Page 17

In en rond de binnensteden is maar zeer beperkt ruimte voor nieuwe woningen

geeft een indruk hoe dit wonen op hoogte vorm krijgt.

Plinten die een bijdrage leveren aan de stad

Met de aanscherping van zijn hoogbouwvisie enkele jaren geleden loopt Rotterdam als het om hoogbouwbeleid gaat in Nederland weer voorop. In de bestaande hoogbouwvisie lag de nadruk sterk op het beeld, legt Emiel Arends uit. Hij is stedenbouwkundige bij de ruimte daar optimaal te benutten zijn gemeente Rotterdam en hoofdauteur van woontorens vanzelfsprekend. de nieuwe hoogbouwvisie. Hierin wordt Binnen Nederland neemt Amsterveel meer nadruk gelegd op de plinten dam qua wooncultuur steeds meer een van de torens. Veel van de oudere torens eigen plek in. Nergens in de druk op in de Maasstad bieden de stad weinig. de woningmarkt zo groot als hier. Ter Er is een toegang, een expeditie, meer bescherming van het historische stadsniet. De meeste (kantoor)torens zijn na beeld, maar net zo goed uit praktische sluitingstijd forten in de stad, een aantal overwegingen, richt de stad zich op de hiervan staan daarbij ook nog eens vrij verdichting van de zone hieromheen. in het stedelijk weefsel. Een toren als Ook hier zijn woontorens door het Montevideo, ontworpen door Mecanoo, gebrek aan ruimte in relatie tot de grote druk daarop vanzelfsprekend. In Noord toont volgens Arends goed hoe anders het ook kan. komen woontorens op Overhoeks, in Nieuwe torens moeten in Rotterdam Oost in Science Park en het Amstelkwarnu altijd aan de straat komen te staan en tier, in Zuid natuurlijk op de Zuidas, in dienen bij een groot programma een breWest in de zone langs de ringweg. Met meer dan tien woontorens in dere basis krijgen tot de hoogte van ‘de aanbouw of in de pen gaat Amsterdam Rotterdamse laag’ – de hoogte van het snel Rotterdam achterna als stad waarin omliggende stedelijk weefsel. In de plint wonen in hoogbouw heel normaal is. komt alles samen, dus met meer ruimte Een blik op zes plannen in Nederland op dat punt moeten veel problemen plus één plan in de Verenigde Staten voorkomen gaan worden. Daarbij heeft

6 e -29 e verdieping

de gemeente de eisen wat betreft wind en schaduw aangescherpt. Al bij het Voorlopig Ontwerp dient een ontwikkelaar nu een windstudie te kunnen voorleggen. Om de ontwikkelaars op weg te helpen heeft de gemeente zelf een aantal gebiedsontwikkelingen in de windtunnel getest en de resultaten hiervan gepubliceerd. Wat betreft bezonning heeft de gemeente een minimum aantal uren zon vastgesteld voor strategische openbare ruimte in de binnenstad. Samen moeten deze eisen ervoor zorgen dat nieuwe torens altijd een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit in de binnenstad. Met zijn ontwerp voor De Verkenner in de Utrechtse wijk Kanaleneiland laat Mei zien hoe een woontoren in de plint kan opgaan in een traditionele straatwand, die in dit geval ook nog eens een traditioneel woonblok vormt. Met zijn onderste verdiepingen sluit het woongebouw het gesloten bouwblok af. Woonwerkwoningen zorgen daarbij voor een transparante en levendige plint. Hierboven verkleint de toren zich eerst tot een haak met woningen die via galerijen ontsloten worden. Pas hierboven versmalt het gebouw zodanig dat echt van een woontoren gesproken kan worden. Het project vormt een interessante combinatie van drie verschillende typen woongebouwen, waarbij de voordelen van de verschillende types optimaal benut zijn. Een goede plint hoeft ‘m niet altijd letterlijk in een ruimt opgezet plintge> bouw te zitten. Bij het door Dam & architectenweb — 17

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you