Page 7

Hoofdredactioneel

64—68 Nieuwe producten Een overzicht van nieuwe bouwproducten.

In het debat ter afsluiting van het tweede deel van Het Grote Woningbouwcongres over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) merkten verschillende architecten op dat, nu de woningmarkt weer aantrekt, allerlei locaties weer op de oude manier ontwikkeld worden, met de standaard en middelmatige woningbouw van voor de crisis. Is alle energie die in de ontwikkeling van CPO is gaan zitten voor niets geweest? Hebben we op het gebied van woningbouw met z’n allen de afgelopen jaren dan helemaal niets geleerd? Dit magazine laat denk ik goed zien dat er toch wel degelijk veel veranderd is in de woningbouw de afgelopen jaren. Wat op het eerste gezicht misschien een terugval lijkt, blijkt bij nadere beschouwing niets minder dan een aardverschuiving. Die veranderingen beginnen bij de kant van de opdrachtgever. Nu een grote groep particulieren en collectieven positieve ervaring heeft opgedaan met zelfbouw, zal zich dit als een olievlek verspreiden. Waarom zou je een standaardproduct accepteren, als je ook zelf iets kunt bouwen dat volledig op jouw wensen is afgestemd? Om deze belangrijke groep bewoners niet mis te lopen, zullen gemeenten ruimte moeten blijven reserveren voor zelfbouw. Succesvolle initiatieven als Lofthome of WeBuildHomes (p44), dat een catalogus biedt van door architecten ontworpen woningen, maakt het Particulier Opdrachtgeverschap (PO) daarbij voor een bredere groep interessant. Bij de grotere woningbouwprojecten zijn de woningcorporaties als opdrachtgever de afgelopen jaren afgelost door ontwikkelende bouwers. Via BIM en nauwe samenwerking tussen alle partijen lukt het de bouwers deze projecten goedkoper-sneller-beter te ontwerpen en te bouwen, zo toont Heren 5 met Huis van Hendrik (p32) en Arons en Gelauff met de Pontsteiger (p24). Bij het ontwerp van zijn woontorens op de Zuidas noemt Inbo ook BIM als een belangrijk middel om het proces te stroomlijnen. Wat woningtypologieën betreft neemt de diversiteit sterk toe. Bij projecten onder PO en CPO concluderen architecten verrast dat, wanneer bewoners de vrije hand krijgen, echt geen woning meer hetzelfde is (p50). Voor de standaard woningtypes, die nog altijd veel gebouwd worden, is zeker een grote markt. Maar voor een behoorlijke groep voldoen deze ook niet. Ook bij grotere bouwprojecten wordt daarom nu voorzichtig naar andere woningtypologieën gekeken. In zijn woontoren op Overhoeks lanceert AM woningen volgens het Friends-concept (p14). In de Amsterdamse Kolenkitbuurt heeft Heren 5 stadse familiewoningen ontworpen (p38). En in New York heeft Concrete kleinere-maar-veelslimmere woningen ontworpen die als ‘het eerste woningmerk’ URL in de markt gezet worden (p22). In het exterieur lijkt de woningbouw tenslotte alsmaar meer expressie te krijgen. Aan de moderne kant van het spectrum wordt steeds meer glas toegepast – wat erg prettig is voor de bewoners – en wordt daarnaast veel geëxperimenteerd met nieuwe materialen. Aan de klassiekere kant van het spectrum worden de verwijzingen naar het verleden steeds explicieter. Art Deco, Hollandse Renaissance… zelfs het niet-Nederlandse Tudor komt langs in dit nummer. Uit onderzoek is gebleken dat woningen met een traditionelere stijl meer waard zijn. Gezien hun veelal rijkere uitstraling en verfijndere detaillering is dit niet zo heel verwonderlijk. In hun ontwerpen zullen architecten rekening moeten houden met deze vraag. Opdrachtgevers, ontwerpproces, woningtypologieën, uitstraling… de woningbouw is op alle vlakken in beweging. Of de crisis nu voorbij is of niet, een weg terug lijkt niet meer mogelijk. We moeten vooruit.

78 Colofon en advertentie-index

Michiel van Raaij Hoofdredacteur

48 —49 Het Wijkbedrijf Via een nieuw opgericht Wijkbedrijf voeren de bewoners in de Leeuwardense wijk Bilgaard een deel van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zelf uit. 50—57 Weg van de middelmaat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is sterk in opkomst. Maar hoe kunnen dergelijke processen gestroomlijnd worden? En wat voor ontwerpen levert CPO nu concreet op? 58—63 Werkstad van gisteren is woonstad van morgen De transformatie van twee naoorlogse kantoorgebouwen tot woongebouwen toont volgens diederendirrix overtuigend de mogelijkheden van deze gebouwen.

58

architectenweb — 7

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement