miranda veel voldoening. “Zo’n stralend kindergezichtje dat met nieuw speelgoed de winkel uitgaat, is goud waard!” Winkeltje spelen De Swopshop aan de Iepenlaan 4 in Veghel wordt gerund door circa 10 vrijwilligers. Zij nemen het speelgoed in ontvangst, reiken de munten uit, helpen de bezoekers om ander speelgoed uit te zoeken en houden de winkel op orde. “In de Swopshop staat het speelgoed netjes geordend. Elk speelgoed heeft een sticker. De kleur van de sticker geeft aan hoeveel muntjes iets waard is. “Een oranje sticker is bijvoorbeeld één muntje”, legt Mieke Volk-Pepers van ONS welzijn uit.

“We willen de uitstraling van een echte winkel hebben. Een aantrekkelijke en overzichtelijke speelgoedwinkel waar je graag naartoe gaat.” Ontmoetingsplek Een belangrijke taak van de vrijwilligers is om de bezoekers gastvrij te ontvangen in de Swopshop. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van beroepskrachten van ONS welzijn. “Zo hopen we dat de Swopshop naast ruilwinkel, gaat uitgroeien tot een plaats waar ouders en grootouders met elkaar in gesprek raken”, zegt Mieke. “Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe mensen hun diensten kunnen ruilen. Bijvoorbeeld een workshop knutselen of kleding herstellen. Als het maar een link heeft met kinderen en speelgoed.” Swopshop Veghel De Swopshop zit achter het kantoor van ONS welzijn en Area (Iepenlaan 4); rechts langs het kantoor naar achter lopen en daar door de poort (tegenover verloskundigenpraktijk Calamaris) in het hek gaan. De openingstijden zijn: woensdagmiddag: 14.00-16.30 uur | donderdag- en vrijdagochtend: 9.00-11.30 uur. pagina 13 | Leven


Voor het filmpje klik op de foto.

Op de groene stoel


In de rubriek ‘Op de groene stoel’ nodigt Area mensen uit om hun ideeën en tips over duurzaamheid te delen. Dit keer nam de Groenste Goeroe van Area plaats op de stoel. Annette Visser, medewerker duurzaamheid bij Area, zet zich met hart en ziel in om beter voor de wereld te zorgen. “Wij mensen zijn bezig om onze Aarde uit te putten. Daar ben ik me erg van bewust. Om dit te stoppen, moet je bij jezelf beginnen. De verandering zit ‘m al in kleine dingen”, aldus Annette. Twintig jaar terug vulde Annette thuis een zogenaamde voetafdruktest in. “Daarmee bekijk je hoeveel werelden er nodig zijn voor de manier waarop je leeft. Stiekem waren dit er nogal wat. Daar moeten we iets mee, besloten we toen.” Verklein je voetafdruk Vanuit de vraag ‘wat kunnen we anders doen om onze voetafdruk te verkleinen’ namen Annette en haar man hun levensstijl onder de loep. “We waren bijvoorbeeld in de luxepositie dat we met het vliegtuig op vakantie konden gaan. Daarmee zijn we toen gestopt. Ook pasten we ons eetpatroon aan door minder vlees te eten. Ik heb nu elke week een groentepakket met daarin biologische seizoensproducten, voornamelijk uit de streek. Eten hoeft voor mij niet van ver te komen. Waarom wijn uit Zuid-Afrika als de wijn uit Frankrijk ook goed is? Het lastigste vind ik kleding: het liefste koop ik kleding van bijvoorbeeld biologische katoen zonder dat deze door kinderhandjes is gemaakt.” Duurzaamheid op agenda Area Als medewerker Duurzaamheid zit Annette dan ook helemaal op haar plek. “Ik ben erg blij dat Area duurzaamheid heeft opgepakt. Veel collega’s volgden de Natural Step: een praktische training waarbij je leert hoe je zelf en als organisatie het verschil kunt maken op het gebied van duurzaamheid. Trots ben ik ook dat ons koersplan gebaseerd is op duurzaamheid. Dat begint bij kleine dingen, zoals bij de parkeerplaatsen tegels gebruiken, waar water en groen doorheen kan.”

Cadeau Area doet ook grote dingen: “Zelf ben ik erg betrokken bij het zonnepanelen project waarbij we bij zoveel mogelijk bewoners zonnepanelen op het dak leggen”, gaat Annette verder. “Een prachtig cadeau: we rekenen geen huurverhoging, maar de energiekosten gaan wel omlaag.” Duurzaamheid gaat over nog veel meer zaken, ook over contact met anderen. “In onze kantine zijn mensen van Dichterbij actief in de Kookerij. Dit is een perfecte manier om mensen die niet zomaar een baan vinden, een plaats op de arbeidsmarkt te geven”, vindt Annette. Greta Thunberg Duurzaamheid is een onderwerp waarover Annette kan blijven praten. “Ik vind dat we zelf de regie moeten nemen. En het niet aan anderen overlaten”, besluit Annette. Als voorbeeld van iemand die doet waarvoor ze staat, noemt ze de 16-jarige Greta Thunberg, een Zweedse klimaatactiviste. Thunberg verweet op de laatste Klimaatconferentie de huidige wereldleiders “de toekomst van jullie kinderen voor hun ogen te stelen” en “jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te zeggen zoals ze is. Zelfs die last laten jullie aan ons, kinderen, over.”

Jouw verhaal ‘Op de groene stoel’ Area nodigt jou en andere bewoners uit om ideeën en tips over duurzaamheid te delen ‘Op de groene stoel’. Heb je bijvoorbeeld met de hele buurt een moestuin aangelegd? Of heb je alle lampen in je huis vervangen voor Led en merk je dat dit echt effect heeft op je energiekosten? Hoe groot of klein jouw idee ook is, het maakt niet uit. We vinden het hartstikke fijn wanneer je deze met ons wilt delen. Daarom nodigen wij jou van harte uit om plaats te nemen ‘Op de groene stoel’. Je kunt je aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar: info@areawonen.nl.

Pagina 15 | Mensen


Gezicht in de wijk De bewoner staat centraal. Mooie woorden, maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe doe je dat? Area koos voor een meer wijkgerichte aanpak en wil zo de contacten en processen met haar bewoners meer verbeteren. In gesprek met één van de vijf wijkteams van Area over werken in een wijkteam en wat bewoners mogen verwachten van deze andere werkwijze. Alex van Nuland, Tonnie van den Boogaard en Evelyn Bruekers vormen samen een wijkteam in Veghel. Elk wijkteam heeft drie disciplines in huis: verhuur, sociaal en techniek. “Daarnaast zijn Erik van de Staaij en Mario Verriet als servicemonteurs aan ons wijkteam gekoppeld en bieden Natasja van Bakel en Annet van Nerven ondersteuning als KCC-medewerker”, legt Alex uit. “Samen zijn we het eerste aanspreekpunt voor bewoners in ons werkgebied. Denk aan vragen over onderhoud, een nieuwe woning, huurbetalingen en overlast.”


Weten wat er speelt Alex was jarenlang woonmakelaar bij Area. “Als woonmakelaar was ik samen met drie collega’s verantwoordelijk om woningen weer in een goede staat te brengen, nadat iemand zijn huur had opgezegd. Nu de 8000 woningen van Area zijn verdeeld over vijf wijkteams, is dit verdeeld over meerdere mensen. Dat scheelt heel veel tijd. Tijd die we gebruiken om mensen en situaties meer aandacht te geven, zodat we beter weten wat er speelt in onze buurten en wijken.” Vroeg betrokken Als wijkteam worden we al vroeg in een nieuwbouwtraject betrokken”, geeft Evelyn als voorbeeld van wat er veranderd is in de werkwijze. “Eventuele knelpunten op techniek en verhuur kunnen we daardoor al snel wegnemen. We leveren de woningen mee op en we doen samen de sleuteluitgiftes. Zo leren we de woningen én de bewoners meteen beter kennen.” Samen zetten we bewoner centraal Volgens Tonnie heeft wijkgericht werken veel voordelen, maar kost het tijd om de samenwerking in de juiste vorm te gieten. “Zelf heb ik meer een sociale achtergrond, Alex weet meer over verhuur en Evelyn is onze technische expert. Alle drie hebben we kennis en ervaring op een bepaald vlak. En omdat we zo nauw samenwerken, leren we van elkaar. We zijn beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Bewoners kunnen met hun vragen bij ons alle drie terecht.” Tonnie benadrukt dat de wijkteams alleen niet alles kunnen oplossen. “Om klantgericht te kunnen werken, hebben we de hele organisatie nodig; dat betekent iedereen van Area. Samen zetten we de bewoner centraal.”

Mochten we iets signaleren dat niet in de haak is, dan ondernemen we hierop actie”, aldus Erik, ruim 30 jaar servicemonteur bij Area. Meer betrokken Natasja van Bakel, is KCC-medewerker bij Area. “Een mooi voorbeeld van hoe we de bewoner centraal stellen, is dat we tegenwoordig na zes weken nieuwe huurders opbellen. Gewoon een ongedwongen telefoontje, met vragen als: hoe het gaat, of ze het huurdersportaal al hebben gevonden en of alles goed is verlopen. Mensen reageren enthousiast op deze aandacht.” Sinds Natasja onderdeel is van het wijkteam voelt ze zich meer betrokken. “Laatst liep ik mee tijdens een wijkschouw in Boerdonk. Wat ik vooral leuk vond, was dat ik nu eens de huizen zag, waar ik al jaren over praatte via de telefoon. Ik kreeg veel meer gevoel en beeld bij een buurt.” Wijkschouw Tijdens een wijkschouw loop je door een wijk en kun je knelpunten, bijzonderheden of niet wenselijke situaties signaleren. Bijvoorbeeld een aanbouw die er niet hoort te staan of gevaarlijke situaties . Alex: “Een wijkschouw kan belangrijke informatie opleveren voor het verbeteren van de leefbaarheid. Maar we maken ook tijd voor een praatje met buurtbewoners. Zo hoor je nog eens wat. Niet alleen slechte, maar ook positieve geluiden van onze bewoners, zoals hoe blij ze zijn met de zonnepanelen. Het is fijn te zien dat het met de meeste mensen gewoon goed gaat. Niet voor niets zeggen we bij Area: samen laten we wonen leven.”

Signaleren Binnen het wijkgericht werken hebben de servicemonteurs van Area extra tijd gekregen om alle complexen structureel na te kijken. "We lopen de galerijen na en vervangen bijvoorbeeld kapotte lampen of controleren of de boel er netjes bij ligt. pagina 17 | Wonen


Handen uit de mouwen tijdens AreaDoet


Op vrijdagmiddag 15 maart was het weer NLdoet of zoals wij dit noemen AreaDoet. “Andere jaren riepen we onze partners op om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. Maar dit jaar kozen we voor een andere opzet. We hebben onze bewoners en zorgpartijen in hun kracht gezet om de klussen zelf aan te melden en voor de organisatie te zorgen. Onze medewerkers gingen als vrijwilliger aan de slag in onze wijken”, aldus Dirk van den Tillaar, adviseur onderhoud bij Area en projectleider van AreaDoet. Tijdens de achtste AreaDoet zetten onze medewerkers zich in voor de landelijke actiedag: NL Doet, initiatief van het Oranje Fonds. Tijdens deze dag verzorgden zij leuke activiteiten voor diverse bewonersgroepen. “De klussen die we oppakten waren aangedragen door bewoners en onze partners”, legt Dirk uit. “Zo knapten we in de Bitswijk in Uden de buurttuin op.” Gezellige middag in de Balans In Uden-Zuid maakten (senioren) bewoners van de Flatwijk kennis met de vernieuwde Balans.

Mensen die moeilijk te been waren, werden persoonlijk opgehaald door de vrijwilligers van Area. In gemoedelijke sfeer beleefden de bezoekers een leuke (spelletjes) middag. Frieda Metsch (82) komt elke donderdag jokeren met een vast clubje van vier of wanneer er iets anders te doen is. “Ik vond het een harstikke leuke middag. Ik zag een hoop andere gezichten. Het was goed verzorgd. We kwamen niks tekort: lekkere hapjes, zelfgemaakt door buurtbewoners, in overvloed. Uit zo’n middag spreekt hartelijkheid uit. Je voelt je echt welkom. Ik kom graag in de Balans.” Likje verf doet wonderen Stichting SWZ kwam met de klus om de centrale ruimte van De Mondriaan - Woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten in Veghel – op te knappen. “De bewoners eten in deze ruimte en vonden dat wel wat kleur op de muren aangebracht mocht worden. Een verfbeurt was echt nodig. We hebben hard gewerkt om er weer een frisse en schone ruimte van te maken. En met succes”, vindt Marianne van Dril, Bewonersspecialist bij Area.

pagina 19 | Samen


Fijn thuiskomen En ook de gezamenlijke huiskamers van het Regionaal Autismecentrum in Uden gaven de vrijwilligers van Area een fikse verfbeurt. “De boel ziet er weer opgeruimd en fris uit. Bewoners kunnen weer genieten van een schone en opgeruimde huiskamer. Dat is pas fijn thuiskomen”, lacht Dirk, die naast projectleider natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen stak tijdens AreaDoet. Geslaagde AreaDoet 2019 Rosé van Ham, secretaresse bij Area organiseerde jarenlang AreaDoet. Zij gaf het stokje over, maar helpt nog graag mee als vrijwilligster. “Het voelt extra dankbaar om tijdens Areadoet iets voor onze bewoners te doen. Dat zijn de mensen waarvoor we elke dag klaarstaan. En waarvan we weten dat ze wel eens wat extra’s kunnen gebruiken. Deze AreaDoet hielp ik mee om bewoners uit de Flatwijk kennis te laten maken met de vernieuwde ontmoetingsruimte De Balans. Met veel plezier kijk ik terug op een gezellige middag samenzijn. AreaDoet 2019 gaat voor mij de boeken in als geslaagd!”

NL Doet Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart 2019 samen met duizenden organisaties in het land weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zoals ieder jaar was er een enorme verscheidenheid in NLdoet-activiteiten. Zo werden er: 1.504 lunches bereid; op 192 locaties pannenkoeken of poffertjes gemaakt; 75 wellnessof beautymiddagen georganiseerd en op 69 plekken manicures of pedicures gegeven. En verder waren er tal van activiteiten die mensen even uit de dagelijkse routine haalden, zoals 172 wandelingen, 38 bezoekjes aan de dierentuin en werd er op 131 locaties gezongen en gedanst. Wil je meer weten over wat het Oranjefonds allemaal doet? Kijk op: www.oranjefonds.nl.


Ruud, bedankt! Februari 2019. Aan de ontvangsttafel in het kantoor van Area in Uden zitten enkele leden van de Bewonersraad van Area. Zij hebben een afspraak met Area over het nieuwe huurprijsbeleid. Via de draaideur loopt Ruud hetzelfde kantoor binnen. Blij verraste gezichten heten hem welkom. ‘Hoe is het met jou?’, ‘Wat goed je te zien.’, ‘Fijn om morgen bij te praten tijdens het afscheidsetentje. We kijken ernaar uit.’ Dan worden de leden van de Bewonersraad opgehaald voor hun afspraak. En met een beetje pijn in zijn hart kijkt de voormalige voorzitter van deze club hen na. November 2018. Na zes jaar voorzitterschap kondigt Ruud Dame aan dat hij zich terugtrekt uit de Bewonersraad van Area. Per direct legt hij zijn functie neer. Voor velen kwam dit besluit als donderslag bij heldere hemel. “Deze beslissing heb ik niet uit weelde gemaakt’, bekent Ruud in zijn afscheidsinterview met de Areander. “Wanneer je ooit een burn-out hebt gehad, dan weet je dat je je lichaam serieus moet nemen. De signalen die ik kreeg van mijn lichaam kon ik niet langer negeren. De pijp was leeg.”

pagina 21 | Mensen


Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend Naast voorzitter van de Bewonersraad was Ruud voorzitter van de Woonbond, district Brabant. Ook hiermee stopte hij per direct. “Beide functies kun je niet op halve kracht doen, vindt Ruud. “Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Je doet het, of niet. Ik geloof niet in half werk. Dat past niet bij mij. Ik heb me de afgelopen jaren met veel toewijding en passie ingezet. Vooral voor de mensen die niet zo mondig zijn. Via de Bewonersraad krijgen zij toch een stem. Dat mijn gezondheid mij dwong om te stoppen, deed mij pijn. Nu het weer iets beter met me gaat, merk ik aan mezelf dat het helemaal loslaten lastig is. Graag had ik de acht jaar afgemaakt.” Man voor de job Samen met Ruud gaan we terug naar januari 2014. De fusie tussen SVU en Woonbelang was al achter de rug. De Bewonersraad bestond uit een samenstelling van de voormalige twee raden. Bewust werd gezocht naar een nieuwe voorzitter zonder specifieke Veghelse of Udense achtergrond. Met zijn nuchtere Hollandse achtergrond, leek Ruud Dame de man voor de job.

Op verzoek van de toenmalige voorzitter Hub Brouns, zei hij ‘ja’ en werd in september 2013 voorzitter. “Met veel integriteit droeg Hub zijn taken en kennis aan mij over en benadrukte: “Zorg dat die club bij elkaar blijft.” Met respect kijk ik terug op hoe Hub de weg vrijmaakte voor mij als nieuwe voorzitter.” Meer zeggenschap Sinds 2015 werkt de Bewonersraad met portefeuillehouders. Dat betekent dat elk lid verantwoordelijk is voor een bepaald onderwerp. Dit schept duidelijkheid zowel binnen als buiten het bestuur. “In de samenwerking met Area is er in de loop der jaren heel wat veranderd”, zegt Ruud. “Met name door de aanpassingen in de Woningwet in 2015: de Bewonersraad krijgt meer inspraak in het opstellen van het beleid van de woningcorporatie. Meer rechten, betekent ook: meer plichten meer werk en meer verantwoordelijkheid. Als Bewonersraad hadden we vanaf toen meer zeggenschap op alles wat van invloed was op de huurders.”


Wonen is van ons allemaal Een misverstand dat soms nog leeft is dat de Bewonersraad een onderdeel is van Area, merkt Ruud op. “Tijdens één van de eerste bewonersbijeenkomsten ben ik middenin de zaal gaan staan. Zo maakte ik duidelijk dat ik en de andere leden van de Bewonersraad één van hun was. We zijn van en voor de bewoners. Daarom geloof ik in de visie ‘wonen is van ons allemaal’. Fijn wonen moet je samen doen. Door samen te werken, maak je stappen.” Blijf in gesprek Ruud vond het belangrijk om bewoners te betrekken, te luisteren naar wat er leeft en te zien wat er speelt bij mensen. Vaak maakte hij op handige wijze gebruik van zijn mensenkennis. Hij schatte mensen snel in en wist hoe hij met hen moest omgaan. “Een wijsheid die ik tijdens mijn voorzitterschap opdeed, is ’het gaat niet om wat jij zegt, maar om wat ik begrijp’. En zo is het. Je kunt nog zoveel vertellen, maar je hebt geen invloed op hoe het bij de ander binnenkomt. Daarom is mijn advies naar iedereen: blijf met elkaar in gesprek”, zegt Ruud tot slot.

Gezamenlijk belang “Ruud is van grote waarde geweest in de verbinding tussen de Veghelse en Udense huurders. Er is veel meer gevoel voor het gezamenlijk belang ontstaan. Daarnaast speelde Ruud een mooie rol bij de prestatieafspraken met de gemeenten. Op de juiste momenten slaagde hij erin de gemeente het laatste zetje te geven. Je ziet dan dat Area en de bewoners vaak dezelfde belangen hebben”, aldus Jan van Vucht, directeur-bestuurder bij Area.

Energie, passie en plezier Ruud, namens alle bewoners en medewerkers van Area: bedankt voor al het werk dat je in de afgelopen jaren hebt verzet. Dat deed je met veel energie, passie en plezier. Neem de tijd en rust die je nodig hebt. Of zoals Vera Lynn zo treffend zong: ‘we'll meet again’.

pagina 23 | Mensen


Tip van onze groene goeroes Wist je dat wonen en leven in een groene omgeving hartstikke goed voor je is? Door meerdere onderzoeken is de heilzame werking van natuur aangetoond. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert se concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Dus hup, die tegels eruit en lekker veel groen in je tuin! Vind jouw boom Wil je weten wat voor soort boom of struik het beste in jouw tuin past? Gebruik dan de handige online bomentool ‘TreeEbb': www.ebben.nl/nl/treeebb/ Hiermee zoek je bomen op locatie, toepassing, kleur, vorm en soort. Of gewoon op naam natuurlijk. Tip: maak met TreeEbb een moodboard voor al jouw groenideeën. Groen moet gewoon je doen!

Bezoekadres: Postadres: Telefoon: E-mail: Website:

Leeuweriksweg 12 Uden Iepenlaan 4 Veghel Postbus 548, 5400 AM Uden 0413 388 044 info@areawonen.nl www.areawonen.nl

Openingstijden kantoor Maandag t/m vrijdag: van 09.00 tot 12.30 uur

Cv-installatie en warmwatervoorziening Ontstoppen riolering Glasschade

0413 388 045 0413 388 046 0413 388 047

colofon

Na het kiezen van een nummer, word je automatisch doorverbonden met de leverancier die namens Area het reparatieverzoek in behandeling neemt. Zo krijg je eenvoudig en snel een medewerker aan de telefoon die je verder helpt. Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten openingstijden bel je naar: 0413 388 044.

Telefonisch bereikbaar We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag: van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur facebook.com/areawonen.nl

@areawonen

Areacommunicatie

Jaargang 8, nummer 29

Coördinatie, opmaak en redactie: Arijanne Mettler | burobloem.nl | Fotografie: © Mark Kamphuis | mkfotografie.nl | Fotografie | Drukwerk: Graphiset | graphiset.nl Dit is een uitgave van Area en verschijnt viermaal per jaar. Area doet er alles aan om de juiste informatie te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie die in dit blad wordt verstrekt. Gebruik van foto's en teksten uit deze uitgave is niet toegestaan.

pagina 24 | Delen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Profile for Areander

Areander 1 2019  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded