Page 51

niemniej, proces ten nie jest zakończony. W ramach naszego Wydziału dokonaliśmy takich wyliczeń. Po zastosowaniu algorytmu otrzymaliśmy czesne za semestr w wysokości ponad 7000 zł.

zbytnio od inżynierskich. Czy są przygotowywane jakiś zmiany?

ZB: Wróćmy do dydaktyki. W powszechnym przekonaniu studia magisterskie na Wydziale nie różnią się

rysowywaniu mapek na kalkach. Czy coś się zmieni w tym kierunku w przyszłym roku? A może strategia polega na tworzeniu specjalności, a na ogólnym niech się najbliższe roczniki jeszcze przemęczą?

: Są przygotowywane. Studia magisterskie w formie studiów II stopnia istnieją 3‒4 lata. Nie jest to długi okres. Może jednak wystarczająco długi, żeby się zastanowić nad tym czy i jak zacząć je reformować. Te studia różnią się oczywiście od siebie, chociażby charakterem wykonywanego dyplomu, od tego zmiany zaczęliśmy. Następnie będzie MP: : I taką kwotę Wydział otrzymuje to dotyczyło również zmian programowych. Pomysłem, o którym mówię od samego za każdego studenta stacjonarnego? początku, jest wprowadzenie możliwości pewnego profilowania wykształcenia absol: Wydział nie otrzymuje dotacji na studenta wenta studiów magisterskich. Na studia magisterskie powinno się iść po to, żeby dowieMP: Czyli nie można tego tak kapitadzieć się czegoś więcej. Tymczasem ma miejsce sytuacja kuriozalna, wynikająca z faktu, listycznie policzyć, że stuże po studiach inżynierskich nie ma możliwości uzyskania uprawnień dent mający perspektywę Powoduje to, że wszyscy, którzy kończą studia inżynierBardzo tępię zawodowych. wpłacenia czesnego w wysoskie, są niejako przymuszeni do kontynuacji studiów na poziomie makości 40 tysięcy złotych do- podejście typu gisterskim. Znacznie bardziej wolałbym, gdyby na studia magisterskie „my” i „oni”, rzeczywiście szli ci, którzy chcieliby się jeszcze czegoś dowiedzieć. Przy staje, na przykład Rysunek za 1000 zł, Projektowanie że są studenci założeniu, że kompletne wykształcenie na poziomie umożliwiającym za 10 tysięcy, itd.? i jest Wydział, uprawianie zawodu architekta (być może w pewnym zakresie) oferu:Nie. Na tej samej zasadzie jemy na poziomie studiów inżynierskich, na studiach magisterskich który chce na jakiej nie ma bonu oświatozrobić studen- powinniśmy dać możliwość rozwoju na polu, którym student jest zainwego na poziomie szkolnictwa Temu ma służyć wprowadzenie na studiach magisterskich tom na złość. teresowany. przedmaturalnego w Polsce. specjalności. Wydaje mi się, że te specjalności powinny się zacząć twoTo nieprawda. rzyć obejmując architekturę, urbanistykę, być może planowanie przeWracając do czesnego, które obliUważam, że czaliśmy. Uznaliśmy wynik przestrzenne, konserwację i modernizację, ochronę dziedzictwa i inne. społeczność kraczający 7000 złotych za kurioUważam, że to właśnie powinna być wizytówka naszego Wydziału. akademicką zalny. Załączyliśmy wyniki tych Mamy dobrych specjalistów w wielu dziedzinach, którzy konstruując obliczeń do decyzji Jego Maprogramy specjalności na studiach drugiego stopnia na pewno mogliby stanowimy gnificencji z naszą sugestią, aby zaproponować coś interesującego, coś co przyciągnęłoby na te studia wszyscy, ewentualnie podwyższać czesne ludzi, którzy już wcale nie są zmuszeni nauki kontynuować. wszyscy MP: W ETH w Zurichu jest siedem takich magisterskich jedynie o procent inflacji, bowiem jesteśmy za specjalności, które trwają rok i kosztują 1/3 tego co u nas od pięciu lat nie był on uwzględnią odpowstudia inżynierskie (tam oczywiście studia są płatne). Tak niany. Stąd też obecna wysokość iedzialni i mogłoby być i u nas, a jakiś konkret? Czy to się zacznie czesnego. Jednej z przyczyn tawszyscy zmieniać? Wymienił Pan gospodarkę przestrzenną. Zdaje kich kosztów studiowania na napowinniśmy się, że kilku naszych Profesorów już założyło takie magiszym Wydziale można się doszusterskie studia, tylko nie u nas. Na innym Wydziale. kiwać w tradycyjnym sposobie mieć : To chyba nie przeszkadza żeby taka specjalność pojawiła się w raprowadzenia zajęć projektowych. możliwość To największa liczba godzin, kształtowania mach kierunku Architektura i Urbanistyka, jeśli będzie taka wola i możJeżeli zaś chodzi o konkretne działania, to w ramach projektu, za które się płaci, jest to bowiem tego, jak to u liwość. który jest częścią programu rozwojowego Politechniki Warszawskiej, korekta prowadzona na zasadzie nas wygląda. przygotowujemy program specjalności pod nazwą “Architektura Spospotkania twarzą w twarz. Wyłeczeństwa Wiedzy”. Będzie ona wykładana po angielsku, traktujemy starczy zatem, w godzinach zato jako swoisty eksperyment. W dużym skrócie: będzie to specjalność jęć z projektowania, przejść się ukierunkowana na nowe technologie i techniki komputerowe. Jest to autorski program po Wydziale i zobaczyć ilu z prowadzących opracowywany w naszym dawnym Zakładzie Projektowania Architektonicznego Wspopraktykujących z powodzeniem architektów, maganego Komputerem. Między innymi w celu nauczania na tej specjalności, chcemy którzy mają własne pracownie, siedzi wtezatrudnić (jest obecnie członkiem Rady Programowej specjalności), profesora Jerzedy na Wydziale i uczy. To musi kosztować, go Wójtowicza z Wydziału Architektury University of British Columbia w Vancouver. to są zajęcia całkiem inne od pozostałych Trwają rozmowy z innymi członkami Rady Programowej tej specjalności. Są to duże prowadzonych na innych wydziałach. Jest nazwiska ze świata – min. również ze wspomnianego Zurichu. Liczymy na to, że choto główna, choć nie jedyna przyczyna wyciaż anglojęzyczna, specjalność ta otworzy pewną furtkę. sokich kosztów. Jeśli zaś chodzi o dotację MP: Kiedy ta nowa specjalność? na studenta – wiosną bieżącego roku prezen: Ta anglojęzyczna, niewielka liczebnie, bo mówimy o 24 osobach, rusza od paździertowałem Radzie Wydziału algorytm, według nika przyszłego roku. Prawdopodobnie rekrutacja rozpocznie się już wiosną. Bardzo którego wyliczane jest dofinansowanie dla jesteśmy ciekawi co z tego wyniknie. Oczywiście jako bezpośrednio zaangażowani Wydziału. Liczba studentów studiów stacjochcielibyśmy, żeby sprawdziło się to jak najlepiej. narnych jest tylko jednym z jego czynników. ZB: Specjalność będzie płatna? Upraszczając: liczy się stan kadry naukowej, : Ten pierwszy nabór będzie finansowany ze środków unijnych, później będzie się głównie zaś liczba profesorów, a w mniejszym trzeba nad sprawą zastanowić. W grę wchodzi tutaj udział wykładowców zagranicznych stopniu także działalność naukowa Wydziału a biorąc pod uwagę relację zarobków tam i tutaj, prowadzenie takiej specjalności jest i wymiany zagraniczne. Z racji chęci unikniędość drogie. Będziemy się sprawie przyglądać. cia nagłych tąpnięć w finansowaniu wydziaMP: Czyli za rok rusza jedna specjalność – szczęśliwi Ci, którzy się dołów Politechniki to, na co ma wpływ bieżąca staną i nie będą płacić. Pozostałe 150 osób pójdzie jednak na kierunek liczba studentów i profesorów stanowi 30% ogólny. A na tym kierunku, rzekomo magisterskim i mającym nas rozdotacji, a 70% to przeniesienie z roku ubiegłewijać, będzie ponownie kurs Fizyki Budowli, Projekt Konstrukcji oraz go. W związku z tym, każda zmiana sytuacji Planowanie Regionalne, którego obecność na Wydziale jest niejasna. skutkowałaby w pełni tak naprawdę dopiero Ani to architektura, ani urbanistyka, polega, w uproszczeniu, na przepo około pięciu latach.

ARCYTEKTURA nR2(14) | ii/2009

49

Profile for Arcytektura

ARCYTEKTURA #2/09  

Arcytektura #2(13) Drugi numer reaktywowanego niecodziennika studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ---------- Second...

ARCYTEKTURA #2/09  

Arcytektura #2(13) Drugi numer reaktywowanego niecodziennika studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ---------- Second...

Advertisement