Page 43

advertorial—

“Wienerberger denkt goed met je mee over kleuren en veroudering, en kan speciale producten ontwikkelen”

een opvallend element om de samenhang in het plan te versterken. Op een prent van het voormalige hoofdgebouw van het ziekenhuis zag hij een ornament, dat Wienerberger op zijn verzoek in de uitholling van een frogsteen heeft verwerkt. Deze ‘Deo Neo-steen’ is in klamp gemetseld in de gevels van de door Herder ontworpen gebouwen: de twee centrale appartementengebouwen en de grondgebonden woningen aan de rand. Ponec heeft hetzelfde embleem gebruikt in de witte betonelementen van de door haar ontworpen woningen.

Boven In de door Ponec de Winter ontworpen woningen komt het ornament van de frog terug in de betonnen gevelelementen. Midden Landschapsarchitect Simon Sprietsma heeft als bestrating dit ‘Deo Neo-kleed’ ontworpen. Onder Bij de door Studioninedots ontworpen woningen zijn de bakstenen afwisselend regulier en in klamp gemetseld.

belangrijk.” Ponec neemt in haar ontwerpproces, naast een ruimtelijke analyse van de omgeving, ook de geschiedenis en de cultuur van de locatie mee. “Hoe is de huidige situatie gegroeid, wie wonen er, wat is er typerend aan die plek. Wij hechContinuïteit ten belang aan het alledaagse en de menDe betonnen elementen verwijzen naar selijke maat”, zegt ze over haar bureau. de witte stroken in de negentiendeHaarlem heeft een typisch Nederlandse eeuwse gevels, maar zijn expressiever in binnenstad met veel stadshuizen; om die uitstraling. “Dat moet ook wel, want de reden past op het voormalige ziekenschaal is groter”, zegt Ponec. “Ik wil niet huisterrein een woonbuurt, stelt Ponec. iets ontwerpen alsof het onder een kopi“We zoeken naar vanzelfsprekendheid, eerapparaat is gelegd. Ik vind het interes- die niet vervreemdend werkt maar die santer om me te laten inspireren door de evenmin imiteert.” Dat de betrokken geest van de plek dan om simpelweg na te partijen daarin gezamenlijk zijn geslaagd maken wat er staat. Tegelijkertijd vind ik bij Deo Neo, bewijst de nominatie voor de continuïteit van de geschiedenis heel de Lieven de Key Penning. —

“Als bureau hechten wij belang aan het alledaagse en de menselijke maat” Meer informatie Wienerberger B.V. Hogeweg 95 5301 LK Zaltbommel 088 118 5111 info.nl@wienerberger.com wienerberger.nl

architectenweb — 43

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you