Page 66

de opdrachtgever het niet zo noemt, zit je dan feitelijk al op bestekniveau”, verklaart Van den Dobbelsteen. “Dat is topsport. Dat kun je alleen als je als team daar goed op voorbereid bent en allemaal daarin getraind bent.” Hoewel de architect af en toe meer tijd wenst om het ontwerp te laten rijpen, moet hij toegeven dat in die zeer korte tijd gewoon een hele hoge kwaliteit wordt geleverd. Hij begrijpt daarom goed dat steeds meer opdrachtgevers een dergelijk traject vragen. “Het zijn gewoon superefficiënte processen.” BIM werkt daarbij volgens Van den Dobbelsteen op de achtergrond mee als enabler. “Daarin kent ieder gebouwonderdeel zijn eigen fase.” Zo is het mogelijk dat de draagconstructie al volledig uitgewerkt is, terwijl aan de inrichting nog gewerkt wordt. “BIM stelt je zo in staat om tegelijkertijd te bouwen en te tekenen.” En dat scheelt weer tijd. Van den Dobbelsteen spreekt zijn waardering uit over de samenwerking met Dura Vermeer bij voorzieningencluster De Veste in Borne. Zijn rol als architect werd door de bouwer echt gewaardeerd. Met zijn bureau zat Van den Dobbelsteen in alle fasen van het proces aan tafel en kreeg hij de opdracht om al het tekenwerk te verzorgen.

Het zit ‘m in de details Leveren DBMO-contracten nu ook meer architectonische kwaliteit op dan traditionele contractvormen? Die vraag vinden de betrokkenen lastig om te beantwoorden. Dat ligt in basis maar net aan hoe de uitvraag geformuleerd is, die moet dat in een slim puntensysteem waarderen. 66 — architectenweb

Over hoe de uitvraag bij voorzieningencluster De Veste in Borne was opgesteld is Van den Dobbelsteen zeer te spreken. Die beloonde het groter maken van de klaslokalen. Met een slim ontwerp lukte het LKSVDD om de bruto-netto verhouding in het gebouw te verbeteren. Zo heeft het gebouw uiteindelijk 10% meer nuttige ruimte gekregen dan in basis gevraagd werd. “Met opdrachtgevers stellen wij altijd een lijst op van eisen en wensen”, vertelt Dols. “Hoe meer er van die wensen door de consortia ingevuld worden, hoe beter.” In Borne was die extra ruimte zo’n wens. In Joure is het consortium voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw, in Borne gaat het om een periode van zelfs 30 jaar. Volgens de betrokken architecten levert dat niet direct andere keuzes voor materialen op, hoewel hier wel steeds goed over nagedacht wordt. De verschillen met gebouwen die voortkomen uit traditionele processen zitten ‘m vooral in de details. In Joure zijn hoog geplaatste ramen voorzien van een schuine vensterbank, zodat daar minder stof blijft liggen. Ook zijn de

Foto’s: Pellikaan

Boven, midden, onder en rechterpagina Brede School Joure naar ontwerp van Bureau Bos.

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Advertisement