Page 14

Wonen in torens

In Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en bovenal in Amsterdam worden momenteel veel woontorens gebouwd en staan er nog meer in de planning. Hoe wordt aan deze torens ontworpen en welke innovaties vinden hierbij plaats? Een analyse. — tekst Michiel van Raaij

In het verstedelijkt landschap van ons land ontstaan steeds grotere verschillen. Waar buiten de grote steden steeds vaker gezocht wordt naar een combinatie van wonen met natuur en landbouw, daar richt de aandacht zich in de grote steden de laatste tijd sterk op de ontwikkeling van levendige binnenstedelijke gebieden. Bij dat laatste wordt ingezet op de verbetering van het openbaar vervoer, een verbreding van het voorzieningenaanbod en op de verdichting van de stad. Er is nauwelijks een stad aan te wijzen die hier niet mee bezig is. In steden als Delft, Arnhem, Eindhoven en Venlo is de schaal van de investeringen die hierbij gedaan worden goed te zien. Een levendige stad met een breed cultureel aanbod en veel voorzieningen trekt creatieve mensen en dus bedrijven aan, en dat zorgt voor de meeste welvaart. Dat is het geldende model. En hoewel je je kunt afvragen of dit overal het recept moet zijn, blijkt het in veel steden zeer succesvol. De binnenstedelijke gebieden die uit dit beleid ontstaan trekken steeds meer bezoekers, en daarbij zijn bewoners bereid wat extra’s te betalen om in de buurt van de voorzieningen te wonen die hierbij horen. In de regio Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven is de exponent hiervan te zien en groeit in de binnenstedelijke gebieden een nieuwe > 14 — architectenweb

Architectenweb magazine #8  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you