Page 19

Beelden: Mei & WAX

Boven In De Verkenner combineert Mei verschillende typen van ontsluiting. Linkerpagina Op Kanaleneiland in Utrecht benadrukt De Verkenner met zijn hoogte de centrale verkeersas.

binnenstad zo noodzakelijkerwijs wat sterker ingekaderd wordt, is daarbij op de koop toe genomen. De woontoren mocht binnen het stedenbouwkundig plan maximaal 75 meter hoog worden. Omdat er bij verdiepingen boven de 70 meter aanvullende veiligheidseisen aan een woontoren gesteld worden, en alles duurder zouden maken, heeft AM ervoor gekozen de

bovenste woningen onder die hoogte te laten beginnen en deze penthouses extra verdiepingshoogte te geven om de resterende hoogte in te vullen. Om het wonen in de toren voor een bredere groep haalbaar te maken heeft AM bij de tender die de gemeente voor het project had uitgeschreven voorgesteld om een deel van de woningen volgens het zogenaamde Friends- > architectenweb — 19

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you