Page 24

Verduurzaming corporatiewoningen vergt Deltaplan

Naoorlogse woningbouw Op de vraag van debatleider Sean Vos (renovatieconsultant en eigenaar Slim Renoveren) welk deel van de woningvoorraad vooral dient te worden aangepakt, luidde het antwoord eensgezind: de naoorlogse. Dit in omvang grootste bezit van de corporaties biedt volgens de deelnemers de meeste kansen tot vernieuwing. “In vooroorlogse of Vinex-wijken speelt deze vraag nog niet zo en bovendien weten we niet zo goed hoe we er het 24 — architectenweb

In de schaduw van Het Grote Transformatieen Renovatiecongres eind juni debatteerden enkele vertegenwoordigers uit de corporatiesector over de grootschalige renovatie van seriematige woningbouw. De opgave ligt vooral in de verduurzaming van de naoorlogse voorraad van woningcorporaties, zo bleek uit het debat. “We hebben nog een hele discussie te voeren.” — tekst Ronnie Weessies vastgoed kunnen vernieuwen”, zegt Lippus, “Bij de naoorlogse wijken hebben we al wel verschillende innovatieve oplossingen gezien. Als we daar een complete vernieuwingsslag weten te maken, kunnen we er ook van profiteren als de andere twee onderdelen van ons bezit een keer aan de beurt komen.” De debaters zeggen bij de vernieuwing niet alleen te willen kijken naar woningen die in eigen bezit blijven, maar ook naar de woningen die worden verkocht. Hock geeft aan dat bij Trudo wordt ingezet op slimmer verkopen, waarbij voormalige corporatiewoningen met maximaal veertig procent korting worden verkocht aan bewoners. “Dat doen we bijvoorbeeld in de Eindhovense wijk De Bennekel, die op de lijst van veertig Vogelaarwijken staat. We knappen het casco op en verkopen de woningen, vanwege de inkomensgrens van 41.000 euro, vooral aan starters. Je

ziet nu al een aantal straten enorm verjongen een ook de aandacht van de bewoners voor de woningen en openbare ruimte is hier erg groot.”

Verkochte woningen versus eigen bezit Van Splunder werpt de vraag op of deze woningen ook worden meegenomen in de energetische verduurzaming die de woningcorporaties uitvoeren, of dat bewoners hier met hun beperkte inkomen zelf voor moeten opdraaien. Raken hun huizen in het laatste geval niet op achterstand bij de woningen die in het bezit blijven van een corporatie? “Voor dat wij verkopen, zorgen wij dat een aantal dingen altijd basaal in orde is, zoals een goede isolatie en dubbel glas”, antwoordt Hock. “Ook bieden we ze de mogelijkheid om zonnepanelen te huren, waarbij ze de garantie krijgen dat ze niet meer betalen dan ze als huurder deden aan het energiebedrijf.” Lippus meldt dat zijn corporatie ook al bezig is met dit soort experimenten, gefinancierd vanuit de regeling Stroomversnelling, waarbij huurders een woning kunnen kopen inclusief een pakket voor vernieuwbouw. Hij pleit dan ook voor dergelijke hybride vormen van verduurzaming, om te voorkomen dat er wijken ontstaan met scheefgroei tussen huurwoningen waarvan het energielabel is opgekrikt en verkochte corporatiewoningen waarbij dit niet is gebeurd. “Ik denk dat een corporatie zich niet alleen moet richten op het eigen bezit. Als de mogelijkheid er is om dezelfde prestaties op het gebied van keuzevrijheid, betaal-

Foto: Jan Paul Mioulet/DAPh

Renovatie van corporatiewoningen is een hot item. Er zijn of worden al de nodige projecten uitgevoerd om het energielabel van woongebouwen en zelfs complete wijken op te voeren. Ook bestaan er verschillende initiatieven om dit soort renovaties te vergemakkelijken met kanten-klare producten, zoals het onlangs officieel gelanceerde Reimarkt. Een aantal bouwers en woningcorporaties zette de verduurzamingsambities vorig jaar kracht bij door in het bijzijn van minister Blok de deal Stroomversnelling te sluiten, die voorziet in een duurzame renovatie van 111.000 woningen. Tegelijkertijd verliezen corporaties woningen en vermogen als gevolg van het Woonakkoord en de Vestia-affaire. In dit licht debatteerden Ruud van Splunder (gebiedsregisseur Veldhoven bij Woonstichting Thuis Eindhoven), Arthur Lippus (programmamanager innovatie bij Portaal), Jack Hock (directeur Trudo), Peter Linders (o.a. kwartiermaker Energie Nul73) en Emile Kint (adjunct-directeur TBV Wonen) over de renovatieopgave bij seriematige woningbouw.

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #6  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement