Page 1

Multimedia Design Opdracht 2.1 Recensie lezing Ruud Boer Ardjan Robbé Groskamp CICA C1A DT 25-09-2013

1) Waar ging de lezing over volgens jou? Branddesign vormt de basis van de presentatie. Hij behandeld zeven aspecten over branddesign; branddesign, merk innerlijk, merk uiterlijk, merkgedrag, brandactivation, de praktijk en personal branding. De begrippen worden steeds geïllustreerd door casussen uit de praktijk. Ruud start met een korte inleiding branding: De techniek om een zo sterk mogelijk merk te maken. Branddesign is een instrument om je merk te vormen en vorm te geven. Vervolgens illustreert hij het brand design model dat als leidraad dient voor het merk innerlijk en het merk uiterlijk. Het is belangrijk dat de identiteit en imago van het merk in balans zijn. Identiteit en gedrag moeten matchen. Het vastleggen van de merkidentiteit en dat consequent communiceren is belangrijk. Dit wordt ondersteund met een casus van de Hema. Het belang van het merkuiterlijk wordt geïllustreerd met een casus over Sinterklaas. De zeven aspecten van het merkuiterlijk die je kunnen onderscheiden wordt ook belicht. Als je hebt nagedacht over uiterlijk en innerlijk dan kom je tot de vier groepen van merkuitingen. Je merkgedrag moet daar op aansluiten en het versterken. Dan vervolgens brandactivation; het tot leven laten komen van je merk kan het verschil uit maken tussen een gewoon merk en een bijzonder merk. Een sterk merk kan de regie gedeeltelijk uit handen geven en blijft pro actief. Het belang van social media en apps is hierbij van groot belang. De praktijk wordt inzichtelijk gemaakt door een casus over Fair Trade Original, het was eerst onoverzichtelijk assortiment. Eenheid in visuele communicatie en herkenbaarheid is uiteindelijk bereikt. Tot slot personal branding; Wie ben jij als merk? Vergelijk je met een auto of winkel. Wat is je payoff? Wie ben je aks concept? Wat typeert je? Wat kun je je eigen maken zodat je boven het maaiveld uitkomt? Wat is apart voor jezelf en koester dat. Maak het bijzonder gebruik het. Pas het merkgedrag toe zodat Innerlijk uiterlijk en gedrag op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 2) Wat vond je het meest interessant? Ruud Boer citeerde reclame strateeg Giep Franzen die zei: “Een merk bestaat alleen in het hoofd van de consument. Je kan heel leuk een merk op papier ontwerpen en uitwerken. Het is pas een merk als het in het hoofd van de consument verankerd zit” Dit citaat werd mooi uitgelegd door middel van de vele praktijkvoorbeelden. 3) Wat vond je het minst interessant? Om eerlijk te zijn niets. Alles wat Ruud heeft verteld vond ik echt boeiend. Als ik toch moet kiezen dan vond ik de theorie het minst interessant omdat ik die gedeeltelijk al ken. 4) Wat heb je geleerd? Je moet je merk-ik concept consequent doorvoeren. Communiceer vanuit je eigen kracht. Een goed merk is een combinatie van ratio en gevoel, tastbare en niet tastbare elementen. Het innerlijke, uiterlijke en merkgedrag moeten met elkaar in balans zijn en elkaar versterken.

Opdracht 2 1 recensie lezing ruud boer  

This is a summary of a interesting lecture about brand design. Check it out. ARG

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you