Page 1

Luhtilaukkaajat

20

Ellei vastaanottajaa tavoiteta pyydetään palauttamaan osoitteeseen: Pentti Örn Kekintie 3 05830 HYVINKÄÄ

KEVÄTKOKOUSKUTSU Paikka: Hyvinkään vinttikoirarata Aika: la 4.4.2009 kello: 16.00 ESITYSLISTA: 1§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 2§ Tarkastetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä ja heidän valtakirjansa 3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4§ Hyväksytään esityslista 5§ Esitetään hyväksyttäväksi kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta 6§ Esitetään yhdistyksen tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7§ Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 8§ Toimitetaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten vaali 9§ Toimitetaan hallituksen varajäsenten vaali 10§ Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä 11§ Valitaan edustajat keskusliittojen vuosikokouksiin 12§ Muut asiat 13§ Kokouksen päättäminen LUHTILAUKKAAJAT TARJOAA PULLAT JA KAHVIT! TERVETULOA MUKAAN!

Luhtilaukkaajat Luhtilaukkaajat ry:n jäsen lehti talvi 2009


Luhtilaukkaajat

2

LUHTILAUKKAAJAT RY 2008 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen

Jarno Suomalainen Pentti Örn 019-483 430 Kekintie 3, 05830 Hyvinkää Tiina Kuusela 040 526 5593 Siltalantie 24, 05470 Hyvinkää Pia Hansson Marja-Liisa Jokinen Päivi Nurmi 040 736 3115 Karhinkulma 55, 12240 Hikiä Hannu Tunkkari 050 - 3298 591 Kotkantie 12, 01800 Klaukkala Päivi Virta Elina Lappalainen

Kerhon puhelin 0400 483 563 www-sivut: http://www.luhtilaukkaajat.net Kerhon tilinumero: Nordea 102930-203959 Luhtilaukkaajien jäsenmaksut vuonna 2008 Pääjäsen 12 E Perhejäsen 2 E Nuorisojäsen 2 E SVKL:n jäsenmaksu 3 E/henkilö(lisäksi lehti maksaa erikseen) Päätoimittaja

Taittaja

Luhtilaukkaajat Ansioitune in m a a stojuoksija 2008

Päivi Nurmi 040 736 3115 Karhinkulma 55 12240 Hikiä nurmipaivi@hotmail.com Markus Laurila&Päivi Nurmi

LEHDEN Ilmoitushinnat: koko sivu 10 •, ½ sivua ilmaiseksi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

nro pisteet k is at 711 100 6 847 99 5 327 95 6 326 91 6 607 83 6 669 66 5 700 62 6 503 58 4 718 51 3 729 49 5 2698 46 3 566 37 4 2689 34 4 185 33 2 743 32 2 836 30 2 2696 28 2 713 28 2 3248 26 2 431 25 2 3160 17 2 671 17 1 935 17 1 R005 17 1 148 16 3 3161 14 5 2687 12 1 R004 12 1 496 11 4 717 11 2 881 11 2 738 11 1 3114 11 1 744 10 1 983 10 1 277 9 3 546 9 2 2691 8 1 147 5 2 R014 4 2 599 3 2 441 0 1 241 0 1 563 0 1 592 0 1 739 0 1 936 0 1

711 847 607 700 718 729 743 836 713 431 935 717 738 881 744 983 739 936

Nimi Fionn Clann Jonquil Gleann Tähtitaivaan Helm i Ethneanibhaloir W olfmann Negredo Blix ten The Great Scott W olfmann Nenagh Bes chütz er Brenk ku W us illus Amic us Magnus Tillieville Xiam Ehz Fernmark Kamik aze Boliche-Cordobés De La Fuentona Bimu-Pimu de Castlefinn Sattuman Oikk u Siofra's Beauty Flower Snout Strange Ic ecak e Yaz ak han's Nightingale Abu Hakim Ghazaalah Nec ronomicon Nomen Es t Omen Snout Oc toberfest Bus hm ills Sattuman Kas tepisara W hisk ers Voulezvous Ajibu Ebony Eyez Ikimba Taz amio Carel W olf Okuliina Sattuman Kaneli Betjanova Tenavatähti M aloz i Bahatik a Sök övintin CS-Ceville Ray ma Jaumet Enc autom's Hot Tabasc o Gely dh Jean Ales i M arcepan Celerrimus Taz illah Khay r-Un-Nis a Penny bright Legolas Anna-Su Bienc a W argi Ruwenz ori Sattuman Onnenpoika Carel W olf Ottiilia Tarujen Mabaru Sattuman Tähtis umu Rajalinjan Hulda Hacnik a Taz illah Nur-Ul-Khaz ar W us illus Alias Dic tus Fernmark Kleio Ek avintin Ry övärinty tär Amaz ingamaz one

Ma a stojuoksija lupa us 2008 100 6 Fionn Clann Jonquil Gleann 99 5 Tähtitaivaan Helm i 83 6 Blix ten The Great Scott 62 6 Bes chütz er Brenk ku 51 3 Tillieville Xiam Ehz 49 5 Fernmark Kamik aze 32 2 Snout Strange Ic ecak e 30 2 Yaz ak han's Nightingale 28 2 Nec ronomicon Nomen Es t Omen 25 2 Bus hm ills 17 1 Ajibu Ebony Eyez 11 2 Ray ma Jaumet 11 1 Gely dh Jean Ales i 11 2 Enc autom's Hot Tabasc o 10 1 Taz illah Khay r-Un-Nis a 10 1 Penny bright Legolas 0 1 Ek avintin Ry övärinty tär 0 1 Amaz ingamaz one

rotu s ynty nyt omistaja GR 27.5.05 Lappalainen Elina PP 9.3.07 Ridanpää Maaret IR 8.5.04 Pes onen Jorma & Vildén Mia IR 29.11.04 Pes onen Jorma & Vildén Mia SK 13.2.06 Arhima I. & Oinoinen K. & Arhima-Oinonen M-L IR 29.11.04 Pervilä Kris tiina WH 10.9.06 Lehtik angas Päivi & Janne IR 15.8.05 Laurila Anna SL 14.4.06 Nurmi Päivi IR 12.8.05 Pirinen Kirs i & Mik a ES 12.11.00 Nurmi Päivi WH 27.4.06 Örn Sirke & Salm ela Eeva WH 26.10.00 Rauss i Raija IR 1.5.04 Salonen Carita & Tuhkio Toni & Hirn Sus anna IB 6.10.06 Mans ik kamaa Sus anna & Kontio Teijo AF 29.3.06 Säe Anja & Juha SA 29.5.00 Nikula M aija-Liis a & Virtanen Timo IB 21.4.06 Hy ttinen Miia IB 4.10.03 Mans ik kamaa Sus anna & Kotio Teijo IR 19.7.05 Tuhkio Arja WH 17.12.02 Rauss i Raija GR 27.10.04 Salonen Carita & Tuhkio Toni BA 27.12.06 Taipalus Tanja RH 3.7.03 Ilona Kos k i IR 4.4.04 Perttula Helena & Hass inen Viljo & k as v. WH 17.12.02 Rauss i Raija WH 11.9.00 Grönvall M arja RH 15.7.00 Ilona Kos k i WH 7.12.05 Voutilainen Lea ES 9.6.03 Nurmi Päivi WH 27.3.07 W ahlberg Marjaana & Fors sell Melina GR 30.8.06 Hanss on Pia & Härk önen Päivi PU 8.2.03 Turunen Lahja SA 9.7.06 Jok inen Riikk a & Hy värinen Satu IR 9.12.06 Pirttilahti Hanna & Hirn Susanna BO 9.12.04 Huttunen Anneli SA 14.9.05 Kallioinen Piia WH 26.10.00 Örn Anne & Suomalainen Jarno IR 4.4.04 Perttula Helena & Hass inen Viljo & k as v. RH 17.8.02 Miia & Tommi Jok ilahti WH 13.5.06 Rauss i Raija BO 22.8.05 Paasinummi Suvi & Harri SA 19.5.04 Saramäk i Jark ko IR 15.8.05 Hanss on Pia IR 12.8.05 Halme Paula IT 17.2.02 Lappalainen Elina SK 31.1.07 Oks anen Kielo

GR PP SK WH SL IR IB AF IB IR BA ES GR WH SA IR IT SK

27.5.05 9.3.07 13.2.06 10.9.06 14.4.06 12.8.05 6.10.06 29.3.06 21.4.06 19.7.05 27.12.06 9.6.03 30.8.06 27.3.07 9.7.06 9.12.06 17.2.02 31.1.07

Lappalainen Elina Ridanpää Maaret Arhima I. & Oinoinen K. & Arhima-Oinonen M-L Lehtik angas Päivi & Janne Nurmi Päivi Pirinen Kirs i & Mik a Mans ik kamaa Sus anna & Kontio Teijo Säe Anja & Juha Hy ttinen Miia Tuhkio Arja Taipalus Tanja Nurmi Päivi Hanss on Pia & Härk önen Päivi W ahlberg Marjaana & Fors sell Melina Jok inen Riikk a & Hy värinen Satu Pirttilahti Hanna & Hirn Susanna Lappalainen Elina Oks anen Kielo


Luhtilaukkaajat

Luhtilaukkaajat

Ensimmäisenä päivänä saatiin mestaruuksia irliksissä ja polskeissa ja faaraoissa saavutettin kuusi ensimmäistä sijoitusta. Sitten pitikin jo lähteä kuuntelemaan kaupungin öisiä kiihdytysajoja . Sunnuntaina oltiin taas ajoissa radan vierellä.

PÄÄTOIMITTAJAN PULINAT

18

Nyt vaan kakkosradalla joka oli tasainen peto metsän keskellä ilman pienintäkään tuulenhenkeä. Nestetasapainon kanssa piti olla tarkkana. Yleisön kannustus Suomalaisille koirille oli niin tehokasta että Italian joukkueenjohtajakin menetti hermonsa. Ihan koko päivää ei enään jaksettu kisoja seurata vaan välillä piti käydä lounaalla läheisen Götan kanavan varrella. Kanava on nyt huviveneiden käytössä, mutta aikaisemmin se on ollut tärkeä rahtireitti itämereltä atlanille. Päivä ei ollut Suomen joukkueelle niin hyvä kuin edellinen. Hienoja sijoituksia oli silti Tanun veteraanisalukin ja meidän huoltorakennuksen laatoittajan Markon vipukan kakkossijat. Kaikki hyvä loppuu aina ja niin meidänkin oli lähdettävä kotia kohden. Kuitenkin päätimme ensin huilata joten kotimatka siirtyi vuorokaudella. pena

3

Tämän lehti on päätoimittajan ensimmäinen taittotyö, jonka tekemisessä koinkin aikamoisia synnytystuskia! Kiitos kaikesta avusta ja vastauksista epätoivon hetkillä erityisesti Mirja Pirannalle sekä Markus Laurilalle, joka aikaisemmin taittoi LL-lehden. Toivottavasti jatkossa homma etenee meikäläiseltä jouhevammin. Tämän lehden teemana on koiran hyvinvointi, ja mukana on mm. Lotta Vuorelan kirjoitus koiran hieronnasta, josta saimmekin hienon, havainnollisen esityksen Luhtareitten syyskokouksessa. Kiitos Lotta! Marja-Liisa Jokinen on kirjoittanut kokemuksia salukiensa hoidosta osteopaatilla ja itse olen käyttänyt nuorinta espanjanvinttikoiraani Dantea vyöhyketerapiassa. Mukaan ovat mahtuneet myös makkaramestaruustulokset radalta, tilastoa Luhtareitten jäsenien koirista maastossa sekä mattimyöhäisenä kiertopalkintojen saajat vuoden 2007 näyttelyistä ja juoksukisoista. Muistattehan lähettää taas vuoden 2008 näyttelytulokset minulle kiertopalkintojen jakamista varten kevätkokouksessa. Mukavaa kevään odotusta jäsenille koirineen! terveisin Päivi+pojat

kuva: David Dalton


Luhtilaukkaajat

4

Puheenjohtajan jorinat Morjens ! Aluksi vähän esittelyä itsestäni. Olen Suomalaisen Jarno perheeseeni kuuluu Anne-vaimo ja kaksostytöt Erika ja Tania. Koirarotuna on whippet, joista vanhempi on 13- vuotta ja ”nuorempi” 8 vuotta, uutta pentua odotetaan saapuvaksi marraskuun alussa. Vinttikoiratoimintaan tulin mukaan 90-luvun puolivälissä, kun hankimme Annen kanssa ensimmäisen yhteisen koiran. Puheenjohtajana olen ollut kevätkokouksesta lähtien, joten uusia asioita tulee eteen jatkuvasti ja niistä yritetään ottaa oppia parhaan mukaan. Kuluva kausi on saatu päätökseen, kiitos Teille kaikille jotka osallistuitte harjoitusten ja kilpailuiden läpiviemiseen. Innokkaita jäseniä kaivataan mukaan toimintaan, niin ”vanhatkin” jaksaa paremmin. Tulkaa vaikka nykäisemään hihasta, kyllä kaikille halukkaille löytyy hommia!

t: Jarno

Luhtilaukkaajat

17

Luhtarien huru-ukot EMM-08 kilpailuissa Joskus sitä pitää tempaista. Niinpä huru-ukotkin päättivät kerrankin lähteä turistina maastokisoja katsomaan. Nyt kannatti lähteä kun jalka vielä nousee ja kisat olivat aivan lähinaapurissa Ruotsissa. Joukon tietysti muodosti Pena, Kalle ja Pertti. Matkaan lähdettiin Kallen mersulla ja päivä laivaan ajettiin Turusta. Iltasella hyvissä voimin saavuimme Tukholmaan. Satamasta suuntasimme eurooppa neloselle ja siitä pitkin oli tarkoitus jatkaa matkaa etelään päin. Kuinka kävikään kun jo parin korttelin päästä olimme eksyneet ja olimme matkalla melkein itään. Auto ympäri ja uusi yritys niin johan päästiin pois kaupunkialueelta ja ajoimme hotelliimme Norrköping kaupunkiin. Hotelli oli meille erittäin sopiva koska siinä ei ollut ollenkaan ravintolaa ja muut asukkaat olivat lapsiperheitä jotka olivat kesäretkellä läheiseen Kolmådenin eläintarhaan. Emmepä malttaneet kuitenkaan heti mennä nukkumaan vaan heti piti lähteä kisapaikkaa etsimään. Husbyn kylästähän se löytyi. Paikkana oli 1700-luvulta peräisin oleva linnatyyppinen kartano alueineen. Vähän niin kuin Mustiala, mutta vielä historiallisempi ja suurempi. Kartanon päärakennuskin oli viisikerroksinen. Kilpailijoiden leirialue oli suuri. Eurooppalaiset olivat tulleet suurin joukoin kisaamaan. Suomalaisten leirialue löytyi tietenkin siniristilippujen perusteella. Koko joukkue oli hankkinut siniset tiimipaidat. Kauan emme tietenkään jaksaneet iltaa istua kun piti lähteä hotelliin yöpuulle. Valitettavasti vain silloin oli kesän kuumimmat hellepäivät ja huone lämmin kuin sauna. Ikkunoita oli pakko pitää auki, mitta silloin saimme nauttia Ruotsalaisten nuorten kiihdytysajoäänistä kapeilla keskikaupungin kaduilla. Uni tuli kuitenkin hyvien unilääkkeiden ansiosta. Hyvän aamupalan jälkeen suuntasimme taasen kisapaikalle jonne Kalle osasi ajaa kertaakaan eksymättä. Välittömästi suuntasimme lähimmän maastoradan ääreen. Peltoa oli laaja, mutta kuivan kesän takia maa oli halkeillut ja voitiin käyttää rataan vain pieni alue mäenrinnettä. Viehe ei pitänyt mitään ääntä koska sitä käytti sähkömoottori. Trissat olivat noin 8 cm korkeat joten mönkijän perässä ei tarvittu mitään suksea. Eipä niihin koiratkaan törmänneet. Illalla oli palkintojenjako kartanon päärakennuksen edustalla. Suomen joukkue oli isäntämaan jälkeen suurin, mutta kovaäänisin.


16

Luhtilaukkaajat

Mikko Pynnönen Minna Saarikko Mirja Nyrhinen Nikke Salonen Niko Vikman Nina Hansson ? Pekka Virta Pentti Örn Pia Hansson Päivi Virta Raija Raussi Raisa Visti Salla Klemetti Salmela Eeva Sari Salminen Sirpa ? Tarja Jokiperä Tiina Kukkohovi Tiina Kuusela Timo Tuomi Ville Väänänen Toivottavasti ei montaa nimeä ole jäänyt pois. Osa on ollut monta kertaa ja joku vain kerran. Buffahan tarvitsee aina kaksi henkilöä. Rataharkat 3 kpl ja maasto 2 kpl. Luhtilaukkaajat kiittää kaikkia runsaasta työpanoksesta. Ilman talkooväkeä ei harrastuksemme olisi mahdollista. KIITOS !

Luhtilaukkaajat

ONKO HIERONNASTA HYÖTYÄ? Koirien hyvinvointimarkkinoilla on nykyisin tarjolla jos jonkinlaisia hoitomuotoja ja terapioita koirien terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon. Koiranomistajille erilaisten nimikkeiden sekamelska voi tuntua hämmentävältä ja hoitomuotojen tarpeellisuudestakin kuulee usein mielipiteitä moneen lähtöön. Hieronta kuuluu klassiseen hoitoperinteeseen, joka on humaanipuolella elänyt vahvana Suomessa jo vuosisatojen ajan. Koirahieronta sen sijaan on yleistynyt Suomessa vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana hevoshieronnan rinnalla. Siinä missä ihmisetkin hyötyvät hieronnasta saavat meidän nelijalkaiset kaverit vastaavan hyödyn lihaksiston käsittelystä. Hieronnan vaikutukset ovat todella moninaiset ja on vaikeaa löytää sellaista koiraa, joka ei hieronnasta tavalla tai toisella hyötyisi. Hieronta ja harrastuskoirat Hieronnan perinteinen vaikutustapa on lievittää lihaskireyksiä. Kireyksien synnylle on syitä todella monia. Aktiivisil-

la harrastuskoirilla rasitus voi aiheut5 taa kireyksiä, joiden syntyyn vaikuttaa harrastuslaji ja harjoitus/kilpailumäärät. Koiralle, jonka fyysinen kunto ei vastaa lajin tuomaa rasitusta syntyy luonnollisesti herkemmin lihaskireyksiä, kuin koiralle, jonka fyysinen kunto on huippuunsa treenattu. Oikein toteutetulla hieronnalla voidaan myös erinomaisesti valmistaa lihaksistoa suoritusta varten sekä palauttaa lihaksistoa lepotilaan rasituksen jälkeen. Aktiiviharrastuskoirat kuuluvatkin hierojan vakioasiakkaisiin: kisakaudella hieronnassa käydään jopa viikottain, jotta koiran lihaksisto pysyisi rentona ja avonaisena. Koiran luonne Koira luonne vaikuttaa myös koiran tapaan reagoida lihaksistollaan – usein arka ja pidättyväinen koira reagoi herkemmin myös lihaksistollaan erilaisiin psyykkisesti jännittäviin tilanteisiin. Hieronta on myös oiva tapa opettaa epävarmaa koiraa rentoutumaan – yhtä lailla kuin ylivilkasta sähköjänistä ottamaan hetki hieman rauhallisemmin. Tämän tyyppiset asiakkaat ovat yleensä hierojalle niitä haastavimpia, mutta


6

Luhtilaukkaajat

myös palkitsevimpia. On antoisaa nähdä, kuinka alkuun levoton tai epävarma koira oppii hiljalleen luottamaan hierojaan ja hierontatilanteeseen ja pääsee sinuiksi rentoutumisen ja rauhallisen hierontahetken kanssa. Koirahierojat tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä, jos koiran on helpompi rentoutua tutussa ympäristössä. Tosin monelle laumassa elävälle koiralle käynti hierojan luona voi olla paljon rentouttavampaa kuin kotona, kun muut koirat – tai lapset - liikkuvat viereisessä huoneessa ja tilanne voi sen takia olla levoton. Rakenteen vaikutus hieronnan tarpeellisuuteen Koiran rakenteella on suuri vaikutus siihen kuinka herkästi koiran lihaksisto jumiutuu. Joko rakenteelliset viat – kuten vaikkapa lonkkavika- tai koiran perusrakenne voivat aiheuttaa kireyksiä lihaksistoon. Harrastuskoiralla, jolla rakenne ei ole täysin optimaalinen, on lihashuollon osuus merkittävässä roolissa, jotta koiran kanssa harrastaminen on mahdollista. Tällaisille koirille fysioterapeutin laatimat jumppaohjeet yhdistettynä hierontaan on todella tarpeellinen lihashuoltopaketti, joka kuuluu yhtenä osana koiran harjoitusohjelmaan.

Vammat ja hieronta Hieronnan ja muun huollon tarpeellisuus korostuu aina, jos koiralla on joku vamma tai leikkaus takanaan. Esimerkiksi kipsatulla – tai muuten pois pelistä olevalla - jalalla käveleminen kuusi tai jopa kahdeksankin viikkoa rasittaa koiran lihaksistoa väärällä tavalla ja aiheuttaa pahimmillaan jopa liikevirheitä/asentoja koiralle. Hieronnalla voidaan näitä tiloja ehkäistä tehokkaasti. Koiran liiketunnon ja hermotuksen palauttaminen vammautuneelle alueelle on tärkeää, jotta toipuminen olisi mahdollisimman nopeaa. Nykyisin esimerkiksi lihasvammoissa ei edes suositella pelkkää lepoa, vaan liikehoito yhdistettynä hierontaan on kaikista tehokkain hoitomuoto. Vanhat koirat Vanhenevat koirat ovat hierojan yksi lempiasiakaskunnista; vanhat koirat osaavat arvostaa käsittelyä huomattavasti enemmän, kuin energiaa pursuva nuoriso. Vanhoille koirille hieronta onkin yksi mainio hoitomuoto jäykistyvän ja hidastuvat lihaksiston toimintakyvyn ylläpidossa. Moni vanha koira suorastaan nuortuu käsittelyn jälkeen, kun aineenvaihduntaa saadaan tehostumaan elimistössä. Eläkkeelle siirtyneille harrastuskoirille hieronta on todella suositeltavaa, sillä yleensä aktiivivuodet jättävät valitettavasti jälken-

Luhtilaukkaajat

15

Kesäkausi 2008 Kausi aloitettiin perinteisillä talkoilla huhtikuussa joissa kunnostettiin rataa ja rakennuksia kesäkuntoon. Kaudella oli radalla tapahtumia erittäin paljon. Ensimmäisissä harjoituksissa 6.5. oli koiria noin 90 kpl. Järjestimme rataharjoituksia kaikkiaan 12 kpl ja maastoharjoituksia 7 kpl, joista Kalle piti suurimman osan. Pentuharjoituksia oli keväällä kolmena keskiviikkona. Buffetti oli harjoituksissa auki 22 iltaa. Kilpailuja järjestimme vain yhden mutta vuokrakilpailuja oli 12 kpl joissa kaikissa hoidimme buffetin. Irliksille, skoteille, terriereille ja seropeille järjestettiin oma tapahtuma. Tietenkin kauden päätteeksi oli makkarajuoksut. Töissä harjoituksissa ja kisoissa ahkeroi kaikkiaan 38-jäsentämme Anna Laurila Elina Lappalainen Henriikka Holopainen Irina Korte Janette Nyman Jani Kuusela Janne Lehtikangas Jano Suomalainen Kalle Salovaara Kirsi Villberg Kyösti Oinonen Maaret Ridanpää Maija-Liisa Jokinen Maria Blomster Marjaana Wahberg Marjo Aittokari Mia Hyttinen


20.10.2008

P. Örn

Lajiteltu Suomi-Cup:n pisteiden mukaan. Voitetut = kaudella kilpailuluokassa voitetut kilpakumppanit kpl . koira Pistecup = voittajalle 15p toinen 14p jne, Sertit = koiran kaikki sertit. Ikä = N / U / ikä. Suomi-Cup säännöt: Kilpailussa saa pisteitä = Sijoitus / 1p, lisätään 3-kertaa vain kilpaillut on koira Jos kilpailua. Cup-piste 4-parasta enintään lasketaan ( esim 2 / 23 =0.087p ). Mukaan Säkä Rotu kilpa star piste150 SA 1-5 6-10 11-1Max voitetutomi-CUikä 31.1 Titteli Nimi Omistaja 52,0 0,62 U2,3 121 272 1 1 3 5 11 51 12 6 WH Brenkku Beschützer Janne & Päivi 1 Lehtikangas 27 1,02 U4,0 259 6 6 10 81 10 4 IR Wolf mann Negredo 2 Pesonen Jorma & V ildén Mia 26 1,08 N4,6 260 6 6 11 80 11 5 IR Ethneanibhaloir 3 Pesonen Jorma & V ildén Mia SMM-08 17 1,10 N1,8 268 5 5 10 72 10 5 PP Tähtitaivaan Helmi 4 Ridanpää Maaret 15 1,25 K2,8 255 6 6 12 86 12 6 SK 5 A rhima I. & Oinoinen K. & A rhima-Oinon Blixten The Great Scott 12 1,41 N4,0 259 4 5 9 58 8 4 IR Wolf mann Nenagh 6 Pervilä Kristiina DVM-08 13 1,42 N3,6 274 6 6 12 86 12 6 GR Fionn Clann Jonquil Gleann 7 Lappalainen Elina 18 1,65 U3,3 251 4 4 8 52 8 3 IR Wusillus Amicus Magnus 8 Laurila Anna 26 2,37 N2,7 252 2 2 4 26 4 2 AF Yazakhan's Nightingale 9 Säe Anja & Juha 43,4 42 2,41 N8,1 250 2 4 8 22 7 3 WH Sattuman Oikku 10 Raussi Raija MM-06 V 2,45 SMM-02, 22 N8,5 250 2 1 3 26 3 2 SA Ghazaalah Hakim Abu 11 Nikula Maija-Liisa & Virtanen Timo 3 2,50 U2,7 252 3 3 6 45 6 3 SL Tillieville Xiam Ehz 12 Nurmi Päivi EM-06, SMM-06 8 2,54 N4,6 257 2 2 4 29 4 2 IR 13 Salonen Carita & Tuhkio Toni & Hirn SusSiofra's Beauty Flow er 10 2,54 U2,2 251 2 2 4 28 4 2 IB 14 Mansikkamaa Susanna & Kontio Teijo Snout Strange Icecake 44,4 46 2,56 N6,0 1 1 251 2 4 13 4 2 WH Sattuman Kastepisara 15 Raussi Raija 46,6 2,92 N6,0 33 237 1 5 5 7 5 WH Kaneli Sattuman 16 Raussi Raija 70,0 2 3,00 U8,1 225 3 3 6 44 5 1 Boliche-Cordobés De La Fuenton ES 17 Nurmi Päivi 51,0 27 3,12 U3,0 1 233 3 4 1 4 5 WH Sökövintin CS-Ceville 18 V outilainen Lea 7 3,13 U2,0 264 1 1 2 15 2 1 BA Ajibu Ebony Eyez 19 Taipalus Tanja 35 3,19 N2,4 251 1 8 2 1 1 2 SA Tazillah Khayr-Un-Nisa 20 Jokinen Riikka & Hyvärinen Satu 5 3,20 N3,4 211 1 1 2 3 23 3 1 IR Bushmills 21 Tuhkio Arja 4 3,20 U4,1 263 1 1 2 15 2 1 GR Whiskers V oulezvous 22 Salonen Carita & Tuhkio Toni 7 3,25 U3,3 240 1 4 1 4 53 8 5 IR Kamikaze Fernmark Mika & 23 Pirinen Kirsi 47,9 19 3,34 U8,1 255 1 6 2 1 1 2 WH Sattuman Onnenpoika 24 Örn Anne & Suomalainen Jarno 14 3,39 U3,2 234 1 7 2 1 2 3 SA Wargi Ruw enzori 25 Kallioinen Piia 46,3 18 3,47 N1,7 223 3 1 2 3 WH 26 Wahlberg Marjaana & Forssell Melina Encautom's Hot Tabasco 4 3,50 U2,6 237 2 2 3 24 3 1 Necronomicon Nomen Est Omen IB 27 Hyttinen Miia 46,8 7 3,50 N2,6 245 1 9 3 1 2 3 WH Bimu-Pimu de Castlef inn 28 Örn Sirke & Salmela Eeva EM-06, DVM-06 3 3,63 N5,2 225 2 2 3 24 3 1 IB 29 Mansikkamaa Susanna & Kotio Teijo Snout Octoberf est 4 3,73 N3,3 197 2 1 4 5 33 1 IR Fernmark Kleio 30 Halme Paula DVM-07 2 3,80 N4,7 180 1 1 3 3 19 1 IR 31 Perttula Helena & Hassinen V iljo & kasv Carel Wolf Okuliina 1 3,86 U2,0 153 1 1 1 10 1 IR Pennybright Legolas 32 Pirttilahti Hanna & Hirn Susanna

Edustaneet Luhtilaukkaajia. Tilastossa on 32 parasta

LUHTARIT MAASTOSSA 2008

Luhtilaukkaajat

sä koiran lihaksistoon ja vanhat lihasvammat alkavat herkästi kolottaa vanhemmalla iällä.

Milloin ei voi hieroa?

Sairasta koiraa ei tietenkään voi hieroa. Jos koira on vaisumpi ja on syytä epäillä jotakin tulehdusta, on hieronta silloin aina parempi siirtää toiseen ajankohtaan. Ihotulehdus estää myös hieronnan, samoin kuin ripuli. Heti ruokinnan jälkeen ei kannata hieroa, vaan pitää mieluummin muutama tunti taukoa ennen hierontaa. Tiineenä olevaa narttua voi hieroa ensimmäiset 30vrk astutuksesta. Alle 6 kk ikäiselle pennulle ei suositella muokkaavaa hierontaa, mutta hierontaan totuttelu kannattaa tosin aloittaa jo mahdollisimman pienenä.

Koirahierojaa valitessa kannattaa aikaa varatessa ensin kysyä kuinka pitkän koulutuksen hieroja on käynyt ja onko hän mahdollisesti jäsenenä Suomen Hevos- ja koirahierojat ry:ssä. Koirahierojilta puuttuu tällä hetkellä vielä ammattinimike, joka valitettavasti toistaiseksi tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi kutsua itseään koirahierojaksi – vaikka ei olisi viikonloppukurssia enempää aiheeseen perehtynyt. Hevosja koirahierojayhdistyksen jäseneksi otetaan vain hierojia, joilla on tunti

7

määrältään riittävän laaja koulutus ja käytännön hierontojen kautta opittu ammattitaito. Ammattitaitoiset koirahierojat antavat yleensä hieronnan lisäksi myös kylmä- ja lämpöhoitoja, mobilisiointia sekä venyttelyhoitoja. Hierojat antavat myös omistajalle mukaan kotihoito-ohjeita koiran lihashuollon parantamiseksi. Hevos- ja koirahierojayhdistys ajaa tällä hetkellä myös aktiivisesti koirahierojille ammattinimikettä, jonka saadakseen on hierojien suoritettava näyttökoe – aivan kuten humaanipuolellakin. Yhdistyksen sivuilta löytyy lista tämänhetkisistä jäsenistä yhteystietoineen. © Lotta Vuorela

Mistä löydän hyvän hierojan?

Lotta hieroo Kumua


8

Luhtilaukkaajat

Luhtilaukkaajat

13

alassa. Heijasteet kertovat, kun eläin ei voi. Hoitoa voi käyttää yhdessä ravitsemuksellisten asioiden, koululääketieteen, fysioterapian ja myös esim. homeopaattisen hoidon kanssa, hoidettavan parhaaksi. Refleksologiaa käytettäessä vaivojen hoidossa ei tuoda kehon ulkopuolelta elimistöön mitään uutta. Keho toimii ja tasapainottaa elimistöään niiden resurssien puitteissa, mitä sillä on omasta takaa. Tyypillisiä hoidettavia ongelmia

Tule päivittämään tietosi vinttikoirakokeiden säännöistä ja tehtävistä kilpailuissa toimistojakoulutukseen Hyvinkään radalle la 4.4.2009 klo 12 alkaen. Kouluttajana toimii Pentti Örn. Luhtilaukkaajat tarjoaa pullat ja kahvit!

Hoitoa voidaan käyttää erilaisten pitkittyneiden ja/tai toiminnallisten vaivojen hoitamisessa ja hyvän terveydentilan tukemisessa. Asiakkaiden vaivat ja sairaudet ovat kirjavia. Esimerkkeinä koirista muun muassa kilpirauhasen vajaa- ja ylitoiminta, panostiitti, allergiat, iho-ongelmat, furunkuloosi, oksentelu, ripulointi, anaalirauhasongelmat, korvatulehdukset, hormonitoiminnan häiriöt – juoksut puuttuu tai on liian usein, valeraskaus, narttu ei tule kantavaksi, uros astuu jalostuskäytön jälkeen lauman muita koiria, eturauhasongelmat, ontuminen, leikkauksista ja tapaturmista toipuminen, ja niin edelleen. Listaa voi jatkaa loputtomiin. Asiakkaita käy myös niin sanotusti ”säännöllisessä huollossa” vanhuuden kunnon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, että urheilukoirien tuki- ja liikuntaelinten huoltamiseksi. Eläinrefleksologi, eläinhomeopaatti-opiskelija Tiina Väisänen 0400 313 926 / tiina.vaisanen@hyvinkaankoiraurheilukeskus.com


Luhtilaukkaajat

12

ELÄINVYÖHYKETERAPIA KOIRIEN HOIDOSSA

”Eläinvyöhyketerapeutti? Eläinrefleksologi? Mitä se tekee? Hiplaatko koiran tassun pohjia niin kuin ihmisen vyöhyketerapeutti jalkapohjia? Ei taida hevoselle onnistua vai hipelöitkö hevoselta kavioita?” Nämä kysymykset sain kuulla alkuaikoina hyvinkin usein hilpeiden naurahdusten kera ja hymyilyttää se vielä itseäkin. Varsinkin, kun sain vastata, että kyllä minä ihan niitä anturoita että kavioitakin hipellän. Eläinrefleksologian taustaa Refleksologia tarkoittaa koko kehon vyöhyketerapiaa. Hoito tehdään yleensä käsin painamalla ja hieromalla vyöhykealueita eli heijasteita. Nykymuodossaan hoito on saanut alkunsa 1920luvun Yhdysvalloissa, jossa hammaslääkärit käyttivät vyöhyketerapiaa muun muassa kivunpoistoon ja puudutukseen kurkun, kaulan ja suun alueen ongelmissa. 1930-luvulla julkaistiin aiheesta kirja, jonka myötä myös eurooppalaiset alkoivat löytää hoitomuodon ja uudistaa sitä. Uuden löytymisen myötä alkoi selvitä myös vanhempaa historiaa, joka on yhtä vanha kuin ihmishistoria. Myös suomalainen kansanlääkintä ja saamelaisten käyttämät menetelmät sisältävät samanlaisia hoitomuotoja.

Refleksologia eroaa vanhemmista malleista siinä, että vyöhykkeitä käytetään kaikkialta keholta, eikä vain jalkateristä tai alaraajoista. Kaikki suomalaiset eläinrefleksologit ovat eläinrefleksologian kehittäjän, diplomi refleksologi ja diplomi homeopaatti Marjut Niemisen kouluttamia. Vyöhyketerapiaa on käytetty jo noin 15 vuotta eläinten hoidossa. Eläinrefleksologi –nimike on rekisteröity, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että hoitaja on koulunsa käynyt sekä suorittanut tentit, harjoitustyöt ja näyttötyöt hyväksytysti. Mitä eläinrefleksologia on? Vyöhyketerapia perustuu käsitteeseen, että kaikilla kehon elimillä, elintoiminnoilla ja myös psyykkisillä toiminnoilla on heijastealue eli vyöhyke iholla, lihaksessa tai luukalvolla. Vyöhykkeet löytyvät keholta luuston mukaan. Perusajatus on, että hoitoa vaativa vyöhyke tulee esille – toisin sanoen mitään ei voi hoitaa, jos ei ole hoidon tarvetta. Eläimillä on vaistonvarainen kyky hoitaa heijastealueita. Heijastealueet voivat näkyä esim. karvan laadun muutoksina/puutoksina, ihottumana, kutinana ja/tai eläimen mieli-

Luhtilaukkaajat

9

Kokemuksia osteopatiasta Koiramme Nefi ei mitenkään ole agilitykoira, mutta pentuna hänelle järjestettiin aktiviteettia myös tällä saralla. Hän mielellään esimerkiksi etsi meitä piilosta, otti palloa kiinni ja hyppäsi lenkillä ollessamme erilaisten esteitten yli. Sittenpä eräänä kauniina, kuumana kesäpäivänä ollessamme metsäautotiellä lenkillä sattui pieni haaveri. Olimme jo pois päin tulossa, ja lähestyimme tien päässä olevaa aika korkeaa metalliporttia, samanlaista kuin metsäautoteillä yleisesti on. Tämä este kirvoitti Nefin mielessä halun näyttää meille kankeille kaksijalkaisille, kuinka portin yli voidaan hienosti ponkaista. Yli ei jaksanut hypätä, mutta hänen mielestä väliin jäi sen verran tilaa, että kyllä siitä yksi saluki sujahtaisi. Nefi lähti pinkomaan kohti porttia eikä kuullut tai kuunnellut kieltojamme ja hätäilyjämme. Komealla loikalla koira hyppäsi portin keskeltä, mutta löi selkänsä portin yläputkeen. Vingahtaen hän meni selkä köyryssä vieressä olevalle pienelle soranottomontulle piiloon. Pelko mielessämme juoksimme paikalle; koira käveli, ja sehän oli jotain. Itkua tai vaikerrusta ei kuulunut ja liikekin alkoi olla normaalimpaa, mutta varovaista. Tarkempi tarkastelu näytti, että nahka oli lähtenyt pitkän matkaa selkärangan kohdalta. Suurempia vaurioita ei näkynyt tai tuntunut, mutta hiljaiseksihan se veti niin koiran kuin emännätkin. Kotiin päästyämme soitin eläinlääkärille, jotta olisimme vieneet Nefin vastaanotolle. Lauantaina ei tietystikään vapaita aikoja löytynyt. Toisaalta, ei olisi tarvettakaan tulla, jos mitään suurempaa ei ilmenisi. No, päiviä ja viikkoja meni. Nahka umpeutui, karva kasvoi vauriopaikkaan eikä käsin kokeiltaessa esille tullut mitään erikoista. Aikaa kului. Pikkuhiljaa ilmeni, että Nefin mielestä kävelylenkit eivät enää olleet niin mukavia kuin aiemmin. Muutos meni sen tiliin, että salukimme on hyvin tarkka säästä; piti olla juuri oikea lämpötila, ei saanut sataa, ei olla kylmää, ei


Luhtilaukkaajat

Luhtilaukkaajat

Sveitsin polkua pitkin kasvattajan kävellessä koiransa kanssa takanamme, hän sanoi, että nyt tietää mikä oli arvostelun syy: koiralla on jotain häikkää selässään. Siinä sitten vika paikallistettiin alaselkään. Ohjeeksi ja neuvoksi saimme kasvattajan arvostaman kiropraktikon puhelinnumeron. Vastaanottoajan saimme aika nopeasti, ja pari kertaa kävimmekin hoidoissa. Itse toimitus oli koiralle hiukan pelottava, koska se perustuu naksautuksiin, mistä lähtee aika kova ääni, mikä vielä ehkäpä tuntuu pikkuisen epäilyttävältä arassa selässä. Ja sitten se, että itse ei näe, mitä se mies siellä oikein luulee tekevänsä. Parannus oli nähtävissä jo heti ensimmäisellä kerralla. Jonkin ajan kuluttua kävimme vielä varmistelemassa toisenkin kerran. Kiropraktikko toi esille, että olisi hyvä käyttää koiraa vastaanotolla varsinkin keväisin liukkaiden kelien mentyä ohi. Selkä on kovilla, kun juostaan ja tassut lipeävät jäisessä maastossa.

Tarkoituksenamme on ylläpitää kuntoa käymällä aina silloin tällöin edelleen vastaanotolla, vaikka akuuttia tarvetta ei olisikaan.

10

11

Saisipa emäntäkin saman hoidon! Mutta näin koiramaailmassa tärkeysjärjestys se olla pitää! Marja-Liisa Jokinen

LUHTILAUKKAAJIEN NÄYTTELYHARRASTUSPALKINTO 2007: Näin mentiin eteenpäin, mutta vähitellen oireet taas palautuivat. Kiropraktikkoa ei ole kovin lähellä asuinpaikkaamme, joten on kynnys lähteä arkena töiden jälkeen ajamaan pitkän matkan päähän, vaikka tarkoitus olisi hyväkin. Onneksi puskaradio toimi: eräät salukituttavamme olivat saanet apua samantapaisiin vaivoihin paikkakunnalla vastaanottoa pitävältä osteopaatilta. Nefille järjestyi hoitoaika. Kartoituksessa selvisi, että vikaa oli taas alaselässä, mutta myös yläkroppa oli jumissa. Nefi oli todella kuin hartiavaivoista kärsivä ihminen. Syynä tilanteeseen saattoi olla tuo vuosia aiemmin ollut tärsky, minkä energia ei ollut vapautunut kehosta. Lukot piti saada auki.

1. En Fionn Clann Jonquil Gleann, om. E. Lappalainen&M. Mehlikin, 29 p. 2. It Bel Etual Bogema Ekavintin, om. E. Lappalainen&M. Mehlikin, 14 p.

LUHTILAUKKAAJIEN ANSIOITUNEIN NÄYTTELYKOIRA 2007: 1. En Fionn Clann Jonquil Gleann, om. E. Lappalainen&M. Mehlikin, 30 p. 2. It Bel Etual Bogema Ekavintin, om. E. Lappalainen&M. Mehlikin, 15 p. LUHTILAUKKAAJIEN NÄYTTELYLUPAUS 2007: 1. Sl Tillieville Xiam Ehz, om. P. Nurmi, 46 p.

Nefi nautti toimenpiteestä. Saattoipa se sattuakin jossakin kohdassa, mutta se ei mitenkään näkynyt koirasta - kaikki oli niin hellän tuntuista, että ensin jopa rohkenin epäillä hoidon toimivuutta. Mutta jo heti ensimmäisellä kerralla koiran asento alkoi muuttua. Nyt muutaman hoitokerran jälkeen Nefistämme on kuoriutunut aivan uusi ihananainen. Hän on iloinen, leikkisä, nukkuu sohvalla selällään koivet harottaen sinne tänne pää roikkuen milloin mistäkin sohvan reunalta, murinat silitettäessä ovat loppuneet, pinna on pitempi ja kaiken kaikkiaan koira nuortui monta vuotta.

Muistakaa lähettää näyttelytulokset vuodelta 2008 mitä pikimmin Päivi Nurmelle kiertopalkintojen laskua varten. Palkinnot jaetaan kevätkokouksessa 4.4.2009!

Luhtilaukkaajat Lehti 1/2009  
Luhtilaukkaajat Lehti 1/2009  

Luhtilaukkaajien jäsenlehti 1/2009

Advertisement