Page 29

Arons en Gelauff in een paar maanden tijd tot een volledig nieuw definitief ontwerp diende te komen. Door de reeds opgedane ervaring met BIM en werken in een bouwteam werd deze proeve van bekwaamheid met succes afgelegd. Op 1 september 2014 was de bouwvergunning een feit. Inmiddels is gestart met het aanleggen van de nieuwe pier waarmee het gebouw aan het vasteland wordt verbonden. Door het bouwteam wordt in rap tempo verder gewerkt aan de uitwerking van het gebouw. Om het gebouw glans

te geven is door Arons en Gelauff een modulair gevelelement ontworpen dat aan de buitenzijde bekleed is met door de Koninklijke Tichelaar ontwikkelde geglazuurde bakstenen. De gevel zal straks, afhankelijk van het dag- en zonlicht, een variërend groene tot gouden glans krijgen. De Pontsteiger belichaamt daarmee de glansvolle rentree van het grote woongebouw op de Nederlandse woningmarkt. Met 300 betaalbare huurwoningen wordt tevens het wonen op een dergelijk prominente en indrukwekkende plek voor meer mensen bereikbaar. —

Door in een bouwteam te werken en door inzet van BIM kon het project in recordtijd opnieuw worden ontworpen architectenweb — 29

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement