Page 67

Plattegrond Brede School Joure

1e verdieping

Begane grond

spiegels in de toiletten daar naast de wasbakken geplaatst, zodat haren op de grond vallen en de wasbakken minder snel verstoppen. De voorinvesteringen die in de gebruiksfase besparingen opleveren zitten vooral op het gebied van energie. Dat kun je het snelst berekenen, verklaart Van den Dobbelsteen. Zowel in Joure als in Borne zijn extra investeringen gedaan om de gebouwen energiezuiniger te maken en liggen er PV-cellen op het dak die een deel van de elektriciteitsvraag voor hun rekening nemen. Dat verdient zich gewoon ruimschoots terug. Bij beide projecten kan het aantal PV-cellen uitgebreid worden op het moment dat dat rendabel blijkt.

volgens Haaijk uitermate flexibel. In een van de kopgevels zijn ook geen stabiliteitsvoorzieningen opgenomen, zodat het gebouw daar nog eenvoudig is uit te breiden. Voor zo’n lange termijn is het natuurlijk wel belangrijk met scenario’s goed door te rekenen hoe het gebouw in die periode gebruikt zal worden. “Je moet afspraken maken over de situatie dat een lokaal leegstaat”, zegt Van Schijndel hierover. In krimpgebieden moet hier extra goed naar gekeken

Investeringen op het gebied van energie leveren in de gebruiksfase flinke besparingen op worden. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de wisselende populariteit van een school bij ouders. Schoolverzamelgebouwen kunnen daarvoor een oplossing vormen. Zowel de adviseurs van Twynstra Gudde als de bij de projecten betrokken architecten verwachten dat er in de toekomst meer scholen volgens DBMOcontracten gerealiseerd zullen worden. De voordelen zijn immers niet te ontkennen: de opdrachtgever wordt echt ontzorgd en het is – wanneer goed ingestoken – gewoon goedkoper, sneller en beter. Nu schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en schoonmaak van hun gebouwen kan dat een extra zorg zijn, sluit Haaijk af. “Met een DBMO-contract is de kwaliteit van het gebouw over 25 jaar gegarandeerd. Voor schoolbesturen is dat winst. Zij kunnen zich weer volledig richten op hun kerntaak: goed onderwijs geven.” —

Flexibiliteit Is het in het snel veranderende onderwijslandschap voor scholen haalbaar om zich voor 25-30 jaar vast te leggen op hun gebouw? Volgens Dols van Twynstra Gudde is dat in veel situaties uitstekend te doen. Al moeten de gebouwen natuurlijk wel zeer flexibel zijn in hun structuur, om tussentijdse wijzigingen mogelijk te maken. Brede School Joure heeft vijf gebruikers die allemaal hun eigen ‘huisje’ hebben met een begane grond en eerste verdieping. Het hele gebouw staat ook op het stramien van een half klaslokaal. Daarmee is het gebouw architectenweb — 67

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Advertisement