Page 23

Boven Meubels om te zitten, hangen of leunen voor informeel overleg. Links Een concentratie werkplek op een ‘generieke’ vloer. Rechts Een ‘speciale’ verdieping met behandelkamers voor de Arboarts, fysiotherapie en rust- en kolfruimtes.

hebben de bureaus de meer gesloten functies, zoals team- en vergaderruimtes en concentratie werkplekken ontworpen.

Stoelen en tafels Op initiatief van de bureaus is niet slechts een deel van de bestaande stoelen hergebruikt in het nieuwe kantoor, maar zijn alle stoelen hergebruikt. “Het zijn allerlei type stoelen”, vertelt Van Hagen. “Maar hierdoor hebben we kunnen besparen op de kosten van stoelen en het is duurzaam. Het zijn toch onze belastingcenten, dus je probeert te besparen waar dat kan en te investeren waar dat voor de stad het meeste oplevert.” Bij het project diende 5% van het budget direct ten goede te komen aan de maatschappij. Dit budget hebben de bureaus ingezet om een speciale Rotterdamstof te ontwikkelen en hiermee alle stoelen opnieuw te stofferen. Dit laatste

De stoelen zijn opnieuw bekleed met een zelf ontwikkelde Rotterdamstof is gedaan door de sociale werkplaatsen in Rotterdam en Den Haag. De stof kent een 18 meter lang patroon van Rotterdamse straatnamen en is ontworpen door kunstenaar Andre Castro. Doordat iedere stoel met een ander deel van de stof bekleed is, is uiteindelijk geen stoel hetzelfde. Ook alle bureaus in het nieuwe kantoor zijn meegenomen uit de oude kantoren. Om eenheid te brengen in de werkomgeving zijn alle bureaus voorzien van twee witte zijschotten die verbonden worden door een groot akoestisch scherm

hier dwars op. De bureaus zijn zo ingebouwd in nieuwe kaders. Ook op een ander punt waren deze kaders echter noodzakelijk. In De Rotterdam zijn alle kabelgoten langs de gevel gelegd. “Maar lang niet iedereen zit aan de gevel natuurlijk”, verklaart Van Hagen. In de vloeren zijn daarom extra sleuven gefreesd. Deze komen uit in de nieuwe kaders, waar de verschillende kabels doorheen geleid worden om op bureaubladniveau te eindigen. Het interieur van het Rotterdamse gemeentekantoor is in een bijzonder kort tijdbestek tot stand gekomen. GROUP A en Studio Makkink & Bey hebben hun deel van het ontwerp vanwege de tijd grotendeels naast elkaar uitgewerkt. De aansluiting tussen de delen bood hier voldoende flexibiliteit voor. Bey: “Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn.” Van Hagen roemt ten slotte de opdrachtgever waarmee, vanuit een vertrouwen in het proces, een open dialoog gevoerd kon worden over de inhoudelijke kant van het ontwerp: “Dan kun je het ontwerp stap voor stap beter maken.” — architectenweb — 23

Architectenweb magazine #7  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #7  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement