Issuu on Google+

Pant el l er i a( TP) Ri or gani zzazi oneer i qual i f i cazi one degl ispazipubbl i cidell ungomar e.

1°PREMI O: Ar ch.Gi or gi oFur t er As s oc i at i Ar c h.Dav i dBenedet t i Ar c h.J anFr eder i c kHel eneDeCl er c q Ar c h.Angel oFer r ar i Ar c h.Ni c ol aLar i c c i a Col l abor at or i Pr oget t az i ones t r ut t ur al e:Ni c c ol òDeRober t i s Pr oget t az i onei mpi ant i s t i c a:St ef anoMi gnani I mpi ant i aener gi ar i nnov abi l e:Paol aRos a–Cl ot Pr oget t az i onear c hi t et t oni c a:Mar c oFr anc hi ni Pr oget t az i onear c hi t et t oni c a:Val er i aVer r ec c hi a

2°PREMI O:CooPr oget t il egal er appr .I ng.Fabi oFi l i ppet t i As s oc i at i I ng.Ci v i l eWal t erT omas s ol i Ar c h.Enr i c oCos t a Ar c h.El i s aAur or aEl eonor aCr i mi I ng.Ambi ent al eMor enoPanf i l i Col l abor at or i Ar c h.Paes aggi s t aEl enaSant angel o Ar c h.Mas s i moCommi s s o Ar c h.St ef ani aCondur s o Dot t .For es t al eAnt oni oGabel i ni Dot t .For es t al eEmi l i aEr mel i ndaGer ac i Ar c h.Ant oni noEmanuel eVal er e Ar c h.del paes aggi oAl es s i aLat el l a Ar c h.del paes aggi oDemet r i oFor t ugno Ar c h.del paes aggi oDani el eSapor i t a

3°PREMI O:SI NTAGMAl egal er appr esent ant eNandoRani er i As s oc i at i Ar c h.Mar c oPal az z es c hi Cons ul ent i Col l abor at or epr oget t i s t aFr anc es c oAur el i Col l abor at or epr oget t i s t aManuel aBoc c al i Col l abor at or epr oget t i s t aLaur aPi az z ol i Col l abor at or epr oget t i s t aGabr i el ePr enni Cons ul ent ei mpi ant i Fr anc es c oBondi


MENZI ONE:Ri ccieSpai nis. r . l . r appr esent at odaAr ch.Fi l i ppoSpai ni . As s oc i at i 3TII t al i aS. p. A.r appr es ent at odaI ng.Al f r edoI ngl et t i Ar c h.Sal v at or ePar i s i Col l abor at or i I ng.Fr anc es c aSal v ador

MENZI ONE:LFAr chi t et t ur asr l r appr esent at odaAr ch.Lui giFi or amant i As s oc i at i Ei dosCons ul t i ngr appr es ent at adaI ng.Gi us eppeRi z z o Ar c h.Fr anc es c oCar del l i Col l abor at or i Col l abor az i oneal l ’ el abor az i onegr af i c aAr c h.Sar aManar i n

MENZI ONE:Vi Tr eSt udi os. r . l . r appr esent at odaI ng.Lor enz oDal l aVecchi a As s oc i at i Ar c h.Rober t aAl bi er o Ar c h.Enr i c oGandol f i Ar c h.Br unoSbal c hi er o Col l abor at or i I ng.HugoCor r esPei r et t i Ar c h.Sebas t i anoPoz z abon Ar c h.Ni c c ol òZor at

MENZI ONE:Ar ch.Car l osFer r at erLambar r i As s oc i at i Ar c h.Gus t av oAdol f oCar abaJ al U. TE. CO.Soc .Coop.Rappr es ent at adaAr c h.Dav i deRubbi ni Ar c h.Fr anc es c oVaz z ano Ar c h.Cr i s t i naCher s i Ar c h.Az z ur r aCar l i Ar c h.Per l aSandr i Col l abor at or i Col l abor at r i c eal l apr oget t az i oneAr c h.Ti z i anaGal l on Col l abor at r i c eal l apr oget t az i oneSt ef ani aMas ui no


MENZI ONE:Massi mi l i anoeDor i anaFuksasDesi gn r appr esent at odaAr ch.Massi mi l i anoFuksas Col l abor at or i Medi t er r aneaEngi neer i ngs . r . l .r appr es ent at adaAr c h.Gi ov anni Di Fi s c o

MENZI ONE:STSSer vi z iTecnol ogi eSi st emiS. P. A. r appr esent at odaAr ch.Gi ul i oMar chi As s oc i at i Ar c h.Gabr i el l aGi unt ol i I ng.Li onel l oSc i ac c a I ng.Paol oVi ol a Ar c h.Andr eaLuc aBl andi no Ar c h.Pi er angel oI z z o Ar c h.Mar c el l oMal t es e Ar c h.Gi anf r anc oPav i a Pr of es s i oni s t aabi l i t at odamenodi 5anni Ar c h.Emanuel aCol ombo

MENZI ONE:Az er o r appr esent at odaAr ch.Paol oMest r i ner As s oc i at i Ar c h.Al es s andr oVi l l ar i Ar c h.Mar c oCi l l i s Ar c h.Luc aPl at t o Ar c h.Mar i ael i s abet t aGhi di ni Ar c h.Mar i aPi naUs ai Ar c h.Chi ar aDor i gat t i Ar c h.Fr anc es c oFuoc o Col l abor at or i I ngegner ec ons ul ent eperi l t r af f i c oI ng. St ef anoSbar del l a Cons ul ent eBot ani c oGi us eppeBar ber a Ar c h.Cons ul ent es i s t emi mi c r oeol i c iAl es s i oBat t i s t el l a Anal i s i pr ez z i er edaz i onec omput omet r i c oMi c hel eMot t i nel l i


1째 PREMIO - Arch. Giorgio Furter


1째 PREMIO - Arch. Giorgio Furter


1째 PREMIO - Arch. Giorgio Furter


2째 PREMIO - Ing. Fabio Filippetti


2째 PREMIO - Ing. Fabio Filippetti


2째 PREMIO - Ing. Fabio Filippetti


3째 PREMIO - SINTAGMA, Nando Ranieri


3째 PREMIO - SINTAGMA, Nando Ranieri


3째 PREMIO - SINTAGMA, Nando Ranieri


MENZIONE - Ricci e Spaini s.r.l.


MENZIONE - Ricci e Spaini s.r.l.


MENZIONE - Ricci e Spaini s.r.l.


MENZIONE - Arch. Luigi Fioramanti


MENZIONE - Arch. Luigi Fioramanti


MENZIONE - Arch. Luigi Fioramanti


MENZIONE - Ing. Lorenzo Dalla Vecchia


MENZIONE - Ing. Lorenzo Dalla Vecchia


MENZIONE - Ing. Lorenzo Dalla Vecchia


MENZIONE - Arch. Carlos Ferrater Lambarri


MENZIONE - Arch. Carlos Ferrater Lambarri


MENZIONE - Arch. Carlos Ferrater Lambarri


MENZIONE - Massimiliano e Doriana Fuksas Design


MENZIONE - Massimiliano e Doriana Fuksas Design


MENZIONE - Massimiliano e Doriana Fuksas Design


MENZIONE - Arch. Giulio Marchi


MENZIONE - Arch. Giulio Marchi


MENZIONE - Arch. Giulio Marchi


MENZIONE - Arch. Paolo Mestriner


MENZIONE - Arch. Paolo Mestriner


MENZIONE - Arch. Paolo Mestriner


Pantelleria (TP) - TAVOLE DI CONCORSO