Page 27

“De productiviteit was hoger dan in de reguliere werkomgeving” Boven Binnen End of Sitting bleek iedereen als vanzelf zijn plek te vinden. Beneden Door variatie in de maatvoering is het werklandschap door mensen van verschillende lengten te gebruiken. Linkerpagina End of Sitting stelt een nieuwe sculpturaliteit voor de werkomgeving voor.

paden een fijnmaziger netwerk vormden, verzamelden zich groepjes voor overleg. Op de plaatsen waar de paden doodliepen zaten mensen geconcentreerd te lezen. Bij de hogere delen was het dringen, hier wilden veel mensen uitkijken over het werklandschap beneden. De vraag of RAAAF geïnteresseerd zou zijn om een permanente versie van End of Sitting te ontwerpen beantwoordt Rietveld ontkennend. Met zijn bureau wil hij denkbeelden realiseren, de verdere toepassing hiervan – met alle bijbehorende compromissen – vind hij iets voor anderen. Het ontwerp van een tweede installatie lijkt hem wel heel interessant. Daarin zou hij het geleerde van dit eerste project kunnen verwerken en zouden ook andere materialen onderzocht kunnen worden. — architectenweb — 27

Architectenweb magazine #7  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #7  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement