Page 1

Google Drive

Υπηρεσίες του web 2.0 - Διαδικτυακό Συνεργατικό Περιβάλλον

Google Drive Τα έγγραφα της Google ανήκουν στις υπηρεσίες της νέας γενιάς του διαδικτύου (web 2.0) αφού παρέχουν στο χρήστη εργαλεία που την χαρακτηρίζουν, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία. Ουσιαστικά λειτουργούν ως μία διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης και επεξεργασίας εγγράφων, σύγχρονης επικοινωνίας (chat) και διαμοιρασμού αρχείων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ατόμων και ομάδων από μακριά. Η χρήση διαδικτυακών φακέλων και εφαρμογών γραφείου, αντί για λογισµικά εγκατεστηµένα στον προσωπικό υπολογιστή, αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εφαρµογών του Web 2.0 που έχει χαρακτηριστεί ως cloud computing (Thompson, 2008).

Εφαρμογές Google Drive Το Drive παρέχει εφαρμογές όπως το Microsoft Office ή το Open Office, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση προγραμμάτων στον υπολογιστή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει από οποιοδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει αρχεία από την αρχή ή να μεταφορτώσει αρχεία από τον υπολογιστή του προς επεξεργασία. Οι τροποποιήσεις αποθηκεύονται αυτόματα. Οι εφαρμογές αυτές είναι: 

 

Κειμενογράφος Υποστηρίζονται όλες οι βασικές εργασίες, όπως δημιουργία λιστών με κουκκίδες, ταξινόμηση σε στήλες, προσθήκη πινάκων, εικόνων, σχολίων, τύπων, αλλαγή γραμματοσειρών και πολλά άλλα. Παρουσιάσεις Παρέχονται όλες οι βασικές εργασίες για την επεξεργασία διαφανειών. Επίσης ο εμπλουτισμός με εικόνες, κινούμενα σχέδια, συνδέσμους, ενσωματωμένα βίντεο και εναλλαγές. Υπολογιστικά φύλλα Καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Φόρμες Δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και δημοσίευσης ηλεκτρονικών φορμών ή ερωτηματολογίων για τη συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια, δημιουργείται βάση δεδομένων για την οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, σε υπολογιστικό φύλλο. Σχεδιαστικό περιβάλλον Στο περιβάλλον σχεδίασης ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει την εργαλειοθήκη για την εισαγωγή και επεξεργασία σχημάτων, γραμμών, χρωμάτων, κειμένου, ώστε να δημιουργήσει δικά του γραφικά.

1 vparaskevi


Google Drive

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μία παρουσίαση για τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών Google Drive: http://www.slideshare.net/manolispomonis/google-6490032 Δείτε τη δημιουργία ερωτηματολογίου της εφαρμογής «Φόρμες» στο Google Drive: http://www.youtube.com/watch?v=7WSupX79Svc

Δυνατότητες Google Drive Προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες στο χρήστη:         

Δωρεάν αποθηκευτικός χώρος 5 GB για μεταφόρτωση και αποθήκευση αρχείων. Οργάνωση αρχείων σε φακέλους. Εξαγωγή αντιγράφων αποθηκευμένων αρχείων στον υπολογιστή σε μορφές DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF και HTML. Πρόσβαση αποθηκευμένων αρχείων από οποιαδήποτε συσκευή. Διαμοιρασμός αρχείων ή φακέλων με άλλους χρήστες που επιλέγονται από τον κάτοχο. Κοινή χρήση και ταυτόχρονη επεξεργασία αρχείων. Σύγχρονη επικοινωνία με άλλους χρήστες κατά την επεξεργασία κοινών εγγράφων. Δημοσίευση εγγράφων ως ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με επιλογή του χρήστη. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, blogger, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες LMS.

Αξιοποίηση των Εγγράφων της Google – Προβληματισμοί Η αξιοποίηση των εφαρμογών και δυνατοτήτων των Εγγράφων της Google, τόσο από τον απλό χρήστη, όσο και από διάφορες κοινότητες ή ομάδες, επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Μερικά από αυτά είναι:

 Η αποθήκευση και οργάνωση αρχείων. Οι δυνατότητες του περιβάλλοντος επιτρέπουν στο χρήση την εύκολη και γρήγορη τακτοποίηση των αρχείων του. Η δημιουργία φακέλων και υποφακέλων, η μεταφορά τους ή η δημιουργία αντιτύπων εξυπηρετούν στην σωστή οργάνωση του υλικού του. Η δημιουργία φακέλων προς κοινή χρήση. Η δυνατότητα επιλογής κοινόχρηστων φακέλων, εξυπηρετεί τη διαμοίραση υλικού με διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στόχους. Η ευκολία στην πρόσβαση υλικού από οπουδήποτε. Η πρόσβαση στο υλικό που αποθηκεύεται είναι δυνατή από οποιοδήποτε χώρο, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση φυλλομετρητή.

2 vparaskevi


Google Drive

Η ταυτόχρονη παρουσίαση και επεξεργασία κοινών αρχείων από πολλούς χρήστες. Η δυνατότητα ενεργής συμμετοχής πολλών χρηστών στη δημιουργία και τροποποίηση κοινόχρηστου αρχείου, την ίδια χρονική στιγμή, διευκολύνει τη συνεργασία ατόμων με κοινούς στόχους, ακόμα κι αν δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή τόπο.

Βέβαια, για την αξιοποίηση του Drive της Google πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι: Η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων του διαδικτύου. Η δημιουργία λογαριασμού (google account) στις υπηρεσίες της Google και η σύμφωνη γνώμη των χρηστών για τη δημιουργία δημόσιου προφίλ. Προβληματισμοί Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι cloud υπηρεσίες στο χρήστη, δηλαδή η βεβαιότητα ότι τα προσωπικά του αρχεία δεν πρόκειται να χαθούν ή να καταστραφούν οτιδήποτε κι αν συμβεί στον υπολογιστή του ή η ευκολία να έχει πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε ακόμα και με τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου, προσελκύουν όλο και περισσότερο τον κόσμο του διαδικτύου. Η Google, με την δική της υπηρεσία Drive, μπήκε σχετικά πρόσφατα, σε σχέση με άλλους, στον χώρο, προσπαθώντας να κάνει την δική της υπηρεσία cloud πιο χρηστική και διαφορετική και κυρίως πιο επεκτάσιμη, δίνοντας στους χρήστες πολλές επιπλέον δυνατότητες. Βέβαια με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τίθεται ένας σοβαρός προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα τρίτων να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε κεντρικούς υπολογιστές (servers) και όχι σε προσωπικούς υπολογιστές. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2012, το cloud computing απειλεί την ιδιωτικότητα αυτών των δεδομένων , αφού τα δικαιώματα των εταιρειών που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, δεν είναι πλήρως διασαφηνισμένα. Όπως επισημαίνεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πλήρης απώλεια ελέγχου από τους πολίτες των πιο προσωπικών τους δεδομένων. Όσον αφορά την Google και την υπηρεσία της drive οι όροι παροχής υπηρεσιών είναι ακόμα ασαφείς και δεν προσδιορίζουν το αν τα έγγραφα που θα ανεβάσει ο καθένας στο Drive θα μείνουν στην κυριότητα του χρήστη ή αν θα τα αξιοποιεί κατά το δοκούν ο αμερικανικός κολοσσός.

3 vparaskevi


Google Drive

Έγγραφα Google, ομάδες και συνεργασία Τα έγγραφα Google είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες για την παιδαγωγική / διδακτική του αξιοποίηση στα πλαίσια της συνεργατικής µάθησης. Με τη χρήση των Εγγράφων Google δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημοσιοποιήσουν προς τη παγκόσμια κοινότητα , σε μερικούς συνεργάτες µόνο ή σε κανένα, έγγραφα ανάλογα µε το στόχο κάθε εγγράφου που δημιουργείται και στους μαθητές να εκπονήσουν οµαδικές εργασίες µε σύγχρονη επεξεργασία από τα µέλη της οµάδας. Η οµαδική εργασία στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής, απαιτεί συντονισµό, επικοινωνία και συνεργασία και εφόσον επιλεγεί σαν τεχνική διδασκαλίας, έχει τη δυνατότητα να προάγει διαπροσωπικές δεξιότητες. Οι συνεργατικές δραστηριότητες ενισχύουν το κίνητρο µάθησης και οδηγούν σε µάθηση που είναι αποτέλεσµα κυρίως της αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων και όχι απλά στην άθροιση των γνώσεων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων). Η από κοινού εργασία σε ένα θέµα εξασφαλίζει επιπλέον, καλλιέργεια της προσωπικής ευθύνης, της αυτοεκτίμησης, της αλληλοϋποστήριξης, της αποδοχής διαφόρων απόψεων και της προσωπικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Η δημοσιοποίηση επίσης των γνώσεων µέσω ενός δημοσίου εγγράφου από τον εκπαιδευόμενο θεωρείται ότι συμβάλλει στην εδραίωση των γνώσεων που έχει αποκτήσει. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δυνατότητες για δραστηριότητες στo Google Drive: Εφαρμογές Κειμενογράφος Παρουσιάσεις Υπολογιστικά φύλλα

Φόρμες

Σχεδιαστικό περιβάλλον

Δραστηριότητες ∆ηµιουργία οµαδικού κειµένου ∆ηµιουργία κοινής παρουσίασης Καταγραφή μετρήσεων εργαστηρίου Ομαδική συλλογή, επεξεργασία δεδομένων Παρουσίαση συγκριτικών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση των µαθητών (διαγνωστικός έλεγχος, τεστ, κ.λπ.) Ανίχνευση ιδεών µαθητών ∆ραστηριότητες εµπέδωσης και εργασίας στο σπίτι ∆ηµιουργία τεστ και διαγωνισμάτων Δημιουργία κοινών ερωτηματολογίων Δημιουργία κοινών σχεδίων και διαγραμμάτων

Πηγές https://www.google.com/intl/el/drive/start/index.html http://internet-safety.sch.gr/index.php/files/privacy http://osarena.net/ http://www.tovima.gr/vimamen/manual/article/?aid=454704 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=79050

4 vparaskevi

Archontia Google  
Archontia Google