Page 65

“Het voordeel van DBMO is dat er één partij verantwoordelijk is voor het gebouw”

Foto boven: Pellikaan Foto onder: Vincent van der Hoven

Boven Brede School Joure naar ontwerp van Bureau Bos.

dat je dat als architect zelf doet.” Maar het voordeel is dan wel weer dan vanaf het begin van het ontwerpproces alle noodzakelijke kennis om tafel zit en dat het ontwerp in een latere fase niet opnieuw bevochten hoeft te worden. Het ontwerp staat in één keer. “Ongeveer een derde van ons portfolio betreft dit soort integrale opdrachten”, vertelt architect Raban Haaijk van Bureau Bos. Doordat binnen Bureau Bos ook adviseurs werken op het gebied van draagconstructies, installaties, bouwfysica en zelfs onderhoud, is Haaijk gewend integraal te ontwerpen. Daarbij merkt hij dat hij als architect al snel een centrale positie in het proces inneemt, wat niet betekent dat hij alles bepaalt. “Veel communicatie over het project komt van de architect. Ook zijn wij als architect gewend om het verhaal van het gebouw te vertellen.” Binnen het team moet er wel een ‘klik’ zijn, benadrukt

Haaijk. De vertegenwoordigers van de verschillende partijen moeten volgens hem in staat zijn om over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken en voor een gezamenlijke resultaat te gaan. Binnen het consortium dat de Brede School realiseerde werkte dat volgens hem goed. “We hebben echt vanuit Total Cost of Ownership kunnen ontwerpen”, vertelt Haaijk. “Wanneer ik een ontwerpbeslissing aan de andere partijen nog niet ‘verkocht’ kreeg, was die blijkbaar nog niet goed genoeg. De juiste oplossingen werden direct door iedereen omarmd.” Bij de selectie van de consortia dat deze scholen mochten realiseren waren – naast het ontwerp zelf – de samenwerking binnen die consortia en het inlevingsvermogen in de gebruikers belangrijke criteria. “Zonder goede samenwerking binnen het ontwerpteam en inlevingsvermogen in de klant kan het consortium nooit tot het beste product komen”, stelt Dols, die vertelt dat hij hier in de concurrentiegerichte dialoog voorafgaand aan de gunning samen met de opdrachtgever en de gebruikers steeds een goed beeld van kreeg. “Het ontwerp dat het winnende consortium voor de Brede School Joure had gemaakt, werd door ons niet per se als beste beoordeeld. Maar er zat een wel een goed team, dat ook nog eens de beste procesvaardigheden had”, vervolgt Dols: “Toen de brede school gerealiseerd was vonden alle vijf gebruikers dat ze in de beste hoek van het gebouw zaten. Dat heeft Bureau Bos heel goed gedaan.”

Sneller, goedkoper, beter Wat hebben de DBMO-contracten concreet opgeleverd bij het voorzieningencluster De Veste in Borne en Brede School Joure? Allereerst zijn de gebouwen veel sneller tot stand gekomen dan anders. “De realisatie van een voorzieningencluster als dat in Borne duurt normaal gesproken van de start van de programmering tot en met de oplevering toch al gauw vier tot vijf jaar”, denkt Dols. “Nu duurde dat traject van programmering tot oplevering maar twee-en-een-half jaar.” “Het eerste ontwerp voor voorzieningencluster De Veste in Borne is in twee maanden tijd gemaakt. Hoewel > architectenweb — 65

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you