Page 35

Plattegronden Twee voorbeelden van woningen die binnen het casco gerealiseerd zijn.

Dak

horizontaal en verticaal samen te voegen. De veertig identieke appartementen van 75 vierkante meter zijn uiteindelijk vervangen door dertig woningen variërend in oppervlakte van 45 tot 200 vierkante meter. Aan Gooijer restte de schone taak om alle woonvormen als een Tetris-spel in te passen in het betonnen grid van Groosman en er daarbij voor te zorgen dat ook de overblijvende eenheden voldoende kwaliteit zouden bezitten om verkocht te kunnen worden. Inwendig is uiteindelijk geen woning hetzelfde. Plattegronden zijn door de bewoners volledig aangepast op de eigen woonwensen. Gooijer: “Niemand lijkt bezig met de verkoopbaarheid van de woning in de toekomst, slechts het hier en nu telt. Sommige bewoners doen veel zelf, terwijl anderen alle werkzaamheden uitbesteden. Alles kan en mag, zolang men zich maar aan de spelregels houdt.” Ondanks de interne diversiteit, was de kopersvereniging het snel eens met de architect dat het exterieur een krachtige, collectieve uitstraling moest krijgen, zoals ook Groosman het ooit bedoeld heeft. Met de kopers achter zich heeft Gooijer de welstand, die in eerste instantie voorstander was van het architectonisch benadrukken van de afzonderlijke woningen, weten te overtuigen. De “kracht van het collectief”, noemt Gooijer het. Uiteindelijk verraden alleen de verspringende balkons aan de achterzijde en het gevarieerde daklandschap de aanwezigheid van verschillende typen woningen. Ook op het vlak van duurzaamheid heeft het koperscollectief haar invloed aangewend. Hoewel in de spelregels van Urbannerdam en de Alliantie een energiesprong naar energielabel C was vastgelegd, hebben de bewoners gedurende het pro-

ces zelf besloten dit te verhogen naar minimaal B. “Uiteindelijk voldoen vrijwel alle woningen zelfs aan energielabel A”, vertelt Gooijer met enige trots.

4 e verdieping

Veranderende rol architect Projectarchitect Gooijer werd gedurende het proces meer dan ooit aangesproken op zijn procesvaardigheden. “Je zit dicht op de belangen van eindgebruikers, maar vervult tegelijk een centrale rol. Het komt wat dat betreft dichtbij de alomvattende rol die ook de traditionele bouwheer vervulde.” Het grootste deel van de tijd was Gooijer meer adviseur dan ontwerper. Uiteraard was hij in eerste instantie verantwoordelijk voor de algehele architectonische kwaliteit, maar daarnaast stond hij bewoners bij in het vaststellen van de bouwkundige en financiële haalbaarheid van hun plannen en fungeerde hij als sparringpartner bij conflicterende belangen. Gooijers adviezen werden daarbij naar eigen zeggen zeer serieus genomen. “Men heeft veel respect voor je bouwkundige expertise en integrale blik. Zolang je oog hebt voor de zeggenschap en keuzevrijheid van de opdrachtgevers en problemen tijdig signaleert, is alles bespreekbaar.” —

2e verdieping

1e verdieping

Boven Beeld van de oude situatie, met onder meer een zeer gesloten plint.

Alle woonvormen zijn als een Tetrisspel in het betonnen casco ingepast

Begane grond

architectenweb — 35

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement