Page 43

‘Het rauwe, daar gaat het om’ In Veghel wordt het voormalige fabrieksterrein van veevoerproducent CHV stap voor stap getransformeerd tot een tweede centrumgebied met voorzieningen op het gebied van ontspanning, cultuur en voedsel. In de transformatie is het rauwe karakter van de fabriek door de betrokken architectenbureaus op eigentijdse wijze doorgezet. — tekst Michiel van Raaij, fotografie Thea van den Heuvel/DAPh

“In het pragmatische van industriële architectuur zit ook een bepaalde poëzie”, zegt architect Kurt Gouwy van AIR architectuur, een van de betrokken architectenbureaus. Bij sommige van de gebouwen op het CHV-terrein in Veghel zijn in de loop van de tijd bijvoorbeeld bouwlagen toegevoegd. Het spekkoekprincipe noemt Gouwy dit. De draagconstructie van de gebouwen was zo ruim gedimensioneerd dat dit mogelijk was. Bovenin een van de andere gebouwen wijst Gouwy op uitgevoerde reparaties aan de houten dakconstructie. Daar waar de constructie beschadigd werd, doordat er bijvoorbeeld iemand met een heftruck tegenaan was gereden, is het kapotte deel van de houten balk uitgezaagd en is er een nieuw stuk hout ingevoegd. Door de veel lichtere kleur van het ingevoegde stuk hout zijn het een soort pleisters voor de houten dakconstructie. Vanuit de 3D-stad worden alle functies in het cultuurcluster op het CHV-terrein ontsloten.

Pragmatisme als strategie “Bij de transformatie van de verschillende gebouwen op het CHV-terrein

hebben we dit pragmatisme als strategie ingezet”, verklaart Gouwy. De woorden die hij daarbij herhaaldelijk gebruikt zijn ‘opschonen’ en ‘afpellen’. Net als bij meer oude industriegebieden was het CHV-terrein in zijn laatste gebruiksfase volledig volgebouwd. De eerste stap was de zeer strategische sloop van enkele complete gebouwen en enkele gebouwdelen, zoals gevels, vloerdelen en daken. Hierna zijn de gebouwen letterlijk en figuurlijk geopend voor nieuwe functies door de ruimtes te strippen. Bij de transformatie van het CHVterrein is de afgelopen jaren intensief samengewerkt door een drietal bureaus. De Architekten Cie. heeft in 2012 het masterplan voor het CHV-terrein opgesteld en is in 2013 als architect betrokken bij de inpassing van het PVE van het cultuurcluster in de gebouwcasco’s. De transformatie van de gebouwen is van de hand van NPF architects, een samenwerkingsverband tussen AIR architectuur en Leenders Architecten. De verschillende ingrepen in het > architectenweb — 43

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you