Page 37

Transformatieplannen lopen regelmatig mis omdat er met een vooropgesteld ontwikkelingsmodel naar het gebouw wordt gekeken. Conflicten met de structuur en ruimtelijke dimensies leiden dan tot een problematische ingreep of tot de conclusie dat sloop de enige optie is. Door het gebouw goed te analyseren en van binnenuit een transformatieplan op te stellen wordt doorgaans een beter eindresultaat gehaald. Twee grote transformaties, die ophanden zijn in de binnenstad van Den Haag, illustreren beiden overtuigend wat de meerwaarde is van een architect die weet wanneer een kritieke stap in het ontwerpproces gezet moet worden. Aan de noordkant van de binnenstad wordt het voormalige Shellgebouw aan de Oostduinlaan naar ontwerp van cepezed herontwikkeld tot appartementencomplex. In hartje centrum wordt het voormalige ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken naar ontwerp van Geurst & Schulze architecten in twee fases omgebouwd tot een multifunctioneel complex met winkels, appartementen en een onderwijsinstelling. Beide ontwikkelingen passen binnen de visie van de gemeente om de binnenstad een flinke kwaliteitsimpuls te geven.

Woongebouw Oostduinlaan Cepezed weet met veel organisatorische discipline een sterke positie in te nemen in complexe realisatieprocessen en transformatieopgaven. Dit geldt in het bijzonder voor de herontwikkeling van het voormalige Shellgebouw aan de Oostduinlaan. Tegen deze uit 1968 stammende kantoorkolos, naar een ontwerp van de zoon van J.J.P. Oud, bestaat tot op de dag van vandaag in de omgeving veel weerstand. Dit komt enerzijds doordat bij de bouw

Kijken in de ziel

Na vele transformaties van kantoren naar hotels of starterswoningen de afgelopen jaren, worden in de binnenstad van Den Haag nu twee grote kantoorgebouwen getransformeerd tot woongebouwen. Hoe pakken respectievelijk cepezed en Geurst & Schulze dit aan? — tekst Aldo Trim ervan een stuk van een bestaand park is afgesnoept. Anderzijds komt dit door zijn enorme hoogte, waardoor het de kleinschalige omgeving domineert. De transformatie van het gebouw is geïnitieerd door een nieuwe ontwikkelaar, die in een besloten selectieprocedure vijf bureaus uitnodigde voor een visiepresentatie. Cepezed sprong eruit met een benadering waarin de bestaande structuur niet ontkend werd, maar deze juist doorontwikkeld werd. In het voorstel van het Delftse bureau werd de potentie van de bestaande constructieve en facilitaire elementen veruit het beste benut. De appartementen die in het gebouw komen zijn gericht op de expats en welgestelde senioren die nu al veel in het gebied wonen.

Dialoog met omgeving Van tevoren dachten architect en opdrachtgever dat de buurt overtuigen de grootste uitdaging zou zijn, dit bleek echter mee te vallen. Samen stuurden zij via een aantal informatiebijeenkomsten met de buurt aan op een open communicatie. Omwonenden waren scherp op wat er ging gebeuren, maar gerustgesteld door de transparantie van het proces. De opdrachtgever had nog beperkte ervaring met het ontwikkelen van dergelijk complexe opgaven en zag in cepezed een betrouwbare partner. Het bureau kreeg tijdens het proces steeds meer vertrouwen en daarmee coördinerende en adviserende taken. De hoge kantoorschijf vormde samen met een half zo hoge tweede schijf een L-vormig complex dat een grote parkeerplaats omsloot. Het was een betonnen eiland in het groen. Om het complex te openen naar het park erachter stelde cepezed, dat op dit punt samenwerkt met landschapsarchitectenbureau Karres en Brands, voor het lagere bouwdeel te slopen en te vervangen door een paviljoenachtig volume. De hoge kantoorschijf komt zo vrij te staan, terwijl ook nieuwe doorzichten ontstaan. Door het maaiveld over het parkeerterrein tussen de gebouwen in heen te trekken loopt het park voortaan door tot aan de voordeur. De entrees van de gebouwen zijn hiervoor aan het verhoogde maaiveld gelegd. > architectenweb — 37

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you