Architectenweb magazine #2

Page 59

advertorial —

Klimaatvloer op leasebasis Een verhoogde vloer waarin kabels weggewerkt kunnen worden, die met Phase Change Materials de ruimte op temperatuur houdt en van waaruit frisse lucht wordt toegevoerd. Deze nieuwe Thermosol-klimaatvloer levert Legrand samen met vijf partners op leasebasis. Wereldwijd neemt de welvaart toe, groeien de steden en op veel plaatsen draait de maatschappij vierentwintig uur per dag. Het gevolg is dat de vraag naar energie nog steeds toeneemt. Vanuit haar kennis over elektrotechnische systemen en digitale infrastructuren ontwikkelt Legrand concepten voor woningbouw, utiliteitsbouw

en industrie; met op elkaar afgestemde systemen en diensten wil de onderneming het installatie- en gebruiksgemak voor eindgebruikers, installateurs, adviseurs en logistieke partners verhogen. Daarbij streeft de onderneming naar een actieve bijdrage aan de verbetering van communicatie, veiligheid en design en een verlaging van de energieconsumptie in gebouwen.

Circulair concept Een voorbeeld van de oplossingen die Legrand daartoe ontwikkelt, is Thermusol, een nieuwe klimaatvloer die deel uit-

maakt van een circulair concept. Legrand Nederland heeft in samenwerking met vijf andere bedrijven een volledig te demonteren en herbruikbare vloerconstructie ontwikkeld. De vloer draagt bij aan een optimale en flexibel in te richten werkplek met een klimaatbeheersing en aansluitingen voor elektriciteit en ICT. Het systeem wordt via een leaseconcept, Ability To, aan gebruikers en projectontwikkelaars aangeboden. Dat betekent dat de vloer en andere onderdelen in het bezit blijven van de leveranciers en aan het einde van de gebruikscyclus via de maatschappij Ability To bij hun terugkomen. De vloer is geen product meer, maar een dienst.

Klimaatvloer

Meer informatie Legrand Nederland Postbus 54 5280 AB Boxtel 0411-653111 legrandnederland.nl abilityto.nl

Bij de ontwikkeling van de klimaatvloer is gestreefd naar een beperking van de milieubelasting door een zorgvuldige materiaalkeuze en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie. Verder zijn de onderdelen reyclebaar in zowel de productie-, de gebruiks- als de afvalfase van het systeem. De Thermusol-klimaatvloer werkt onder meer met Phase Change Materials (PCM’s) op basis van zoutkristallen. PCM-matten in de vloer zorgen voor passieve koeling en verwarming van de ruimte. De specifieke perforatie in de Soluflex-vloer van Legrand en de ventilerende tapijttegel van LEOXX zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van de via de vloer aangevoerde frisse lucht. Alle elektraleidingen liggen los onder de vloer en kunnen worden hergebruikt. Het systeem, gecombineerd met klimaatwanden of wanden tussen de bureaus, is volledig demonteerbaar en herbruikbaar. — architectenweb — 59