Page 41

klikamy na znak plusa obok nazwy modyfikatora i wybieramy Gizmo. W tej chwili możemy je przesuwać, obracać i skalować (inaczej transformować) zmieniając w ten sposób projekcję tekstury na obiekcje 7. Skalę mapy najlepiej określić w jej właściwościach w Material Editor. Pozwala to zaoszczędzić czas w przypadku mapowania wielu obiektów tym samym materiałem. We właściwościach mapy możemy określić jej przesunięcie (Offset), powtórzenie (Tiling), obrót (Angle) oraz masę innych przydatnych funkcji, np. Korekcję kolorów w zakładce Output, oraz często używaną opcję negatywu (Invert). ad.6 Modyfikator UVW Mapping w akcji

Maska + id channel

ad.2

ad.3

1. Utwórzmy dwie tekstury: 2. Białe koło na czarnym tle, tak aby nie dotykało krawędzi obrazu. 3. Fajne zdjęcie* albo najlepiej teksturę typu Pattern (patrz Arcytektura 1/09) 4. Utwórzmy prosty model podstawki obiadowej 5. Teraz nowy materiał z mapą typu Mask w zakładce Diffuse Map 6. W opcjach Mask do Map przypisujemy Bitmap i wybieramy na dysku plik z teksturą oraz wybieramy Map Channel = 2 7. Wróćmy z powrotem do Mask i do zakładki Mask przypiszmy Bitmap z teksturą maski czyli białe kółko z Map Channel = 3. Możemy pobawić się wartością zwielokrotnienia (Tiling) 8. Przypiszmy do obiektu podkładki dwa modyfikatory UVW Map. W pierwszym z nich ustawmy Map Channel = 2 , dzięki temu możemy kontrolować wszystkie tekstury z numerem 2. W drugim modyfikatorze Map Channel = 3, w którym analogicznie kontrolujemy wszystkie tekstury z 3-kami. Każdym

z nich będziemy operować osobno Maskę i Bitmapę 9. Aby widzieć położenie tekstury Maski lub Bitmapy w oknach programu musimy przełączać ich wyświetlanie w Material Editor. Ich położenie na obiekcie korygujemy transformując gizmo w modyfikatorach. Przed edycją proponuję jednak ustawić jej odpowiednie proporcje klikjąc na Bitmap Fit i wskazując plik tekstury na dysku (Rys.13) 10. Dzięki mapie typu Mask program wyświetla tylko część tekstury określoną białym kolorem, w tym wypadku kółka (Rys.12). Powierzchnia poza kółkiem przybiera kolor wybrany w ustawieniach materiału. Podobną, lecz dającą więcej możliwości, mapą jest Composite w której możemy nakładać na siebie wiele warstw tekstur przy użyciu masek

*

Po wielogodzinnych dyskusjach oraz ankietach przeprowadzonych wśród kolegów, Autor ustalił, że najbardziej reprezentatywnymi i jednocześnie zapewniającymi najbardziej wyszukane wrażenia smakowo-wzrokowe owocami będą melony

ad.4 Model podkładki

ad.7 Projekcja maski na modelu

ad.6 Projekcja tekstury na modelu

ad.10 Finałowy materiał na modelu

ad.10 Widok modyfikatorów w programie

ARCYTEKTURA nR2 (14) | II/2009

39

Profile for Arcytektura

ARCYTEKTURA #2/09  

Arcytektura #2(13) Drugi numer reaktywowanego niecodziennika studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ---------- Second...

ARCYTEKTURA #2/09  

Arcytektura #2(13) Drugi numer reaktywowanego niecodziennika studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ---------- Second...

Advertisement