Page 16

iso 9 in iso 20 - mere vgradnje Navpični prerez min. globina

višina okvirja – 220

višina okvirja – 460

svetla prevozna višina = BRH – 10 LDH

prostor za premik vrat

vgradna višina (1750 – 2750 v rastru 25 mm) BRH

zunanja višina okvirja = BRH + 110 RAMH

višina do stropa min. = BRH + 120 DH

GIB min.

130

BRH

RAMH

DH min.*

EBT

2250

2450

1875

1985

1995

2640

2375

2575

2000

2110

2120

2765

2500

2700

2125

2235

2245

2890

2625

2825

2250

2360

2370

3015

2750

2950

2375

2485

2495

3140

2875

3075

2500

2610

2620

3265

3000

3200

2625

2735

2745

3390

2750

2860

2870

3515

* mere pri ročnem upravljanju in pogonu

OFF

180

Vodoravni prerez GIB RAMB

notranja širina garaže (min.) = BRB + 200 zunanja širina okvirja = BRB + 152 max. svetla končna mera = BRB + 90

BRB

100

vgradna širina

min. 55

zunaj

25

22

tesnilo 20

kotni podboj

iso 9

iso 20 vratno krilo

spodnja pritrditev vrvi

16

zidno sidro

zgornji rob kanala z vzmetmi = BRH + 113 (= višina okvirja + 3)

BRB 230

spodnji rob vodoravnega vodila = BRH – 36

110

min. 10

EBT

Sekcijska garažna vrata  
Sekcijska garažna vrata  

Arcont IP Sekcijska garažna vrata za enojne in dvojne garaže s klasičnim ali integriranim pogonom

Advertisement