Page 72

De Faculteit Wiskunde en Natuurkunde in Leiden wordt in fases gebouwd. Dit is een impressie van het eindresultaat.

Midden De getrapte bouwmassa van het Horizon College begeleidt de leerlingen richting het atrium in het midden van het gebouw.

Boven harchiciis evel unt latque peru ssinctae omnih

Rechts Impressie van de centrale as binnen de kamstructuur die Inbo en JHK Architecten voor de Faculteit Wiskunde en Natuurkund in Leiden hebben ontworpen.

Unielocatie De strategie die JHK Architecten bij de bestaande onderwijscomplexen hanteert, is ook bij de nieuwbouwprojecten van het bureau terug te zien. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden, die het bureau samen met Inbo heeft ontworpen, heeft een heldere kamstructuur gekregen. 72 — architectenweb

De verschillende vleugels haken hierbij aan op een centrale as, die voorzien is van gebouwhoge vides, en zo alles en iedereen binnen het gebouw met elkaar verbindt. In het Horizon College dat het bureau in Purmerend heeft ontworpen, liggen alle onderwijsruimtes in een ring rond een centraal atrium. In Rotterdam Zuid, op de Unielocatie, heeft JHK Architecten een nieuw onderwijscomplex ontworpen dat huisvesting biedt voor twee scholen, een vmbo-school (het Zuiderparkcollege, LMC Voortgezet Onderwijs), en een mbo-school (ROC Zadkine). Door de scholen te bundelen ontstaat een doorgaande leerlijn, die voortijdige schooluitval moet tegengaan. De scholen liggen naast elkaar aan een boulevard, waar verschillende leerwerkbedrijven van de scholen zichtbaar zijn voor de stad. Vanaf die boulevard heeft iedere school zijn eigen

Beeld Horizon College: JHK Architecten Beelden FWN Leiden: Inbo / JHK Architecten Beeld Unielocatie: JHK Architecten Foto’s: Jeroen Musch; foto boven: Rhalda Jansen

eigen plek op de bestaande en nieuwe vleugels, maar kan zich daar wat betreft zijn ruimtegebruik eenvoudig ontwikkelen. Voor de gevel heeft JHK Architecten een flexibel systeem ontwikkeld dat gerelateerd is aan de verschillende eisen die er vanuit de onderwijsruimten aangesteld wordt. Luiten: “Doordat die eisen op iedere plek anders zijn, zal er een gevarieerd gevelbeeld ontstaan.”

Links Ebit liaeptat do quatur sundio laborpos exers rciuntist accup vitae nosam as

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Advertisement