Page 38

Ittersummerlanden Zwolle Radicaal vernieuwde bloemkoolwijk. Voor Achterzijde Voor Voorzijde

Na Achterzijde

“Veel renovaties gebeuren zonder betrokkenheid van architecten” zoek uitwijst dat daglicht zo belangrijk is. Zit deze retrostijl op dat punt het moderne comfort niet in de weg? JK: “Om de sculpturaliteit van de woningen in Tudor Park te bereiken, zijn de ramen kleiner waar ze dat konden zijn, en groter waar ze dat moesten zijn. Richting de tuinen hebben ze bijvoorbeeld grote dubbele openslaande deuren.” BL: “Filosoof Alain de Botton beschrijft in zijn boek over architectuur hoe diep ongelukkig mensen kunnen zijn in bijvoorbeeld de ruimtelijke woningen van Frank Lloyd Wright – waar alles in elkaar overloopt en er een sterke relatie bestaat met de omgeving. In die woningen doen bewoners vaak allerlei ingrepen om geborgenheid en schaal terug te brengen. Opener en lichter is kortom niet altijd beter.” Naast jullie ontwerppraktijk doen jullie ook onderzoeken. Hoe beïnvloeden die jullie werk? BL: “Over de jaren hebben we verschillende onderzoeken gedaan. Dat begon met ons onderzoek naar wat ‘Thuis’ precies is. Onlangs is ons onderzoek 38 — architectenweb

‘Nestelen in de stad’ verschenen, naar hoe gezinnen in de stad wonen. En momenteel zijn we aan het broeden op een derde onderzoek, naar ‘Stadsveteranen’, hoe je oud kunt worden in de stad. Het prikkelt ons enorm om onderzoek te doen, omdat je bij de gekste mensen binnenkomt. Voor ons is het ook een manier om ons werk te agenderen. Uit de onderzoeken die we doen ontstaan ook altijd nieuwe opdrachten. Uit ‘Nestelen in de Stad’, dat we samen met de BNA deden, is bijvoorbeeld de opdracht van Eigen Haard voor een woongebouw in de Kolenkit voortgekomen. In totaal zijn uit die studie misschien wel zes opdrachten gekomen.” Zou eigenlijk ieder bureau dergelijke onderzoeken moeten doen om zichzelf te ontwikkelen? JK: “Ja, het houdt je scherp. Een deel van onze omzet proberen we hiervoor vrij te spelen. Zo commercieel als we zijn proberen we ook altijd een deel van het onderzoek te laten fi nancieren door andere partijen. Bij ‘Nestelen in de Stad’ hadden we zo’n zeven co-fi nanciers. Op het moment dat anderen co-fi nancieren is zo’n onderzoek ook niet langer vrijblijvend, maar heeft het binnen het bureau een status. Bij het onderzoek naar ‘Stadsveteranen’ kijken we nu naar bijvoorbeeld woningcorporaties en zorgverleners als co-fi nanciers. Hen nodigen we ook uit mee te werken aan

het onderzoek, zodat het echt multidisciplinair is.” BL: “Als het om kennis van plattegronden gaat zijn wij als architecten in de Vinex veel kwijtgeraakt. Open plattegronden lijken misschien erg mooi, maar zijn voor gezinnen een ramp. Die zweren bij een overloop, een vestibule waar ze rommel in kwijt kunnen, of een kamer en suite. Uit het onderzoek ‘Nestelen in de Stad’ kwam het woord ‘annex’ ineens naar voren: zou het niet geweldig zijn als de woonkamer een zijkamer heeft die af te sluiten is met schuifdeuren? Dat geeft geborgenheid en plek. In de Kolenkit hebben we dit idee toegepast. De bewoners zijn lyrisch. Bij gezinnen denk je al snel dat als je het maar groter maakt het allemaal wel lukt. En het gaat deels ook wel om veel kamers. Maar het gaat er ook om dat je ruimtes maakt die een dubbele functie hebben, zodat je op een beperkte oppervlakte veel meer kunt doen. Maak de gang wat breder, zodat kinderen als er bezoek is op de gang kunnen spelen. Zo’n annex is voor zo’n gezin ook goud waard, omdat hij zo eenvoudig te programmeren is. Als architecten zijn we door de

Foto oude situatie: Sanne van Bekkum; foto nieuwe situatie: Leonard Fäustle

Na Voorzijde

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement