Page 32

Klussen op

de Klarenstraat Tevreden kijkt de Staalman, een elf meter hoge beer van kunstenaar Florentijn Hofman, uit over het Staalmanpark in Amsterdam Slotervaart. Dankzij sloop gevolgd door nieuwbouw is ‘zijn’ buurt er de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. In de U.J. Klarenstraat is één portiekflat van de sloophamer gered. Als de betonnen beer rechts over zijn schouder zou kijken, zou hij zien hoe in de flat een enthousiaste groep bewoners de laatste hand legt aan de afbouw van dertig kluswoningen. — tekst Leon Sebregts

32 — architectenweb

potentiële kopers. Vlak daarna werd een kopersvereniging opgericht, die uiteindelijk voor 640 euro per vierkante meter de flat van de Alliantie heeft kunnen kopen.

Kansen in het casco Ernest Groosman was in de wederopbouwperiode één van de meest productieve architecten en een voorvechter van systeembouw. Hij was als ontwerper onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het MUWI-bouwsysteem van aannemersbedrijf Muijs en De Winter. Ook vertaalde hij voor Dura het Franse Coignet-systeem naar de Nederlandse markt. In een tijd waarin architecten zichzelf graag op een voetstuk plaatsten, stelde aannemerszoon Groosman zich wat bescheidener op en zocht hij coalities om de woningnood te ledigen. De brede beuken van 4,2 en 4,8 meter en heldere constructieve opzet van de MUWI-flat aan de Klarenstraat bezorgden projectarchitect Arjan

Boven Het betonnen grid in het oorspronkelijke ontwerp is in de herontwikkeling versterkt. Rechts Op het dak kunnen bewoners hun eigen dakterras realiseren.

Foto’s: Vanschagen architecten

De vijflaagse flat van architect Ernest Groosman uit 1956 is de eerste naoorlogse portiekflat in Nederland die middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt herontwikkeld. Een goed georganiseerde kopersgroep treedt op als opdrachtgever, ontwikkelaar en financier en trekt daarmee taken naar zich toe die in een traditioneel bouwproces bij andere partijen liggen. Het past in een trend waarin eindgebruikers meer zeggenschap wensen over het uiteindelijke resultaat, maar ook over de weg daar naartoe. Vanschagen architecten en Urbannerdam, specialist in het faciliteren van woningbouwprojecten waarin particulieren collectief opdrachtgever zijn, begeleidden het traject. In opdracht van voormalig eigenaar woningbouwcorporatie de Alliantie onderzochten zij in een voorstudie de mogelijkheden van het casco en de haalbaarheid van een herontwikkeling middels CPO. Op beide punten volgde een positief advies: een sluitende businesscase was mogelijk. In mei 2012 vond een eerste vergadering plaats van

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement