Page 41

advertorial—

“Door het grid van straten een tikje te geven, kijk je op de gebouwen in plaats van erlangs”

Na de verhuizing van het ziekenhuis schreef de gemeente Haarlem een tender uit voor de herontwikkeling van het terrein; in 1999 verkreeg de ontwikkelcombinatie AM en de Principaal met architectenbureau Soeters Van Eldonk Ponec de opdracht. Dana Ponec maakte het stedebouwkundig plan, werd stedenbouwkundig supervisor, was verantwoordelijke voor een deel van de daadwerkelijke bouwopgave en heeft het project tot op de dag van vandaag – met haar bureau Ponec De Winter – onder

Boven haar hoede. Het terrein, vertelt Ponec, Voor de woningen aan grenst aan de ene zijde aan de Frans de randen van Deo Neo Halsbuurt, een laat negentiende-eeuwse heeft Studioninedots arbeiderswijk met voornamelijk kleine door Wienerberger een speciale baksteen laten rijtjeshuizen. Aan de andere kant ligt de ontwikkelen waarin het Kleverparkbuurt, een uitbreidingsplan ornament van de frog is van Zocher, dat individueler en landverwerkt. schappelijker van opzet is. Ponec wilde de nieuwe woonwijk, Deo Neo genoemd, verbinden met de naastgelegen wijken. in de woorden van Ponec, “des Deo’s” zijn en bijdragen aan de eigen identiteit Woningtypologieën van de buurt. Dat resulteert in een grid: “De locatie was feitelijk enorm geïso“Vrij geestdodend als je er doorheen leerd”, vertelt Ponec. “Het voormalige loopt”, zegt Ponec, “want je kijkt overal ziekenhuisterrein grenst aan de Maarten dwars doorheen. We hebben toen, met van Heemskerkstraat en de Tetterode ideeën van Gordon Cullen over het destraat loopt het terrein in. Verder menselijk perspectief in ons achterhoofd, grenst het terrein aan de achtertuinen het grid een tikje gegeven. Daardoor kijk van de omliggende woonwijken, waarbij je op gebouwen, in plaats van erlangs.” die afscheiding een stevige groene strook Er is vervolgens gezocht naar een was.” Om de buurten te verbinden heeft verdeling van woningtypologieën, de architect als het ware lijnen door het vertelt Ponec. “Gestapeld in het midterrein getrokken, die aan weerszijden den, grondgebonden aan de zijden, in aansluiten op bestaande straten. Deze twee ringen. Daarbij zijn de schaal en oost-westverbindingen zijn georiënteerd het type van de woningen die grenzen op ankerpunten in de omgeving, zoals aan respectievelijk de Frans Halshet oude hoofdgebouw van het ziekenbuurt en de Kleverparkbuurt net even huis, de voormalige Heilig Hartkerk en anders.” Aan de ene zijde zijn kleinere de hogere gebouwen aan de twee centweelaagse woningen gerealiseerd en traal gesitueerde pleinen. Haaks op de vertoont de straatwand meer eenheid; nieuwe verbindingen staan straten die, de andere zijde kenmerkt zich door >

architectenweb — 41

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement