Page 1

NA-ISOLATIE MUREN, YELLO BY ISOVER

Blaas uw woning de toekomst in

ak

Meer weten ? Surf naar www.yellobyisover.be of www.isover.be

271

Design & Evolutie op uw dak ...

●● Pag 4: De Mies van der Rohe Award 2013 ●● Pag 9: Herzog & de Meuron ●● Pag 11: Interview met Christian Fosseur, VELUX

architectenkrant

RENOLIT ALKORDESIGN Een economisch daksysteem voor iedere dakvorm. WWW.ALKORDESIGN.COM

maandelijks - 18de jaargang - mei/juni 2013 - P505193 - afgiftekantoor Brussel X - ISSN 1374-5352 - verschijnt niet in juli. Verantwoordelijke uitgever: P.C. Maters, Alsembergsesteenweg 842, 1180 Brussel - www.architectenkrant.be

TEASER ALKORDESIGN ARCHITECT 3-2013.indd 1

18/03/13 13:13

Studio's Ballets C de la B © Filip Dujardin

Een gesprek met architect Jan De Vylder

‘Architectuur is het ontwikkelen van mogelijkheden uit onmogelijkheden’ Samen met architecten Inge Vinck en Jo Taillieu runt Jan De Vylder Architecten De Vylder Vinck Taillieu. Een jong architectenbureau dat ondanks haar prille bestaan nationaal en internationaal al hoge toppen scheerde. De deelname aan de Architectuurbiënnale 2012 en een nominatie voor de Mies van der Rohe-award 2013 plaatste hen voorgoed in the picture. De Vylder zelf blijft er opvallend nuchter bij:

Dat Jan De Vylder het druk heeft mag gerust een understatement genoemd worden. Grote projecten als de Cadixwijk in Antwerpen (in samenwerking met NOA architecten, META architecten en Office Kersten Geers en David Van Severen), dienstencentra in Borgerhout, Aar-

schot en Ledeberg en een kinderdagverblijf in Ukkel zorgen ervoor dat de architect met Sint-Niklase roots maar nipt de tijd vindt om uw dienaar te woord te staan. De eerste verdieping van een prachtig gerenoveerde herenwoning in de Gentse Nederkouter, het zenuwcen- l l l


Rotelenberg © Filip Dujardin

lll

trum van Architecten DVVT, bruist dan ook van de bedrijvigheid. Een tiental medewerkers kijken amper op wanneer ik mij nestel naast de maquettes en klikkende muisknoppen. Tussen een aannemersvergadering en een werfbezoek door, schuift De Vylder mee aan tafel voor een kort, maar bijzonder boeiend gesprek over architectuur, kunst en de kracht van het toeval. Jan De Vylder, 2012 is voor u en uw collega’s Inge Vinck en Jo Taillieu een bijzonder intensief jaar geweest. Er was de tentoonstelling in de Singel, er was de Biënnale van Venetië waar jullie deel uitmaakten van het multidisciplinaire team AWJGGRAUaDVVTAT en last but not least was er de nominatie voor de Mies van de rohe-award met de projecten Huis Rot-Ellen-Berg en Twiggy. Hoe blikt u zelf terug op het voorbije jaar? JDV: Goh, ik vrees dat we door het vele werk zelfs nog niet te tijd hebben gehad om terug te blikken op het voorbije jaar (lacht). Als ik nu terugkijk is het allemaal zeer snel gegaan, met de biënnale als absoluut hoogtepunt. Toen we met ons bureau in 2010 voor het eerst werden gevraagd door Kazuyo Sejima (EV: curator Architectuurbiënnale 2010)hadden we nooit verwacht dat we twee jaar later opnieuw zouden worden uitgenodigd, en dan nog in samenwerking met zo’n fantastisch team! In die zin was er een significant verschil met onze

aanwezigheid in 2010. Deze keer vertegenwoordigden we niet enkel ons bureau maar konden we, in de context van het team en het Belgisch paviljoen, echt onze stempel drukken in het debate of ideas omtrent de toekomst van de regio Vlaanderen. De dirigenten achter het team waar jullie mee naar Venetië trokken zijn de mensen van Architecture Workroom Brussels (AWB). Hoe kwamen zij bij jullie terecht? JDV: Wel het kan misschien banaal klinken, maar zoiets gebeurt dus echt gewoon tijdens een gezamenlijke koffiepauze aan één of andere willekeurige tafel. Het is wel zo dat wij met ons bureau al een tijdje met het idee rondliepen om ons in te schrijven op dat vraagstuk van de Vlaamse overheid. Hierbij dachten wij ondermeer aan een samenwerking met kunstenaar Ante Temmermans. Maar op het moment dat dit plan bij ons al wat op de achtergrond lag, bevonden we ons op een goede dag - al koffiedrinkend - samen met AWB in een gezelschap met soortgelijke ideeën. En ja, dan gaat het snel natuurlijk. We smeten de namen van alle componenten op een hoop en het team met de onuitspreekbare naam was geboren!(lacht) De spelers die meespeelden in dit team kwamen uit diverse disciplines. Zoals u reeds zei introduceer-

den jullie ondermeer de kunstenaar Ante Temmermans. Hoe belangrijk is het voor een architect om in nauw contact te staan met de wereld van de kunsten? JDV: Voor mij is het vooral de verwondering die kan ontstaan bij datgene wat zich aanbiedt. En dit beperkt zich niet louter tot de relatie met de kunsten. Het kan bijvoorbeeld evenzeer plaatsvinden via het nauwe contact tussen architect en aannemer. Wanneer een vakman mij uitlegt hoe hij iets construeert, dan vind ik het bijzonder interessant om daar naar te luisteren en wie weet, om het vervolgens misschien over een totaal andere boeg te gooien. Diezelfde verhouding heb ik met kunst. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik kunst enkel utilitair zal toepassen. Kunst leent zich tot veel meer dan dat. Het kan me verwonderen en zelfs tot een ander inzicht brengen. Kunst behoort voor mij tot wat ik noem ‘werken met de context’. Een context bestaat uit zaken die voor een ontwerper gelden als referentie. Dit kan gaan van een eenvoudig bouwmateriaal op een werf, tot een fantastische tekening van een kunstenaar. Kan architectuur kunst zijn? JDV: Ik beschouw architectuur als een kans op kunst. Ik bedoel hiermee dat architectuur een van de weinige disciplines is die vandaag nog probeert om verschillende za-

ken, waaronder kunst, te verenigen. Beweren dat architectuur kunst is lijkt op het eerste zich misschien heel pretentieus, maar tegelijkertijd is het ook het minimum van wat architectuur zou moeten kunnen bereiken. Je merkt vandaag al dat architectuur zich te veel laat verleiden tot een strikt bouwfysisch debat. Ik zou het heel spijtig vinden moesten we evolueren naar een wereld waar architectuur enkel nog draait rond rationaliteit. Het economische klimaat is vandaag niet echt gunstig te noemen. Ook de bouwsector blijft daar niet van gevrijwaard. Meer dan ooit staan economische beweegredenen centraal. Vindt u dat deze fixatie op de financiële haalbaarheid van een project en de daarbij horende beperkingen, nefast zijn voor de vrijheid van het ontwerpen? JDV: Voor mij is het tegendeel waar. Hoe minder er mogelijk is, des te uitdagender de opdracht. Ik zie het eerder als het ontwikkelen van mogelijkheden uit onmogelijkheden in plaats van het aanreiken van mogelijkheden die achteraf onmogelijk blijken te zijn. De bekende Amerikaanse econoom Milton Friedman zei ooit “never waste a good crisis”. Wel, hij kon de nagel niet beter op de kop slaan. Een crisis kan zorgen voor een andere kijk op de dingen.

Daarom is architectuur voor mij ook een vorm van loslaten, je durven begeven buiten de gekende context. Als inspiratiebron voor jullie projecten wordt vaak gebruik gemaakt van voorwerpen die tijdens het ontwerpen jullie pad kruisen. Je zou het een soort van ‘recycling architecture’ kunnen noemen. Welke rol spelen deze objets trouvés in het creatieve denkproces? JDV: Als je het zou bekijken vanuit het oogpunt van een renovatie dan vind ik dat men vandaag maar al te vaak denkt vanuit een zekere technologische complexiteit en innovatie. Alsof het alleen maar via de moeilijk en ingewikkelde weg kan? Ik vind dat innovatie evengoed kan gaan over een soort van downsizing van die innovatie. Dit kan bijvoorbeeld door een dagdagelijks voorwerp uit de bouwwereld in een andere context te plaatsen. Neem nu een doodsimpele snelbouwbaksteen. Meestal wordt die verstopt achter lagen pleisterwerk. Wij bij Architecten DVVT zien in die baksteen ook een zekere esthetiek en deinzen er niet voor terug om die te tonen. Alleen al het unieke spel van lichtinval en reflectie op die naakte steen maakt het de moeite waard om het materiaal te laten voor wat het is. Eigenlijk proberen we een soort geluk te vinden in zaken die


Expo de Singel © Filip Dujardin

daar niet meteen meer mee worden geassocieerd. Veel van de gerealiseerde projecten van Architecten DVVT lijken op het eerste zicht onaf, ze hebben vaak de look van een work in progress. Ziet u dat zelf ook zo? JDV: Architectuur mag eigenlijk nooit volledig af zijn. Voor veel mensen is architectuur iets stabiel, met een vast en immobiel karakter. Bij Architecten DVVT zien we dit anders. Wanneer iets voor 99% af is, houden wij even halt. Een moment van reflectie. Af of onaf, eigenlijk is het ook maar een kwestie van perceptie. Voor mij is een project dan weer wel af wanneer het gehanteerde materiaal voor de volle 100% werd benut. De projecten van Architecten DVVT houden er een bijzondere relatie op na wanneer het gaat om de wisselwerking tussen interieur en exterieur. Soms is die heel aanwezig, soms is er juist een groot contrast tussen beide. Hoe komt het dat hier geen rechtlijnig verhaal aanwezig is? JDV: Wij benaderen een bouwproject altijd in termen van binnen – en buitenkamers. Hierbij schrap je in feite de tweedeling ‘tuin-huis’, ten voordele van het begrip ‘kamers’. Dit maakt dat bij elk nieuw project wordt gekeken naar de mate van ‘dikte’ bij de scheiding van binnen –en buitenruimtes. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een ruimte waarbij de grens tussen binnen en buiten vervaagt, een soort van tussenruimte. Maar er zijn ook projecten waarbij die scheiding juist zeer duidelijk aanwezig is. De context van een project speelt dus een cruciale rol in het ontwerpproces.

Zou je kunnen zeggen dat jullie ontwerpen in grote mate onderhevig zijn aan die context, of net andersom? JDV: Onze ontwerpen eten de context werkelijk met huid en haar op. Je zou kunnen zeggen dat we in de verste verte geen last hebben van context (lacht). Hoe belangrijk is het voor een architect in de 21e eeuw om nog echt te tekenen, met potlood en papier? JDV: Het blijft voor ons als architectenbureau onwaarschijnlijk dat we dingen zouden bereiken zonder te tekenen. Bij het communiceren over een project is het potlood onmisbaar. Daarom is tekenen voor mij nog steeds dé taal van de architect. U mag inmiddels de wereldbefaamde architect en criticus Shane O’Toole als een van uw bewonderaars beschouwen. In een artikel uit 2010 over de productiestudio’s van Les Ballets C de la B, het project waarmee u naam maakte binnen de Belgische architectuurwereld, is hij bijzonder lovend over uw werk. Hierbij omschrijft hij uw architectuur als “voortgekomen uit een ontregeld universum waarvan de alledaagse vreemdheid ons in staat stelt nieuwe ervaringen op te doen en onverwachte sensaties en ongrijpbare emoties te voelen.” Hoe belangrijk is toeval in het ontwerpproces? JDV: Bouwen bestaat in de eerste plaats natuurlijk uit het kunnen vastleggen van beslissingen. Maar ik denk dat wij met Architecten DVVT er ook naar streven om op elk moment van het bouwproces de mogelijkheid tot verandering, en dus durf, toe te laten. Wat u toeval noemt, kan bij ons de gedaante

aannemen van een voorwerp, kleur of gebeurtenis die plots onze aandacht trekt. Bij de realisatie van de studio’s van Ballets D de la B was dit de kleur ‘oranje’, iets waar we op de werf voortdurend mee werden geconfronteerd. De aanwezige klaprozen en een knaloranje hoogtewerker vormden hierbij de inspiratie voor de oranje elementen die nu zo herkenbaar zijn voor de uitstraling van het gebouw. Kleur als een echo van het bouwproces. Toeval is in die zin dus niet iets wat ons zo maar overkomt. Het wordt geherinterpreteerd en het krijgt een functie door het te integreren in het geheel. Naast praktiserend architect bent u ook docent aan de Sint Lucas Hogeschool. Hoe belangrijk is het om in contact te staan met de toekomstige generatie architecten? JDV: Een architect heeft nog altijd een maatschappelijke taak. Voor mij is onderwijs daar een belangrijk onderdeel van. Ik vind het uitermate belangrijk om af en toe in een omgeving te zijn waarbij het mogelijk is om even afstand te nemen van de bouwwerkelijkheid. Het is enorm verrijkend om samen met studenten en collega-docenten te reflecteren over architectuur. Eenmaal je de pretentie hebt om te menen dat je iets te zeggen hebt over een bepaald onderwerp, vind ik dat het bijna je plicht is om dit te delen met anderen. Tot slot. Wat maakt een architect vandaag een goede architect? JDV: Hij moet dingen durven maken en vooral durven doen. En dit met een constante critical mindset. Door Egon Verleye


Harpa, Reykjavik (IJsland) - Henning Larsen Architects, Batteríið Architects en Studio Olafur Eliasson. (architect)

Harpa: werk van het voormalige iconografische regime De Mies van der Rohe Award 2013 voor de hedendaagse architectuur in de Europese Unie is toegekend aan het concert- en congresgebouw Harpa in Reykjavik (IJsland). Dit werd op 29 april door de Europese Commissie en de Mies van der Rohe Foundation bekendgemaakt. Harpa is ontworpen door Henning Larsen Architects, Batteríið Architects en Studio Olafur Eliasson. Met dit gebouw is het havengebied van Reykjavik getransformeerd, dynamisch gemaakt en in verbinden gebracht met de stad. De speciale vermelding van ‘emerging architect’ werd toegekend aan María Langarita en Víctor Navarro voor de Nave de Música Matadero (Red Bull Music Academy) in Madrid, Spanje. De officiële prijsuitreiking van de Mies van der Rohe Award zal samenvallen met de viering van de 25ste verjaardag op 7 juni 2013 en vindt plaats in het gelijknamige pand in Barcelona. Het concertgebouw Harpa in Reykjavik, voltooid op het moment dat de financiële zeepbel uitbarstte, staat - na jaren van somberheid - symbool voor het herstel van IJsland. De kristallijnstructuur van Harpa is geïnspireerd op de IJslandse tradities en landschappen. Wiel Arets, juryvoorzitter, sprak lovend over Harpa: “De transparante ruitvormige gevels van glas en staal die symbolisch zijn voor Harpa, bieden ons een steeds veranderend kleurenlichtspel dat bijdraagt aan de

dialoog tussen de stad en het gebouw. Dit project geeft een identiteit aan een gemeenschap die lang bekend staat om haar sagen, het is het resultaat van de interdisciplinaire samenwerking tussen Henning Larsen Architects en de kunstenaar Olafur Eliasson, met een belangrijke boodschap aan de wereld en het IJslandse volk door de realisatie van een oude droom”. Harpa, uit de grond gerezen in een havengebied van de IJslandse hoofdstad die naar vernieuwing streefde, werd bekroond omdat “men erin geslaagd is om met dit project de mythe van het IJslandse volk te vereeuwigen en dat men doortastend heeft gehandeld ten bate van een hybridisch cultureel gebouw in een tijd waarin de recessie op volle gang is,” vervolgt Wiel Arets. Peer Teglgaard Jeppesen van het architectenbureau Henning Larsen ziet Harpa als het symbool voor de nieuwe IJslandse dynamiek. Harpa is echter meer dan een economisch symbool, het is ook een vibrerend en krachtig bewijs van nieuwe architectuur die beantwoordt aan de

grote wens van de IJslanders om over een eigen concerthal te beschikken.” De Nave de Música Matadero (Red Bull Music Academy) - eveneens bekroond met een speciale vermelding voor ‘emerging architect’ - is een vroeg twintigste eeuws pakhuis in Madrid dat in slechts twee maanden tijd getransformeerd werd voor het onthaal van een muziekfestival. Het heeft beantwoord aan de technische behoeften van het evenement en had een stimulerend en verrijkend effect op de artistieke ontmoetingen tussen de deelnemende musici. Met kan in Harpa “het werk van het voormalige iconografische regime zien, een overwinning van het ‘transparante’ beeld en het symbolische doel,” zegt de Portugese architectuurcriticus Jorge Figueira, “en in Nave de Música ziet men een voor deze crisistijd veelzeggende architectuur, een poëtisch pragmatisme dat rechtstreeks voortkomt uit de vocatie van de ruimte”, ofwel een “overwinning van non-image en ironie”.

Context De winnende architecturale werken werden uit 335 realisaties van 37 Europese landen geselecteerd, met een shortlist van vijf projecten voor de prijs. De finalisten waren: Market Hall (Gent, België, door Robbrecht en Daem architecten en Marie-José Van Hee architecten), Superkilen (Kopenhagen, Denemarken, door BIG Bjarke Ingels Group, Topotek1 en Superflex); het Bejaardencentrum (Alcácer do Sal, Portugal door Aires Mateus Arquitectos) en Metropol Parasol (Sevilla, Spanje door J. Mayer H). De juryleden die de finalisten voor 2013 hebben geselecteerd zijn: Wiel Arets, juryvoorzitter, directeur van Wiel Arets Architects, Maastricht en decaan van de College of Architecture, Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago; Pedro Gadanho, conservator van de afdeling ‘hedendaagse architectuur’ van MoMA (Museum of Modern Art), New York; Antón García-Abril, directeur van Ensemble Studio, Madrid; Louisa Hutton, directeur van Sauerbruch Hutton Architects, Berlijn; Kent Martinussen, voorzitter en CEO van DanskeArkitekter Center (DAC), Kopenhagen; Frédérick Migaryou, directeur van Architecture & Design, Centre Pompidou, Parijs; Ewa Porębska, hoofdredacteur van Architektura-Murator, Warschau en

Giovanna Carnevali, secretaris van de jury/directeur van de Mies van der Rohe Foundation, Barcelona. De architectuursector ligt in het hart van de Europese culturele en creatieve industrieën en biedt rechtstreeks werk aan meer dan een half miljoen mensen en meer dan 12 miljoen mensen in de bouwsector. Deze sector is zowel cultureel als creatief gericht en draagt 4,5% bij aan het BBP van de EU. De Mies van der Rohe Award 2013 voor hedendaagse architectuur in de Europese Unie legt nadrukt op de bijdrage van jonge Europese architecten met nieuwe ideeën, afgestemd op nieuwe technologieën voor een moderne stedelijke ontwikkeling. De prijs werd in 1987 gelanceerd en medegefinancierd door het cultuurprogramma van de Europese Commissie en de Mies van der Rohe Foundation. Het is de meest prestigieuze prijs voor de Europese architectuur die om het jaar wordt uitgereikt aan werken die in de voorgaande twee jaar zijn gerealiseerd. De winnaar ontvangt € 60.000. De genomineerde werken worden voorgedragen door onafhankelijke deskundigen, aangesloten verenigingen van de Europese Architectenraad (CAE), andere nationale architectenverenigingen en door de adviescommissie van de prijs. ✖


Dossier : Isolatie Ecologisch verantwoorde warmte-isolatie In België zijn de huizen over het algemeen slecht geïsoleerd en de warmte ontsnapt voor 30% via het dak, 25% door de muren, 15% door de ramen en 10% via de vloeren. Tijdens het bouwen of renoveren van een huis dienen deze elementen met veel zorg te worden bestudeerd. Een goede isolator dient vooral een goede warmteoverdrachtsweerstand te hebben en voldoende dik te zijn. Een materiaal dat de lucht tussen de vezels omgeeft heeft zeer goede thermische eigenschappen en is de sleutel voor een goede isolering. Het conventionele isolatiemateriaal zoals glaswol of steenwol blijkt giftig te zijn voor de mens en het milieu. Voor een duurzame aanpak is het beter om te kiezen voor natuurlijk isolatiemateriaal, zoals isolatie van minerale stoffen, plantaardige en dierlijke vezels: wol van hennep, houtwol, wol van vlasvezels, schapenwol, cellulose van gerecyclede kranten of perliet en kurk. Deze materialen veroorzaken geen milieuverontreiniging en zijn geproduceerd via procedés die weinig energetische uitgaven vergen. En dankzij de toevoeging van niet-toxische mine-

ralen, beschermen deze materialen tegen insecten, schimmels, knaagdieren en zijn ze brandwerend. Soms zijn ze recyclebaar en bovendien zijn ze plaatselijk verkrijgbaar. Aan ecologische isolatie zit wel een hoger prijskaartje, de materialen zijn over het algemeen duurder dan de synthetische versies. Het belangrijkste verlies wordt veroorzaak door het dak, waardoor dakisolatie zeer winstgevend zal blijken. Voor de loze vliering is het mogelijk om de vloer te isoleren, terwijl bij een bewoon-

bare zolder een isolatie onder de schuine kanten of op het dak wordt aanbevolen. De muurisolatie kan vanuit de binnen- of de buitenkant worden geplaatst, afhankelijk van de conditie van het onderhoudswerk aan beide zijden van de gevel en van het materiaal van de muren. Het energieverlies via de ramen hangt in feite af van de kwaliteit van de uitvoering, het gekozen materiaal en de kwaliteit van het glas. En de vloerisolatie kan tenslotte gedaan worden door isolatie onder een vloerplaat of tussen de verdiepingen.

Advertorial

Atab: Nieuwe ECO bitumen dakbaan op de markt : POLYGUM CARRARA In zijn fabrieken te Antwerpen heeft ATAB een revolutionaire dakbaan ontwikkeld die rekening houdt met de door Europa opgelegde regels m.b.t. duurzaamheid, milieu en bouw. Polygum is een begrip in de dakenwereld sinds eind ’70. Met de kennis en ervaring en de bewezen duurzaamheid van meer dan 35 jaar – verschillende Polygum daken van die datum zijn nog steeds perfect intact - én verfijnd met de meest recente technologieën die er vandaag ter beschikking zijn, werd de nieuwe dakbaan Polygum Carrara op de markt gebracht. Polygum Carrara is een witte hitte reflecterende ECO bitumen dakbaan, met luchtzuiverende en C02 reducerende eigenschappen.

Luchtzuiverheid Door de Air Care Technology worden schadelijke stikstofdioxides (NO & NO2) en zwaveldioxide (S02) omgezet in milieu onschadelijke stoffen. De Air Care Technology werkt volgens het mechanisme van FOTOKATALYSE. Katalysator: een component die de chemische reactie op gang brengt, maar zelf niet opgebruikt wordt. In dit geval is de katalysator: Titaandioxide (Ti02). De Titaandioxide blijft de hele levensduur van Polygum Carrara actief als katalysator zodat de luchtzuiverende eigenschappen werkzaam blijven. Hitte - Reflecterend Door de hoge reflectie van het witte mineraal waarmee Polygum Carrara is afgewerkt blijft de temperatuur op het dak laag. Dit klimatiserend effect ‘Cool Roof’ resulteert in minder CO2 uitstoot en een sterke afname van het ‘Urban Heat Effect’. Een lagere oppervlakte temperatuur zorgt voor een langere levensduur van de dakbaan. Gerecycleerde grondstoffen Polygum Carrara is voor een substantieel aandeel samengesteld uit een mix van gerecycleerde grondstoffen, waaronder geregenereerd bitumen van oude dakbedekking en productierestanten, polyesters en polymeren. Productie De productie van Polygum Carrara gebeurt met 100 % groene stroom. Hierdoor vermindert de ecologische voetafdruk aanzienlijk.

dossier-isolatie.indd 1

Bewezen levensduur Carrara is een Polygum dakbaan en heeft dus een bewezen levensduur van meer dan 35 jaar (volgens een recent rapport van BDA). Vliegvuur bestendig Natuurlijke grafietkristallen op de inlage bieden verhoogde brandveiligheid. Polygum Carrara behaalt, conform aan de Europese brandnorm EN 13501 deel 5, klasse Broof (t1) (t2) en (t3) en beschermt hierdoor reëel tegen vuur. Zekerheid & garantie Het allesomvattende kwaliteits- en serviceconcept van Polygum Carrara betekent dat door de zekerheid van de kwaliteit van het dakdichtingsysteem, de keuze van het juiste concept en bestek én de perfecte plaatsing deze daken verzekerd worden door de unieke ALL-IN 10 JARIGE VERZEKERDE GARANTIE. www.atab.be

23/05/13 17:07


Advertorial

Acoustix:

De isolatie tegen luchtgeluiden bereikt met deze scheidingswand is als volgt :

Pan-terre panelen… minder geluid meer comfort.

Rw (C ; Ctr) = 73 (-2 ;-7) dB De Belgische norm voor isolatievereisten tussen lokalen geeft aan dat het hoogste comfort op het vlak van geluidsisolatie tussen alle ruimtetypes van een nieuwe aanpalende woning, i.e. een geluidscomfort met een tevredenheidsscore van 90% bij de bewoners, wordt bereikt wanneer de geluidsisolatie minimum 62 dB bedraagt.

De systemen ontwikkeld door Acoustix beschermen u tegen een lawaaierige buitenomgeving en zij richten uw binnenruimte zo in dat u er rustig kunt leven zonder uw omgeving te storen. De Acoustix panelen zijn bruikbaar voor plafonds, muren en vloeren.

Met deze isolatieprestatie van 73 decibel is Acoustix in staat om een geluidscomfort te garanderen in uitzonderlijke omstandigheden : bijvoorbeeld voor muziek- of filmliefhebbers of voor de afscheiding tussen een productie-atelier en een bureauruimte.

Ze worden zowel gebruikt in de traditionele bouw als in de houtskeletbouw en voor alle types van interieurwerken die zijn gericht op akoestische isolatie. Een scheidingswand van 73 dB !

ACOUSTIX Rue Joba, 9 4053 Embourg - Belgique Tel : 0032 (0)4 362 20 21 Fax : 0032 (0)4 362 20 24

Acoustix gaat steeds verder op het vlak van akoestische prestaties van gemeenschappelijke afscheidingen. Deze wand bestaat uit een dubbel metalen skelet van 48 mm en bevat een 45 mm dikke laag van het geluidsabsorberend materiaal Biofib’ouate. De ontkoppeling van het skelet werd bekomen met behulp van rollen geluiddempende jute van Acoustix.

Contactpersoon voor Vlaanderen : Philippe Kneuts - 0032 (0)470/89 77 71 www.acoustix.be

Als bekleding werd aan beide zijden een Acoustix Pan-terre Natuur paneel van 16 mm aangebracht. Het geheel werd afgewerkt met één gipsvezelplaat van 12,5 mm aan de ene zijde en twee platen van hetzelfde type aan de andere zijde. De geluidsdichtheid van de omtrek werd verzekerd door middel van een Acoustix schuimrubberband.

Advertorial

dossier-isolatie.indd 3

23/05/13 17:07

Isotrie: Optimaal isoleren Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat een goed geïsoleerde woning u meer warmtecomfort biedt. U zult minder energie verbruiken en uw energiefactuur zal zienderogen dalen. Eigenaardig genoeg wordt de keuze tussen de verschillende isolatiematerialen vaak beperkt tot stijve platen of soepele rollen. Echter alle cijfers bewijzen dat een derde oplossing, namelijk polyurethaanschuim (PUR), verreweg de beste is. Isotrie is reeds meer dan 30 jaar dé isolatiespecialist in gespoten polyurethaanschuim (PUR). Isotrie realiseert elke

PUR isolatie vloer

dossier-isolatie.indd 5

Spouwmuur isolatie glaswol

dag meer dan 40 werven met PUR. PUR bezit de beste Uwaarde en lambda waarde en garandeert u dus het hoogste isolatiepeil. Het wordt in één sluitende laag gespoten, tot in de kleinste hoekjes. Dus zonder risico op lekken en koudebruggen. De plaatsing van polyurethaanschuim verloopt veel vlugger en zorgvuldiger, en dus ook goedkoper in arbeidsuren, dan bij andere materialen.

Bovendien zijn de grondstoffen van Isotrie van de beste kwaliteit en ISO-gecertificeerd. U hebt bijgevolg de garantie dat de werken worden uitgevoerd volgens de strengste normen en dat ons schuim voldoet aan de hoogste eisen.

Polyurethaanschuim van Isotrie biedt een oplossing op het vlak van isolatie van elke woning. Van vloerisolatie, dakisolatie, (spouw)muurisolatie en/of isolatie voor de kruipkelder tot het isoleren van industriële hallen: Isotrie biedt u dè totaaloplossing!

Bent u overtuigd? Neem dan zeker contact op met Isotrie op het gratis nummer 0800 44 990 voor vrijblijvend advies of vul het formulier in op onze website www.isotrie.com.

Daarenboven heeft Isotrie een ATG voor vloeren en is Isotrie een gecertificeerd installateur voor spouwmuren.

Isotrie, dat is optimaal isoleren!

Voor woningen waar het niet mogelijk is om de lege spouw op te vullen met PUR, hebben wij een andere evenwaardige oplossing, namelijk glaswol.

23/05/13 17:08


Advertorial

UNILIN:

Gegarandeerd luchtdicht Dankzij zijn opbouw en doordachte productieproces garandeert UNIPUR PLUS een uitstekende luchtdichtheid. Het is enkel nog van belang om bij de plaatsing aandacht te besteden aan de langs- en dwarsnaden, en aan de aansluitingen ter hoogte van de muurplaat, de nokgording en topgevel. UNILIN, division insulation – adviseert om het flexibel pistoolschuim UNIFLEX te gebruiken voor het afwerken van de naden tussen de elementen. Op die manier bereikt u een duurzaam luchtdichtheidsniveau. Door het luchtdicht afwerken van de onderplaten krijgt u een dubbele luchtdichting. De naden tussen onderplaten van gipskarton worden voorzien van een voegband bij het opvoegen.

INR Bodson kiest voor nieuw dakelement met hoge isolatiewaarde Het Luikse INR Bodson specialiseert zich in de bouw van stalen woningen met een gevelinvulling in betonpanelen. Voor de isolatie van de daken gebruikt de onderneming UNIPUR PLUS van UNILIN, division insulation. Dit geprefabriceerde dakelement combineert de nodige structurele draagkracht met de hoogste isolatiewaarde op de markt. Bovendien zijn de panelen uiterst gebruiksvriendelijk op de werf. De isolatienormen worden almaar strenger. De klassieke isolatiematerialen – aangebracht tussen de dakspanten – voldoen vaak niet meer. De sarking-systemen, aangebracht op de spanten of kepers, leveren wel goede energieprestaties, maar vragen ook een stevige draagstructuur. In beide gevallen is de luchtdichtheid een grote uitdaging. Beter isoleren staat overigens ook niet gelijk aan dikker isoleren, maar aan efficiënter en innovatief isoleren, om zo het verlies aan tijd, ruimte en warmte maximaal te beperken. Om aan al die eisen te beantwoorden ontwikkelde isolatiespecialist UNILIN, division insulation het dakelement UNIPUR PLUS. Het geprefabriceerde dakelement garandeert niet alleen de beste isolatiewaarde op de markt, maar biedt ook de nodige structurele draagkracht. De panelen herleiden zo het maken van een laagenergie dak tot kinderspel. Maatwerk voor een hoog gebruiksgemak Het interne studiebureau van UNILIN, division insulation – zet ieder dak om in een plaatsingsplan met de verschillende panelen. Deze panelen worden op maat gemaakt en op de werf geleverd. Op aanvraag levert UNILIN, division insulation – de dakelementen met een afschuining aan de goot- of nokzijde en maakt het zelfs elementen op maat. De verwerker hoeft dus zelf niets meer te zagen op de werf.

Ook bij de aansluiting met de muurplaat, nokgording en topgevel is een doorlopende luchtdichting nodig. Hiervoor kunt u een compressieband of rubberprofiel met open kern gebruiken. Een volwaardig alternatief is de naden op te spuiten met UNIFLEX pistoolschuim. “Op basis van de uitvoeringsplannen levert UNILIN, division insulation – een kant-en-klaar product op de werf, volledig op maat, klaar om te monteren. Dat levert een enorme tijdswinst op de werf op: zo voltooien we op één werkdag het dak van een eengezinswoning,” verduidelijkt Philippe Bodson van staalbouwer INR Bodson. Zijn firma realiseerde onlangs 6 laagenergie woningen (K28) in Jemeppe en bereidt de bouw van nog eens 6 nieuwe woningen voor. Dunner en beter Dankzij de PUR-isolatie met een lambdawaarde van 0,023W/m²K haalt UNIPUR PLUS uiterst lage U-waarden (tot 0,15W/m²K) voor zijn isolatiedikte. Dankzij het hoogperformante PUR-schuim realiseer je met UNIPUR PLUS al een passiefdak met een opbouwdikte van amper 215 mm. Dat is meer dan een derde dunner in vergelijking met een traditionele dakopbouw. En dit zonder compromissen te sluiten in de structurele draagkracht van het dak. Het lichte dakelement – met een breedte van 80 cm – is heel eenvoudig te plaatsen. Bovendien laat de dunnere dakopbouw toe meer netto binnenruimte te creëren.

Binnenafwerking De dakelementen hebben al een kant-en-klare binnenafwerking. Hiervoor hebt u zelfs een keuze uit 13 verschillende varianten. Zo vermijdt u een tijdrovende en kostelijke binnenafwerking. Zodra de panelen geplaatst zijn, geniet u van een afgewerkt laagenergie dak. “Wanneer je naar het dak kijkt vanaf de zolder, zie je en afwerkte binnenruimte. Er is nauwelijks of geen afwerking meer nodig aan het interieur,” bevestigt Philippe Bodson. De juiste prijs is UNIPUR PLUS biedt verschillende troeven die een gunstige invloed hebben op de totaalprijs. “In eerste instantie is er de materiaalkost. Het UNIPUR PLUS-element dat de binnenafwerking, het dampscherm, de isolatie, de kepers, het onderdak en de tengellatten omvat – is goedkoper dan de materiaalkost voor een traditionele dakopbouw. Bovendien haalt de aannemer op de werf een hoog rendement dankzij het hoge plaatsingsgemak. Een dakoppervlakte van 200 m² leg je op één dag dicht. Tot slot is de zekerheid van een doorlopende isolatieschil en een eenvoudig te realiseren luchtdichtheid,” vertelt Claude Vignoul bij UNILIN, division insulation. www.unilininsulation.com

dossier-isolatie.indd 9

23/05/13 17:08


Advertorial

Recticel Insulation Ontdek de nieuwe renovatieoplossingen van Recticel Insulation Recticel Insulation heeft een nieuw en uitgebreid gamma aan isolatieproducten en –concepten voor renovatie. Hierbij is een oplossing uitgewerkt voor elke situatie. Wie bovendien renoveert en isoleert met de kwalitatieve isolatieproducten van Recticel Insulation, krijgt er het Recticel® Insulation Inside kwaliteitslabel én Isolatiecertificaat bovenop. Recticel Insulation is in België al jaren dé referentie bij uitstek voor wat betreft het isoleren van woningen, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Nieuw zijn de uitgebreide Recticel® isolatieoplossingen voor renovatie. Hierbij biedt Recticel Insulation een compleet gamma aan om het dak, de zoldervloer of de buitengevels duurzaam te isoleren. Om het dak aan de buitenzijde te isoleren, is er onder andere het Powerroof® gamma van Recticel Insulation. Hierbij wordt het dak geïsoleerd volgens de Sarking methode met een hoogwaardig doorlopend isolatieschild. Het dak isoleren langs de binnenzijde doet u het best met Eurothane® G platen, isolatieplaten met een hoge isolatiewaarde die zijn afgewerkt met een dampscherm en gipskartonplaat. Eurofloor® vloerisolatieplaten zijn dan weer ideaal om de zoldervloer snel en efficiënt te isoleren. Wie zijn buitengevels wenst te isoleren kan kiezen voor Powerwall® isolatieplaten. Powerwall® isolatie maakt deel uit van het Isofinish® concept, waardoor u kunt kiezen uit een waaier aan gevelafwerkingen.

Wie bovendien renoveert en isoleert met de kwalitatieve isolatieproducten van Recticel Insulation, krijgt er het Recticel® Insulation Inside kwaliteitslabel én Isolatiecertificaat bovenop.

Surf naar www.recticelinsulation.be/renovatiegids om uw gids thuis te ontvangen.

NIEUW Vraag nu uw exemplaar van de nieuwe isolatiegids met alle renovatieoplossingen van Recticel Insulation.

Advertorial

dossier-isolatie.indd 7

KNAUF INSULATION: Multifit 032 voor daken en zolders Dé oplossing bij beperkte isolatieruimte Bij het isoleren van de zolder krijg je vaak te maken met weinig beschikbare isolatieruimte tussen de spanten. Met diktes van 60 tot 160 mm is de minerale glaswol Multifit 032 van Knauf Insulation speciaal ontwikkeld voor dit soort situaties. Hierdoor win je bovendien woonvolume, terwijl de verbeterde lambda-waarde voor hetzelfde thermisch en akoestisch comfort zorgt. Deze minerale wol met de revolutionaire ECOSE® Technology bevat, naast een 100% natuurlijk bindmiddel, ook enkele unieke troeven.

23/05/13 17:08

Knauf Insulation Multifit 032 wordt geleverd in een onbeklede, opgerolde glaswolplaat en is speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken, zowel bij renovatie als nieuwbouw. Met zijn uitzonderlijk lage lambdawaarde (0,032 W/m.K) bereikt hij bij een geringere dikte toch dezelfde warmteweerstand of R-waarde als een dikkere uitvoering met een hogere lambda-waarde. Kortom, zeer hoge thermische prestaties, maar dat is lang niet alles. Speciale troeven Bijvoorbeeld wat betreft de verwerkingstechniek. De isolatie wordt geplaatst tussen de spanten en de sparren van de dakconstructie. De Multifit 032 heeft een hogere densiteit en stijfheid, waardoor de zijwaartse elasticiteit nog verhoogd wordt en het materiaal zich dus ook bij grote tussenafstanden tussen de sparren klemt, zonder extra bevestigingen. Die eigenschap resulteert ook in een rechter snijvlak, makkelijk te bewerken met de snijmarkeringen om de 10 cm. In combinatie met een dampscherm aan de warme zijde van de isolatie, kan je rekenen op een optimaal binnenklimaat. Verder heeft het zachte materiaal geen irriterend effect op de huid, is het geurloos en eenvoudig te snijden. En tot slot: hoe groter het te isoleren oppervlak, hoe meer woonvolume er gewonnen wordt. Dat kan bij grote ruimtes dus aardig oplopen… Energiebesparing met natuurlijk product Een niet-geïsoleerd dak is verantwoordelijk voor 30% van alle warmteverlies in de woning. Toch heeft er in België nog ongeveer 1 op de 5 daken geen enkele vorm van isolatie. Met de Multifit 032 biedt Knauf Insulation een innovatief en duurzaam product met eenvoudige plaatsing, dat door zijn performantie een snelle terugverdientijd oplevert.

dossier-isolatie.indd 11

Knauf Insulation bracht als eerste een uniek bindmiddel op de markt dat voor 100% uit duurzame grondstoffen bestaat. De typisch bruine kleur zonder kunstmatige kleurstoffen is dan ook een garantie dat de gebruiker met het echte glaswol met ECOSE® Technology te maken heeft. Er zitten geen formaldehyde, fenol, acrylaten of andere bleekstoffen meer in. Onbeklede glaswol met ECOSE Technology levert een belangrijke bijdrage tot een betere binnenluchtkwaliteit, getuige de Eurofins Indoor Air Comfort-certificering. Knauf Rue du parc industriel 1 4480 Engis Tel : 04-273 83 11 Fax : 04-273 83 30 www.knaufinsulation.be info@knauf.be

23/05/13 17:08


Herzog & de Meuron geeft de beurs van Bazel een facelift De cijfers van Baselworld bereiken jaarlijks een duizelingwekkende hoogte: 141.000 vierkante meter, meer dan 100.000 bezoekers, 3.300 journalisten uit meer dan 100 landen, 1.450 exposanten... Het valt niet te ontkennen dat deze internationale hoogtijdagen voor horloges en juwelen het onbetwistbare jaarlijkse mondiale evenement is waar men in de branche niet om heen kan. Hier ontstaat de trend van morgen en zijn de trends voor de toekomst goed te raden. Kleuren, materialen, technologieën en innovaties worden gescreend door wederverkopers of detailhandelaren die er voornamelijk zijn om te bestellen en daardoor alle aandacht krijgen. Dit jaar zijn de noviteiten niet alleen tot de vitrines beperkt. Baselworld heeft een ‘facelift’ ondergaan onder leiding van het architectenkantoor Herzog & de Meuron. Het nieuwe complex beschikt over verschillende hallen waarin moderniteit en functionaliteit met elkaar zijn verbonden. De vaste bezoekers zullen enigszins verbijsterd staan dat de beurs van Bazel meer dan 430 miljoen Zwitserse frank heeft geïnvesteerd. De traditionele plaats van de beurs is uitgegroeid tot een ‘City Lounge’ gedomineerd door een indrukwekkende ‘lichtschacht’ over twee verdiepingen van de tentoonstellingsruimte. Alle merken hebben uiteraard de renovatie op de voet gevolgd om het uiterlijk en de inrichting van hun stand in gelijke tred volledig te veranderen. Het duo Herzog & de Meuron - beroemd geworden met Tate Modern in Londen en het stadion van de Olympische Spelen in Peking - kreeg dankzij de ligging van het beursgebouw in de stad Bazel het project in de schoot geworpen zonder dat er een wedstrijd werd ingesteld. De twee architecten zijn ter plaatse eerder opgevallen met het in 2003 in de industriewijk gebouwde Schaulager Museum: een enorme bunker met sobere en buitengewone proporties, voor de huisvesting - onder optimale conserveringscondities - van de hedendaagse collectie van de Emanuel Hoffmann Foundation. “Een beurs of tentoonstelling heeft een beperkte levensduur van ten hoogste vijftig exploitatiedagen per jaar”, zegt Christine Binswanger, een

van de vijf seniorpartners van het bureau Herzog & de Meuron. “Vandaar het idee om de stad in deze nieuwe architectuur te integreren, met doorgang van het tramverkeer en de overdekking van een deel van het plein zodat het een ontmoetingsplaats is waar commerciële activiteiten worden gecreëerd, waaronder de congreshallen, restaurants, bars en winkels die in de City Lounge zijn gevestigd.” Een grote omgekeerde kegel Deze naam heeft men aan de centrale ruimte gegeven, het hart van het bijzonder geslaagde project waar het publiek aan de Messeplatz de dynamiek geeft die het voorheen niet had. Vroeger had

het plein met zijn trams en cafés vooral een heterogene inrichting, wat ook wel zijn charmes had. De twee tegenover elkaar geplaatste halve cirkels in glas en het toegangsgebied naar de beurzen vanaf hal 1 zorgen ervoor dat men het gebouw eenvoudig in- en uitgaat. Het is ontworpen om een openbare leefruimte te zijn in een van de belangrijkste winkelstraten van KleinBazel. De bedoeling is dat het half overdekte plein grotendeels intact blijft. Onder de grote omgekeerde kegel in de openlucht komt de begane grond uit in hal 1 (locatie van Art Unlimited voor de enorme installaties in juni) en in de voormalige hal 3, verbouwd en omgedoopt om samen te vloeien met hal 1 op slechts één verdieping.

Na circa 22 maanden bouwwerkzaamheden, verdeeld over drie fasen tussen juni 2010 en februari 2013, is het nieuwe complex - dat nieuwsgierigheid en soms onbegrip heeft gewekt - tijdig aan de MCH Messe Basel Group opgeleverd. Voor de permanente flexibiliteit waardoor zeer verschillende evenementen plaats kunnen vinden, zijn alle zalen met elkaar verbonden. Het gebouw van de nieuwe hal 1 is 217 m lang, 99 m breed en 32 m hoog en beschikt over een expositieoppervlakte van 40.300 m2. De multifunctionele ruimte aan de zuidzijde op de begane grond van de grote hal 1 kan tot 2.500 zitplaatsen bieden. Hoe is de eentonigheid eigen aan de uitlijning van imposante gevels

vermeden? De truc was te voorkomen dat er een grote logge te zware kubus zou ontstaan. Om dit gevoel van ‘grote gestapelde dozen’ weg te halen, werden ze ten opzichte van elkaar verschoven als in een slim constructiespel. Het gezichtsveld verandert van de ene straat naar de andere en verrast daarmee de kijker. In tegenstelling tot de transparante begane grond zijn de verdiepingen gesloten. De golvende beweging doorgevoerd in de gevels is niet alleen als decoratief bedoeld maar vooral ook voor het doorlaten van daglicht. Hiermee wordt het effect vermeden van een massieve blok die het uitzicht op de omliggende gebouwen belemmert. ✖

GEEN BETERE ISOLATIE DAN NAADLOZE ISOLATIE! Tel. 02/359 08 70 - Fax. 02/356 24 90 - info@pluimers.be

De specialist in het isoleren van vloeren, daken, spouwmuren, wanden,... met polyurethaanschuim. België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Polen.

www.pluimers.EU


materialen

Productinfo

FOAMGLAS® iQolor RENOLIT gevelverven lanceert nieuwe en MISAPOR® Intelligente van Sto website voor zijn kunstTwee sterke merken – één partner voor isolatiesysteemoplossingen in de Benelux Op Passive House presenteert FOAMGLAS®, leidinggevend fabrikant van cellulair glas, zijn hoogwaardig pallet aan systeemoplossingen voor ecologisch en duurzaam thermisch geïsoleerde gebouwen. Nieuw in het aanbod zijn de producten van MISAPOR®, glasschuimgranulaat dat de gelijknamige fabrikant al enkele tientallen jaren in Zwitserland en de buurlanden daarvan op de markt brengt.

Een opvallend pioniersproject zet de standaard voor duurzaam wonen. Met ‘De Duurzame Wijk’ wordt een opvallend pioniersproject gelanceerd: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek wordt aangepakt, en dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Concreet: ecologische materialen en oplossingen, energiezuinig wonen, betaalbaarheid en een goed nabuurschap vormen een harmonieus geheel. En dit gesteund op een toekomstgerichte visie én met respect voor de Belgische bouwtraditie.

www.deduurzamewijk.be Een project van Wienerberger in samenwerking met Eribo // Fris in het Landschap Wielfaert Architecten // 3E

D DW Archi 105x145 NL&FR.indd 1

Emmers waar u op kan rekenen. Bij Sto bent u zeker dat u producten van top-kwaliteit ontvangt. Dankzij onderzoek en ontwikkeling - op gebied van gevelcoatings, interieurverven, vloercoatings en betonherstellingsproducen - loopt elke Sto-emmer over van vindingrijkheid en innovatie. www.sto.be

10/04/13

MISAPOR® is bij uitstek geschikt als drukverdelend bouwmateriaal onder de vloerplaat, als drukvaste, lichte bestrating op zettingsgevoelige grond en als draagvaste, lichte drainagelaag op gebouwen. Het glasschuimgranulaat is puur mineraal, bestaat voor 98% uit gerecycleerd flessenglas, en is uiterst drukvast en extreem licht. 11:57 MISAPOR® is daarenboven vormvast en vuur- en hittebestendig, heeft een gesloten cellenstructuur, is inert en resistent tegen omgevingsinvloeden. FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal dat na 40 jaar nog even doeltreffend is als op het moment dat het werd geplaatst, dat totaal onbrandbaar is, niet rot en uitstekend weerstand biedt tegen ongedierte, organische oplosmiddelen en zuren. FOAMGLAS® wordt al vele jaren met succes toegepast als duurzame oplossing voor bouwknopen, om ondergrondse muren te isoleren, en als gevel-, vloer- en binnenisolatie. Ook voor het isoleren van platte en metalen daken heeft het cellulair glas een uitstekende reputatie.

stof dakactiviteit

Bescherming, functionaliteit, kleurstabiliteit en duurzaamheid zijn de belangrijkste kenmerken van een gevelverf. De nieuwe technologie ‘iQolor’ zorgt voor een significante verbetering van deze kenmerken van gevelverven. Een mooie kleur geeft de ‘finishing touch’ aan een gevel. Toch is het kleurengamma slechts één aspect dat bepaald wordt door het toevoegen van pigmenten en vulstoffen. Er bestaan natuurlijke oppervlaktekenmerken, zoals bijvoorbeeld de waterafstotende eigenschap van het lotusblad, die de voordelen van een gevelverf significant doen toenemen. Om verven te voorzien van deze bijkomende kenmerken zijn bindmiddelen, pigmenten en vulstoffen essentieel. De kenmerken waarmee de intelligente gevelverven van Sto zich van conventionele producten onderscheiden zijn de volgende: - Maximale bescherming van de gevel tegen micro-organismen (zoals bijvoorbeeld algen en schimmels) - Lange levensduur: sterk verhoogde renovatiecyclus dankzij de zelforganiserende verffilm. Deze zorgt voor een verbeterde bescherming tegen vocht en een hoge waterdichtheid, met behoud van het ademend vermogen. - Kleurstabiliteit: mooie gevels die hun kleur lang behouden - Duurzaamheid: alle Sto gevelverven voldoen aan de strengste milieu- en productievereisten en hebben geen nadelige invloed op ons leefmilieu Met iQolor zet Sto de onderscheidende stap in de verdere ontwikkeling van gevelverven. De koppeling van functionaliteit aan kleur zal in de toekomst een beslissende factor worden bij de keuze van een gevelverf.

Met het lanceren van dit nieuwe internationale platform voor kunststof daken wil RENOLIT de architect nog beter ondersteunen bij het realiseren van zijn projecten. Het doel is om de architect de nodige tools aan te reiken waarmee hij kwalitatieve en technisch correcte dossiers met onze ALKORPLAN, ALKORTOP of ALKORTEC producten kan opstellen. Samen met een nieuwe look en feel wordt er ook een handige en eenvoudig te gebruiken bestekservice op de website geïntroduceerd. Deze bestekservice leidt in enkele stappen tot een aangepast bestek. Nadat de architect een productkeuze heeft gemaakt krijgt hij een eenvoudig vragenformulier voorgeschoteld waarin hij zijn eisen betreffende de isolatie, brandclassificatie, dampscherm en dakbedekking dient toe te lichten. Eens dat gebeurd is kan de architect een kant-en-klaar bestek uploaden of doorsturen in zowel pdf- als Wordformaat. De bestekservice is toepasbaar voor 85% van de mogelijke dak opbouwen. Voor de speciale dakopbouwen kan nog altijd een afzonderlijk vragenformulier ingevuld worden waarin de speciale eisen in het bestek kunnen worden toegelicht. Deze aanvragen worden dan zoals vanouds zo snel mogelijk behandeld door ons enthousiast “Sales & Technical” team. Naast een bestek kan de architect op de website ook terecht voor algemene informatie, documentatie, certificatie en technische tekeningen. Om zijn dossier nog sterker te maken kan de architect op de website, als kers op de taart, zelf een referentie brochure samenstellen. De huidige website www.alkorproof.com blijft momenteel nog een tijdje actief tot de inhoud ervan volledig en internationaal geïmplementeerd is onder het nieuwe www. renolit.com/roofing


Zoekertjes

VELUX

De Collectie 2013-2017 van POLYREY Durf, innovatie en creativiteit voor alle interieurprojecten Polyrey heeft als vooraanstaand merk van decoratieve Hoge Druk Laminaat meer dan 50 jaar expertise opgebouwd in het ontwerpen en vervaardigen van kwalitatief hoogwaardig materiaal. Bij alle profes-

We dragen bij aan het onderzoek naar de woning van morgen

Plaats een zoekertje via

Interview met Christian Fosseur.

ervaring in de uitwerking van

Meer dan 330 decors en 11 oppervlakte structuren - speciaal ontworpen voor design en interieurinrichting - zijn beschikbaar. De collectie illustreert dat Polyrey de huidige trends op de voet volgt en garant staat voor actuele creaties.

VK zoekt een ARCHITECTSTEDENBOUWKUNDIGE voor haar vestiging in Roeselare of Brussel met een 5-tal jaar stedenbouwkundige projecten.

Beïnvloedt de evolutie in de hedendaagse architectuur het onderzoek naar de nieuwe producten en technieken van uw firma? Daglicht en verse lucht vormen een deel van ons DNA. Op basis van deze fundamenten heeft de VELUX groep een reeks strategische projecten gelanceerd (Atika, Soltag, Model Home 2020,…) met als doel aan te tonen hoe belangrijk daglicht en een gezond binnenklimaat zijn in duurzame constructies. Met onze deelname aan de Active House Alliance dragen we bij aan het onderzoek naar de woning van morgen. Niet enkel het energieverbruik speelt hier een rol, maar evenzeer de omgeving in de ruime zin van het woord en het binnencomfort van de woning. De mens staat centraal, zonder de betaalbaarheid van de woning uit het oog te verliezen.

sionals staat het bedrijf bekend om zijn betrouwbaarheid, creativiteit en milieuvriendelijkheid. Met deze opmerkelijke knowhow aan de basis lanceert Polyrey zijn langverwachte "Collectie 2013-2017" voor interieurinrichting.

www.architectenkrant.be

VELUX steunt alle experimenten die het mogelijk maken om beter te begrijpen dat daglicht en natuurlijke ventilatie onmisbare elementen zijn in ecologisch en duurzaam opzicht. De woning van de toekomst vereist geïntegreerde constructie-elementen en -technieken in de gebouwen. Deze eisen staan voorop bij de ontwikkeling van nieuwe generaties dakvensters van VELUX die gebaseerd worden op toekomstige normen, alsook op de resultaten die voortkomen uit onze experimentele woningen die hiervoor de perfecte laboratoria zijn. Op Batibouw 2013 hebben we een nieuwe generatie dakvensters gelanceerd die tot 10% meer daglicht in de woning toelaten en een uitstekende energiebalans hebben. We zijn tegelijkertijd de eerste die een ‘echt’ venster met dubbele beglazing voor platte daken hebben voorgesteld als alternatief voor de plastieken koepels. Voor de dienstensector hebben we samen met architect Norman Foster een revolutionair systeem van modulaire lichtstraten ontwikkeld. Maakt uw productie, gedeeltelijk of volledig, deel uit van de hedendaag-

Jobs: www.vkgroup.be

se architectuur? Indien ja, kan u een concreet voorbeeld geven?

martine.d@vkgroup.be Tel. 0474/996315.

Als we de stad van bovenaf bekijken, zien we onmiddellijk welke impact dakramen hebben op de architectuur en de ruimte onder het dak. De hedendaagse architectuur ziet het potentieel in van het dak als 5e gevel van het huis. VELUX als firma is ontstaan uit het idee om op een betaalbare manier ongebruikte zolderruimtes te transformeren door er daglicht en frisse buitenlucht binnen te laten dringen en het binnenklimaat comfortabel en gezonder te maken. De hedendaagse architectuur is zich bewust van hoe belangrijk de compactheid van gebouwen is naar energieverbruik en de omgeving toe. Modelhome 2020 is tot op vandaag de grootste investering van VELUX in duurzaam wonen. Zes woningen werden gebouwd, waarvan vijf bewoond door een testfamilie die deze duurzame huizen kunnen uitproberen. De woningen werden opgetrokken uit materialen en technieken die reeds op de markt beschikbaar zijn. Ze tonen aan dat een laag energieverbruik in harmonie kan gaan met een goed binnencomfort. Deze zes experimentele constructies werden ontworpen met aandacht voor architecturale kwaliteit en optimalisatie van de maximale woonruimte, gebruik makend van kwalitatieve materialen, met een laag energieverbruik, uitstekend binnenklimaat, overladen met daglicht en met het grootste respect voor de omgeving. Welk(e) beslissingsniveau(s) hebben impact op uw onderneming: de gemeente, de deelstaten, federaal of europees? In de bouw wordt een groot deel van de regelgeving bepaald op Europees niveau maar voor sommige elementen worden de wetten bepaald op federaal niveau (Voor de veiligheid en brandwetgeving bvb).

Met dank aan In België spelen ook de deelstaten een rol daar ze verantwoordelijk zijn voor de energiepolitiek en ze bepalen bijvoorbeeld de energiepremies. De gemeentes spelen eveneens een essentiële rol want het zijn zij die de bouwaanvragen goedkeuren die al onze klanten nodig hebben bij hun nieuwbouw en zware renovaties. U ziet dus dat elk niveau voor ons belangrijk is. Wat zijn de beperkingen die uw ondernemingszin het meeste beperken? Het is vanzelfsprekend te zien dat de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende politieke niveaus in België de economische spelers niet helpt. Het is moeilijk te verstaan dat terwijl Europa de wetgeving probeert te harmoniseren, een klein land als België drie verschillende energie wetgevingen heeft. Dit is een onnodig obstakel voor zowel onze klanten als ons.

Dit nummer 271 van Architectenkrant wordt u aangeboden in samen­­­­werking met de volgende bedrijven:

Acoustix, Atab, Cembrit, Floren, Isotrie, Isover, Knauf, Pluimers, Recticel, Renolit, Riche, Sto, Unilin, Velux, Wienerberger

Architectenkrant maandblad uitsluitend bestemd voor de professionelen in de architectuur www.architectenkrant.be Alsembergsesteenweg 842, 1180 Brussel Tel. 02 772 40 47 - Fax : 02 771 98 01 info@atonpublishing.com Redactie charles.cordemans@atonpublishing.com (hoofdredacteur): + 32 (0)476 74 96 53 nicolas.houyoux@atonpublishing.com Publication Manager / Advertenties Bea Buyse: Tel. + 32 (0)477 77 93 68

Welke zijn de belangrijkste waarden volgens u? Wat zijn de passie(s)s die de man achter de ondernemer motiveert?

bea.buyse@atonpublishing.com Totaal bereik : 13.700 exemplaren. Artikels, foto’s en tekeningen in het redactioneel gedeelte van de Architectenkrant bevatten geen publiciteit; producten en bedrijven worden hier uit-

Ik heb het genoegen te werken voor een onderneming die producten maakt voor dagelijks gebruik en die nuttig zijn voor de samenleving en omgeving. De VELUX groep streeft naar een duurzame groei gericht op lange termijn. U raadt het al: mijn passie volgt uit het werken voor een verantwoord bedrijf dat bewust is van zijn impact op het milieu naar zijn klanten toe met respect voor de levenskwaliteit van haar werknemers. Het succes is de tevredenheid van zowel de collega’s als onze klanten. Mijn waarden zijn een weerspiegeling van deze uitgedragen door de groep: wederzijds respect, voortdurende vooruitgang, lokaal initiatief, stiptheid, inzet. ✖

sluitend vermeld ter informatie van de lezers. Artikels met informatie van eerder publicitaire aard worden opgenomen met de vermelding “productinfo, publireportage,…”. Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels, foto’s, illustraties en standpunten die in de Architectenkrant verschijnen. Verantwoordelijke uitgever: Philippe C. Maters Alsembergsesteenweg 842, 1180 Brussel philippe.maters@atonpublishing.com Maatschappelijke zetel: new ATON Publishing sprl, Alsembergsesteenweg 842, 1180 Brussel BE 0830.222.307 Copyright 2012 - new ATON Publishing sprl. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling inbegrepen. Paraît également en français.


©2013 VELUX GROUP ®VELUX, HET VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, io-homecontrol EN Pick&Click! ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

Nieuwe generatie dakvensters

Versterkte isolatie

Afstandsbediening met touchscreen

Hedendaags design Smallere raamkaders

Uitstekende energiebalans Nieuwe beglazingen Luchtdichtheid klasse 4

Info en technisch dossier op velux.be/pro

Architectenkrant 271  

www.architectenkrant.be laatste 7 nummers in PDF

Architectenkrant 271  

www.architectenkrant.be laatste 7 nummers in PDF

Advertisement