Page 21

Links De huiskamer op een van de ‘generieke’ verdiepingen. Midden Een plek voor informeel overleg tussen de vergaderruimtes op een ‘speciale’ verdieping. Onder Het restaurant op de 21e verdieping.

en verbijzonderde overlegruimtes en concentratieplekken. De ‘pleinen’ en ‘parken’ noemen de bureaus dit laatste. Om te voorkomen dat de grote liftkernen in De Rotterdam de torens ondoordringbaar en niet transparant zouden maken, heeft OMA ervoor gekozen de kernen extra uit elkaar te trekken. Middenin de toren is hierdoor veel ruimte ontstaan. “Er is in totaal 3.500 vierkante meter liftlobby”, aldus Bey. Daar wilden de bureaus iets mee. “Wat als wachten niet meer bestaat, omdat het ontmoeten wordt?” Dat werd hun voorstel. De door Studio Makkink & Bey ontworpen ontmoetingsruimtes manifesteren zich direct vanaf de liften, met kleurrijke hang-/sta-meubels en leun-/ zit-meubels op een even kleurrijke vloer. Vanaf de lobby’s loopt deze ontmoetingszone de verdiepingen op en faciliteren onder meer een ‘huiskamertafel’, verschillende loungeplekken en vergaderruimtes. De ‘pleinen’ en ‘parken’ komen min of meer om de verdieping terug, op de 33 verdiepingen zijn er in totaal 17. Van elke andere verdieping is zo’n ruimte nooit verder dan één trap weg. “En net zoals ieder plein en park in de stad steeds anders

is, is dat ook hier het geval”, vertelt Van Hagen enthousiast. Vanaf de liftkernen loopt deze zone iedere keer net een andere kant op, zodat zich telkens een ander zicht op de stad toont. In de voorgeschreven mix van werkplekken moesten ook ondersteunende

“Dit moesten we benaderen als een stedenbouwkundig ontwerp” functies in het gebouw verdeeld worden. De bureaus hebben vergelijkbare plekken gegroepeerd. “Om het karakter ervan te versterken.” Zo is er bijvoorbeeld een speciale verdieping waar rust- en kolfruimtes zijn, maar ook behandelkamers voor de fysiotherapie en de Arboarts. Planten krijgen centraal een plek op the gardenverdieping, de huismeester en zijn werkplaats zijn niet weggestopt, maar bevindt zich middenin een highrise verdieping, tussen de werkplekken. Doordat het reguliere werk in de ‘generieke’ ruimtes gedaan kon worden, lukte het de bureaus bij het ontwerp van de ‘speciale’ zones, van de opdrachtgever meer vrijheid te krijgen. In eerste instantie wilde de gemeente nog exact aangeven hoe iedere plek gebruikt moest worden. “Zeer tegenstrijdig met het hele idee van Het Nieuwe Werken”, geeft Bey toe. “De scherpe randjes hebben we daar van afgehaald. Je wilt juist dat het een enigs- >

architectenweb — 21

Architectenweb magazine #7  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you