Page 1

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

3


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow............................................... 5 Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow.................................................... 7 Reszel.............................................................................................................. 8 Biskupiec.....................................................................................................10 Bisztynek.....................................................................................................12 Lidzbark Warmiński.................................................................................14 Nowe Miasto Lubawskie........................................................................16

The International Network of Cittaslow Cities...............................21 Polish National Network of Cittaslow Cities ..................................23 Reszel............................................................................................................24 Biskupiec.....................................................................................................26 Bisztynek.....................................................................................................28 Lidzbark Warmiński.................................................................................30 Nowe Miasto Lubawskie........................................................................32

Das Internationale Städtenetzwerk Cittaslow ..............................37 Das Landesweite Städtenetzwerk Cittaslow in Polen 39 Reszel............................................................................................................40 Biskupiec.....................................................................................................42 Bisztynek.....................................................................................................44 Lidzbark Warmiński.................................................................................46 Nowe Miasto Lubawskie........................................................................48

4

3


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Województwo warmińskomazurskie ma ogromny potencjał, aby rozwijać się w Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Weźmy przykład Reszla, które jako pierwsze miasto w Polsce przystąpiło do Sieci. Okazuje się, że może czerpać z tego korzyści, podobnie jak inne miasteczka z Warmii i Mazur, które za przykładem Reszla zdecydowały się na wstąpienie do Cittaslow. Jednym z priorytetów strategii rozwoju województwa warmińskomazurskiego jest zwiększenie potencjału turystycznego naszego regionu. Miasta należące do Sieci doskonale rozumieją, że aby przyciągnąć turystów, trzeba postawić na gościnność, dbać o serdeczną atmosferę, promować tradycję, lokalną kuchnię, wspierać przedsięwzięcia podkreślające wyjątkowy charakter regionu oraz chronić lokalne środowisko. Miasto musi mieć dobry system ochrony powietrza i wody, wspierać rozwój rolnictwa, tworzyć publiczne obszary zieleni. Regulamin Sieci nakłada obowiązek poprawy infrastruktury miejskiej: tworzenia miejsc do wypoczynku i zabawy, likwidowania barier architektonicznych, rewitalizacji oryginalnych zabytków i dzieł o kulturowej lub historycznej wartości. Marka Cittaslow gwarantuje nie tylko lepsze warunki życia dla mieszkańców, ale również przyciąga turystów. Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow Idea

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez tworzenie strategii z zakresu polityki środowiskowej i infrastrukturalnej, utrzymywanie i rozwój cech terytorium, waloryzację produkcji lokalnej, wspieranie kultury gościnności. Sieć Cittaslow posiada Statut i Regulamin. Siedzibą Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow jest włoskie miasto – Orvieto. Misją Sieci jest poprawa warunków życia mieszkańców. Miasta Cittaslow wyróżniają się bogatą historią, wysokiej jakości ofertą kulinarną oraz atrakcyjnym położeniem geograficznym. Cele miast członkowskich dotyczą rozwoju ich dziedzictwa kulturalnego. Miasta członkowskie nie są stolicami regionów, lecz silnymi lokalnymi społecznościami. Sieć Cittaslow składa się z miast, które liczą mniej niż 50 tys. mieszkańców. Miasta chcące osiągnąć status „Slow City”, muszą wypełnić wymagania kwalifikacyjne, które skupiają się wokół kluczowych obszarów, takich jak: • polityka środowiskowa, • polityka infrastrukturalna, • technologie i wyposażenie w zakresie Jakości Miejskiej, • waloryzacja produkcji lokalnych, • gościnność, • świadomość.

Historia Sieć Cittaslow narodziła się w 1999 roku we Włoszech z pomysłu Paolo Saturnini, burmistrza Greve in Chianti (Florencja) i burmistrzów miast: • Bra (Cuneo) - Francesco Guida, • Orvieto (Temi) - Stefano Cimicchi, • Positano (Salemo) - Domenico Marrone. Idea utworzenia Międzynarodowej Sieci Miast

4

5


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Cittaslow została przyjęta przez przewodniczącego organizacji „Slow Food”. Slow Food – organizacja, która skupia osoby, zakłady gastronomiczne i restauracje zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów. Obecnie do Sieci należy 135 miast z 20 krajów na całym świecie. W gronie miast przyjaznych mieszkańcom i turystom znalazły się również Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskiei Murowana Goślina. Pierwsze pięć z wymienionych miast położonych jest w województwie warmińskomazurskim, a szóste - w województwie wielkopolskim.

Województwo Warmińsko - mazurskie Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północnowschodniej części Polski. Graniczy z Obwodem Kaliningradzkim, Zalewem Wiślanym oraz województwami: pomorskim, kujawskopomorskim, mazowieckim, podlaskim. • Powierzchnia: ponad 24 tys. km kwadratowych • Podział administracyjny: 116 gmin, 19 powiatów • Stolica regionu: Olsztyn • Ludność: ponad 1,4 miliona mieszkańców Z uwagi na swoje wartości krajobrazowe i dużą liczbę zabytków, województwo warmińsko-mazurskie uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Nazywane jest Krainą Tysiąca Jezior. Na walory przyrodnicze obszaru składają się liczne jeziora, lasy, pomniki przyrody, bogata fauna i flora, zróżnicowana rzeźba terenu, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Najbardziej znaną postacią regionu jest wielki astronom, Mikołaj Kopernik, który swoim dziełem pt. „O obrotach sfer niebieskich” wywołał jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych. Mikołaj Kopernik spędził, jak obliczyli biografowie, aż 40 lat na Warmii. Zmarł we Fromborku - w niewielkim, bardzo klimatycznym miasteczku, położonym nad Zalewem Wiślanym.

6

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow kalendarium wydarzeń • grudzień 2003 r. – pomysł utworzenia Polskiej Krajowej Sieci • • • • • • • • • • • •

Miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim 6 lipiec 2004 r. - decyzja o utworzeniu Sieci przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 lipiec 2004 r. - Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Gminą Reszel oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym „Zamek” w Reszlu 29 lipiec 2005 r. - Reszel, Biskupiec, Bisztynek oraz Lidzbark Warmiński wyrażają wolę przystąpienia do Sieci 13 - 16 listopad 2005 r. - wizyta delegacji z Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow 15 listopad 2005 r. - podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow 15 luty 2006 r. - spotkanie dotyczące dostosowania polskich miast do wymagań regulaminu 19 - 24 czerwiec 2006 r. - wizyta studyjna we włoskich miastach należących do Sieci 3 sierpień 2006 r. – zgoda Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie Samorządu Województwa Warmińsko– Mazurskiego do Sieci Cittaslow 18 październik 2006 r. - Komitet Koordynujący Cittaslow akceptuje wymagania polskiej Sieci 1 grudzień 2006 r. - weryfikacja spełnienia przez polskie miasta wymagań zawartych w regulaminie 13 kwiecień 2007 r. - Komitet Koordynujący pozytywnie rozpatruje wniosek o uznanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow 7-8 listopad 2007 r. – prezentacja założeń Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Olsztynie podczas konferencji pt. “Rewitalizacja Małych i Średnich Miast w świetle idei Cittaslow” 2 lipiec 2010 r. – uroczystość wręczenia Nowemu Miastu Lubawskiemu i Murowanej Goślinie certyfikatu przystąpienia do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow

7


Reszel

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Powiat: kętrzyński Ludność: ponad 5 000 mieszkańców Powierzchnia: 3,81 km²

Historia Reszel powstał w 1241 r., kiedy to Krzyżacy wybudowali drewniane strażnice. Był drugim pod względem zamożności miastem Warmii. Po przyłączeniu Warmii do Prus polepszyły się kontakty handlowe Reszla z Francją, Włochami i Hiszpanią. W szczególnym stopniu rozwinął się handel zbożem i suknem.

Zabytki

• • • •

8

Zamek Biskupów Warmińskich Gotyckie mosty Fragment murów obronnych z XIV w. Klasycystyczny ratusz z XIX w.

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

reszel w Cittaslow od 2007 roku Reszel to niezwykle klimatyczne miasto z bogatą historią i niecodziennymi zabytkami. Uznawany jest za prawdziwą perełkę województwa warmińskomazurskiego. Historyczny zamek, stare kamieniczki oraz urokliwe wąskie uliczki powodują, że Reszel należy do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości w regionie. Reszel jest pierwszym miastem w Polsce, które uchwałą Rady Miejskiej podjęło decyzję o wstąpieniu do Sieci Cittaslow. Głównym zadaniem Reszla jest rozwój turystyki, ochrona środowiska i poprawa polityki infrastrukturalnej. Obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla Reszla i Świętej Lipki, jak również drogi łączącej te dwie miejscowości. W dniach 17-18 września w Reszlu odbył się Festiwal Cittaslow, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat idei Cittaslow. Impreza ze ślimakiem w tle odbyła się na terenie historycznego zamku i Rynku Głównego. Uczestnikami festiwalu byli polscy i zagraniczni przedstawiciele Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Do Reszla przyjechali również samorządowcy z miast, które planują przystąpić do Sieci. Impreza ma cykliczny charakter. 9


Biskupiec

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Powiat: olsztyński Ludność: ponad 10 000 mieszkańców Powierzchnia: 5 km²

Historia Pierwsze ślady stałego zasiedlenia człowieka w okolicy Biskupca datowane są na młodszą epokę kamienia (neolitu). Biskupiec był ostatnim z 12 miast powstałych na Warmii w latach 1254 – 1354. Przypuszczalnie pierwsi mieszkańcy pochodzili z okolic Reszla i Barczewa. Biskupiec był małym i ubogim miasteczkiem, narażonym na powtarzające się kataklizmy (wojny, epidemie i pożary). Do połowy XIX w. głównym zajęciem mieszkańców była uprawa roli oraz hodowla bydła. Miasto uzyskało prawa miejskie 17 października 1395 r.

Zabytki

10

• Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela • Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny • Średniowieczny gotycki układ przestrzenny starego miasta

• Zespół kamienic

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Biskupiec w Cittaslow od 2007 roku Miasto przyłączyło się do Sieci Cittaslow w celu stworzenia idealnego miejsca do życia, gdzie każdy mieszkaniec odnajdzie spokój, wygodę i bezpieczeństwo. Zadaniem priorytetowym Biskupca jest wypromowanie lokalnego i charakterystycznego dla miasta produktu. Pierogi – miejscowy przysmak wizytówką miasta W celu wypromowania lokalnego produktu, Gmina Biskupiec już czterokrotnie organizowała „Warmińską Ucztę Pierogową”. Wydarzenie kulinarne przyciąga coraz więcej osób z różnych regionów kraju. Miasto zobowiązało się wykonać szereg innych inwestycji. Obecnie Biskupiec realizuje projekt renowacji centrów historycznych miasta oraz dostosowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Miasto nie zapomina o osobach starszych i ochronie środowiska, wszystko po to, aby podnieść jakość życia mieszkańców.

11


Bisztynek

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Powiat: bartoszycki Ludność: pond 2 500 mieszkańców Powierzchnia: 2,16 km²

Historia W 1346 roku Bisztynek został założony jako wieś. Za jego założycieli uważa się braci Jana i Jakuba z Różnowa. Nazwa miasta wiąże się z największym głazem narzutowym na Warmii i Mazurach. Diabelski kamień – uważany za jeden z największych kamieni w Europie Środkowo – Wschodniej. Legenda głosi, że kamień przyniósł diabeł z Afryki. Mieszkańcy Bisztynka wierzą, że głaz spełnia życzenia.

Zabytki

• • • •

Kościół Św. Macieja i Przenajświętszej Krwi Chrystusa Brama Lidzbarska Neogotycki Kościół Ewangelicki Diabelski Kamień

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

bisztynek w Cittaslow od 2007 roku Życie Bisztynka toczy się własnym, spokojnym tempem. Miasto pragnie stworzyć idealne warunki do rozwoju turystyki. Priorytetem jest ochrona środowiska oraz zapewnienie turystom bazy noclegowej. Budowa pierwszego hotelu była jedną z większych i zarazem najważniejszych inwestycji dokonanych po przystąpieniu miasta do Sieci Cittaslow. Członkowstwo w Sieci umożliwiło miastu Bisztynek realizowanie wielu projektów z zakresu rozwoju turystyki, ochrony środowiska i tradycyjnej kuchni, czy też wspierania lokalnych rzemieślników. W ciągu ostatnich trzech lat Bisztynek rozpoczął realizację kilku inwestycji. Miasto wykonało m.in. remont oczyszczalni ścieków, budowę wodociągów na terenach wiejskich oraz pierwszego w mieście hotelu. Bardzo ważnym aspektem jest poprawa wizerunku miasta. Bisztynek w szcze- gólnym stopniu dba o istniejące punkty zieleni, a także zakłada nowe. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach, miasto zbudowało atrakcyjny plac zabaw.

12

13


Powiat: lidzbarski Ludność: 16 000 mieszkańców Powierzchnia: 14,34 km²

Historia Lidzbark Warmiński powstał ok. 1240 r. na miejscu pruskiego grodu. Jest jednym z najstarszych miast regionu. 12 sierpnia 1308 r. biskup warmiński nadał Lidzbarkowi prawa miejskie. W latach 1350 - 1795 miasto było stolicą Warmii. Lidzbark, zwany historyczną stolicą Warmii, położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińskomazurskiego.

Zabytki • • • • • •

Dawny kościół ewangelicki Kościół Podwyższenia Krzyża Wysoka Brama Mury obronne i układ urbanistyczny Budynek dawnego młyna Zabytkowe domy

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

lidzbark warmiński w Cittaslow od 2007 roku „Stworzenie miejsca przyjaznego turystom” – to główny cel Lidzbarka Warmińskiego. W związku z tym duży nacisk kładziony jest na kwestie estetyki miasta (m.in. przebudowa dróg w centrum miasta). Obecnie realizowany jest również program gospodarowania odpadami komunalnymi. Najbliższe plany to stworzenie deptaka, remont murów obronnych oraz stuletniego ratusza. Do poprawy wizerunku przyczyniają się również mieszkańcy miasta, którzy coraz częściej decydują się na remont swoich budynków. Ze względu na głęboko zakorzenioną tradycję kulinarną, w Lidzbarku Warmińskim odbywa się regionalny finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Jest to najlepsza okazja do poszerzenia wiedzy mieszkańców i turystów o różnorodności kulinarnej regionu Warmii, Mazur i Powiśla.

Lidzbark Warmiński

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

14

15


Powiat: nowomiejski Ludność: ponad 11 000 mieszkańców Powierzchnia: 11,37 km²

Nowe Miasto Lubawskie położone jest między Garbem Lubawskim a Pojezierzem Iławskim, nad rzeką Drwęcą.

Historia Powstanie Nowego Miasta Lubawskiego datuje się na rok 1325. Dowodem na to jest zapis kronikarza Zakonu Krzyżackiego - Piotra z Dusburga, który właśnie pod tym rokiem zamieścił następującą informację: „Brat Luter komtur ziemi chełmińskiej zbudował miasto nad brzegiem Drwęcy, które jest nazwane Nowy Targ”.

Zabytki • Gotycka Bazylika św. Tomasza Apostoła • Dawny kościół ewangelicki z 1912 roku • Fragmenty murów miejskich (z bramami i ruinami baszty) • Domy z XIX wieku

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

nowe miasto lubawskie w Cittaslow od 2010 roku Sieć Cittaslow zmotywowała miasto do ciężkiej pracy. Nowe Miasto Lubawskie, aby zostać członkiem Sieci, musiało spełnić wszystkie niezbędne wymagania stawiane przez organizację. Były to przede wszystkim działania związane z kanalizacją miasta, budową nowych dróg i chodników, podświetleniem zabytków. Obecnie priorytetowym zadaniem jest rewitalizacja miasta. Spełnienie Wymagań, stawianych Nowemu Miastu Lubawskiemu trwało dwa lata. Największe korzyści, czerpane z członkowstwa w Sieci, to przede wszystkim poprawa wizerunku miasta, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz możliwość stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców.

Nowe Miasto Lubawskie

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

16

17


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Zagłosuj na MAZURSKIE JEZIORA! Trwa międzynarodowa kampania promująca Wielkie Jeziora Mazurskie, jedynego polskiego kandydata w konkursie na 7 cudów natury. Mazurskie Jeziora znajdują się w ścisłym finale – wśród 28 najpiękniejszych miejsc na Ziemi! Stoimy przed wyjątkową szansą, dlatego zachęcamy Państwa do głosowania na MazuryCudNatury – do wysyłania SMS-ów, głosowania w Internecie i przez telefon. Jak głosować? Wybierz numer telefonu: + 44 87 218 400 07 wysłuchaj informacji, przygotowanej przez organizatora. Po wysłuchaniu informacji i specjalnym sygnale, należy wybrać tonowo kod kandydata. Kod Mazurskich Jezior to: 7719 Głos zostanie prawidłowo oddany po wysłuchaniu podziękowań od operatora. Wyślij SMS o treści MAZURY na numer 7155 (koszt 1 zł netto)

Głosuj na: www.mazurycudnatury.org

English 18

19


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

The Warmia and Masuria Voivodeship has an inherent potential for its further development within the Cittaslow International Network. For example Reszel, the first Polish town to join the Network, has already benefited from the association’s initiatives and so have the other small towns of Warmia and Masuria which followed suit. Building up a sound tourism industry basis is one of the regional development strategy priorities. If they want to attract tourists, the Network participant towns are well aware that it is essential that they focus on creating welcoming atmosphere, on promoting local traditions and cuisine, supporting projects which highlight the region’s unique chara-cteristics and on protecting the local environment. Each town must have sufficient air and water protection schemes, must actively support development of local agriculture and create new green areas. The Network Charter obliges member towns to improve their municipal infrastructure, create active leisure facilities, remove architectural barriers, revitalize historic sites and protect local historic monuments and relics of cultural heritage. Cittaslow trademark not only guarantees better living conditions for the local community, but also attracts tourists.

Jacek Protas Marshal of the Warmia and Mazuria Voivodeship

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

The International Network of Cittaslow Cities The Cittaslow International – is a non-profit association whose aim is to promote and popularize the culture of good living. Creating good environmental strategy, proper facilities management, protecting territorial integrity and local colour, upgrading technological standards and promoting the culture of hospitality are expected to serve the purpose. Cittaslow Network has its Charter and Regulations. The seat of the International Network of Cittaslow Cities is located the Italian town of Orvieto. The International Network of Cittaslow Cities’ mission is to improve the inhabitants’ living conditions. The Cittaslow Network member cities, or rather towns, take pride in their exceptionally colourful history, quality food and attractive location. The towns cultivate their cultural heritage. Although the member towns are not capitals of their regions, they constitute strong local communities. The Network consists of towns with a population of under 50 thousand. New applicants, have to meet specific requirements concerning the following key spheres of activity: • • • • • •

environmental policy management of infrastructure standard of municipal services production standards upgrading welcoming atmosphere local community awareness

The history of the Cittaslow The Cittaslow Network was an original idea proposed by Paolo Saturnini, the Mayor of Greve in Chianti (Florence), and the Mayors of three other towns: Francesco Guida of • Bra (Cuneo), • Stefano Cimicchi of Orvieto (Temi), • Domenico Marrone of Positano (Salemo).

20

21


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

The idea of creating the International Network of Cittaslow Cities was accepted by the Slow Food movement founder. The Slow Food movement attracts individual supporters, catering companies and restaurant owners who strive to protect regional cuisine worldwide. At present the Cittaslow Network consists of 135 member towns from 20 countries. Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie and Murowana Goślina are among these inhabitant- and tourist-friendly towns. The five towns are from the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Only Murowana Goślina is located in the Wielkopolskie Voivodeship.

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polish National Network of Cittaslow Cities main events diary • • • • •

The Warmia and Masuria Voivodeship

The Warmia and Masuria Voivodeship is the province in the northeastern part of Poland. It borders with Kaliningrad Oblast of Russia, the Vistula Lagoon and four other Voivode-ships: the Pomeranian, Kuyavian-Pomeranian, Masovian and Podlaskie.

• • • •

area: over 24 thousand km² administrative division: gmina (municipality) – 116 powiat (administrative district) - 19

Due to its exceptional scenery and considerable number of historic monuments and sites the Warmia and Masuria province (warmińsko-mazurskie) is considered one of the most beautiful regions of Poland. It is also called the Region of Thousand Lakes. Numerous lakes, vast areas of forest, natural features of historic importance, rich flora and fauna, the diverse lie of the land, landscape parks and nature reserves contribute to the region’s uniqueness. Nicolaus Copernicus, the great astronomer, is the household name. His treatise “De Revolutionibus Orbium Coelestium” (On the Revolutions of the Heavenly Spheres) had marked one of the greatest scientific breakthroughs since the antiquity. According to his biographers, Copernicus spent 40 years in Warmia. He died in Frombork – a tiny town by the Vistula Lagoon.

22

• • • • • • • • •

December 2003 – the idea to set up a Polish network of Cittaslow Cities in the Warmia and Masuria Voivodeship discussed 6 th July 2004 – the Warmia and Masuria Voivodeship Executive Board (Zarząd) takes the decision to set up a network 12 th July 2004 - the Agreement on Cooperation between Warmińsko-Mazurskie Local Government (Samorząd), Reszel Municipality and Cultural Association ‘Zamek’ in Reszel concluded 29 th July 2005 – Reszel, Biskupiec, Bisztynek, and Lidzbark Warmiński declare they join the network 13 – 16 th November 2005 – the International Network of Cittaslow Cities delegation pays a visit 15 the November 2005 – the letter of intent concerning setting up Polish National Network of Cittaslow Cities signed 15 February 2006 – the session on candidate towns’ preparation procedure to meet the Cittaslow Recognition Scheme requirements 19 – 24 th June 2006 - case study visit in some Italian Network member towns 3 rd August 2006 - Polish Minister of Foreign Affairs grants the official permission for Warmia and Masuria Local Self-government to join the Cittaslow International Network 18 November 2006 - Cittaslow Coordinating Committee accepts the specific proposals for the Polish Network 1 st December 2006 – verification of the fulfillment by the candidate towns of the Recognition Scheme criteria 13 th April 2007 - Coordinating Committee officially recognizes the Polish National Network of Cittaslow Cities 7 – 8 th November 2007 – the presentation of the principles of Polish NationalNetwork of Cittaslow Cities policy making during ‘’Revitalization of small and medium size towns in the light of the Cittaslow movement ideas’’ conference in Olsztyn 2 nd June 2010 – Nowe Miasto Lubawskie and Murowana Goślina awarded the the International Network of Cittaslow Cities Certificate of Accession – official ceremony

23


Reszel

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Reszel Cittaslow member town since 2007

Short history

Reszel is an exceptional town with fascinating history and numerous tourist attractions. It is considered the pearl of Warmia and Masuria region.

Originally an Old Prussian settlement. In 1241 the Teutonic Knights built wooden watchtowers here. It used to be the second richest town of Warmia due to its strong trade ties with many European towns and cities. Grain exports and baize imports flourished.

The historic castle, old tenement houses and charming narrow streets make it one of the most frequented tourist destinations in the region.

Tourist attractions

Reszel is the first Polish town which following the Town Council resolution joined the Cittaslow Network. Tourist facilities development, preservation of environment and better management of infrastructure are the priorities. The land development plan for Reszel and Święta Lipka and the overland route project to connect them are currently being drawn up. On 17 th and 18 th September 2010 a Cittaslow Workshops were held in Reszel. The general aim of the workshops was to promote the Cittaslow idea. The event with a snail in its logo was held in the historic castle and on the town main marketplace. The participants were the Cittaslow Network member town representatives from Poland and from abroad. Candidate towns local selfgovernment representatives also came. The workshops are to be held on a regular basis.

• • • •

24

administrative district: kętrzyński population: over 5 thousand area: 3.81 km²

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Warmia Episcopal Castle Gothic bridges fragments of 14 th century defensive walls 19 th century Neoclassical town hall

25


Biskupiec

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

administrative district: olsztyński population: over 10 thousand area: 5 km²

Short history The first traces of human settlement in the area date back to neolith. Biskupiec was the last of the 12 towns built between 1254 – 1354. Apparently the first sttlers came from Reszel and Barczewo and the vicinity. Biskupiec was a small and poor town which suffered from recurring wars, epidemics and fires. Up till 19 th century the main inhabitants’ occupation were agriculture and cattle farm-raising. The town was granted city rights on 17 th October 1395.

Tourist attractions

26

• • • •

Gothic Church of John the Baptist Church of Blessed Karolina Kózkówna Gothic medieval Old Town spatial order old tenement houses complex

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Biskupiec cittaslow member town since 2007 The town joined the Network in order to help create an ideal place for the inhabitants to feel safe and comfortable and to enable them to lead peaceful and life. Promoting local cuisine speciality - “pierogi” (dumplings with minced meat, cheese, mushrooms etc), which are the town’s showpiece, has been chosen the priority. In oder to promote its local speciality product Biskupiec Municipality have already organized Warmian Pieróg Feast four times. The event attracts more and more visitors from other regions of the country. The town has undertaken to make several investments. At present the renovation of the town historic centre and removing architectural barriers project are being carried out. The town has not forgotten about its older inhabitants and about the preservation of natural environment. All these efforts are aimed at improving the quality of life in the area.

27


Bisztynek

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

administrative district: barytoszycki population: over 2.5 thousand area: 2.16 km²

Short history In 1346 Bisztynek became a new village settlement. The founders were John and Jacob of Różnowo. Bisztynek is often associated with the Devil Stone, the biggest erratic boulder in Warmia and Masuria. Devil Stone – considered one of the biggest in centereastern part of Europe. According to the legend the devil brought the boulder from Africa. Local inhabitants claim that it makes your dreams and wishes come true.

Tourist attractions • • • •

St Maciej and Blessed Blood of Christ Church Lidzbark Tower Neo Gothic Evangelical Church Devil Stone

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Bisztynek Cittaslow member town since 2007 The life of the town dwellers is progressing with its own steady pace. The town wants to create unbeatable tourist industry development opportunities. Attractive tourist accommodation services offer and preservation of natural environment are chosen priorities. One of the key investments undertaken after joining the Cittaslow Net was a new hotel. The Cittaslow Net membership has facilitated embarking on other undertakings within the scope of tourist industry development, preservation of natural environment, promotion of local traditional cuisine, or craft. In the last three years Bisztynek has been supervising several other investments. The sewage treatment plant has been serviced and a water supply system has been built in some rural areas. Improving the town’s image is also an important issue. Therefore Bisztynek keeps its green areas in order and sets up new ones. A new playground has been built for the younger inhabitants and their parents.

28

29


administrative district: lidzbarski population: 16 thousand area: 14.34 km²

Short history Lidzbark Warmiński was built in 1240s on the site of an Old Prussian fortified town. It is one of the oldest towns in the region. On 12 th August 1308 the Bishop of Warmia granted the town city rights. Between 1350 – 1795 the town was the capital of Warmia Province. Located in the north-western part the Warmia and Masuria Voivodeship, it is still considered the historic capital of Warmia.

Tourist attractions • • • • • •

former Evangelical Church Cross Raising Church High Gate defense walls and town spatial order former mill building old tenement houses

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Lidzbark Warmiński Cittaslow member town since 2007 “Creating a tourist-friendly place” - is the town’s main objective. Therefore, special emphasis has been put on the question of the town aesthetics and functionality. Among other works carried out recently the town road network has been rebuilt. The public utility waste handling scheme is also being implemented. Building a promenade, defense walls reparation works and the refurbishment of a 100-year-old town hall are planned in the near future. The inhabitants contribute to the general improvement of the town image by redecorating and refurbishing their own houses. With its deeply rooted culinary tradition, Lidzbark Warmiński organizes Our Culinary Heritage – Regional Flavours Contest finals. It is the best opportunity for broadening your knowledge of the wide variety of dishes from Warmia, Masuria and Powiśle.

Lidzbark Warmiński

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

30

31


administrative district: nowomiejski population: over 11 thousand area: 11.37 km²

Nowe Miasto Lubawskie is situated between the Lubawskie Belt and Iława Lake District, by the Drwęca River.

Short history The town’s origin dates back to 1325. The Teutonic Knights Order chronicler Peter of Duisburg left the following entry in Order’s chronicles, ‘’Brother Luter, commander of Chełmiński District, built a town by the Drwęca River which is called New Market.’’

Tourist attractions • • • •

Gothic Basilica of St Thomas the Apostle former Evangelical Church built in 1912 remains of defense walls with gates and ruins of tower 19 th century tenement houses

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Nowe Miasto Lubawskie Cittaslow member town since 2010 Cittaslow membership has motivated the inhabitants to double their efforts. In order to become a member, the town had to meet the specific requirements. First of all the sewege system was modernized. Building new roads and pavements and local monu-ments’ special illuminations followed. General town revitalization is the ultimate goal. Meeting the Recognition Scheme requirements took two years. The main benefit from participating in the Cittaslow Network is first of all the improvement of the town’s image. This in turn boosts the town’s attractiveness in the eyes of prospec-tive visitors and creates better living conditions for the inhabitants.

Nowe Miasto Lubawskie

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

32

33


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Vote for the MASURIAN LAKES! The international campaign promoting the Great Masurian Lakes region, the sole and only Polish competitor in the Seven Wonders of Nature Competition, has been going on. The Masurian Lakes region has already been shortlisted – it has been chosen one of 28 most beautiful places on the Earth. It is an exceptional opportunity. Vote for “Masuria the Wonder of Nature” (MazuryCudNatury) by phone, by sending a text message, or cast your vote via the Internet. How to vote? Dial the number: +44 87 218 400 07. Listen to the organizer’s recorded message. Having heard the message, after a special tone, key in the chosen competitor’s code. The Masurian Lakes’ code is 7719. Your vote is valid provided you wait till you hear ‘’Thank you for voting.’’ recorded message. Send MAZURY text message, number 7155 (it costs 1 PLN net)

Vote on the website: www.mazurycudnatury.org

Deutsch 34

35


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Die Woiwodschaft ErmlandMasuren hat ein gewaltiges Potenzial, sich im Internationalen Städtenetzwerk Cittaslow zu entwickeln. Nehmen wir das Beispiel von Reszel (Rößel), das als erste Stadt in Polen dem Netzwerk beigetreten ist. Es zeigt sich, dass das der Stadt Vorteile bringt, ähnlich wie anderen Städtchen in Ermland und Masuren, die sich, dem Beispiel von Reszel folgend, für einen Beitritt zu Cittaslow entschieden haben. Eine der Prioritäten der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Ermland-Masuren ist die Erhöhung des touristischen Potenzials unserer Region. Die zum Netzwerk gehörenden Städte verstehen ausgezeichnet, dass man, um Touristen anzuziehen, auf Gastlichkeit setzen muss, dass es nötig ist, für eine herzliche Atmosphäre zu sorgen, Traditionen und die lokale Küche zu promoten, Unternehmungen, die den besonderen Charakter der Region betonen, zu unterstützen und die lokale Umwelt zu schützen. Die Stadt muss ein gutes Luft- und Wasserschutzsystem haben, die Entwicklung der Landwirtschaft unterstützen und öffentliche Grünflächen schaffen. Die Vorschriften des Netzwerkes verpflichten zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur: die Schaffung von Erholungs- und Spielplätzen, die Entfernung architektonischer Barrieren, die Revitalisierung originaler Denkmäler und Werke von kulturellem oder historischem Wert. Das Markenzeichen Cittaslow garantiert nicht nur bessere Lebensbedingungen für die Einwohner, sondern zieht auch Touristen an.

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Das Internationale Städtenetzwerk Cittaslow Idee Das Internationale Städtenetzwerk Cittaslow – eine Non-ProfitOrganisation, deren Ziel das Promoten und die Verbreitung einer guten Lebenskultur ist, und zwar durch die Schaffung von Strategien im Bereich der Umwelt- und Infrastrukturpolitik, die Erhaltung und Entwicklung der Eigenschaften eines Territoriums, die Aufwertung der lokalen Produktion, die Förderung einer Kultur der Gastfreundschaft. Das Netzwerk Cittaslow hat ein Statut und eine Satzung. Der Sitz des Internationalen Städtenetzwerkes Cittaslow ist die italienische Stadt Orvieto. Der Auftrag des Netzwerkes ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Einwohner. Die Cittaslow-Städte zeichnen sich durch eine reiche Geschichte, ein kulinarisches Angebot von hoher Qualität und eine attraktive geographische Lage aus. Die Ziele der Mitgliedsstädte betreffen die Entwicklung ihres kulturellen Erbes. Die Mitgliedsstädte sind keine Regionalhauptstädte, sondern starke Lokalgemeinschaften. Das Cittaslow-Netzwerk besteht aus Städten, die weniger als 50.000 Einwohner haben. Städte, die den Status „Slow City“ erreichen wollen, müssen Qualifikationsanforderungen erfüllen, die um Schlüsselbereiche konzentriert sind, wie: • Umweltpolitik, • Infrastrukturpolitik, • Technologie und Ausstattung im Bereich Stadtqualität, • Aufwertung der lokalen Produktion, • Gastfreundlichkeit, • Bewusstsein.

Geschichte Jacek Protas Woiwodschaftsmarschall von Ermland- Masuren

36

Das Netzwerk Cittaslow entstand 1999 in Italien nach einer Idee von Paolo Saturnini, dem Bürgermeister von Greve in Chianti (Florenz) und den Bürgermeistern der Städte: • Bra (Cuneo) - Francesco Guida, • Orvieto (Temi) - Stefano Cimicchi, • Positano (Salemo) - Domenico Marrone.

37


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Die Idee, das Internationale Städtenetzwerk Cittaslow zu gründen, wurde vom Vorsitzenden der Organisation „Slow Food“ angenommen. Slow Food – eine Organisation, die Personen, Gastronomiebetriebe und Restaurants versammelt, die am Schutz der traditionellen Küche verschiedener Regionen interessiert sind. Gegenwärtig gehören 135 Städte aus 20 Ländern in aller Welt zum Netzwerk. Im Kreis der einwohner- und touristenfreundlichen Städte fanden sich auch Reszel (Rößel), Biskupiec (Bischofsburg), Bisztynek (Bischofstein), Lidzbark Warmiński (Heilsberg), Nowe Miasto Lubawskie (Neumark) und Murowana Goślina (Murowana Goslin). Die ersten fünf der genannten Städte liegen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, die sechste in der Woiwodschaft Großpolen.

DIE WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN Die Woiwodschaft Ermland-Masuren liegt im nordöstlichen Teil Polens. Sie grenzt an die Oblast Kaliningrad, an das Frische Haff sowie an die Woiwodschaften Pommern, Kujawien-Pommern, Masowien und Podlachien. • Fläche: über 24.000 km2 • Verwaltungsaufteilung: 116 Gemeinden, 19 Landkreise • Regionalhauptstadt: Olsztyn (Allenstein) • Bevölkerung: über 1,4 Mio. Einwohner Im Hinblick auf seinen landschaftlichen Wert und die große Zahl von Baudenkmälern gilt die Woiwodschaft Ermland-Masuren als eine der schönsten Regionen Polens. Sie wird auch das Land der Tausend Seen genannt. Zu den Vorzügen der Natur gehören zahlreiche Seen, Wälder, Naturdenkmäler, eine reiche Fauna und Flora, ein vielfältiges Bodenrelief, Landschaftsparks und Naturreservate. Die bekannteste Persönlichkeit der Region ist der große Astronom Nikolaus Kopernikus, der mit seinem Werk „Von den Drehungen der Himmelskreise“ eine der wichtigsten wissenschaftlichen Revolutionen seit der Antike auslöste. Nikolaus Kopernikus verbrachte, wie seine Biographen errechneten, 40 Jahre im Ermland. Er starb in Formbork (Frauenburg), einem kleinen Städtchen mit besonderem Klima, das am Frischen Haff liegt.

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Das Landesweite Städtenetzwerk Cittaslow in Polen Chronologie der Ereignisse • • •

• • • • • • • • • •

38

Dezember 2003 – Idee zur Gründung des Landesweiten Städtenetzwerkes Cittaslow in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren 6. Juli 2004 – Entscheidung über die Gründung des Netzwerkes durch den Vorstand der Woiwodschaft Ermland-Masuren 12. Juli 2004 – Vereinbarung über eine Zusammenarbeit - abgeschlossen zwischen der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren, der Gemeinde Reszel sowie dem Kulturverein „Zamek“ in Reszel 29. Juli 2005 – Reszel (Rößel), Biskupiec (Bischofsburg), Bisztynek (Bischofstein) und Lidzbark Warmiński (Heilsberg) äußern den Wunsch, dem Netzwerk beizutreten 13. – 16. November 2005 - Besuch einer Delegation vom Internationalen Städtenetzwerk Cittaslow 15. November 2005 r. – Unterzeichnung einer Absichtserklärung, das Landesweite Städtenetzwerk Cittaslow in Polen zu gründen 15. Februar 2006 – Treffen bezüglich der Anpassung polnischer Städte an die Satzungsanforderungen 19. – 24. Juni 2006 – Studienreise in italienische Städte, die zum Netzwerk gehören 3. August 2006 - Zustimmung des Außenministers zum Beitritt der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren zum Netzwerk Cittaslow 18. Oktober 2006 – das Cittaslow-Koordinationskomitee akzeptiert die Anforderungen des polnischen Netzwerkes 1. Dezember 2006 – Überprüfung, ob die polnischen Städte die im Statut enthaltenen Anforderungen erfüllen 13. April 2007 – Das Koordinationskomitee bescheidet positiv über den Antrag, das Landesweite Städtenetzwerk Cittaslow in Polen anzuerkennen 7. – 8. November 2007 – Präsentation der Grundkonzeption des Landesweiten Städtenetzwerkes Cittaslow in Polen während der Konferenz „Revitalisierung kleiner und mittlerer Städte im Licht der Cittaslow-Idee“ in Olsztyn (Allenstein) 2. Juli 2010 – Feierlichkeit anlässlich der Aushän digung des Beitrittszertifikates zum Internationalen Städtenetzwerk Cittaslow an die Städte Nowe Miasto Lubawskie (Neumark) und Murowana Goślina (Murowana Goslin) 39


Reszel

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Landkreis: Kętrzyn (Rastenburg) Bevölkerung: über 5 000 Einwohner Fläche: 3,81 km²

Geschichte Reszel entstand im Jahr 1241, als die Ordensritter hölzerne Wachtürme bauten. Im Ermland stand die Stadt im Hinblick auf das Vermögen an zweiter Stelle. Nachdem das Ermland an Preußen angeschlossen worden war, verbesserten sich die Handelskontakte Rößels mit Frankreich, Italien und Spanien. Der Handel mit Getreide und Tuch entwickelte sich in besonderem Maße.

Baudenkmäler

• • •

40

Burg der Ermländischen Bischöfe Gotische Brücken Fragment der Verteidigungsmauern aus dem 14. Jahrhundert Klassizistisches Rathaus aus dem 19. Jahrhundert

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Seit 2007 ist Reszel in Cittaslow Reszel ist eine Stadt mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre, einer reichen Geschichte und beachtenswerten Baudenkmälern. Sie gilt als wahre Perle der Woiwodschaft Ermland-Masuren. Die historische Burg, alte Häuser und zauberhafte enge Sträßchen bewirken, dass Reszel zu den am liebsten von Touristen besuchten Ortschaften in der Region gehört. Reszel ist die erste Stadt in Polen, die durch Beschluss des Stadtrates dem Netzwerk Cittaslow beigetreten ist. Die Hauptaufgabe von Reszel ist der Ausbau der Touristik, der Umweltschutz und die Verbesserung der Infrastrukturpolitik. Gegenwärtig wird ein Raumordnungsplan für Reszel und Święta Lipka (Heiligelinde) sowie der Plan für eine diese beiden Ortschaften verbindende Straße ausgearbeitet. Am 17. und 18. September fand in Reszel das Cittaslow-Festival statt, dessen Ziel es war, das Wissen über die Idee von Cittaslow zu erweitern. Die Veranstaltung mit der Schnecke im Hintergrund fand auf dem Gelände der historischen Burg und dem Hauptmarkt statt. Teilnehmer des Festivals waren polnische und ausländische Vertreter des Internationalen Städtenetzwerkes Cittaslow. Auch Vertreter der Selbstverwaltung von Städten, die einen Beitritt zum Netzwerk planen, waren nach Reszel gekommen. Die Veranstaltung wird in regelmäßigen Abständen wiederholt. 41


Biskupiec

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Landkreis: Olsztyn (Allenstein) Bevölkerung: über 10 000 Einwohner Fläche: 5 km²

Geschichte Erste Spuren einer ständigen menschlichen Besiedlung in der Umgebung von Biskupiec sind auf die Epoche der Jüngeren Steinzeit (Neolithikum) datiert. Biskupiec war die letzte von zwölf Städten, die in den Jahren 1254 – 1354 im Ermland entstanden waren. Vermutlich kamen die ersten Einwohner aus der Gegend von Reszel (Rößel) und Barczewo (Wartenburg). Biskupiec war ein kleines und armes Städtchen, das sich wiederholenden Katastrophen (Kriege, Epidemien, Brände) ausgesetzt war. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich die Einwohner hauptsächlich mit Ackerbau und Viehzucht. Die Stadtrechte erhielt die Stadt am 17. Oktober 1395.

Baudenkmäler • • • •

42

Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Kirche der Seligen Karolina Kózkówna*** Mittelalterliche gotische Raumanordnung der Altstadt Häuserkomplex

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Seit 2007 ist Biskupiec in Cittaslow Die Stadt trat dem Netzwerk Cittaslow bei, um einen idealen Lebensraum zu schaffen, wo jeder Einwohner Ruhe, Komfort und Sicherheit findet. Die vorrangige Aufgabe von Biskupiec ist die Werbung für ein lokales und für die Stadt charakteristisches Produkt. Piroggen – eine lokale Köstlichkeit als Aushängeschild der Stadt Um für dieses lokale Produkt zu werben, organisierte die Gemeinde Biskupiec schon viermal das „Ermländische Piroggen-Festmahl“. Dieses kulinarische Ereignis zieht immer mehr Personen aus verschiedenen Regionen des Landes an. Die Stadt hat sich verpflichtet, eine Reihe weiterer Investitionen zu tätigen. Gegenwärtig realisiert Biskupiec ein Projekt zur Renovierung der historischen Zentren der Stadt sowie zur Anpassung des Stadtgebietes an die Bedürfnisse von Behinderten. Auch alte Menschen und der Umweltschutz werden von der Stadt nicht vergessen, alles mit dem Ziel, die Lebensqualität der Einwohner zu erhöhen.

43


Bisztynek

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Landkreis: Bartoszyce (Bartenstein) Bevölkerung: über 2 500 Einwohner Fläche: 2,16 km²

Geschichte 1346 wurde Bisztynek als Dorf gegründet. Als Gründer gelten die Brüder Jan und Jakub aus Różnowo. Der Name der Stadt steht im Zusammenhang mit dem größten Findlingsstein in Ermland und Masuren. Diabelski kamień („Griffstein”) – gilt als einer der größten Steine in Mittelosteuropa. Eine Legende erzählt, dass der Stein von einem Teufel aus Afrika gebracht wurde. Die Einwohner von Bisztynek glaubten, dass der Felsbrocken Wünsche erfüllt.

Baudenkmäler

44

• • •

die Kirche St. Matthias und die Kirche des Heiligen Blutes Christi das Heilsberger Tor die neugotische evangelische Kirche der Griffstein

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Seit 2007 ist Bisztynek in Cittaslow Das Leben in Bisztynek läuft in seinem eigenen, ruhigen Tempo. Die Stadt möchte ideale Bedingungen für die Entwicklung des Tourismus schaffen. Vorrangige Aufgaben sind der Umweltschutz sowie die Sicherstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen. Der Bau der ersten Hotels war eine der ersten und gleichzeitig eine der wichtigsten Investitionen, die nach dem Beitritt der Stadt zum Städtenetzwerk Cittaslow getätigt wurden. Die Mitgliedschaft im Netzwerk ermöglichte der Stadt Bisztynek die Verwirklichung vieler Projekte im Bereich der Tourismusentwicklung, des Umweltschutzes und der traditionellen Küche oder auch der Förderung des lokalen Handwerks. Im Laufe der letzten drei Jahre begann Bisztynek mit der Realisierung einiger Investitionen. Die Stadt führte u.a. die Renovierung der Kläranlage, den Bau von Wasserleitungen in den ländlichen Gebieten sowie die Errichtung des ersten Hotels im Ort durch. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Verbesserung des Stadtbildes. Bisztynek kümmert sich in besonderem Maße um bereits bestehende Grünflächen und legt auch neue an. Im Blick auf die jüngsten Bewohner baute die Stadt einen attraktiven Spielplatz.

45


Lidzbark Warmiński

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

46

Landkreis: Lidzbark (Heilsberg) Bevölkerung: 16 000 Einwohner Fläche: 14,34 km²

Geschichte Lidzbark Warmiński entstand etwa um das Jahr 1240 an der Stelle einer prußischen Burg. Es ist eine der ältesten Städte der Region. Am 12. August 1308 verlieh der ermländische Bischof Lidzbark die Stadtrechte. In den Jahren 1350 – 1795 war die Stadt die Hauptstadt des Ermlandes. Lidzbark, das als historische Hauptstadt des Ermlandes bezeichnet wird, liegt im nordwestlichen Teil der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Baudenkmäler • • • • • •

Ehemalige evangelische Kirche Kirche der Erhöhung des Kreuzes Hohes Tor Verteidigungsmauern und urbanistisches System Gebäude der ehemaligen Mühle Denkmalgeschützte Häuser

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Seit 2007 ist Lidzbark Warmiński in Cittaslow „Einen touristenfreundlichen Ort schaffen“ – das ist das Hauptziel von Lidzbark Warmiński. Im Zusammenhang damit wird viel Wert auf die Frage der Stadtästhetik gelegt (u.a. der Umbau von Straßen im Stadtzentrum). Gegenwärtig wird auch ein Programm zur kommunalen Abfallwirtschaft realisiert. Die nächsten Pläne sind die Anlage einer Promenade, die Restaurierung der Verteidigungsmauern sowie des hundertjährigen Rathauses. Zur Verbesserung des Stadtbildes tragen auch die Einwohner bei, die sich immer häufiger für eine Renovierung ihrer Häuser entscheiden. Im Hinblick auf eine tief verwurzelte kulinarische Tradition findet in Lidzbark Warmiński das regionale Finale des Wettbewerbes „Unser kulinarisches Erbe – Geschmäcker der Regionen“ statt. Dies ist die beste Gelegenheit, das Wissen von Einwohnern und Touristen über die kulinarische Vielfalt der Region Ermland, Masuren und Powiśle zu erweitern.

47


Landkreis: Neumark Bevölkerung: über 11 000 Einwohner Fläche: 11,37 km²

Neustadt liegt zwischen der Anhöhe Garb Lubawski und der Seenplatte von Iława am Fluss Drwęca (Drewenz).

Geschichte Die Entstehung von Nowe Miasto Lubawskie wird auf das Jahr 1325 datiert. Der Beweis dafür ist eine Notiz des Chronisten des Deutschen Ordens, Peter von Duisburg, der unter eben diesem Jahr folgende Information eintrug: „Bruder Luter, Komtur des Kulmer Landes, errichtete eine Stadt am Fluss Drewenz, die Neuer Markt genannt wird.“

Baudenkmäler • • • •

Gotische Apostel-Thomas-Basilika Ehemalige evangelische Kirche von 1912 Fragmente der Stadtmauern (mit Toren und Basteiruinen) Häuser aus dem 19. Jahrhundert

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Seit 2010 ist Nowe Miasto Lubawskie in Cittaslow Das Netzwerk Cittaslow motivierte die Stadt zu harter Arbeit. Um Mitglied des Netzwerkes zu werden, musste Nowe Miasto Lubawskie alle nötigen Anforderungen erfüllen, die von der Organisation gestellt worden waren. Dabei handelte es sich vor allem um Arbeiten im Zusammenhang mit der städtischen Kanalisation, dem Bau neuer Straßen und Bürgersteige und der Beleuchtung von Baudenkmälern. Gegenwärtig ist die Revitalisierung der Stadt die vorrangige Aufgabe. Die Erfüllung der Anforderungen, die Nowe Miasto Lubawskie gestellt worden waren, dauerte zwei Jahre. Die größten aus der Mitgliedschaft im Netzwerk gezogenen Vorteile sind vor allem die Verbesserung des Stadtbildes, die Steigerung der touristischen Attraktivität und die Möglichkeit, bessere Lebensbedingungen für die Einwohner zu schaffen.

Nowe Miasto Lubawskie

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

48

49


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Geben Sie Ihre Stimme für die Masurischen Seen ab! Die internationale Werbekampagne für die Großen Masurischen Seen, den einzigen polnischen Kandidaten im Wettbewerb für die 7 Weltwunder, dauert an. Die Masurischen Seen befinden sich im Finale – mitten unter den 28 schönsten Orten der Erde! Wir stehen vor einer außergewöhnlichen Chance, deshalb laden wir Sie ein, für „Masuren – ein Wunder der Natur“ (MazuryCudNatury) zu stimmen, und zwar per SMS, im Internet und per Telefon. Wie kann man seine Stimme abgeben? Wählen Sie die Telefonnummer: + 44 87 218 400 07 hören Sie sich die vom Organisator vorbereitete Information an. Nach dem Anhören und einem besonderen Signal ist der Code des Kandidaten zu wählen. Der Code für die Masurischen Seen ist: 7719 Die Stimme ist richtig abgegeben worden, wenn ein Dank des Netzbetreibers ertönt. Schicken Sie eine SMS mit dem Inhalt MAZURY an die Nummer 7155 (Kosten: 1 PLN netto)

Geben Sie Ihre Stimme ab auf der Seite: www.mazurycudnatury.org

50

51


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow notatki

52

53


Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow notatki

54


cittaslow - Polska Krajowa Sieć Miast  

Ulotka stworzona dla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you