Page 1

_Interne verbouwing basisschool De Wijngaard Ans Hendriks, directrice

_Interview Ans Hendriks - directrice Wijngaard Ans Hendriks is werkzaam voor de Stichting VCO Quercus, vereniging voor christelijk onderwijs, als directrice van twee basisscholen, Vesterhavet en De Wijngaard.

Sluijmer en van Leeuwen kwam met het voorstel om het nieuw gecreëerde volume te voorzien van een vinylbehang met print. De school is gaan meedenken over de afbeeldingen, en zo ontstond het kunstproject ‘Maak je lievelingsdier of lievelingsboom’.

Je bent gestart als interim-directrice op basisschool De Wijngaard. Welke situatie trof je aan? “De Wijngaard was een school met een teruglopend aantal leerlingen. De problemen van de voormalige directeur zorgde voor onvrede bij het team, roddelende ouders op het schoolplein, wat resulteerde in een negatieve sfeer op de school. Gebrek aan goede communicatie was een van de belangrijkste aandachtspunten.”

Hoe is het kunstproject opgezet? En heeft de hele school hier een bijdrage aan geleverd? “Er is een lesplan geschreven, waarbij de oudere kinderen als extra opdracht het schrijven van een gedicht kregen omtrent hetzelfde thema. Tevens is in dit plan het kleurenpalet van de toe te passen materialen vastgelegd; verschillende aardtinten. Naast de van huis meegebracht materialen was een groot deel afkomstig uit de verbouwing. Alle kinderen, van de kleuters tot en met de bovenbouw, hebben aan het project meegewerkt. De ouders hebben een groot aandeel gehad in het project, zij hebben in samenwerking met de docenten de kinderen begeleid.”

Heeft de verbouwing hier een bijgedragen aan geleverd? “Door de verbouwing is er meer lucht gekomen. Het heeft bijgedragen aan een ander sociaal klimaat met een grotere inbreng van de ouders en betrokkenheid van docenten en kinderen. Een goede, open communicatie is hierbij essentieel.” Hoe betrek je de ouders, team en de kinderen? “Er is een werkgroep ouderparticipatie, waar de directie, ouderschapsraad en de medezeggenschapsraad onderdeel vanuit maken. Ouders denken mee over het beleid van de school, welke identiteit wil de school uitdragen. Waar staan we voor?” Heeft de verbouwing voor overlast gezorgd? Hoe is de begeleiding van de architect in dit proces geweest? “ Een verbouwing binnen je school vraagt om een flexibele instelling van het team en de ouders. Het team wil graag de controle houden. Het is belangrijk een verbouwing van te voren goed te organiseren; wat is de planning, wat gebeurt er in welke fase? De architect is nauw betrokken geweest bij dit proces en fungeerde als aanspreekpunt voor de verschillende partijen. De verbouwing is hier duidelijk ingekaderd, middels stofschotten afgeschermd van de rest van de school; een segment waar je tijdelijk niet komt. Overlast werd hierdoor beperkt. Tevens heeft de architect er bij de aannemer op aangedrongen werkzaamheden, welke veel overlast veroorzaken, in overleg met de school op geschikte tijden uit te voeren; een woensdagmiddag, na de lesuren. De uitnodiging om bouwvergaderingen bij te wonen heb ik aangegrepen, om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de verbouwing, en daarmee het team zo goed mogelijk te informeren.”

De architect heeft de betrokkenheid van een kunstenaar als eis gesteld, om de kwaliteit van het eindresultaat te waarborgen. Via A. Siezinga, adjunct-directrice van de Wijngaard, is de grafisch vormgever Theo Ruys van ‘Studio voor visuele communicatie’ te Rotterdam benaderd. Het resultaat van het project is een rijke verzameling van allerlei uiteenlopende ‘kunstobjecten’. Theo Ruys heeft hieruit een selectie gemaakt, welke is vastgelegd door een professionele fotograaf, Miranda Koopman van ‘CAPAZ fotografie & vormgeving’ te Utrecht. De vormgegeven compositie is geprint op het vinylbehang. Herkennen de kinderen zich in het materiaal? Zijn ze trots op hun school? “Het resultaat is persoonlijk, de kinderen maar ook de ouders zijn erg trots op het resultaat. ´Isaac groep 8, de tekening van de kleuters vind ik het mooist!’ Het leuke aan het ontwerp is dat het mee loopt in je beleving, het zit rondom en blijft spannend.” ‘Er is een interessant ontwerp voor de wanden gemaakt door de (in eerste instantie wat rommelig ogende) kunstwerken vrijstaand te fotograferen waardoor ze enorm vergroot konden worden. Geen posters, schilderijen of ingelijste foto’s maar de sterk uitvergrote kunstwerken die als het ware los komen van de wand en waarbij de tekstuur van het gebruikte materiaal goed zichtbaar is. Samen met de toegevoegde handgeschreven gedichten geeft dit een persoonlijke uitstraling aan de nieuwbouw. Door de goede samenwerking met het bestuur van de school, de architect en fotograaf is het gelukt om in korte tijd de wanden van de nieuwbouw een bijzonder en ‘eigen’ karakter te geven.’ (Theo Ruys) Op 26 juni 2009 werd het gebouw feestelijk heropend door de wethouder van Jeugdzorg en Onderwijs mr. A.Th.H. van Dijk.

wanduitslag De Wijngaard

Interview Ans Hendriks  

interview met Ans Hendriks, directrice de Wijngaard

Advertisement