Page 1

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011


De aanleiding Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan een kwart van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger, gezamenlijk zetten ze zich voor meer dan 1¼ miljoen uur per week vrijwillig in. Deze vrijwillige inzet levert een heel belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en (sociale) samenhang in de samenlevingen die de provincie Overijssel rijk is. Alle reden dus om die vrijwilligers te tonen dat hun -vaak ‘onzichtbare’- inzet gewaardeerd wordt. De provincie Overijssel doet dat nu al voor de twaalfde keer door de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit te reiken. De prijs wordt dit jaar uitgereikt door gedeputeerde B. Boerman op zaterdag 24 september tijdens het festival Alles Begint Vrijwillig in Park de Wezenlanden in Zwolle.

De jury De jury bestaat dit jaar uit:    

Joke Schalk, Overijsselse Vrijwilliger van 2008 Alie Zandstra, beleidsmedewerker bij de provincie Overijssel Jelmer Schütte, winnaar Stimuleringsprijs voor jonge vrijwilligers in 2010 Bram Donkers, directeur CALO Windesheim en lid Raad van Toezicht SVWO/Arcon

Juryvoorzitter is Bram Donkers. Deze vier leden staan gezamenlijk borg voor een brede, ervaren en frisse blik op vrijwillige inzet.

De organisatie De provincie Overijssel heeft aan Arcon de opdracht gegeven om de OVP te organiseren in nauwe samenwerking met vijf andere provinciale organisaties: Sportservice Overijssel, Landschap Overijssel, Jeugdwerkbureau STAP, SENtrum en Vrouwenplatform Carree. Door gebruik te maken van elkaars netwerk en achterban hebben de organisatoren een groot bereik bij het werven van voordrachten voor de prijs.

De prijzen Er worden elk jaar diverse prijzen uitgereikt. Zowel bij de individuele vrijwilligers als bij de organisaties kent de OVP een eerste, tweede en derde plaats. Vrijwilligers ontvangen een waardebon, waarmee een hartenwens kan worden vervuld ter waarde van respectievelijk € 1000, € 750 en € 500. De winnende organisaties ontvangen een geldbedrag met eenzelfde waarde. In 2011 wordt ook weer de Stimuleringsprijs voor Jonge Vrijwilligers uitgereikt ter waarde van € 250. De provincie stimuleert dat jongeren zich vrijwillig voor de samenleving inzetten. Naast de juryprijs kent de OVP ook een publieksprijs voor vrijwilligers en -organisaties. Alle inwoners van Overijssel hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet op de website van de OVP. De winnende organisatie ontvangt een geldbedrag van € 250 en de vrijwilliger mag met dit bedrag een hartenwens vervullen.

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011

~1~


De inzendingen In totaal zijn meer dan 170 voordrachten ontvangen. Na het verwijderen van dubbele nominaties resteren 155 nominaties: 93 individuele vrijwilligers en 62 vrijwilligersorganisaties. Allemaal kandidaten voor de eretitel ‘Overijsselse Vrijwilliger van het jaar’ of ‘Overijsselse Vrijwilligersorganisatie van het jaar’. De inzet en de achtergronden van al deze kanshebbers zijn zo divers, dat de groep kandidaten een prachtige dwarsdoorsnede van onze Overijsselse samenleving vormt.

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011

~2~


De prijswinnaars Stimuleringsprijs Jonge Vrijwilligers Silke van der Worp uit Zwolle is als 21-jarige al elf jaar actief bij het Rode Kruis, afdeling Zwolle. Ze is daar heel jong begonnen, is altijd erg actief geweest en houdt zich de laatste jaren vooral bezig met de jeugdvakantieweek. Deze activiteit draait, zeker ook door Silke’s inzet, fantastisch. Ze stelt het weekprogramma samen, begeleidt stagiaires, zoekt nieuwe vrijwilligers en geeft leiding aan een hele groep vrijwilligers. Naast de jeugdvakantieweek collecteert ze en doet ze veel promotiewerk voor het Rode Kruis. Ze is ook altijd in voor ludieke acties, zoals bij Serious Request van 3FM. De jury kent de stimuleringsprijs vol overtuiging aan Silke toe. Ze werkt heel zelfstandig, is op jonge leeftijd al in staat anderen te begeleiden en te coachen en ontwikkelt veel nieuwe initiatieven. Ze staat hierbij zelf ook open voor coaching door anderen. Een talent in het heden en een belofte voor de toekomst!

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011

~3~


Overijsselse Vrijwilliger van 2011 Derde plaats Theo Vleerbos uit Almelo heeft zich zijn hele leven ingezet voor de kwetsbaren en kansarmen in Almelo. In de meest brede zin van het woord. Een greep uit zijn activiteiten: oprichter en voorzitter van de Almelose Cliëntenraad, deelname aan de Wia/Wao groep, huisbezoeken om ouderen voorlichting te geven vanuit de Cosbo, initiatiefnemer van de armoedemaand die jarenlang in Almelo is gehouden en actief voor het opvanghuis voor dak- en thuislozen de Wonne. De jury waardeert zijn brede inzet voor de samenleving zeer. Theo trekt zich, als 72-jarige, al vele tientallen jaren onvermoeibaar en volhardend het lot van kwetsbaren en kansarmen aan en spant zich enorm in om hen in hun vaak kwetsbare positie te beschermen en eventueel op rechtmatige gronden te verbeteren.

Tweede plaats Henny en Klaas Krol uit Vinkenbuurt beheren als echtpaar al 12½ jaar het Natuurinformatiecentrum De Wheem in Oud-Avereest. Als vrijwilligers zijn ze het visitekaartje voor De Wheem en Landschap Overijssel. Ze plannen de inzet van de andere vrijwilligers, zoals de gidsen en gastheren en -vrouwen, ontwikkelen het programma van De Wheem, onderhouden de contacten met de buren, de pers en andere verenigingen en doen nog veel meer. Ook het onderhoud, de dieren en de boomgaard zijn bij dit duo in prima handen. Ze schuwen daarbij het vuile werk niet. Het enthousiasme van Henny en Klaas heeft een positieve uitwerking op de hele groep vrijwilligers van De Wheem. Al met al zorgt hun energie voor een fantastische uitstraling en voelt elk bezoeker (jaarlijks zijn dat er ca. 15.000!) zich van harte welkom. De jury vindt het heel bijzonder dat het beheer van De Wheem in handen is van een duo dat zich op vrijwillige basis inzet en zo’n beetje alles doet wat er te doen valt. Ook hun zeer enthousiaste en gastvrije houding draagt bij aan de keuze van de jury hen de tweede plaats toe te kennen.

Eerste plaats en Overijsselse Vrijwilliger van 2011 Mariet Engbers uit Almelo is al ruim 25 jaar de steun en toeverlaat voor mensen die anders tussen wal en schip zouden vallen. Ze helpt jaarlijks zo’n 65 personen met problemen rond hun handicap. Ze vraagt hulpmiddelen aan en ondersteunt bij bezwaar- en beroepschriften. Dat doet ze ook voor mensen die schulden hebben, gescheiden zijn of werkloos zijn. Ze schrijft fondsen aan voor gezinnen met gehandicapte kinderen voor een aangepaste rolstoelbus. Voor tientallen gezinnen heeft ze forse bedragen geregeld om de auto aan te passen. Gebruikte rolstoelen zijn door haar toedoen naar Roemenië en Hongarije gegaan. Ook is ze sociaal adviseur en bestuurslid voor onder meer Ango en het Klankbord Gehandicapten Almelo. De jury is, net als bij Theo Vleerbos, onder de indruk van haar brede en langdurige inzet voor mensen die ‘verdwaald zijn’ in de doolhof van onze sociale zekerheid. Haar eigen handicap heeft Mariet niet in de weg gestaan een buitengewoon waardevolle rol te vervullen als onmisbare steun voor iedereen die dit nodig heeft. Ze is als het ware lotgenoot en voorbeeld. Ze geeft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning handen en voeten. Voor de jury is het duidelijk: Mariet is dit jaar de onbetwiste vrijwilliger van het jaar!

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011

~4~


Vrijwilligersorganisatie van 2011 Derde plaats De Stichting Yoba ondersteunt kansarme jongeren in Gambia. Initiatiefneemster Jannie Eisen uit Zwolle ondersteunt daar een organisatie, die telkens zo’n twintig jongeren intern opleidt als timmerman en hen tegelijkertijd leert lezen en schrijven. Na hun opleiding krijgen de volleerde jongeren een gereedschapskist mee om de kennis en kunde die ze hebben opgedaan over te dragen aan anderen, bijvoorbeeld in hun geboortedorp. De jury vindt dit een pragmatisch voorbeeld van effectieve en kleinschalige ontwikkelingshulp. Kennis, instrumenten en vaardigheden worden overgedragen. De visser krijgt niet alleen een hengel, maar wordt geleerd te vissen. Deze derde plaats is de stichting dan ook van harte gegund en de jury vermoed dat ze wel weet waar het geld naar toe gaat.

Tweede plaats Het Gilde Taalcafé uit Zwolle draait nu een jaar als vervolg op het project Samenspraak en is in die relatief korte tijd uitgegroeid tot een belangrijk fenomeen op het gebied van integratie en participatie. In groepjes met meerdere ‘anderstaligen’ wordt gepraat over thema’s als het weer, het nieuws en eten koken. De originele en speelse aanpak zorgt voor een ontspannen sfeer, waarin mensen niet bang zijn fouten te maken. De deelnemers pikken daardoor onze taal snel op. De inburgering verloopt zo effectief én op een leuke manier. De jury kent de tweede plaats met plezier toe aan het Taalcafé, met als motivatie de maatschappelijke functie van dit initiatief, de betrokkenheid van de vrijwilligers en de zeer intensieve aanpak. Met de prijs beoogt de jury ook het Gilde in het algemeen in het zonnetje te zetten.

Eerste plaats en Overijsselse Vrijwilligersorganisatie van 2011 Jongerenorganisatie Walhalla uit Deventer is de vrijwilligersorganisatie van het jaar. Al meer dan tien jaar beheren en exploiteren -wisselende groepen- jongeren zelf een jongerencentrum in de Deventer binnenstad. Bijzonder is dat alles door de jongeren zelf wordt gedaan, zonder steun van enige betaalde kracht. Ze programmeren, organiseren, doen de publiciteit en bieden bijvoorbeeld ook plekken voor (maatschappelijke) stages. Er komen jongeren met heel uiteenlopende achtergronden en ze besteden aandacht aan thema’s als ‘omgaan met lastig gedrag, alcohol en drugs’. Walhalla is vaak noodgedwongen verhuisd, maar de jongeren hebben steeds kans gezien hun organisatie springlevend te houden. Net als bij het Gilde Taalcafé is de jury geraakt door de maatschappelijke functie van jongerencentrum Walhalla. De eerste prijs gaat naar Walhalla, omdat het zeer bijzonder is dat jongeren op eigen kracht, dus zonder professionele ondersteuning, al zo lang een jongerencentrum in stand weten te houden. Walhalla weet telkens nieuwe jongeren bij de activiteiten te betrekken, waardoor de continuïteit wordt gewaarborgd.

Zwolle, 24 september 2011 De Jury van de Overijsselse Vrijwilligersprijs:  Jelmer Schütte  Joke Schalk  Alie Zandstra  Bram Donkers (voorzitter)

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011

~5~

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2011  

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan een kwart van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger, gezamenlijk zet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you