Page 68

Een heldere

structuur Binnen de scholenbouw laat JHK Architecten een heel eigen geluid horen. Weg van allerlei frivoliteiten richt het architectenbureau zich op het ontwerpen van helder georganiseerde gebouwen die zowel functioneel als flexibel zijn. Naast het ontwerpen van nieuwe onderwijsgebouwen wordt het bureau steeds vaker gevraagd om bestaande onderwijsgebouwen te herstructureren. — tekst Michiel van Raaij

“Het is schokkend wat je soms tegenkomt in onderwijsgebouwen”, begint architect Titia Luiten van JHK Architecten. “Vooral de gebouwen uit de jaren ‘90 zitten vaak vol met dure grappen en grollen, die geen enkele verandering in het ruimtegebruik toestaan.” Op de De Uithof begeleidt het architectenbureau de herstructurering van vier bestaande onderwijsgebouwen en het ontwerp van een nieuw onderwijsgebouw voor de Hogeschool Utrecht (HU). Luiten laat de plattegronden van de bestaande gebouwen zien: allemaal even eigenzinnig en even lastig aan te passen aan de veranderende onderwijsbehoeften. Een slimmere inzet van deze onderwijsgebouwen levert niet alleen veel op voor studenten en docenten, maar bespaart ook geld, stelt Luiten. Door de docenten niet langer een vaste werkplek aan te bieden, maar een flexwerkplek, bespaart de HU miljoenen euro’s per jaar. Geld dat gebruikt kan worden om beter onderwijs te geven. Voor de verschillende gebouwen van de HU heeft JHK een gemeenschappelijke logica ontwikkeld, die vertaald is naar een beeldkwaliteitsplan op gebouwniveau. Ieder gebouw wordt apart aanbesteed, waarna steeds een andere architect deze samen met een bouwer verder zal uitwerken. Bij gebouw Heidelberglaan 7 is nu al te zien hoe die strategie uitpakt. Om het gebouw beter aan te haken op de looproutes op De Uithof is de entree van de smallere zijstraat naar de hoofdstraat verplaatst. De grote open ruimte in het midden van het gebouw is omgevormd tot een smallere binnenstraat met tal van voorzieningen die ook ‘s avonds op zijn. Hier kunnen studenten elkaar ontmoeten en groepswerk doen. Vanuit de binnenstraat is ook zicht op meer besloten functies, zoals 68 — architectenweb

het laboratorium en de gymzaal. Het is deze aanpak – het vanaf de basis herdenken van de bestaande onderwijsgebouwen en een functionele en flexibele structuur neerleggen – die het bureau steeds toepast en die voortkomt uit de lange geschiedenis van het bureau.

In de traditie van het Modernisme Dit jaar bestaat JHK architecten zestig jaar. Het ooit door K.F.G. Spruit opgerichte bureau heeft in de loop van de jaren verschillende namen en directies gehad. “Iedere directeur heeft weliswaar zijn eigen profiel gehad, maar ook de continuïteit van

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you