Page 30

współpraca

krotko o...

ARCYTEKTURA nR1 (13) | I/2009

organizacyjne i metody pracy. est to możliwe jedynie wtedy gdy administracja szkoły jest na tyle otwarta i elastyczna, żeby móc się szybko i zręcznie dostosowywać do tych zmian.

28

Tryb studiów Każdy student może swobodnie wybierać swój własny tok uczenia się i zmieniać go dowolnie w trakcie nauki. Większość przedmiotów zalicza się poza studiem, w katedrach konstrukcji, teorii architektury, czy technik komputerowych lub, najczęściej, indywidualnie umawiając się z prowadzącymi. Na zajęcia można chodzić w ciągu semestru, albo w czasie ferii i wakacji. Wiele osób wyjeżdża co roku na wymiany do szkół w Londynie, Los Angeles albo Nowym Yorku. W studiach jest około 30‒40 osób. Ponieważ są one międzynarodowe, językiem wykładowym jest angielski. Na przeglądy semestralne zapraszani są goście z różnych znanych zagranicznych szkół i biur, zawsze wnosząc do krytyki nowe spojrzenie. Jest wiele wystaw i gościnnych wykładów, organizowane są konferencje dla architektów i warsztaty dla studentów. Raz w roku tworzone jest na jeden semestr gościnne studio, do którego mogą zdawać studenci ze studia Hadid, Prixa i Lynna. W szkole jest mała poczta, z której Instytut rozsyła redagowaną przez studentów gazetkę.

After school Wieczorami na terenie szkoły odbywaja się wernisaże, pokazy filmów i imprezy. Każde studio (nie tylko architektoniczne – oprócz tego w szkole znajduja się studia fotografii, multimediów, malarstwa, mody itp.) co najmniej raz w miesiącu urządza dużą imprezę. Zapraszani są DJ-e, performerzy, muzycy jazzowi i eksperymentalni. Tłumy młodych ludzi z całego Wiednia ściagają i ustawiają się w długiej kolejce przed wejściem. Wszyscy bawią się do białego rana. W szkole naukę łaczymy z rozrywką.

Chcesz podzielić się swoimi wrażeniami z praktyk Skontaktuj się z nami: arcytektura@gmail.com Opublikujemy Twoją relację w kolejnym numerze Arcytektury

archicaD 12 i artlantis stuDio

specjalna oferta Dla MłoDych użytkowników Firma Graphisoft wprowadziła ostatnio specjalne ceny programu ArchiCAD 12 dla młodych architektów korzystających wcześniej z jego edukacyjnej wersji.

Oferta dotyczy osób, które ukończyły studia nie dawniej niż 2 lata temu (lub wciąż studiują), a także firm kierowanych przez takie osoby. Graphisoft chce w ten sposób ułatwić start zawodowy młodym użytkownikom ArchiCADa i liczy przy tym, że będą oni szybko rozwijać swoją działalność zawodową i nabywać kolejne stanowiska programu. Cena ArchiCADa dla młodych użytkowników wersji edukacyjnej została obniżona o wysokość podatku VAT, wynosi więc 3.960 EUR brutto (zwykle jest to cena netto). Z kolejnej zniżki można skorzystać przystępując do ArchiCLUBu – klubu użytkowników ArchiCADa. Cena ulega wtedy obniżeniu o kolejne 18%. Członkostwo ArchiCLUBu wiąże się z wpłacaniem kwartalnej składki, jednak otrzymuje się za darmo uaktualnienia programu. Ze względu na spore wahania kursów walut Graphisoft przelicza ostatnio ceny po swoim własnym kursie, nieco niższym od rynkowego. W czerwcu stosowany jest kurs 1 EUR = 3,99 PLN. Cena ArchiCADa dla młodych architektów przystępujących do ArchiCLUBu wynosi więc teraz niewiele ponad 10 tys. zł netto! Na podobnych zasadach dostarczany jest też program Artlantis Studio, zaawansowany program renderujący współpracujący nie tylko z ArchiCADem. Więcej informacji: www.archicad.pl

ARCYTEKTURA #1/09  

Nieregularnik studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wydawany w latach 1989-1995, wznowiony w 2009 r. Zapraszamy do lekt...

ARCYTEKTURA #1/09  

Nieregularnik studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wydawany w latach 1989-1995, wznowiony w 2009 r. Zapraszamy do lekt...

Advertisement