Page 16

Vanuit een gebrek aan ruimte Het wonen in deze binnenstedelijke gebieden is populairder dan ooit. En gemeenten spelen hierop in door stevig in te zetten op het toevoegen van nieuwe woningen in een rond de oude binnen16 — architectenweb

steden. Voorzieningen trekken woningen aan, nieuwe woningen zorgen voor draagvlak voor extra voorzieningen, enzovoorts. Als het goed is ontstaat zo een groeispiraal. Rotterdam heeft op dit punt de grootste inhaalslag te maken en van daaruit ook de grootste ambitie: het wil de komende periode 10.000 woningen toevoegen in zijn binnenstad. Dat is 100 keer een gebouw als de Witte Keijzer, een ontwerp van KCAP, rekent stedenbouwkundige Emiel Arends van de gemeente Rotterdam voor. Er is niet de ruimte om al deze woningen in de vorm van gesloten woonblokken te realiseren, dit zal met woontorens moeten gebeuren. Met het wegtrekken van bedrijvigheid uit de binnenstad van Eindhoven speelt daar iets

vergelijkbaars als in Rotterdam. Ook in Den Haag en Utrecht speelt het gebrek aan ruimte op. In de binnensteden daar is, ook ter bescherming van het historische stadsbeeld, maar zeer beperkt ruimte voor nieuwe woningen. Buiten de binnenstad is het echter ook dringen. Aan de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal zullen in de toekomst enkele woontorens verschijnen, in Den Haag kijkt de gemeente naar de zone rond treinstation Holland Spoor en de noordelijke Binckhorst. Om de schaarse

Boven Richting Betondorp heeft de Amsteltoren een zo slank mogelijk proďŹ el gekregen.

Rechterpagina Met zijn luifels legt de Amsteltoren een visuele verbinding met het Amstel Station.

Beelden: 3D Studio Prins

wooncultuur die niet langer gericht is op het bezit van een grote woning met auto voor de deur, maar op toegang tot voorzieningen. Het huren van een woning is hier maar al te vaak eenvoudiger dan er eentje kopen, en een kleinere woonoppervlakte staat niet in verhouding tot de rijkdom aan voorzieningen die onder handbereik zijn. Reizen gebeurt hier steeds vaker met het openbaar vervoer of anders met een deelauto.

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement