Page 44

Wanneer op de plaformen optredens gegeven worden, kan het publiek zich op de galerijen verzamelen.

“In het pragmatische van industriële architectuur zit ook een bepaalde poëzie” 44 — architectenweb

complex van gebouwen hebben op twee schaalniveaus plaatsgevonden: op stedenbouwkundig niveau en op gebouwniveau. Om de verschillende gebouwen te ontsluiten en van daglicht te voorzien zijn enkele tussengebouwen gesloopt. Zo zijn drie ‘straten’ en een ‘plein’ gecreëerd, deze zijn op hun beurt met een isolerend glasdak overdekt. In het stedenbouwkundig plan dat de Architekten

Cie. voor het gebied heeft opgesteld, is de kade langs het kanaal aangewezen als belangrijkste openbare ruimte. Doordat de breedste ‘straat’ in het gebouwencomplex eindigt op de kade, oriënteert het complex zich hier natuurlijk op. De oude industriële gebouwen die tussen de nieuwe ‘straten’ en het ‘plein’ overbleven waren volgens Gouwy “erg hermetisch.” In veel geveldelen zaten sim-

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement