Page 1

Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων Λενακάκης K. & Λ. Ο.Ε. / www.arcmeletitiki.gr


περιεχόμενα

1 2 3 4 5 6 7 8

Ιστορικό/ Φιλοσοφία

Κοινωνική Ευθύνη

Δραστηριότητες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Λογισμικό

Θερμογραφία

Έργα

Πελάτες


ιστορικό / φιλοσοφία

1

Η ARC Μελετητική ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και ξεκίνησε την δραστηριότητά της στον χώρο της μελέτης και επίβλεψης μηχανολογικών εγκαταστάσεων από το 2002 ως ατομική επιχείρηση. Σήμερα με την μορφή ομόρρυθμης εταιρείας και με σημαντική συμμετοχή σε επιβλέψεις και μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κατάφερε να εδραιωθεί στον χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η φιλοσοφία στον σχεδιασμό μας είναι ανθρωποκεντρική και έχει ως βασικούς άξονες την ασφάλεια, την υγιεινή, την λειτουργικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και πλέον ως απαραίτητη απαίτηση της εποχής μας, την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί σχεδιάζοντας και πέραν της παραδοσιακής μηχανολογίας, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και μεθόδους θερμογραφικής ανάλυσης εγκαταστάσεων και κτηρίων, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία κτισμάτων αρμονικά ενσωματωμένων στο φυσικό περιβάλλον και λιγότερο ενεργοβόρων. Θεωρούμε ως μελετητές, ότι η οικολογική συνείδηση αποτελεί την λύση στην παγκόσμια οικολογική καταστροφή που συντελείται στις μέρες μας από τον άνθρωπο, παρά την φυσική δύναμη ανακύκλωσης που διαθέτει ο πλανήτης, κυρίως διότι καλλιεργεί το αίσθημα αυτοσεβασμού προφυλάσσοντας ταυτόχρονα και τον προσωρινό φυσικό χώρο διαβίωσής του. Λενακάκης Α. Κωνσταντίνος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.


Κοινωνική ευθύνη

2

Η ARC Μελετητική πέραν της επιστημονικής της προσφοράς, και με χρέος ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στην οποία και απευθύνεται, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, που περιλαμβάνουν το συλλογικό κοινωνικό έργο, τις πολιτιστικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις και τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν οι εξής συμμετοχές και χορηγίες: Οικονομική ενίσχυση της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα». Οικονομική ενίσχυση για το «Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βιομηχανικών Α.Π.Ε.». Οικονομική ενίσχυση του Δήμου Βιάννου για τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς που ξέσπασε στις 30 Ιουλίου του 2012. Οικονομική ενίσχυση πανελλήνιου ενωτικού συλλόγου τυφλών και ακρωτηριασμένων Χορηγία δωρεάν μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το κέντρο προσωρινής διαμονής και αποκατάστασης ΑΜΕΑ «Δικαίωμα στη ζωή». Χορηγία στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Γέργερης «Ποιμένες Αγραυλούντες».


δραστηριότητες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται μελετητικά στους εξής παρακάτω γενικούς τομείς:

3

Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκά, Αιολικά & Υδροηλεκτρικά Έργα Σχεδιασμός Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης & πυρασφάλειας Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC) Ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα (Ν.3299/2004 – Ε.Π.Α.Ν. – Π.Ε.Π. – ΕΣΠΑ) Η μελετητική μας ομάδα είναι σε θέση να εκπονήσει συγκεκριμένα τις εξής κατηγορίες μελετών:

Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 9 Β΄ τάξης) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 27 Ά τάξης) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Instabus ΚΝΧ (Μέλος ΚΝΧ) Φωτοβολταϊκών, Αιολικών & Υδροηλεκτρικών Συστημάτων Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων Βιολογικών Μονάδων - Διάθεσης Λυμάτων Τεχνικής Ασφάλειας & Επικινδυνότητας Χώρου Εργασίας Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC) Οικονομοτεχνικών (Ν.3299/2004 – Ε.Π.Α.Ν. – Π.Ε.Π. – ΕΣΠΑ) Ενεργητικού Βιοκλιματικού σχεδιασμού Θερμογραφικής φωτογράφησης και ανάλυσης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Πιστοποιητικά πυρασφάλειας


ανθρώπινο δυναμικό

4

Η Arc Μελετητική αποτελεί μία συνεργασία κυρίως μηχανολόγων μηχανικών και βρίσκεται σε θέση να εκπονήσει μελέτες και να επιβλέψει έργα εντός και εκτός Κρήτης. Η μελετητική ομάδα και οι συνεργάτες της απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ εγκαταστάσεων Η/Μ και έργων Α.Π.Ε. • Λενακάκης Α. Κωνσταντίνος - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. Μελετητής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων Περιβαλλοντικά Ά τάξης & Η/Μ ΄Β τάξης (κατ.9,27) • Δουνδουλάκης Γεώργιος - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ & Υποψήφιος Διδάκτορας • Αγγελής Γεώργιος - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ • Καλογεράκης Κωνσταντίνος - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ • Κίτσιος Μιχαήλ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ • Σπινάκης Νικόλαος - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ • Τσακαλάκη Ευθυμία - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Περιβαλλοντικών Έργων & Έργων Α.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης επιχειρήσεων • Καρπαθιωτάκη Τερέζα - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Μελετητής Ιδιωτικών Έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων • Γιαννακάκη Ευαγγελία - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Μελετητής Ιδιωτικών Έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων • Χαραλαμπάκης Ελευθέριος - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Λογιστικός έλεγχος μελετών αναπτυξιακών προγραμμάτων ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας • Λενακάκης Α. Ελευθέριος - ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας • Μουστάκη Κυριακή - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ και Σ.Δ.Π.ätsmanagment Systeme


λογισμικό

5

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και υπολογίζει μηχανολογικές εγκαταστάσεις κατά κανόνα με το εξελιγμένο λογισμικό FINE – ADAPT της 4Μ στο οποίο συνεργάζονται απόλυτα σχεδίαση και υπολογισμοί με αρίθμηση στα κομβικά σημεία για αποφυγή σφάλματος. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το σύνολο νόμιμων αδειών χρήσης σε software που διαθέτουμε: Fine 9NG - Adapt 4M (S.Ν. 1307034020 & 1050230504) Flow 4M - Erga Meletitiko 4M Τεχνικός Ασφαλείας 4Μ ADEIA-EKKO Αμοιβές Μηχανικού 4Μ PV CALC Φωτοβολταϊκά πάρκα Solar Design Studio V6.0a Φωτοβολταϊκά πάρκα 30-Year Climate Archive 1961-90 Φωτοβολταϊκά πάρκα ΝΕΤ CD - Νομοθεσία ιδιωτικών και δημοσίων έργων Αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 Specisoft - 4M ISI 4606 Λογισμικό Θερμογραφικής ανάλυσης EPA - NR Eνεργειακή ταυτότητα κτηρίου KENAK – 4M Βιοκλιματικός σχεδιασμός ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ


θερμογραφία

6

Η θερμογραφία ή διαφορετικά η υπέρυθρη φωτογράφηση, είναι μία μέθοδος με την οποία ανιχνεύουμε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε και ερμηνεύουμε τις θερμοκρασιακές διαφορές που εμφανίζονται στα υλικά και στην κατασκευή εν γένει και εξάγουμε συμπεράσματα ως προς την ορθή θερμική θωράκισή της. Με την θερμογραφία δεν μετράται απ’ ευθείας η θερμοκρασία μιας επιφάνειας αλλά η μεταβολή της επιφανειακής της ακτινοβολίας. Η θερμογραφία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον μηχανικό, τόσο για τις νέες κατασκευές ελέγχοντας τις κακοτεχνίες που παρουσιάζονται πολύ συχνά και δεν είναι εφικτή μία ασφαλής προσέγγιση της αστοχίας δια γυμνού οφθαλμού, καθώς επίσης και σε υφιστάμενα κτίρια για την βελτιστοποίηση της θερμικής θωράκισής που διαθέτουν. Η εταιρεία μας διαθέτοντας κάμερα υπέρυθρης φωτογράφησης irisys με το ανάλογο λογισμικό ISI 4606, έχει την δυνατότητα να διεκπεραιώσει μελέτες και ελέγχους που σχετίζονται με την παραπάνω μέθοδο. Συγκεκριμένα: Κτηριακή θερμογραφία Βιομηχανική θερμογραφία Επιθεώρηση ηλεκτρικής συντήρησης Επιθεώρηση μηχανικής συντήρησης Έλεγχος ενδοδαπέδιας θέρμανσης Θερμογραφικός προσδιορισμός υγρασίας Ιχνηλάτηση & πρόσβαση των σωληνώσεων Έλεγχος υπερθέρμανσης ρουλεμάν Εντοπισμός θερμογεφυρών Έλεγχος μόνωσης αγωγών


έργα

7

Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης Δημόσιο Ολυμπιακό έργο 2003 Επίβλεψη κατασκευής Κλιματισμού – Θέρμανσης – Εξαερισμού με σύστημα Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας σε συνεργασία με Κλιματιστικές Μονάδες και χρήση Ηχοπαγίδων στο Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης [Υπεργολάβος Δημοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. Επίβλεψη ARC Mελετητική]


ΙΚΑ Εσταυρωμένου Ηρακλείου Δημόσιο κτηριακό έργο 2004 Επίβλεψη κατασκευής Πυρόσβεσης - Κλιματισμού Θέρμανσης - Εξαερισμού με σύστημα Ψύκτη-Λέβητα σε συνεργασία με fan coils και Θερμαντικά σώματα τύπου panel στο νέο ΙΚΑ Εσταυρωμένου Ηρακλείου [Υπεργολάβος Δημοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Εργοστάσιο Φ/Β ΗΛΙΟΔΟΜΗΣ ΑΕ στο Κιλκίς Δημόσιο Κτηριακό έργο 2005 Επίβλεψη κατασκευής Κλιματισμού – Θέρμανσης - Εξαερισμού με σύστημα Υδρόψυκτης Αντλίας Θερμότητας τύπου TRANE και Πύργους Ψύξης ΕVAPCO σε συνεργασία με Κλιματιστικές Μονάδες στο Εργοστάσιο Φωτοβολταϊκών ΗΛΙΟΔΟΜΗΣ στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου του ΚΙΛΚΙΣ [Εργολάβος Ιδιωτικού Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Ενδοδαπέδια θέρμανση κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2005 Επίβλεψη κατασκευής Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης τύπου ROLLJET στο Ηράκλειο Κρήτης του Ιδιοκτήτη Ταβλαδάκη Ιωάννη [Εργολάβος Ιδιωτικού Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


ΤΕΙ Ηρακλείου Δημόσιο κτηριακό έργο 2005 Επίβλεψη κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου τετραώροφου κτηρίου αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρου στο ΤΕΙ Ηρακλείου και προγραμματισμός δικτύου INSTABUS της Siemens KNX [Εργολάβος Δημοσίου Έργου ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Καταφύγιο σκαφών αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου Δημόσιο λιμενικό έργο 2006 Επίβλεψη κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο νέο καταφύγιο σκαφών αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου [Εργολάβος Δημοσίου Έργου ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Πλακόστρωση νότιου τμήματος 25ης Αυγούστου Δημόσιο έργο διαμόρφωσης χώρου 2006 Επίβλεψη κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων πλακόστρωσης νότιου τμήματος 25ης Αυγούστου και πλατείας λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης [Εργολάβος Δημοσίου Έργου ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου Δημόσιο κτηριακό έργο 2007 Επίβλεψη μελέτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων για το έργο «Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για την στέγαση της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου» [Εργολάβος Δημοσίου Έργου ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].


Αγροτικός Συνεταιρισμός Βουκολιών Κισσάμου Χανίων Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2007 Μελέτη, επίβλεψη, ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας HACCP για την κατεδάφιση παλαιάς και ανέγερση νέας ελαιουργικής μονάδος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βουκολιών Κισσάμου Χανίων [Μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη ARC Μελετητική].


Μονάδα τυποποίησης οπωροκηπευτικών στον Αναδασμό Τυμπακίου Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2008 Μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών της εταιρείας Χαριστάκης Ε.Π.Ε. στον Αναδασμό Τυμπακίου [Μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη ARC Μελετητική].


Φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα παρακολούθησης τροχιάς του ήλιου ισχύος 80 KWp Ιδιωτικό ενεργειακό έργο 2008 Μελέτη, επίβλεψη και ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα παρακολούθησης τροχιάς του ηλίου ισχύος 80 KWp της εταιρείας Εμ. Δημ. Σταυρουλάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Άγιο Παϊσιο του δήμου Νικολάου Καζαντζάκη [Μηχανολογική - Ενεργειακή μελέτη ARC Μελετητική].


Φωτοβολταϊκός σταθμός σταθερών βάσεων ισχύος 80 KWp Ιδιωτικό ενεργειακό έργο 2008 Μελέτη, επίβλεψη και ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού σταθερών βάσεων ισχύος 80 KWp της εταιρείας Κλινάκης Μ. & Λιανουδάκη Σ. Ο.Ε. στον Άγιο Σπυρίδωνα του δήμου Αστερουσίων [Μηχανολογική Ενεργειακή μελέτη ARC Μελετητική].


Creta Maris Hotel Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2008 Μελέτη εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής μονάδας Creta Maris στο λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου - aποτύπωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτη μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, μερική επίβλεψη μελέτης [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική].


Caldera Palace Hotel Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2008 Αποτύπωση και επιμέτρηση ηλεκτρολογικών εργασιών [Εργολάβος ηλεκτρολογικών εργασιών Μακατουνάκης Γιάννης - Μελέτη αποτύπωσης ARC Μελετητική].


Βιοκλιματικό κτήριο ΚΕΠ ΚΑΠΗ του δήμου Τυμπακίου Δημόσιο κτηριακό έργο 2009 Μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων βιοκλιματικού δημοτικού κτηρίου ΚΕΠ ΚΑΠΗ του δήμου Τυμπακίου με γεωθερμία ανοικτού κυκλώματος εντός θεμελίωσης, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή ομβρίων υδάτων και αυτοματισμούς [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική].


Γ. Βελιβασάκης Ε.Ε. Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2010 Η/Μ εγκαταστάσεις τετραόροφης οικοδομής (καταστήματα - γραφεία κατοικία) με υπόγειο παρκινγκ εντός της παλαιά πόλης του Ηρακλείου [Αρχιτεκτονική Μελέτη Φρουδαράκη Σοφία - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική ].


Βιοκλιματικό κτήριο ολοήμερου δημοτικού σχολείου και ολοήμε ρου νηπιαγωγείου Ασημίου Δημόσιο κτηριακό έργο 2010 Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και ολοήμερου νηπιαγωγείου Ασημίου με φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή ομβρίων υδάτων, αυτοματισμούς και αυτονομία θέρμανσης χώρων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική].


Βιοκλιματικό κτήριο 52ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου και διθέσιου νηπιαγωγείου Δημόσιο κτηριακό έργο 2010 Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του 52ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου και διθέσιου νηπιαγωγείου με ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή ομβρίων υδάτων, αυτοματισμούς και αυτονομία θέρμανσης χώρων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική].


Βιοκλιματικό κτήριο Νομαρχίας Ηρακλείου Δημόσιο κτηριακό έργο 2010 Προμελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτηρίου της Νομαρχία Ηρακλείου με γεωθερμία ανοικτού κυκλώματος εκτός θεμελίωσης, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα και αυτοματισμούς [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική].


Δήμος Τυμπακίου - Περιβαλλοντική μελέτη - Διαμόρφωση πλατείας Δημόσιο έργο 2011 Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Ματάλων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Βαϊλάκης Νικόλας Περιβαλλοντική μελέτη ARC Μελετητική].


Δήμος Γόρτυνας - Ανάπλαση πλατείας Δημόσιο έργο 2012 Η/Μ εγκαταστάσεις για την ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Ίνια του Δήμου Γόρτυνας [Αρχιτεκτονική Μελέτη Τζορτζάκης Νικόλαος Μηχανολογική μελέτη ARC Μελετητική ].


πελάτες

8 •Α ΚΤΩΡ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80KW - Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW - • Ρ ΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ - η/μ εγκαταστάσεις •Α ΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 62 ΓΕΥΣΕΙΣ - η/μ Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100KW •Σ ΟΦΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 •Α ΡΧΟΝΤΙΚΟ - η/μ εγκαταστάσεις - Ρογδιά Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚW - Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ •Α ΤΛΑΝΤΙΔΑ Α.Ε. - Τεχνικός ασφαλείας - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW - Νομού • Σ ΟΦΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο •Β ΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΘΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW - Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ 500KW - Νομού ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ • ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 3,5 • Σ .ΠΕΤΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW - Νομού •Β ΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ Ε.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜW - Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ •Β ΕΜΕΤ Α.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΛΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80,40KW •Σ ΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Οικονομοτεχνική μελέτη • Γ .ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νομού ΣΕΡΡΩΝ Φ/Β πάρκου 80KW - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • Γ .ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις • Λ.ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΠΟΛ/ΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. – Φ/Β Πάρκο 80 ΚW • Σ ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ - η/μ εγκαταστάσεις - ΑΝΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ •Δ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - η/μ εγκαταστάσεις - ΑΓΙΑ • Μ. ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ - ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. - Συνεργείο • Σ ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ - η/μ εγκαταστάσεις – ΒΑΡΒΑΡΑ αυτοκινήτων - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ •Δ ΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - η/μ εγκαταστάσεις - ΕΠΙΣΚΟΠΗ • ΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW – •Σ ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις – •Δ ΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις - ΖΑΡΟΣ Νομού Ηρακλείου ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΧΑΝΙΩΝ •Δ ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις Λύκειο Γαζίου - • ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΤΑΡΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 499,92KW ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΜΙΝΩΣ Α.Τ.Ε.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ •Δ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις ΗΡΑΚΛΕΙΟΟικονομοτεχνική •Φ ΑΓΕ Α.Ε. - Ανανέωση άδειας λειτουργίας - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 40,26KW • Φ ΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ •Δ ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις - ΤΥΜΠΑΚΙ - Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ •Φ ΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Οικονομοτεχνική μελέτη •Δ ΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW - Νομού • ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 113,52KW ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ •Φ ΩΤΙΟΥ-ΚΙΟΣΕ ΜΑΡΙΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 40KW • Ε ΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΑΘΗΝΑ • ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Φ/Β Πάρκο 205KW Νομού ΣΕΡΡΩΝ • Ε ΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - ΤΥΛΙΣΣΟΣ Νομού ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ •Χ ΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΝΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο • Ε ΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΑΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε - Συστήμ. διαχείρισης • ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - Φ/Β Πάρκο 99,82KW - Νομού 80 ΚW - Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ασφάλειας τροφίμων - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ •Χ ΑΡΙΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. - η/μ εγκαταστάσεις - Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • Ι.ΜΟΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ •Χ ΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - Οικονομοτεχνική μελέτη Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ • ΟΙΚΟ ΑΕΒΕ - Αναπτυξιακός νόμος 3299 - ΧΑΝΙΑ ΜΟΙΡΕΣ • ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ - Πρατήριο υγρών καυσίμων - Πεζά Νομού • ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε. - Φ/Β Πάρκο 80KW - Αναλούκας •A RT FIREWORKS - η/μ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ •B P HELLAS A.E. - η/μ εγκαταστάσεις - ΑΘΗΝΑ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 • ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε. - Φ/Β Πάρκο 80KW - Καμίνια Νομού • ΕCO POWER Ε.Π.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 52KW ΚW - Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ •Κ ΛΙΝΑΚΗΣ Μ. & ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Σ. Ο.Ε. – Φ/Β Πάρκο 80 ΚW - • ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε. - Φ/Β Πάρκο 80KW - Χαλικιάς •G REEN ACTION - Εταιρεία κατασκευής έργων Α.Π.Ε. Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ •Κ ΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW • ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Φ/Β Πάρκο 100KW - Νομού • ΤΕΑΒ Α.Ε. - CRETA MARIS - η/μ εγκαταστάσεις – Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΙΤΟΛ/ΝΑΝΙΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


www.sereal.net

Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων - εργοτέλους 58 - ηράκλειο κρήτης - 71304 τ. +30.2810.260077 - f. +30.2810.260377 email: arc@teemail.gr - www.arcmeletitiki.gr

Arcmeletitiki el lang March2014  

Arcmeletitiki el lang March2014

Advertisement