Page 5

Konkurs Ambasador Zrównoważonego Rozwoju, w którym mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich złożonych lub obronionych w roku akademickim 2007/2008 lub 2008/2009. Zgłoszenia: do 7 października 2009 Nagrody: Nagroda Grand Prix w wysokości 5.000,- zł Dwie Nagrody Główne w wysokości 3.000,- zł Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach w Niemczech w listopadzie 2009 r. Szczegółowy regulamin i zasady konkursu na www.ambasadorekologii.pl

Studencki konkurs urbanistycznoarchitektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego dworca PKP i PKS z terenami przyległymi w Koszalinie organizowany przez gminę miasto Koszalin przy współudziale SARP w Koszalinie. Ostateczny termin nadsyłania prac: 19 – 20 października 2009 Nagrody: I nagroda – 100.000 zł II nagroda – 50.000 zł III nagroda – 25.000 zł 3 wyróżnienia po – 5.000 zł Regulamin konkursu oraz załączniki na www.architektsarp.pl/dworce/ Zepter International Design Award ARTZEPT 2009 „Tea for two”, VI edycja międzynarodowego konkursu skierowanego do młodych dizajnerów z całego świata na projekt zestawu do herbaty z czajniczkiem do parzenia Ostateczny termin nadsyłania prac pocztą: 20 października 2009 Nagrody: I miejsce: 10 000 € II miejsce: produkty Zepter o łącznej wartości 4 000 € III miejsce: produkty Zepter o łącznej wartości 3 000 €

Opracował: Hubert Wójcicki

P

rzedmiotem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań mieszkalnictwa dla miejsc położonych na terenie całej Europy. Jako największy europejski konkurs dotyczący mieszkalnictwa Europan jest najbardziej znanym sposobem na zaistnienie jako architekt w Europie.Bardzo ważną cechą tego konkursu jest fakt, że dla uczestnictwa nie są wymagane uprawnienia projektowe wydawane przez izby zawodowe. Wystarczy, że chociaż jedna osoba z zespołu biorącego udział w konkursie posiada dyplom świadczący o ukończeniu uczelni wyższej (również inżynierski). Europan jest federacją zainicjowaną w 1988 roku przez 9 państw europejskich. Dzisiaj jest

ideowy konkurs młodych architektów i osób zajmujących się gospodarką przestrzenną, którzy nie ukończyli 40 lat. to już zrzeszenie dziewiętnastu narodowych struktur zwanych komitetami organizacyjnymi. Uczestnicy mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny z położonych w całej Europie terenów zgłoszonych do konkursu przez organizatorów poszczególnych komitetów. Takie zasady konkursu sprzyjają uzyskaniu nowego spojrzenia uczestników np. uczestnicy z południowych Włoch mogą się ustosunkować w swoich pracach studialno-projektowych na problemy terenu położonego w północnej Finlandii. Dzięki Europanowi powstają interesujące formy współpracy intelektualnej, zwłaszcza od czasu rozszerzenia konkursu na kraje wschodnioeuropejskie.

Ogólne warunki konkursu: Każdy temat (wybrana lokalizacja proponowana przez poszczególne kraje) składa się z przygotowanych trzech „poziomów” opracowania zagadnienia. 1. Conurbation (konurbacja), skala od 1:20000 do 1:50000 2. Study site (obszar studialny), skala od 1:5000 do 1:10000 3. Project site (miejsce projektu), skala od 1:500 do 1:1000

Terminarz: Zakończenie rejestracji uczestników: piątek, 29 maja 2009 Ostatni dzień składania prac: poniedziałek, 29 czerwca 2009 Wstępna selekcja prac przez krajowe jury: wrzesień – październik 2009 Międzynarodowa analiza porównawcza wybranych prac: listopad 2009 Końcowa ocena prac przez krajowe jury konkursu: grudzień 2009 – styczeń 2010 Ogłoszenie wyników konkursu: piątek, 23 stycznia 2010

Informacje strona centrali europejskiej www.europan-europe.com strona edycji polskiej www.europan.com.pl kontakt z organizatorami polskiej edycji europan@europan.com.pl

Nagrody: Zwycięzcy: 12.000€ Laureaci drugich miejsc: 6.000 €

3

Konkurs Prowokacyjna Elegancja na aranżację wnętrz z wykorzystaniem mebli i dodatków z oferty handlowej firmy Kler Ostateczny termin składania prac: 15 października 2009 Jury: Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Piotr Kler, Magdalena Kiełkiewicz, Ewa Kuryłowicz, Romuald Loegler, Witold Szymanik Nagrody: Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 I nagroda – 5 000 zł oraz oprogramowanie ArchiCAD SE2009 II nagroda – 3 000 zł oraz oprogramowanie Piranesi III nagroda – 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio 5 wyróżnień po 1000 zł oraz iPod Nano Więcej na www.kler.eu

konkurs EuroPAn

ARCYTEKTURA #1/09  

Nieregularnik studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wydawany w latach 1989-1995, wznowiony w 2009 r. Zapraszamy do lekt...

ARCYTEKTURA #1/09  

Nieregularnik studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wydawany w latach 1989-1995, wznowiony w 2009 r. Zapraszamy do lekt...

Advertisement