Page 48

In de wijk Bilgaard in Leeuwarden voeren bewoners een deel van de verbetering van hun wijk zelf uit en worden de besparingen uit het verbeteren van de energieprestatie in de wijk zelf geïnvesteerd. Stuwende kracht achter deze structurele wijkverbetering is het Wijkbedrijf Bilgaard, dat afgelopen jaar de Herman Wijffels Innovatieprijs won. — tekst Aldo Trim ‘Faciliteren’ is tegenwoordig het credo van de (lokale) overheden. Deze nieuwe opstelling wordt graag gepresenteerd als een bewuste, constructieve dienstbaarheid aan de samenleving, maar het is vaak ook uit financiële nood. Door de inkrimping van de overheidsdiensten en bezuinigingen komen woning- en wijkonderhoud, zorg, werk en energievoorziening onder druk te staan. Vooral wijken waar bewoners moeite hebben om mee te draaien in de samenleving worden door het minder sturende sociaal-maatschappelijk beleid geraakt. Hoe kan deze situatie omgedraaid 48 — architectenweb

worden? Hoe kunnen de wijken het heft in eigen hand nemen en de neerwaartse spiraal van bezuinigingen omdraaien tot een opwaartse spiraal waarin geldstromen groeien? Het Wijkbedrijf vormt een antwoord op deze opgave. Via het Wijkbedrijf worden eenmalige investeringen in het vastgoed omgebogen tot geldstromen die in de wijk circuleren en deze zo duurzaam versterken.

Slim & Snel Wijkbedrijf Bilgaard stimuleert een burgerkrachtbeweging in een wijk waar dit, door gebrekkig onderling contact

Foto: KAW

Het Wijkbedrijf

en kennis, niet vanzelf zou zijn ontstaan. Het Wijkbedrijf is het resultaat van een aan de markt gerichte oproep van woningcorporatie WoonFriesland uit 2012, genaamd ‘Slim & Snel’. De corporatie was op zoek naar een slimme methodiek, waarmee de energieprestatie van een deel van het woningareaal én tegelijkertijd de leefbaarheid in de wijk snel verbeterd kon worden. De opgave draaide om zo’n 300 galerij- en grondgebonden woningen waarvan de bouwkundige schil (gevels, beglazing, ramen, vloeren) en de ventilatiesystemen een upgrade moesten krijgen, en keukens en sanitair aan vernieuwing toe waren. Al met al een ingreep van zo’n €20.000,-- per woning. De leefbaarheid van de wijk Bilgaard moest volgens het ‘stoplichtenmodel’ van fel oranje naar groen. Daarnaast wilde WoonFriesland een verbetering in de bouwkolom realiseren door bouwfouten te beperken, integraal denken te bevorderen, creativiteit te prikkelen en kennisoverdracht tot stand te brengen. Dit alles voor dezelfde kosten en met

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement